Документ z1242-18, действует, текущая редакция — Принятие от 04.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.11.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04 жовтня 2018 року № 1802

ЗМІНИ
до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20__ рік» (річна)

1. Назву форми викласти в такій редакції:

«Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (річна)».

2. Титульну сторінку форми викласти в такій редакції:

«Звітність

ЗВІТ
про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік».

3. У тексті форми слова «діти-інваліди» в усіх відмінках замінити словами «діти з інвалідністю» у відповідних відмінках.

4. У таблиці 0800:

1) після рядка 6.0 доповнити новим рядком 6.1 такого змісту:

«

з них: розсіяний склероз

6.1

G35».

У зв’язку з цим рядки 6.1-6.3 вважати відповідно рядками 6.2-6.4;

2) рядок 6.2 викласти в такій редакції:

«

епілепсія

6.2

G40–G41»;

3) після рядка 15.0 доповнити новим рядком 15.1 такого змісту:

«

з них: уроджені вади розвитку системи кровообігу

15.1

Q20-Q28».

У зв’язку з цим рядки 15.1-15.4 вважати відповідно рядками 15.2-15.5;

4) рядок 15.2 викласти в такій редакції:

«

природжені аномалії кінцівок

15.2

Q69-Q74».

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04 жовтня 2018 року № 1802


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2018 р.
за № 1242/32694

ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20___ рік»

1. Назву Інструкції викласти в такій редакції:

«Інструкція щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік»».

2. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» (далі - форма № 19).».

3. У тексті Інструкції слова «діти-інваліди» в усіх відмінках замінити словами «діти з інвалідністю» у відповідних відмінках.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквверх