Документ z1243-18, действует, текущая редакция — Принятие от 04.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.11.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04 жовтня 2018 року № 1802

ЗМІНИ
до форми звітності № 20
«Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» (річна)

1. Назву форми викласти в такій редакції:

«Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік» (річна)».

2. Титульну сторінку форми викласти в такій редакції:

«Звітність

ЗВІТ
юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми
та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність
із медичної практики, за 20____ рік».

3. У таблиці 1001:

1) рядок 32.0 виключити.

У зв’язку з цим рядки 33.0-68.8 вважати відповідно рядками 32.0-67.8;

2) рядки 33.0-37.0 виключити.

У зв’язку з цим рядки 38.0-67.8 вважати відповідно рядками 33.0-62.8;

3) рядок 51.0 виклаcти в такій редакції:

«

51.0

Лікарняний банк крові (відділення переливання крові)

»;

4) рядок 56.0 виклаcти в такій редакції:

«

56.0

Інформаційно-аналітичне відділення

».

4. Таблицю 1002 виключити.

У зв’язку з цим таблиці 1003-1006 вважати відповідно таблицями 1002-1005.

5. Таблицю 1002 викласти в такій редакції:

«Таблиця 1002

1.0 Аптека ___

2.0 Молочна кухня ___».

6. Таблицю 1003 викласти в такій редакції:

«Стаціонари

Таблиця 1003

Самостійні відділення для інвалідів війни 1 ___ на 2 ___ ліжок;

відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3 ___ на 4 ___ ліжок;

кардіологічні відділення 5 ___ на 6 ___ ліжок;

відділення трансплантації 7 ___ на 8 ___ ліжок;

денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі (підрозділі) на 9 ___ ліжок, у тому числі для дітей віком 0–17 років включно на 10 ___ ліжок, у ньому лікувалось 11 ___ хворих, у тому числі дітей віком 0–17 років включно 12 ___;

лікувалось хворих у стаціонарі вдома 13 ___;

кількість хворих, яким надано термінову та планово-консультативну допомогу 14 ___, у тому числі дітям 0–14 років включно 15 ___, дітям 15-17 років включно 16 ___, сільським жителям (із пункту 14) 17 ___».

7. Таблицю 1004 виключити.

У зв’язку з цим таблицю 1005 вважати таблицею 1004.

8. У розділі І:

1) назву графи 5 таблиці 1100 викласти в такій редакції:

«

Кількість штатних працівників на зайнятих посадах

3

»;

2) таблицю 1101 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: «, психологів 4 ________»;

3) назву таблиці 1103 «Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров’я» викласти в такій редакції:

«Пункти охорони здоров’я»;

4) назву графи 3 таблиці 1104 викласти в такій редакції:

«

Кількість штатних працівників у цілому в закладі на зайнятих посадах, осіб

5

»;

5) таблицю 1105 виключити.

У зв’язку з цим таблиці 1106-1108 вважати відповідно таблицями 1105-1107;

6) рядок 3 таблиці 1105 викласти в такій редакції:

«

Кількість штатних працівників на зайнятих посадах

3
».

9. У розділі ІІ:

1) таблицю 2100 викласти в такій редакції:

« Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, центру первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома

Таблиця 2100

Найменування

Номер рядка

Кількість відвідувань лікарів включно з профілактичними

Кількість відвідувань лікарями пацієнтів удома, усього

У тому числі дітей віком 0-17 років включно (із графи 3)

усього

у тому числі дітьми віком 0-17 років включно
(із графи 1)

А

Б

1

2

3

4

Усього

1

»;

2) таблицю 2100/1 «Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями» виключити;

3) пункт 2 таблиці 2103 викласти в такій редакції: «у тому числі в пунктах охорони здоров’я 2 ___»;

4) рядки 1.4, 1.5 таблиці 2510 виключити;

5) таблицю 2512 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: «з них 4–14 років включно 3 ___».

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4–6;

6) шапку таблиці 2600 викласти в такій редакції:

«

Найменування

Номер рядка

Учасники бойових дій

Інваліди війни

Учасники війни

Особи, що прирівняні за пільгами*

усього

у тому числі учасники антитерористичної операції

усього

у тому числі учасники антитерористичної операції

А

Б

1

2

3

4

5

6

»;

7) таблицю 2610 виключити;

8) у таблиці 2701:

пункт 5 викласти в такій редакції: «проведено курс лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, усього осіб 5 ___»;

доповнити таблицю новим пунктом 7 такого змісту: «, проведено курс лікування захворювань пародонту, усього осіб 7 ___»;

9) таблицю 2702 викласти в такій редакції:

«Таблиця 2702

Кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, усього 1 ___, у тому числі сільські жителі 2 ___.

Кількість виготовлених одиночних коронок, штифтових зубів, вкладок, напівкоронок, усього 3 ___, у тому числі литих 4 ___, металокерамічних 5 ___, керамічних 6 ___, місткоподібних протезів 7 ___, у тому числі суцільнолитих 8 ___, металокерамічних 9 ___, знімних протезів, усього 10 ___, у тому числі бюгельних суцільнолитих 11 ___, постійних шин і шинопротезів, усього 12 ___, у тому числі суцільнолитих 13 ___, щелепно-лицьових протезів і апаратів, усього 14 ___.

Усього виготовлено одиниць пластмаси (тимчасові коронки) 15 ___, металокераміки 16 ___, кераміки 17 ___.

Протезування на дентальних імплантатах 18 ___»;

10) у таблиці 2703:

пункт 3 викласти в такій редакції: «Закінчили ортодонтичне лікування, усього осіб 3 ___,»;

доповнити таблицю новим пунктом 8 такого змісту: «Кількість установлених незнімних ортодонтичних систем (брекет-систем) 8 ___.».

У зв’язку з цим пункти 8-11 вважати відповідно пунктами 9-12;

11) доповнити розділ новою таблицею 2704 такого змісту:

«Таблиця 2704

Кількість видалених зубів, усього 1 ___, з них із приводу: ускладненого карієсу 2 ___, захворювань пародонту 3 ___, за ортодонтичними показаннями 4 ___.

Кількість стоматологічних операцій, усього 5 ___, з них із приводу: гострих запальних процесів 6 ___, пухлин та пухлиноподібних утворень 7 ___, встановлення дентальних імплантатів 8 ___, інші 9 ___»;

12) таблицю 2800 викласти в такій редакції:

«Таблиця 2800

Найменування операції

Номер рядка

Кількість операцій, проведених в амбулаторно-поліклінічному закладі (підрозділі), усього

У тому числі дітям віком 0-17 років включно

Кількість операцій, проведених сільським жителям (з графи 1)

А

Б

1

2

3

Усього операцій

1.0
у тому числі:
операції на органах зору


2.0
з них мікрохірургічні

2.1
із числа операцій на органах зору з приводу:
глаукоми


2.2
катаракти

2.3
операції на органах вуха, горла, носа

3.0
з них: на вусі

3.1
операції на судинах

4.0
операції на органах черевної порожнини

5.0
з них: з приводу незащемленої грижі

5.1
операції на сечостатевій системі

6.0
з них: операції на жіночих статевих органах

6.1
операції на кістково-м’язовій системі

7.0
операції на молочній залозі

8.0
операції на шкірі та підшкірній клітковині

9.0
інші

10.0
».

10. У розділі ІІІ:

1) до таблиці 3220 внести такі зміни:

рядок 2.2 викласти в такій редакції:

«

туберкульоз органів дихання

2.2

A15, A16, А19.0-частина І, A19.8

»;

доповнити таблицю новим рядком 2.3 такого змісту:

«

позалегеневий туберкульоз (крім позалегеневого ТБ органів дихання)

2.3

А17, А18

».

У зв’язку з цим рядки 2.3-2.7 вважати відповідно рядками 2.4-2.8;

рядки 7.2, 7.3 викласти в такій редакції:

«

хвороба Паркінсона

7.2

G20


x


x

розсіяний склероз

7.3

G35


x


x

»;

доповнити таблицю новим рядком 10.7 такого змісту:

«

у тому числі: з елевацією зубців ST

10.7

І21.0-3, І22

x

x

x

x

».

У зв’язку з цим рядки 10.7-10.11 вважати відповідно рядками 10.8-10.12;

доповнити таблицю новим рядком 12.15 такого змісту:

«

хронічний гепатит

12.15

К73, К75.2.3

».

У зв’язку з цим рядки 12.15-12.19 вважати відповідно рядками 12.16-12.20;

рядки 14.3, 14.4 викласти в такій редакції:

«

артрози

14.3

М15-М19

анкілозуючий спондиліт

14.4

М45

»;

доповнити таблицю новими рядками 14.5, 14.6 такого змісту:

«

інші дорсопатії, спондилопатії

14.5

М40-М43, М46-М48, М53-М54

остеомієліт

14.6

М86

».

2) таблицю 3224 викласти в такій редакції:

«Таблиця 3224

Кількість хворих, які надійшли до стаціонару з інфарктом міокарда (крім переведених з інших стаціонарів), усього 1 ___, у тому числі в першу добу від початку захворювання 2 ___.

Кількість померлих в перші 0-24 години після госпіталізації, усього (з числа померлих із рядка 1.0 графи 3 таблиці 3220) 3 ___, з них від гострого інфаркту міокарда (з числа померлих із рядка 10.6 графи 3 таблиці 3220) 4 ___. Кількість дітей віком 0-17 років включно, які померли у перші 0-24 години після госпіталізації, усього (з рядка 1.0 графи 7 таблиці 3220) 5 ___»;

3) таблицю 3225 виключити.

У зв’язку з цим таблицю 3226 вважати таблицею 3225;

4) таблицю 3300 викласти в такій редакції:

«Таблиця 3300

Найменування

Номер рядка

Перелито

Кількість проведених трансфузій

Кількість хворих, яким проведено трансфузії

Кількість хворих, у яких спостерігались ускладнення трансфузій

Померло

доз

літрів

А

Б

1

2

3

4

5

6

Кров (консервована)

1.0Компоненти крові, усього

2.0у тому числі:
еритроцитовмісні компоненти крові


2.1плазма свіжозаморожена

2.2тромбоцити, відновлені з дози крові

2.3тромбоцити, аферез

2.4кріопреципітат заморожений

2.5Препарати крові, усього

3.0

х


у тому числі:
альбумін 10 %


3.1


х


імуноглобуліни

3.2

х


Кровозамінні рідини

4.0

х


Усього

5.0

х


Крім того, аутологічні трансфузійні рідини, усього

6.0у тому числі:
цільна аутологічна кров


6.1аутологічні еритроцити

6.2аутологічна плазма

6.3»;

5) у таблиці 3500:

доповнити таблицю новим рядком 7.12 такого змісту:

«

з них: при гострому інфаркті міокарда з елевацією зубців ST

7.12»;

доповнити таблицю новим рядком 11.2 такого змісту:

«

Літотрипсії

11.2»;

6) у таблиці 3501:

доповнити таблицю новими пунктами 8, 9 такого змісту: «, ангіографічної 8 ___, рентгенівської 9 ___.».

У зв’язку з цим пункти 8-11 вважати відповідно пунктами 10-13.

11. У розділі ІV:

1) таблицю 4100 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4100

Найменування

Номер рядка

Кількість рентгено-діагностичних апаратів та устаткування, усього

У тому числі

апарати з ПРЗ

ангіографічні

мамографічні

комп’ютерні томографи

флюорографи

стоматологічні

усього

з них

інтраоральні

панорамні

конусно-променеві томографи

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

1у тому числі діючих

2стаціонарних

3палатних (мобільних)

4пересувних (вмонтованих в автофургони)

5цифрових

6»;

2) таблицю 4101 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: «, з них із напруженістю магнітного поля 1.0 та більше Тесла 5 ___»;

3) таблицю 4110 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4110

Найменування

Номер рядка

Усього

У тому числі

органів грудної клітки

органів травлення

кістково-суглобної системи

інші

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість рентгенологічних досліджень, усього

1


у тому числі зроблено:
просвічувань


2


рентгенограм

3


діагностичних флюорограм

4


спеціальних досліджень (методик)

5


комп’ютерних томографій

6


з них із внутрішньовенним введенням контрастної речовини

7


Крім того, магнітно-резонансних томографій

8


з них із внутрішньовенним введенням контрастної речовини

9


»;

4) таблицю 4112 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4112

Із загальної кількості рентгенологічних досліджень виконано амбулаторним хворим 1 ___; крім того, кількість магнітно-резонансних томографій, виконаних амбулаторним хворим 2 ___»;

5) доповнити розділ новою таблицею 4113/1 такого змісту:

«Таблиця 4113/1

Із кількості магнітно-резонансних томографій інших органів і систем (рядок 8 графи 5 таблиці 4110) проведено досліджень: головного мозку 1 ___; молочних залоз 2 ___; сечостатевої системи 3 ___»;

6) таблицю 4114 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4114

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (із рядка 3 графи 2 таблиці 4110), всього 1 ___, у тому числі дітям віком 15–17 років включно 2 ___. Кількість флюорографій органів грудної клітки, всього 3 ___, у тому числі дітям віком 15–17 років включно 4 ___»;

7) таблицю 4115 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4115

Найменування

Номер рядка

Усього

У тому числі
дітям віком:

0-17 років включно

з них 0-2 роки включно

А

Б

1

2

3

Ультразвукові дослідження, усього

1.0
у тому числі:
нейросонографії (діти до року)


2.0
щитоподібної залози

3.0
молочної залози

4.0х

ехокардіографії

5.0
органів черевної порожнини

6.0
нирок

7.0
передміхурової залози

8.0х

сечового міхура

9.0
жіночих статевих органів

10.0х

у тому числі під час вагітності

10.1х

з них під час вагітності до 22 тижнів

10.2х

виявлено вроджених вад розвитку (із рядка 10.2)

10.3х

кістково-суглобної системи

11.0
доплерівське дослідження периферичних судин

12.0
пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем

13.0
інтраопераційні ультразвукові дослідження

14.0
інші

15.0
»;

8) таблицю 4122 доповнити новими пунктами 14, 15 такого змісту: «визначення: групи крові за системою АВО та резус-належності 14 ___, імунних антитіл 15 ___;».

У зв’язку з цим пункти 14–18 вважати відповідно пунктами 16–20;

9) таблицю 4123 доповнити новими пунктами 9–16 такого змісту: «. Із загальної кількості досліджень зроблено: велоергометрій 9 ___, реографій 10 ___, реовазографій 11 ___, електроенцефалографій 12 ___, реоенцефалографій 13 ___, спірографій 14 ___, електроміографій 15 ___, інших 16 ___».

12. Таблицю 4201 розділу V викласти в такій редакції:

«Таблиця 4201

Кількість рентгено-терапевтичних апаратів: довгофокусних 1 ___, короткофокусних 2 ___. Кількість дистанційних гамма-терапевтичних апаратів, усього 3 ___, у тому числі з лінійними прискорювачами (бетатрони) 4 ___, шлангових 5 ___».

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04 жовтня 2018 року № 1802


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2018 р.
за № 1243/32695

ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік»

1. Назву Інструкції викласти у такій редакції:

«Інструкція щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік».

2. Абзац перший глави 1 викласти в такій редакції:

«Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20___ рік» (далі - форма № 20).».

3. У главі 2:

1) пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму № 20 заповнюють юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми - однопрофільні, багатопрофільні, спеціалізовані лікарні, лікарні особливого типу, амбулаторно-поліклінічні заклади.

Форму № 20 складають також фізичні особи - підприємці, які провадять господарську діяльність із медичної практики, та заповнюють лише ті розділи (таблиці), що стосуються їх виду діяльності.

2.2. Форму № 20 не заповнюють станції швидкої медичної допомоги, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, центри служби крові (станції переливання крові), санаторно-курортні, санітарно-профілактичні, медико-соціального захисту, інші заклади (бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичні центри медичної статистики), центри здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти.»;

2) у пункті 2.7:

підпункт 2.7.1 викласти в такій редакції:

«2.7.1. У таблиці 1001 «Заклад та його підрозділи. Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах та лікувально-діагностичні структурні підрозділи» зазначається кількість закладів, у складі яких перебувають ті чи інші відділення (кабінети).»;

підпункт 2.7.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.4-2.7.33 вважати відповідно підпунктами 2.7.3-2.7.32;

підпункт 2.7.4 викласти в такій редакції:

«2.7.4. У рядку 51.0 зазначається «Лікарняний банк крові (відділення переливання крові)». Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 грудня 2010 року № 1112 «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 року за № 310/19048, лікарняний банк крові є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, у якому надається трансфузійна допомога пацієнтам, який зберігає, розподіляє компоненти та препарати крові та може проводити тести на сумісність крові донорів і реципієнтів під час їх використання. Лікарняний банк крові може проводити аутологічну заготівлю крові або її компонентів із подальшим їх тестуванням та проведенням контролю якості в установі служби крові.

До визначення «Лікарняний банк крові» не належать відділення трансфузіології, установи та заклади служби крові.»;

підпункт 2.7.16 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.17-2.7.32 вважати відповідно підпунктами 2.7.16-2.7.31;

підпункти 2.7.16-2.7.18 викласти в такій редакції:

«2.7.16. У таблиці 1002 «Інші підрозділи» зазначається кількість аптек, молочних кухонь, які є в закладі охорони здоров’я.

2.7.17. У таблиці 1003 «Стаціонари» зазначається кількість закладів, які мають відповідні спеціалізовані відділення.

2.7.18. У пунктах 1, 2 зазначається кількість закладів, які мають самостійні відділення для інвалідів війни та кількість ліжок у них.»;

підпункт 2.7.20 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.21-2.7.31 вважати відповідно підпунктами 2.7.20-2.7.30;

підпункти 2.7.20-2.7.22 викласти в такій редакції:

«2.7.20. У пунктах 5, 6 зазначається кількість кардіологічних відділень на 30 ліжок і більше за наявності завідувача відділення.

2.7.21. У пунктах 7, 8 зазначається кількість відділень трансплантації та кількість ліжок у них.

2.7.22. У пунктах 9-13 зазначається кількість закладів, які мають денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі та стаціонар вдома, у тому числі для дітей віком 0-17 років включно, кількість ліжок та пролікованих хворих.

Кількість ліжок денного стаціонару поліклініки зазначається відповідно до числа ліжок, затверджених наказом по закладу, незалежно від числа змін роботи денного стаціонару поліклініки. Кількість пролікованих хворих зазначається згідно з формами первинної облікової документації: № 112/о «Історія розвитку дитини № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі - наказ МОЗ від 28 липня 2014 року № 527) та № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» (далі - форма № 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - наказ МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110).»;

підпункти 2.7.23, 2.7.24 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.25-2.7.30 вважати відповідно підпунктами 2.7.23-2.7.28;

підпункт 2.7.23 викласти в такій редакції:

«2.7.23. У пунктах 14-17 зазначається кількість хворих, яким надано допомогу у відділенні планово-консультативної допомоги при обласних закладах та самостійних центрах екстреної консультативної медичної допомоги, які надають тільки планово-консультативну допомогу.

У пункті 17 (із пункту 14) зазначається кількість сільських жителів, яким надано планово-консультативну допомогу.»;

підпункти 2.7.24, 2.7.25 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.7.26-2.7.28 вважати відповідно підпунктами 2.7.24-2.7.26;

3) у пункті 2.8:

підпункт 2.8.2 викласти в такій редакції:

«2.8.2. У таблиці не відображається кількість посад працівників станцій швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, центрів служби крові (станцій переливання крові), санітарно-епідеміологічних закладів, судово-медичної експертизи, госпрозрахункових відділень (кабінетів), пунктів охорони здоров’я на договірних засадах, фельдшерсько-акушерських пунктів (далі - ФАП), медико-соціальних експертних комісій, центрів здоров’я, санаторіїв.»;

у підпункті 2.8.3 слова «у графі 5 - фізичні особи основних працівників на зайнятих посадах» замінити словами «у графі 5 - штатні працівники (особи) у цілому в закладі (в поліклініці та стаціонарі) на зайнятих посадах»;

підпункти 2.8.21, 2.8.22 викласти в такій редакції:

«2.8.21. До посад молодшого медичного персоналу (рядок 108) слід відносити посади молодших медичних сестер (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та інші), молодших медичних сестер із догляду за хворими відповідно до їх функціональних обов’язків.

2.8.22. У рядку 109 зазначаються дані щодо кількості іншого персоналу закладу - бухгалтерів, інженерно-технічного персоналу, економістів, медичних реєстраторів, сестер-господинь, дезінфекторів, завгоспів, працівників кухонь, водіїв та інших.»;

підпункт 2.8.25 викласти в такій редакції:

«2.8.25. Заповнюючи таблицю 1100, слід пам’ятати, що посади, які зайняті тимчасово відсутніми на кінець року працівниками (відпустка, відрядження, хвороба тощо), зазначаються як зайняті. Якщо ці посади тимчасово заміщені іншими особами, вдруге як зайняті вони не вказуються. Кількість зайнятих посад у цілому в закладі (рядок 110 графи 2) не може перевищувати кількості штатних посад (рядок 110 графи 1). Якщо лікар перебуває у довгостроковій відпустці, відрядженні, відпустці по догляду за дитиною, у таблиці 1100 враховується і зайнята посада, і фізична особа на весь період. Якщо ця посада тимчасово зайнята основним працівником, зайнята посада враховується як одна, фізична особа - одна, а у формі звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276, зазначаються дві фізичні особи.»;

у підпункті 2.8.26 слова «Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров’я» замінити словами «Пункти охорони здоров’я»;

у підпункті 2.8.27 слова «в графі 3 - фізичних осіб основних працівників» замінити словами «у графі 3 - штатних працівників на зайнятих посадах»;

у підпункті 2.8.33 слова «в рядку 3 - фізичних осіб на зайнятих посадах» замінити словами «у рядку 3 - штатних працівників на зайнятих посадах»;

доповнити пункт новим підпунктом 2.8.43 такого змісту:

«2.8.43. У таблицях 1100, 1101, 1103, 1104, 1105 кількість працівників вимірюється в цілих одиницях, а кількість посад - у цілих одиницях та одиницях з одним/двома десятковим(и) знаком (знаками).»;

4) у пункті 2.9:

підпункт 2.9.1 викласти в такій редакції:

«2.9.1. Таблиця 2100 заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів», затвердженої наказом МОЗ від 28 липня 2014 року № 527 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 157).»;

підпункти 2.9.6-2.9.8 викласти в такій редакції:

«2.9.6. У графі 2 зазначається кількість відвідувань лікарів дітьми віком 0-17 років включно з приводу захворювань та профілактичних оглядів (із графи 1).

2.9.7. У графі 3 відображається кількість відвідувань лікарями пацієнтів удома, усього.

2.9.8. У графі 4 зазначаються відвідування лікарями дітей віком 0-17 років включно вдома (із графи 3).»;

підпункт 2.9.9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.9.10-2.9.85 вважати відповідно підпунктами 2.9.9-2.9.84;

підпункт 2.9.13 викласти в такій редакції:

«2.9.13. У таблиці 2104 (пункт 1) зазначається кількість жінок 18 років і старших, обстежених профілактично з метою виявлення онкологічних захворювань (у жіночих консультаціях, оглядових кабінетах, поліклініках, лікарських амбулаторіях), усього - пункт 1, у тому числі в оглядових кабінетах - пункт 2; з цитологічним дослідженням (із пункту 1) - пункт 3. Дані заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 157).»;

підпункт 2.9.15 викласти в такій редакції:

«2.9.15. У рядку 1 графи 1 зазначається кількість усіх пологів, прийнятих вдома за участю медичного працівника (лікаря, середнього медичного працівника); у рядку 1 графи 2 - у тому числі у сільських жительок.

Пологи, прийняті лікарями швидкої медичної допомоги, або пологи у кареті швидкої допомоги у таблиці 2400 не зазначаються.»;

підпункт 2.9.27 викласти в такій редакції:

«2.9.27. Дані рядка 1.0 за графами 1, 2 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1-1.3.»;

підпункт 2.9.32 викласти в такій редакції:

«2.9.32. У пункті 1 таблиці 2511 зазначаються дані щодо кількості дітей віком 15-17 років включно, які перебували протягом звітного року під диспансерним наглядом, у тому числі юнаків (які були госпіталізовані, направлені на санаторно-курортне лікування, потребували оперативного лікування, були прооперовані, потребували корекції зору). Таблиця заповнюється на підставі форми облікової статистичної документації № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях).»;

підпункти 2.9.34, 2.9.35 викласти в такій редакції:

«2.9.34. У таблиці 2512 (пункт 1) відображається кількість осіб, оглянутих профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз як флюорографічно, так і включно з профілактичними рентгенологічними дослідженнями органів грудної клітки та методом туберкулінових проб, усього.

2.9.35. У пункті 2 зазначається кількість дітей віком до 14 років включно, обстежених методом туберкулінових проб, у пункті 3 зазначається кількість дітей віком 4-14 років включно, яким проведено туберкулінові проби.»;

у підпункті 2.9.36 слова та цифри «У пункті 3» та «У пунктах 1-3» замінити відповідно словами та цифрами «У пункті 4» та «У пунктах 1-4»;

у підпункті 2.9.37 слова та цифру «У пункті 4» замінити словами та цифрою «У пункті 5»;

у підпункті 2.9.38 слова та цифру «У пункті 5» замінити словами та цифрою «У пункті 6»;

підпункт 2.9.39 викласти в такій редакції:

«2.9.39. Дані таблиці 2512 (пункт 1 мінус пункт 2) - профілактично оглянуте на туберкульоз доросле населення та діти віком 15-17 років - мають бути звірені з даними таблиці 4114 (пункт 1 (кількість рентгенологічних профілактичних досліджень органів грудної клітки, усього) плюс пункт 3 (кількість профілактичних флюорографічних досліджень, усього)). Відмінність даних слід пояснювати письмово.»;

підпункт 2.9.48 викласти в такій редакції:

«2.9.48. У рядку 1 за графами 1-6 таблиці вказуються дані щодо кількості зазначених контингентів, які перебували на обліку на початок звітного року.»;

підпункти 2.9.50-2.9.52 викласти в такій редакції:

«2.9.50. У рядку 3 вказується кількість осіб вищезазначених категорій, знятих з обліку протягом звітного року у зв’язку зі зміною місця проживання, смертю та зміною однієї категорії на іншу. Підсумок даних рядків 4, 5 за графами 1-6 має збігатися з даними рядка 3. Відмінність слід пояснювати письмово.

2.9.51. У рядку 6 за графами 1-6 відображається кількість осіб зазначених категорій, які перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного року.

2.9.52. Дані рядка 6 за графами 1-6 мають дорівнювати балансу: підсумок даних рядків 1, 2 (за графами 1-6) мінус дані рядка 3 (за графами 1-6). Відмінність слід пояснювати письмово.»;

підпункти 2.9.54, 2.9.55 викласти в такій редакції:

«2.9.54. Підсумок даних рядків 7-9 має збігатися з даними рядка 6 за графами 3, 4 «Інваліди війни».

2.9.55. У рядках 10-17 зазначаються відомості щодо кількості інвалідів війни та інших зазначених груп ветеранів, які перебувають під диспансерним наглядом у лікарів різних спеціальностей. Якщо хворий перебуває під диспансерним наглядом одного спеціаліста з приводу декількох захворювань, інформацію про такого хворого слід зазначити тільки один раз.»;

підпункти 2.9.58, 2.9.59 викласти в такій редакції:

«2.9.58. У графах 1, 2 «Учасники бойових дій» відображається кількість осіб, які брали участь у захисті Батьківщини як у період війни, так і у формуваннях у воєнний або мирний час.

2.9.59. У графі 6 «Особи, що прирівняні за пільгами» зазначається кількість осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».»;

підпункт 2.9.60 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.9.61-2.9.84 вважати відповідно підпунктами 2.9.60-2.9.83;

підпункт 2.9.66 викласти в такій редакції:

«2.9.66. У таблиці 2701 зазначається кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу карієсу, усього (пункт 1), у тому числі у дітей до 17 років включно (пункт 2), з ускладненим карієсом (з пункту 1), усього (пункт 3), у тому числі у дітей до 17 років включно (пункт 4) та проведено курс лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, усього (пункт 5), у тому числі у дітей віком 0-17 років включно (пункт 6), проведено курс лікування захворювань пародонту, усього (пункт 7).»;

підпункти 2.9.68, 2.9.69 викласти в такій редакції:

«2.9.68. У таблиці 2702 зазначається кількість осіб, які отримали зубні протези, апарати, усього (пункт 1), у тому числі сільські жителі (пункт 2). Дані пунктів 1-18 заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.

2.9.69. У таблиці 2703 відображається кількість осіб, яких уперше оглянув лікар-ортодонт, усього (пункт 1), у тому числі діти віком 0-17 років включно (пункт 2). У пункті 3 зазначається кількість осіб, які закінчили ортодонтичне лікування, усього, у тому числі діти віком 0-17 років включно (пункт 4). У пункті 5 зазначається кількість виготовлених ортодонтичних апаратів, усього, з них знімних (пункт 6), незнімних (пункт 7). У пункті 8 зазначається кількість встановлених незнімних ортодонтичних систем (брекет-систем), у пункті 9 - кількість дітей до 17 років включно, яким виготовлено протези, усього, з них знімних (пункт 10), незнімних (пункт 11). Кількість дітей, яким приписано профілактичні заходи, зазначається у пункті 12. Таблиця заповнюється на підставі форми первинної облікової документації № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.»;

доповнити пункт новим підпунктом 2.9.70 такого змісту:

«2.9.70. У таблиці 2704 зазначається кількість видалених зубів, усього (пункт 1), з них із приводу: ускладненого карієсу (пункт 2), захворювань пародонту (пункт 3), за ортодонтичними показаннями (пункт 4). У пункті 5 зазначається кількість стоматологічних операцій, усього, з них із приводу: гострих запальних процесів (пункт 6), пухлин та пухлиноподібних утворень (пункт 7), встановлення дентальних імплантатів (пункт 8), інших операцій (пункт 9). Таблиця заповнюється на підставі форми первинної облікової документації № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.».

У зв’язку з цим підпункти 2.9.70-2.9.83 вважати відповідно підпунктами 2.9.71-2.9.84;

підпункти 2.9.72-2.9.75 викласти в такій редакції:

«2.9.72. Таблиця формується на підставі форми первинної облікової документації № 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.

2.9.73. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість проведених амбулаторних операцій. Окремими рядками (2.0-10.0) виділяються групи операцій.

2.9.74. Підсумок даних рядків 2.0-10.0 має збігатися з даними рядка 1.0 «Усього операцій».

2.9.75. У графі 1 за всіма рядками зазначається кількість проведених операцій, усього, у графі 2 - у тому числі дітям віком 0-17 років включно, у графі 3 із загальної кількості амбулаторно-поліклінічних операцій (із графи 1) зазначається кількість операцій, проведених сільським жителям.»;

підпункт 2.9.78 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.9.79-2.9.84 вважати відповідно підпунктами 2.9.78-2.9.83;

підпункт 2.9.78 викласти в такій редакції:

«2.9.78. У рядку 4.0 «Операції на судинах» не відображається кількість операцій з приводу геморою та варикоцеле, їх, а також кількість видалених лімфовузлів слід зазначати в рядку 10.0 «Інші».»;

у підпункті 2.9.79 слова та цифри «У рядку 6.0» замінити словами та цифрами «У рядку 5.0»;

у підпункті 2.9.80 слова та цифри «У рядку 7.1» замінити словами та цифрами «У рядку 6.1»;

у підпункті 2.9.81 слова та цифри «в рядку 11.0» замінити словами та цифрами «в рядку 10.0»;

підпункт 2.9.82 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 2.9.83 вважати підпунктом 2.9.82;

5) у пункті 2.10:

підпункт 2.10.9 викласти в такій редакції:

«2.10.9. Кількість ліжок, розгорнутих у палатах анестезіології та інтенсивної терапії понад кошторис, зазначається в таблиці 3100 окремим рядком і до підсумку фактично розгорнутих кошторисних ліжок у рядку 78 не включається. Облік руху хворих на ліжках анестезіології та інтенсивної терапії здійснюється на загальних підставах за даними форм облікової статистичної документації № 007/о «Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару» (далі - форма № 007/о) та № 016/о «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 (далі - наказ МОЗ від 26 липня 1999 року № 184).

Ліжка реанімації та інтенсивної терапії, розгорнуті у складі профільного відділення для забезпечення інтенсивним лікуванням хворих одного профілю, зазначаються за профілем відділення та окремим рядком не виділяються.

Показники ліжкового фонду (зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, лікарняна летальність), які відображають ефективність використання ліжкового фонду, за ліжками інтенсивної терапії не розраховуються. Аналіз їх діяльності проводиться на підставі експертних оцінок.»;

підпункт 2.10.16 викласти в такій редакції:

«2.10.16. Під час надання лікувальної відпустки хворі не виписуються, а форма первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ___», затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110 (далі - форма № 003/о), залишається у відділенні до остаточної виписки хворого. Такі хворі зазначаються у формі облікової статистичної документації № 001-2/о «Журнал обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка», затвердженій наказом МОЗ від 26 липня 1999 року № 184, та знімаються з харчування (на зворотному боці форми № 007/о зазначається прізвище хворого, який перебуває у відпустці). Кількість таких хворих у числі виписаних і хворих, що знову надійшли, не вказується, а дані щодо їх кількості зазначаються окремо додатковим рядком, але вони входять до загальної кількості хворих, які були на початку дня, під час підрахунку ліжко-днів.»;

підпункт 2.10.26 викласти в такій редакції:

«2.10.26. Дані щодо кількості дітей віком 0-17 років включно, які були госпіталізовані та вибули зі стаціонару, зазначаються в графах 4-8 таблиці 3220.»;

підпункт 2.10.32 викласти в такій редакції:

«2.10.32. У рядку 2.2 зазначається кількість хворих, які вибули зі стаціонару з активним туберкульозом органів дихання (шифр згідно з МКХ-10 - А15, А16, А19.0 - частина І, А19.8). У цьому рядку зазначаються відомості про легеневий туберкульоз та позалегеневий туберкульоз органів дихання. Позалегеневий туберкульоз органів дихання - туберкульоз гортані, трахеї, бронхів та інших верхніх дихальних шляхів, внутрішньогрудних лімфовузлів, туберкульозний плеврит (у тому числі емпіема).

У рядку 2.3 зазначається кількість хворих, які вибули зі стаціонару з позалегеневим туберкульозом (крім позалегеневого туберкульозу органів дихання) (шифр згідно з МКХ-10 - А17, А18).»;

підпункт 2.10.48 викласти в такій редакції:

«2.10.48. У таблиці 3224 зазначається кількість хворих, які надійшли до стаціонару з інфарктом міокарда (крім переведених з інших стаціонарів), усього (пункт 1); у пункті 2 - у тому числі в першу добу від початку захворювання; у пункті 3 - кількість померлих (дорослих віком 18 років і старших) в перші 0-24 години після госпіталізації до стаціонару, всього (з рядка 1.0 графи 3 таблиці 3220); у пункті 4 - з них від гострого інфаркту міокарда включно з тими, які померли в приймальному відділенні стаціонару (з рядка 10.6 графи 3 таблиці 3220); у пункті 5 - кількість померлих дітей віком 0-17 років включно у перші 0-24 години після госпіталізації, всього (з рядка 1.0 графи 7 таблиці 3220).»;

підпункти 2.10.50-2.10.52 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.10.53-2.10.97 вважати відповідно підпунктами 2.10.50-2.10.94;

у підпункті 2.10.50 слова та цифри «Табл. 3226» та «У табл. 3226» замінити відповідно словами та цифрами «Таблиця 3225» та «У таблиці 3225»;

у підпункті 2.10.52 слова та цифри «У табл. 3226» замінити словами та цифрами «У таблиці 3225»;

підпункт 2.10.53 викласти в такій редакції:

«2.10.53. Дані таблиці 3300 «Трансфузії крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин» заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 009/о «Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.

У рядку 1.0 таблиці зазначається кількість перелитої крові (консервованої) в дозах (графа 1) та літрах (графа 2).

У рядку 2.0 граф 1, 2 зазначається загальна кількість перелитих компонентів крові, у рядку 2.1 - еритроцитовмісних компонентів крові (еритроцитарна маса, відмиті еритроцити тощо); у рядку 2.2 - плазми свіжозамороженої; у рядку 2.3 - тромбоцитів, відновлених з дози крові; у рядку 2.4 - тромбоцитів, аферез; у рядку 2.5 - кріопреципітату замороженого. Підсумок даних рядків 2.1-2.5 за графами 1-6 має збігатися з даними рядка 2.0.

У рядку 3.0 графи 2 зазначається кількість перелитих препаратів крові, у тому числі альбуміну 10 % (рядок 3.1), імуноглобулінів (рядок 3.2) у літрах. Підсумок даних рядків 3.1, 3.2 за графами 2-6 може збігатися з даними рядка 3.0 або бути меншим.

У рядку 4.0 графи 2 зазначається кількість перелитих кровозамінних рідин у літрах (перфторану, рефордану, гелофузину, реополіглюкіну, розчину Рінгера тощо), крім ізотонічного розчину хлориду натрію та 5 % розчину глюкози.

У рядку 5.0 графи 2 зазначається загальна кількість перелитих у літрах консервованої крові, компонентів крові, препаратів крові та кровозамінних рідин. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 3 зазначається кількість проведених трансфузій за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 4 зазначається кількість хворих, яким проведено трансфузії, за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 5 зазначається кількість хворих, у яких спостерігалися ускладнення після трансфузій (інфекційно-токсичний шок, синдром масивної гемотрансфузії, тромбоемболія, повітряна емболія, групова несумісність, гостра ниркова недостатність), за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У графі 6 зазначаються дані щодо кількості померлих під час трансфузії за всіма рядками. Підсумок даних рядків 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 має збігатися з даними рядка 5.0.

У рядку 6.0, крім того, зазначається кількість перелитих аутологічних рідин, усього, у тому числі цільної аутологічної крові (рядок 6.1), аутологічних еритроцитів (рядок 6.2), аутологічної плазми (рядок 6.3). Підсумок даних рядків має збігатися з даними рядка 6.0 за графами 1-6.

«Доза» означає один контейнер крові (консервованої або з компонентом).

Трансфузійна рідина

1 доза в мл

Кров (консервована)

450 мл+10 % об’єму без антикоагулянту

Еритроцитовмісні компоненти крові,
у тому числі:


еритроцити

280 ± 50

еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів)

350 ± 50

еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром

250 ± 50

еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині (завись еритроцитів з видаленим тромболейкоцитарним шаром)

250 ± 50

еритроцити, збіднені на лейкоцити

250 ± 50

еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити)

320 ± 50

еритроцити відмиті

200 ± 20

Плазма свіжозаморожена


Тромбоцити, відновлені з дози крові

50 х 10-9

Тромбоцити, аферез

200 х 10-9

Кріопреципітат заморожений


Цільна аутологічна кров


Аутологічні еритроцити


Аутологічна плазма


»;

підпункт 2.10.69 викласти в такій редакції:

«2.10.69. Акушерські операції (рядок 14.0) - операції з приводу позаматкової вагітності, вакуум-аспірації, вакуум-екскохлеації, штучного переривання вагітності, кесаревих розтинів та кесаревих піхвових розтинів тощо.

До інших акушерських операцій належать: амніотомія, ушивання вагіни, операція Поро (видалення матки з плодом), епізіотомія, перинетомія, ушивання шийки матки, розсічення перегородки вагіни, поворот на ніжку, екстирпація матки під час кровотеч, ревізія порожнини матки, органозберігаючі операції під час кровотеч, перев’язка клубових артерій під час кровотеч тощо.

Дані рядка 14.0 мають бути більшими за підсумок даних рядків 14.1-14.8.»;

підпункти 2.10.80, 2.10.81 викласти в такій редакції:

«2.10.80. У таблиці 3501 із загальної кількості операцій (рядок 1 графи 1 таблиці 3500) зазначаються операції, проведені з використанням лазерної апаратури (пункт 4), у тому числі під час операцій на сітківці (пункт 5); кріогенної (пункт 6); ендоскопічної із застосуванням як жорстких, так і гнучких апаратів (пункт 7); ангіографічної (пункт 8) та рентгенівської (пункт 9).

2.10.81. Кількість загальних анестезій, проведених оперованим хворим, зазначається у відповідних пунктах таблиці 3501: пункт 10 - усього; пункт 11 - у тому числі дітям віком 0-17 років включно; пункт 12 - кількість хворих, які померли в результаті загальної анестезії; пункт 13 - у тому числі дітей віком 0-17 років включно.»;

6) у пункті 2.11:

підпункт 2.11.5 викласти в такій редакції:

«2.11.5. Дані графи 1 за рядками 1-6 можуть бути більшими за підсумок граф 2-7 за рахунок інших апаратів, які не зазначено в таблиці 4100.»;

підпункт 2.11.9 викласти в такій редакції:

«2.11.9. У графах 3-5 зазначається кількість ангіографічних, мамографічних апаратів та комп’ютерних томографів, у графі 6 - кількість флюорографів, у графі 7 - загальна кількість рентгенівських апаратів усіх марок, що використовуються у стоматології. Дані графи 7 можуть бути більшими за підсумок граф 8-10 за рахунок інших рентгенівських апаратів для стоматології, які не зазначено в таблиці 4100.»;

підпункти 2.11.11-2.11.13 викласти в такій редакції:

«2.11.11. У рядку 3 за всіма графами зазначається кількість стаціонарних апаратів, які змонтовані та діють у приміщенні (включно з дентальними та мамографічними). Трифазні рентгенодіагностичні апарати без посилювачів рентгенівського зображення належать до стаціонарних. Палатні, операційні, переносні апарати до стаціонарних не належать. У рядку 4 за відповідними графами вказується кількість палатних (мобільних) рентгенівських апаратів. До таких належать апарати, які дають змогу зробити обстеження за межами рентгенологічного кабінету (палатні, операційні, переносні).

2.11.12. У рядку 5 зазначається кількість пересувних апаратів, які змонтовано на шасі в автофургонах та інших видах транспорту.

У рядку 6 за відповідними графами вказується кількість цифрових рентгенівських апаратів. До таких належать апарати, які оснащено цифровим приймачем рентгенівського опромінення. Оцифровувачі (пристрої для перетворення рентгенівського зображення аналогового типу в цифрове) до рентгенівських апаратів не належать.

2.11.13. Дані щодо кількості апаратів ультразвукової діагностики та магнітно-резонансних томографів відображаються у таблиці 4101. У пункті 1 зазначається кількість усіх апаратів УЗД, у пункті 2 - у тому числі діючих, у пункті 3 - кількість магнітно-резонансних томографів, у пункті 4 - у тому числі діючих, у пункті 5 - з них із напруженістю 1.0 та більше Тесла.»;

підпункти 2.11.23-2.11.27 викласти в такій редакції:

«2.11.23. Рентгенологічне дослідження хворого може включати: просвічування, одну або декілька рентгенограм, діагностичні флюорограми, спеціальні методики, а може складатися з кожного виду дослідження окремо або в комбінації один з іншим. У зв’язку з цим підсумок даних рядків 2-6 за графами 1-5 може перевищувати дані рядка 1 за відповідними графами, але не може бути меншим.

2.11.24. У рядку 1 зазначається загальна кількість рентгенологічних досліджень, у рядку 2 - кількість просвічувань, у рядку 3 - кількість рентгенограм включно з томограмами.

2.11.25. У рядку 4 таблиці 4110 за відповідними графами слід зазначати кількість флюорограм, зроблених з діагностичною метою за клінічними показаннями у разі підозри на захворювання.

2.11.26. У рядку 5 таблиці 4110 «Спеціальні дослідження (методики)» зазначається кількість складних і трудомістких рентгенологічних досліджень: контрастних, судинних, пункційних, катетеризаційних, зондових досліджень, які супроводжуються внутрішньосудинним, внутрішньопротоковим, внутрішньопорожнинним, внутрішньотканинним уведенням контрастної речовини. Такими дослідженнями є: ангіографія, лімфографія, бронхоскопія, зондова дуоденографія, мамографія із застосуванням контрастних речовин, метросальпінгографія, парієтографія, пельвіографія, урографія, внутрішньовенна пієлографія висхідна, дискографія, пункційна кісткографія, пневмомедіастинографія, рентгенографія скроневих кісток із застосуванням спеціальних укладок, рентгенографія придатків пазух носа з використанням контрастних речовин, рентгенокімографія (серця, діафрагми), холецистографія пероральна, внутрішньовенна холангіохолецистографія, холангіографія інтраопераційна, ретроградна холецистохолангіопанкреатографія, сіалографія, фістулографія, артрографія, енцефалографія і мієлографія, лінійна томографія та інші дослідження у спеціальних укладках, аналогічні до вищезазначених за складністю виконання.

2.11.27. До спеціальних рентгенологічних досліджень належать лінійні томографії, дослідження, пов’язані з контрастуванням, у спеціальних укладках та інші аналогічні до вищезазначених за складністю їх виконання. Комп’ютерна томографія є самостійним методом дослідження і до спеціальних рентгенологічних досліджень (методик) не належить.»;

підпункти 2.11.29-2.11.33 викласти в такій редакції:

«2.11.29. У рядку 5 графи 1 таблиці 4110 вказується загальна кількість спеціальних досліджень (методик), а в графах 2-5 - кількість таких методик, проведених на відповідних органах.

У рядку 6 таблиці 4110 за відповідними графами слід зазначати кількість комп’ютерних томографій. У рядку 7 за відповідними графами зазначається кількість комп’ютерних томографій з внутрішньовенним введенням контрастної речовини. До обстежень органів травлення належать обстеження органів черевної порожнини. Подвійне контрастування (внутрішньовенне введення контрастної речовини та пероральне контрастування кишечника) належить до обстежень із внутрішньовенним введенням контрастної речовини.

2.11.30. Із загальної кількості спеціальних досліджень (методик) (рядок 5 графи 1 таблиці 4110) у таблиці 4113 виокремлюються дані щодо кількості: ангіографій (пункт 1), досліджень жовчовивідних шляхів (пункт 2), сечовивідних шляхів (пункт 3).

2.11.31. Методики спеціальних досліджень, як правило, проводяться додатково, після звичайного рентгенологічного дослідження (просвічування, рентгенограми тощо). Якщо спеціальні методики призначаються в день дослідження хворого, якого вже враховано в графі 1 та у відповідних графах і рядках, дані щодо спеціальної методики як дослідження включаються тільки в рядок 5, а в рядку 1 вони не дублюються.

2.11.32. Якщо спеціальна методика призначається наступного дня після звичайного рентгенологічного дослідження або взагалі самостійно, вона враховується як у рядку 5, так і в рядку 1 графи 1 таблиці 4110, а також у відповідних графах за органами та системами.

2.11.33. У рядку 8 зазначається кількість магнітно-резонансних томографій. Оскільки такі обстеження вважаються самостійним методом дослідження, отож в рядки 1, 6 таблиці 4110 не включаються. У рядку 9 за відповідними графами зазначається кількість магнітно-резонансних томографій із внутрішньовенним введенням контрастної речовини (із загальної кількості магнітно-резонансних томографій).»;

підпункти 2.11.35, 2.11.36 викласти в такій редакції:

«2.11.35. Із загальної кількості рентгенодіагностичних досліджень (рядок 1 графи 1 таблиці 4110) виокремлюються дослідження, проведені амбулаторним хворим (пункт 1 таблиці 4112).

Із загальної кількості магнітно-резонансних томографій (рядок 8 графи 1 таблиці 4110) виокремлюються дослідження, проведені амбулаторним хворим (пункт 2 таблиці 4112).

У таблиці 4113/1 із кількості магнітно-резонансних томографій інших органів і систем (рядок 8 графи 5 таблиці 4110) відображається кількість досліджень головного мозку, молочних залоз, сечостатевої системи.

2.11.36. У таблиці 4114 «Рентгенологічні профілактичні дослідження» відображається кількість проведених профілактичних рентгенографічних досліджень органів грудної клітки, усього (пункт 1), у тому числі дітям віком 15-17 років включно (пункт 2), кількість профілактичних флюорографій, усього (пункт 3), у тому числі дітям віком 15-17 років включно (пункт 4).»;

підпункт 2.11.38 викласти в такій редакції:

«2.11.38. У рядку 1 графи 1 таблиці 4115 «Ультразвукові дослідження» зазначаються дані щодо загальної кількості ультразвукових досліджень, усього, у тому числі у рядках 2.0-15.0 - кількість досліджень: нейросонографій (дітям до року) (рядок 2.0), щитоподібної залози (рядок 3.0), молочної залози (рядок 4.0), ехокардіографій (рядок 5.0), органів черевної порожнини (рядок 6.0), нирок (рядок 7.0), передміхурової залози (рядок 8.0), сечового міхура (рядок 9.0), жіночих статевих органів (рядок 10.0), у тому числі під час вагітності (рядок 10.1), з них до 22 тижнів вагітності (рядок 10.2), у тому числі виявлено вроджених вад розвитку (рядок 10.3), кістково-суглобної системи (рядок 11.0), доплерівське дослідження периферичних судин (рядок 12.0), пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем (рядок 13.0), інтраопераційні ультразвукові дослідження (рядок 14.0), інші (рядок 15.0).

У графі 2 з графи 1 відображається кількість проведених ультразвукових досліджень дітям віком 0-17 років включно, з них у графі 3 зазначається кількість проведених досліджень дітям віком 0-2 роки включно за такими самими рядками.»;

підпункти 2.11.45, 2.11.46 викласти в такій редакції:

«2.11.45. До кількості гамма-сцинтиграфій (пункт 4) включаються дослідження, виконані на гамма-камерах.

2.11.46. У пункті 5 відображаються дані щодо кількості радіологічних досліджень (in vitro), тобто РІА (радіоімунологічний аналіз); у пункті 6 - інші дослідження (радіометричні).»;

підпункт 2.11.48 викласти в такій редакції:

«2.11.48. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації № 039-9/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики», № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - наказ МОЗ від 29 травня 2013 року № 435).»;

у підпункті 2.11.69 слово та цифри «(пункти 1-18)» замінити словом та цифрами «(пункти 1-20)»;

підпункт 2.11.73 викласти в такій редакції:

«2.11.73. Із кількості імунологічних аналізів (із графи 7 таблиці 4121) виокремлюються дані щодо комплексу серологічних реакцій на сифіліс, а саме: мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном, реакція зв’язування комплементу, реакція Кана, постановка реакцій із сироваткою крові і спинномозковою рідиною (пункт 9); у тому числі специфічні реакції для серо- та ліквородіагностики сифілісу, а саме: РІБТ, РІФ, ІФА, РПГА (пункт 10). Також із кількості імунологічних аналізів (із графи 7 таблиці 4121) виокремлюються дослідження на ВІЛ-інфекцію (пункт 11), гепатити (пункт 12), інші ТОRСH-інфекції (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалія, хламідіоз, урео- та мікоплазмоз, папіломатоз, герпетична та стрептококова інфекції тощо) (пункт 13), визначення групи крові за системою АВО і резус-належність (пункт 14) та імунні антитіла (пункт 15).»;

у підпункті 2.11.75 слова та цифри «(пункт 14)», «(пункт 15)», «(пункт 16)» замінити відповідно словами та цифрами «(пункт 16)», «(пункт 17)», «(пункт 18)»;

у підпункті 2.11.78 слова та цифри «(пункт 17)», «(пункт 18)» замінити відповідно словами та цифрами «(пункт 19)», «(пункт 20)»;

підпункт 2.11.82 викласти в такій редакції:

«2.11.82. У таблиці 4123 зазначається загальна кількість виконаних досліджень (пункт 5), у тому числі амбулаторним хворим у поліклініці (пункт 6) і вдома (пункт 7). Із загальної кількості досліджень виокремлюються ЕКГ-дослідження (пункт 8), велоергометрії (пункт 9), реографії (пункт 10), реовазографії (пункт 11), електроенцефалографії (пункт 12), реоенцефалографії (пункт 13), спірографії (пункт 14), електроміографії (пункт 15), інші дослідження (пункт 16).»;

підпункт 2.11.84 викласти в такій редакції:

«2.11.84. Таблиця заповнюється на підставі форм первинної облікової документації № 039-7/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики», № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень», затверджених наказом МОЗ від 29 травня 2013 року № 435.»;

7) у пункті 2.12:

підпункт 2.12.5 викласти в такій редакції:

«2.12.5. До дистанційних гамма-терапевтичних апаратів (пункт 3) належать апарати типів «Промінь-1», АГАТ-С, РОКУС; шлангові - типів АГАТ-В, АГАТ-Вт, АГАТ-ВУ, «Селектрон», «Мікроселектрон» Gamma-Med, Gyne Source, Multi Source (пункт 5).»;

підпункт 2.12.7 викласти в такій редакції:

«2.12.7. До даних щодо кількості хворих, які закінчили лікування закритими радіоактивними препаратами (пункт 5), входять дані щодо лікування хворих за допомогою голок та аплікаторів з кобальту - 60, іридію - 192, відкритими радіоактивними препаратами (пункт 6) - за допомогою радіофармацевтичних препаратів: йоду - 131, фосфору - 32, стронцію - 89 та самарію - 153 Sm оксабіфору.»;

підпункт 2.12.9 викласти в такій редакції:

«2.12.9. Дані щодо кількості осіб, які закінчили лікування рентгенотерапією, гамма-терапією та радіоактивними препаратами, зазначаються на підставі форми первинної облікової документації № 051/о «Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією», затвердженої наказом МОЗ від 29 травня 2013 року № 435.»;

підпункт 2.12.13 викласти в такій редакції:

«2.12.13. Дані таблиці 4204 «Діяльність кабінету ЛФК» заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 042/о «Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури», затвердженої наказом МОЗ від 29 травня 2013 року № 435.»;

підпункт 2.12.15 викласти в такій редакції:

«2.12.15. Дані таблиці 4205 «Діяльність кабінету рефлексотерапії» щодо кількості осіб, які закінчили лікування, і кількості проведених процедур у кабінеті рефлексотерапії відображаються з форми первинної облікової документації № 044/о «Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)», затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, аналогічно до карт хворих, які проходили лікування у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті).»;

підпункт 2.12.21 викласти в такій редакції:

«2.12.21. Таблиця 4208 «Логопедична допомога» заповнюється на підставі форм первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110, та № 112/о «Історія розвитку дитини № ___», затвердженої наказом МОЗ від 28 липня 2014 року № 527.».

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквверх