Документ z1244-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.02.2014, основание - z0298-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2008 N 2260/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2008 р.
за N 1244/15935
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 357/5 ( z0298-14 ) від 17.02.2014 }
Про затвердження Порядку проведення перевірки
організації нотаріальної діяльності державних
і приватних нотаріусів, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій
та виконання правил нотаріального діловодства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 3508/5 ( z1439-11 ) від 12.12.2011
N 1492/5 ( z1710-12 ) від 10.10.2012
N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }

Відповідно до статей 2-1, 33 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та з метою визначення єдиного механізму здійснення
Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі перевірки організації нотаріальної діяльності
державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил
нотаріального діловодства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення перевірки організації
нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання
правил нотаріального діловодства, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1921/5
( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 14.09.2004 N 105/5 ( z1149-04 ) "Про
затвердження Правил здійснення перевірки законності виконання
приватними нотаріусами своїх обов'язків", зареєстрований у
Мін'юсті 14.09.2004 за N 1149/9748 ( зі змінами).
3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
4. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
організувати в установленому порядку вивчення з працівниками
відділів, управлінь нотаріату вимог Порядку перевірки організації
нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та
виконання ними правил нотаріального діловодства, затвердженого цим
наказом, та забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр Микола Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.12.2008 N 2260/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2008 р.
за N 1244/15935

ПОРЯДОК
проведення перевірки організації нотаріальної
діяльності державних і приватних нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій
та виконання правил нотаріального діловодства
{ Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }

1. Основними завданнями перевірки організації нотаріальної
діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
нотаріального діловодства є: { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
1.1. Перевірка організації нотаріальної діяльності державної
нотаріальної контори (далі - контора), державного нотаріального
архіву (далі - архів), приватного нотаріуса (далі - нотаріус), у
тому числі дотримання вимог до робочого місця приватного нотаріуса
(далі - робоче місце), страхування цивільно-правової
відповідальності, до організації прийому громадян і режиму роботи
контори, архіву, нотаріуса, правильності оформлення трудових
відносин з працівниками нотаріуса тощо.
1.2. Перевірка дотримання нотаріусами правил ведення
нотаріального діловодства, правильності формування документів у
справи, наявність та відповідність вимогам законодавства
документів, долучених до примірника нотаріально оформленого
документа, а у випадках, передбачених законодавством, копій з
документів, які необхідні для вчинення нотаріальних дій, наявність
на документах печаток, підписів, номерів тощо, умов зберігання
архіву, печаток, штампів, порядку зберігання, витрачання, обігу та
звітності спеціальних бланків нотаріальних документів.
1.3. Перевірка дотримання нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій. { Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.3 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
1.4. Визначення стану нотаріального обслуговування фізичних
та юридичних осіб.
1.5. Визначення професійного рівня нотаріуса (підвищення
кваліфікації, наявність публікацій, участь у конференціях і
семінарах з питань права дотримання правил професійної етики,
затверджених Міністерством юстиції України). { Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
1.6. Виявлення порушень законодавства, яке регулює
організацію нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних
дій та ведення нотаріального діловодства. { Підпункт 1.6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
1.7. Надання рекомендацій з усунення причин, унаслідок яких
допущено порушення.
1.8. Застосування заходів реагування до нотаріуса в разі
виявлення під час перевірки допущених порушень щодо організації
нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил нотаріального діловодства. { Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
1.9. Узагальнення результатів перевірок з метою визначення
типових порушень та помилок, що допускаються нотаріусами.
1.10. Розповсюдження позитивного досвіду роботи нотаріусів
щодо організації нотаріальної діяльності, порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального
діловодства тощо. { Підпункт 1.10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2. Перевірка організації нотаріальної діяльності державних і
приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального
діловодства може бути плановою комплексною перевіркою за певний
період, яка здійснюється не частіше одного разу в два роки, та
позаплановою перевіркою за зверненнями фізичних і юридичних осіб.
{ Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 } Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були
предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень
громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та
повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі. { Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.1. Проведення перевірок організації нотаріальної
діяльності, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил ведення нотаріального діловодства здійснюються
уповноваженими представниками Міністерства юстиції України,
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції),
діяльність яких безпосередньо пов'язана з контролем за
організацією нотаріату та нотаріальною діяльністю в Україні.
{ Абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від
24.12.2012 } До перевірок можуть залучатись також нотаріуси, які мають
високий професійний рівень та достатній досвід практичної роботи,
представники Нотаріальної палати України та працівники
нотаріального архіву. { Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5
( z2181-12 ) від 24.12.2012 } До складу комісії (комплексної, цільової, позапланової
перевірки) не залучаються представники Міністерства юстиції
України, управлінь юстиції, відділу нотаріату управління юстиції,
якщо це призведе до виникнення конфлікту інтересів у цих посадових
осіб. У разі виникнення конфлікту інтересів член комісії
невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника комісії
(комплексної, цільової, позапланової перевірки) про наявність
конфлікту інтересів. У разі неможливості відсторонення члена комісії (комплексної,
цільової, позапланової перевірки) від проведення перевірки або в
інший спосіб усунути конфлікт інтересів такий член комісії
здійснює перевірку під безпосереднім контролем керівника комісії
(комплексної, цільової, позапланової перевірки). { Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1492/5 ( z1710-12 ) від 10.10.2012 }
2.2. Час проведення перевірки визначається виходячи з
необхідності всебічного, повного вивчення матеріалів, документів
та підготовки об'єктивного висновку.
2.3. На прохання нотаріуса, який розпочав свою нотаріальну
діяльність і не має попереднього досвіду практичної роботи на
посаді нотаріуса, може надаватись методична допомога шляхом
перевірки організації нотаріальної діяльності, дотримання ними
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення
нотаріального діловодства. { Підпункт 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.4. Підставою для проведення планової комплексної перевірки
організації нотаріальної діяльності державних і приватних
нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил нотаріального діловодства є графік проведення
такої перевірки. { Підпункт 2.4 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.5. Перевірці підлягає організація нотаріальної діяльності
контори, архіву, нотаріуса, дотримання державними і приватними
нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
ведення нотаріального діловодства за весь період, що минув з часу
проведення попередньої планової комплексної перевірки контори,
архіву, нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами
порядку вчинення нотаріальних дій. { Підпункт 2.5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.6. Графік проведення планових комплексних перевірок
організації нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса,
дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального
діловодства погоджується з Міністерством юстиції України та
затверджується начальником управління юстиції на рік. Копія погодженого та затвердженого графіка надсилається до
Міністерства юстиції України, а також направляється на адресу
контори, архіву, нотаріуса, дотримання державними і приватними
нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій які підлягають
перевірці. Зміни до графіка перевірки вносяться в такому самому
порядку. Графік перевірки оприлюднюється шляхом розміщення на сайті
управління юстиції. { Підпункт 2.6 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 3508/5 ( z1439-11 ) від 12.12.2011, із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від
24.12.2012 }
2.7. Уповноваженим представником Мін'юсту або управління
юстиції складається план проведення перевірки. До плану перевірки
включаються всі питання, що стосуються організації нотаріальної
діяльності контори, архіву, нотаріуса, дотримання державними і
приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил ведення нотаріального діловодства. План проведення перевірки розглядається і затверджується
відповідно заступником Міністра юстиції або начальником управління
юстиції (його заступником), готуються пропозиції щодо складу
комісії та повідомляється про перевірку контори, архіву,
нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку
вчинення нотаріальних дій. { Підпункт 2.7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.8. Підставою для проведення позапланової повторної
перевірки організації нотаріальної діяльності контори, архіву,
нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку
вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального
діловодства є надходження звернення фізичної чи юридичної особи.
{ Підпункт 2.8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.9. Позапланова повторна перевірка проводиться як за період,
що вже підлягав плановій комплексній перевірці, так і за період,
що не підлягав такій перевірці, у межах предмета звернення
фізичних чи юридичних осіб та повноважень Мін'юсту, управління
юстиції.
2.10. У разі надходження до Мін'юсту інформації про порушення
конторою, архівом, нотаріусом законодавства, яке регулює
нотаріальну діяльність, за дорученням Міністра юстиції України
проводиться позапланова перевірка в окремо визначений строк. Така перевірка проводиться шляхом витребовування від контори,
архіву, нотаріуса (особи, яка заміщує тимчасово відсутнього
нотаріуса) необхідних документів та відомостей, що стосуються
фактів, викладених у такій інформації, та письмових пояснень
нотаріуса. За наслідками перевірки комісія складає довідку про
результати проведеної перевірки з висновками. { Підпункт 2.10 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
2.11. Перед проведенням перевірки організації нотаріальної
діяльності контори, архіву, нотаріуса, дотримання державними і
приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та
виконання правил ведення нотаріального діловодства вповноважені
Мін'юстом чи управлінням юстиції особи вивчають усі матеріали, які
є в Мін'юсті, управлінні юстиції, що стосуються попередніх
перевірок, наслідки їх реалізації, скарги щодо контори, архіву,
нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку
вчинення нотаріальних дій, діяльність яких підлягає перевірці. { Підпункт 2.11 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
3. Для проведення перевірки утворюється комісія.
3.1. Персональний склад комісії, її керівник, строки
проведення перевірки контори, архіву, нотаріуса затверджуються
наказом відповідно Мін'юсту чи управління юстиції. Наказ підтверджує повноваження членів комісії на проведення
перевірки контори, архіву, нотаріуса у строк, зазначений в наказі.
3.2. При здійсненні перевірки члени комісії зобов'язані бути
об'єктивними та неупередженими і зберігати в таємниці відомості,
які стали їм відомі при проведенні перевірки. Керівник комісії з перевірки організовує та координує
діяльність членів комісії, розподіляє між ними конкретні завдання.
3.3. За наявності підстав, які унеможливлюють проведення
перевірки (хвороба нотаріуса, що підтверджується відповідним
документом), керівник комісії порушує перед керівництвом Мін'юсту
(управління юстиції) питання про можливість перенесення строків
перевірки. Документ, що підтверджує обставини, які унеможливлюють
проведення перевірки, надається нотаріусом Мін'юсту або управлінню
юстиції. Перенесення строків перевірки здійснюється керівництвом
Мін'юсту, управління юстиції, відповідним наказом.
3.4. Перевірка організації нотаріальної діяльності контори,
архіву, нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення
нотаріального діловодства здійснюються в робочий час і в
приміщенні, де розташовано робоче місце нотаріуса або яке займають
контора, архів. У визначений строк проведення перевірки нотаріус зобов'язаний
перебувати на робочому місці відповідно до режиму роботи, створити
належні умови для проведення перевірки, надати комісії всі
необхідні документи та відомості, а також, у разі потреби, усні та
письмові пояснення з питань, що стосуються предмета проведення
перевірки. { Підпункт 3.4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
3.5. Відсутність нотаріуса на робочому місці на час перевірки
без поважних причин, крім пов'язаних зі станом здоров'я, є
ухиленням від перевірки. Ухилення нотаріуса від перевірки або відмова від надання
необхідних документів на вимогу членів комісії є підставою для
застосування заходів реагування, передбачених чинним
законодавством. Про ухилення нотаріуса від перевірки або відмову від надання
необхідних документів на вимогу членів комісії складається акт,
який підписується членами комісії. Відсутність нотаріуса на робочому місці в день проведення
перевірки не припиняє проведення перевірки, якщо на період
відсутності нотаріуса виконання його обов'язків здійснюється іншим
нотаріусом, з яким укладається договір про заміщення.
4. Перевірка розпочинається з вивчення організації
нотаріальної діяльності та умов роботи контори, архіву, нотаріуса.
4.1. При перевірці організації нотаріальної діяльності
контори, архіву перевіряються правові підстави зайняття
приміщення, у якому вони розміщуються, умови зберігання
спеціальних бланків нотаріальних документів, архіву печаток,
штампів, нотаріальних архівів, наявність штату працівників, їх
освіта та досвід роботи, наявність заповнених і вакантних посад, а
також додатково залучених працівників, наявність відокремленої від
нотаріуса кімнати, пристосованої для роботи технічного персоналу з
документами (для контори), належних засобів захисту дверей та
вікон, засобів охоронної та пожежної сигналізації, які
унеможливлюють несанкціоноване проникнення в приміщення, наявність
комп'ютерної та іншої техніки, інформаційно-правового забезпечення
діяльності контори, архіву, можливість доступу населення до
приміщення, яке вони займають, наявність вивіски тощо.
4.2. При перевірці організації нотаріальної діяльності
нотаріуса перевіряються правові підстави здійснення ним
нотаріальної діяльності в приміщенні, яке він займає, наявність
акта про сертифікацію робочого місця, яким підтверджено
відповідність робочого місця вимогам, установленим чинним
законодавством, зокрема: наявність і кількість ізольованих кімнат,
які б забезпечували дотримання нотаріальної таємниці та давали
можливість кожному нотаріусу одночасно та незалежно від іншого
нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність, умови зберігання
спеціальних бланків нотаріальних документів, архіву, печатки,
штампів, нотаріального архіву, наявність відокремленої від
нотаріуса кімнати, пристосованої для роботи технічного персоналу з
документами, у разі наявності такого персоналу, належних засобів
захисту дверей та вікон, які унеможливлюють несанкціоноване
проникнення в приміщення, належних засобів охоронної та пожежної
сигналізації, наявність комп'ютерної та іншої техніки,
інформаційно-правового забезпечення діяльності нотаріуса,
можливість доступу населення до вищевказаного приміщення тощо.
4.3. При перевірці організації нотаріальної діяльності
нотаріуса перевіряється своєчасне поновлення ним договору
страхування цивільно-правової відповідальності, відповідність
страхової суми встановленому Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) розміру, дотримання законодавства про заміщення
нотаріуса, підстави трудових відносин співробітників з нотаріусом.
4.4. При перевірці організації нотаріальної діяльності
контори, архіву, приватного нотаріуса перевіряється режим роботи
та порядок прийому громадян, вивчення громадської думки щодо
організації нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса,
наявність необхідного обсягу довідково-інформаційних матеріалів
для громадян, обґрунтованість та своєчасність надання конторою,
архівом, нотаріусом відповідей на звернення фізичних та юридичних
осіб, підвищення професійного рівня нотаріусів шляхом проходження
курсів підвищення кваліфікації, дотримання правил професійної
етики. { Підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
4.5. Перевіряється дотримання державними і приватними
нотаріусами Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого
2012 року N 296/5 ( z0282-12 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (із змінами). Під час проведення перевірки встановлюється, чи дотримуються
нотаріусом загальні положення Порядку. { Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.5 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
4.6. Перевірці підлягає дотримання конторою, архівом,
нотаріусом правил ведення нотаріального діловодства, що
затверджуються Мін'юстом за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства: ведення номенклатури справ, затвердженої завідувачем контори,
завідувачем архіву, нотаріусом. (Номенклатури справ за попередні
роки мають бути належним чином закриті підсумковими записами;
контора, архів, нотаріус мають надати всі справи (наряди),
передбачені номенклатурою, та статистичний звіт за попередній рік
(роки)); правильність ведення передбачених номенклатурою реєстрів,
алфавітних, інших книг, журналів, нотаріального архіву тощо; правильність заведення та реєстрації спадкових справ, а також
видачі свідоцтв про право на спадщину; дотримання нотаріусами вимог чинного законодавства щодо
документів, долучених до примірника правочину, свідоцтва про право
на спадщину та ін., а у випадках, передбачених чинним
законодавством, копій з них, які необхідні для вчинення
нотаріальних дій. дотримання конторою, архівом, нотаріусом нотаріальної
таємниці, принципу неупередженості та запобігання судовим спорам,
а також обмежень у праві вчинення нотаріальних дій; додержання конторою, архівом, нотаріусом вимог чинного
законодавства щодо порядку витрачання, обігу та звітності
спеціальних бланків нотаріальних документів; додержання конторою, архівом, нотаріусом вимог чинного
законодавства про Єдині та державні реєстри інформаційної системи
Мін'юсту.
4.7. У разі виявлення помилок чи порушень, які можливо
усунути під час перевірки, конторі, архіву, нотаріусу надається
таке право.
5. За наслідками проведеної перевірки роботи контори, архіву,
нотаріуса комісія протягом п'яти робочих днів з часу закінчення
перевірки складає довідку у двох примірниках про результати
проведеної перевірки з викладеними у ній висновками.
5.1 У довідці мають бути відображені такі питання: 5.1.1. Стан організації нотаріальної діяльності контори,
архіву, нотаріуса, дотримання державними і приватними нотаріусами
порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення
нотаріального діловодства. { Підпункт 5.1.1 підпункту 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від
24.12.2012 }
5.1.2. Дотримання режиму та порядку роботи контори, архіву,
нотаріуса. 5.1.3. Стан нотаріального обслуговування населення,
дотримання правил професійної етики. { Підпункт 5.1.3 підпункту 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від
24.12.2012 }
5.1.4. Стан розгляду звернення фізичних і юридичних осіб щодо
організації нотаріальної діяльності контори, архіву, нотаріуса,
дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення
нотаріальних дій. { Підпункт 5.1.4 підпункту 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від
24.12.2012 }
5.1.5. Стан використання, зберігання, обігу та звітності
спеціальних бланків нотаріальних документів. 5.1.6. Стан дотримання конторою, архівом, нотаріусом вимог
законодавства про Єдині та державні реєстри інформаційної системи
Мін'юсту. 5.1.7. Стан виконання нотаріусами вимог щодо наявності у
справах (нарядах) документів, на підставі яких вчинено нотаріальну
дію, а у випадках, передбачених чинним законодавством, копій з
них, які необхідні для вчинення нотаріальних дій та відповідності
їх чинному законодавству. 5.1.8. Професійний рівень нотаріуса. 5.1.9. Аналіз виявлених недоліків, їх причини, висновки та
пропозиції щодо їх усунення. 5.1.10. Загальна оцінка роботи контори, архіву, нотаріуса.
5.2. До матеріалів проведеної перевірки роботи контори,
архіву, нотаріуса долучаються копії (фотокопії) документів, що
стосуються виявлених порушень законодавства чи допущених помилок.
5.3. Довідка щодо результатів перевірки підписується всіма
членами комісії, а також завідувачем контори, завідувачем архіву,
нотаріусом з відміткою про ознайомлення з результатами перевірки.
5.4. У разі проведення перевірки Мін'юстом один примірник
довідки подається Міністру юстиції, а інший примірник - отримує
начальник управління юстиції.
5.5. У разі проведення перевірки управлінням юстиції один
примірник довідки подається начальнику управління юстиції, а інший
примірник отримують завідувач контори, завідувач архіву, нотаріус.
5.6. Завідувач контори, завідувач архіву, нотаріус вправі
письмово викласти свої заперечення або пояснення щодо висновків
комісії. Заперечення або пояснення завідувача контори, завідувача
архіву, нотаріуса надаються комісії та розглядаються разом з
довідкою про проведену перевірку та іншими матеріалами перевірки.
5.7. За результатами проведеної перевірки контори, архіву,
нотаріуса, на підставі висновків комісії Мін'юст (управління
юстиції) видає наказ, у якому встановлюється строк для усунення
виявлених порушень та помилок. Копія наказу направляється до виконання конторі, архіву,
нотаріусу для врахування пропозицій комісії в п'ятиденний строк та
долучається до відповідного наряду контори, архіву, нотаріуса, а
також до реєстраційної справи нотаріуса.
5.8. Строк, який надається конторі, архіву, нотаріусу для
усунення виявлених під час перевірки порушень та помилок,
визначається у кожному випадку окремо, але не більше одного місяця
з дня отримання наказу. Після закінчення строку, установленого для усунення порушень
та помилок, завідувач контори, завідувач архіву, нотаріус
зобов'язані письмово повідомити про заходи, які були вжиті ними
для усунення цих порушень і помилок, та надати письмові пояснення,
якщо виявлені порушення та помилки усунути неможливо. { Підпункт 5.8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }
5.9. Своєчасність виконання конторою, архівом, нотаріусом
висновків за результатами перевірки має перебувати під контролем
керівника структурного підрозділу управління юстиції, який
здійснює безпосередній контроль за організацією нотаріату і
нотаріальною діяльністю.

{ Підпункт 5.10 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 1921/5 ( z2181-12 ) від 24.12.2012 }

5.10. Якщо порушення, виявлені під час проведеної перевірки,
не усунуті у наданий для цього строк чи не можуть бути усунуті,
або якщо конторою, архівом, нотаріусом ігноруються висновки за
результатами перевірки чи не виконуються рішення, прийняті за її
наслідками, Мін'юст, управління юстиції приймають рішення про
застосування до нотаріусів, працівників контори, архіву заходів
реагування, передбачених чинним законодавством.
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященковверх