Документ z1228-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2018  № 1394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1228/32680

Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», підпункту 117 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів, що додається.

2. Установити, що лакофарбові матеріали для будівель та ремонту колісних транспортних засобів, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом 12 місяців з дати набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту промислової політики в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Міністр екології та природних ресурсів України

Міністр інфраструктури України

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Лапа

О. Семерак

В. Омелян

П. Ковтонюк

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02 жовтня 2018 року № 1394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1228/32680

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до лакофарбових матеріалів для будівель та ремонту колісних транспортних засобів щодо вмісту летких органічних сполук (далі - ЛОС), що входять до їх складу. Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продуктах повторної обробки автомобілів і про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, перелік та сферу застосування (далі - Перелік) якої наведено у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

3. Цей Технічний регламент не поширюється на інші вимоги, зокрема вимоги щодо маркування, які визначені законодавством для захисту здоров’я споживачів, робітників та їх робочого середовища.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

вміст ЛОС - маса летких органічних сполук в одиниці об’єму, виражена у грамах на літр (г/л), у рецептурі матеріалу в його готовому до використання стані. Частку летких органічних сполук у певному матеріалі, що залишаються у складі покриття під час його формування внаслідок хімічної реакції, не можна вважати частиною вмісту ЛОС;

водно-дисперсійні лакофарбові матеріали (тип WB) - матеріали, в’язкість яких регулюється додаванням води;

лакофарбовий матеріал - будь-яка суміш, у тому числі всі органічні розчинники або суміш, що містить органічні розчинники, необхідні для її належного застосування, яка використовується для одержання покриття з декоративними, захисними або іншими спеціальними властивостями;

летка органічна сполука - будь-яка органічна сполука, яка має початкову температуру кипіння, меншу ніж або рівну 250 °C, що вимірюється за нормального тиску 101,3 кПa (kPa);

органічна сполука - будь-яка сполука, що містить щонайменше один атом вуглецю та один або більше атомів водню, кисню, сірки, фосфору, кремнію, азоту або галогену, за винятком оксиду вуглецю та неорганічних карбонатів і бікарбонатів;

органічний розчинник - будь-яка ЛОС, що використовується самостійно або в суміші з іншими сполуками для розчинення чи розбавлення лакофарбових матеріалів, сировини або відходів; як очищувальний засіб для розчинення забруднень; як дисперсійне середовище; як регулятор в’язкості або поверхневого натягу; як пластифікатор; як консервант;

органорозчинні лакофарбові матеріали (тип SB) - матеріали, в’язкість яких регулюється додаванням органічного розчинника;

плівка - суцільний шар, що утворюється нанесенням одного чи більше шарів (лакофарбових матеріалів) на основу;

речовини - будь-які хімічні елементи та хімічні сполуки, що існують у природному стані або виробляються промисловістю як у твердому, так і в рідкому або газоподібному стані;

уведення в обіг - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності вперше (ввезення на територію України такої продукції вважається введенням в обіг для цілей цього Технічного регламенту);

суміші - суміші речовин або розчини, що складаються з двох або більше речовин.

Термін «споживач» уживається в значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів».

5. Уведення в обіг продукції за Переліком здійснюється відповідними суб’єктами господарювання після стадій, зазначених у таблицях максимального значення вмісту ЛОС у лакофарбових матеріалах (далі - Таблиці вмісту ЛОС) додатка 2 до цього Технічного регламенту, якщо ця продукція має вміст ЛОС, що не перевищує максимальних значень, установлених у Таблицях вмісту ЛОС, і відповідає вимогам пункту 7 цього Технічного регламенту.

Для визначення дотримання максимальних значень вмісту ЛОС використовуються аналітичні методи, наведені в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Для продукції за Переліком, до якої мають додаватись органічні розчинники або інші компоненти (що містять органічні розчинники) для того, щоб ця продукція була готова для використання, значення максимального вмісту ЛОС мають застосовуватись як до продукції в її готовому для використання стані.

6. З метою відновлення та утримання будинків і колісних транспортних засобів, що належать до об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», можуть здійснюватись купівля і продаж продукції, що не відповідає значенням максимального вмісту ЛОС, установленим у Таблицях вмісту ЛОС.

7. Уведення в обіг продукції за Переліком здійснюється за умови наявності маркування, на якому зазначаються:

підкатегорія продукції та відповідне значення ЛОС у г/л (g/l) згідно з Таблицями вмісту ЛОС;

максимальний вміст ЛОС у г/л (g/l) продукції в готовому для використання стані.

8. Державний ринковий нагляд і контроль відповідності лакофарбових матеріалів для будівель та ремонту колісних транспортних засобів вимогам цього Технічного регламенту здійснюються відповідно до закону.

9. Продукція, яка у готовому для використання стані відповідає вимогам цього Технічного регламенту, вважається відповідною, її обмеження і запобігання щодо введення в обіг забороняються.

Директор департаменту
промислової політики


О.О. ЧернихДодаток 1
до Технічного регламенту щодо
обмеження викидів летких органічних
сполук унаслідок використання
органічних розчинників у лакофарбових
матеріалах для будівель та ремонту
колісних транспортних засобів
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
продукції та сфера застосування

1. У Технічному регламенті щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів (далі - Технічний регламент) до лакофарбових матеріалів належить продукція, зазначена в цьому додатку (крім матеріалів в аерозольному пакуванні). Вони застосовуються для фарбування будинків, їх облицювання, збірних і допоміжних частин та конструкцій з декоративною, функціональною і захисною метою.

Підкатегорії лакофарбових матеріалів для будівель:

1) лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель - матеріали, призначені для застосування до стін і стель усередині будівель із ступенем блиску покриття не більше 25 одиниць під кутом вимірювання 60°;

2) лакофарбові матеріали для глянцевих покриттів внутрішніх стін і стель - матеріали, призначені для застосування до стін і стель усередині будівель із ступенем блиску покриття більше 25 одиниць під кутом вимірювання 60°;

3) лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін - матеріали, призначені для застосування до стін зовні будівель (фасадів) з кам’яною кладкою, цеглою або штукатуркою;

4) лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт - матеріали, призначені для оздоблення та облицювання, які утворюють непрозору плівку на поверхнях з будь-якої деревини, металу чи пластику. До цієї підкатегорії належать матеріали для одержання першого та проміжних шарів системи покриття;

5) оздоблювальні лаки та лазурі для внутрішніх/зовнішніх робіт - матеріали, призначені для оздоблення з утворенням прозорої або напівпрозорої плівки для декорування та захисту деревини, металу та пластику. До цієї підкатегорії належать лесувальні морилки, що створюють напівпрозору плівку для декорування та захисту деревини проти руйнування під атмосферним впливом щодо категорії «напівстабільні» згідно з ДСТУ EN 927-1;

6) морилки з мінімальною товщиною покриття - морилки, які згідно з ДСТУ EN 927-1 мають середню товщину покриття менше ніж 5 мкм (за випробуванням методом 6A згідно з ДСТУ ISO 2808);

7) ґрунтовки - матеріали з ізолюючими та/або захисними властивостями, призначені для використання на дерев’яних поверхнях або стінах і стелях;

8) зв’язувальні ґрунтовки - матеріали для закріплення адгезійно-слабких частинок поверхні, яку фарбують, для надання гідрофобних властивостей та/або для захисту деревини від синьої гнилі;

9) однопакувальні матеріали спеціального призначення - спеціальні матеріали, що містять плівкоутворювач, призначені для використання з метою одержання особливих експлуатаційних властивостей покриттів таких, як ґрунтувальне та фінішне покриття для пластиків, ґрунтувальне покриття для поверхонь чорних металів, ґрунтувальне покриття для хімічно активних металів (цинк і алюміній), антикорозійні фінішні покриття, покриття для підлоги (у тому числі дерев’яної та цементної), антиграфіті, вогнетривкі покриття, а також такі, що відповідають гігієнічним стандартам у харчовій промисловості, виробництві напоїв або медичному обслуговуванні;

10) двопакувальні матеріали спеціального призначення - матеріали того самого використання, що й однопакувальні матеріали спеціального призначення, але в які перед використанням додається другий компонент (наприклад, третинні аміни);

11) матеріали для покриттів із багатокольоровим ефектом - матеріали для створення двокольорового або багатокольорового ефекту безпосередньо після одного нанесення;

12) матеріали для покриттів із декоративним ефектом - матеріали для створення спеціальних естетичних ефектів на спеціально попередньо підготовлених пофарбованих поверхнях або на базових покриттях з подальшою обробкою різними інструментами під час висихання.

2. У Технічному регламенті до лакофарбових матеріалів для ремонту колісних транспортних засобів належить продукція, зазначена в цьому додатку. Вони використовуються під час фарбування колісних транспортних засобів для часткового локального ремонту колісного транспортного засобу з метою його збереження чи оздоблення, який виконується за межами виробничих приміщень.

Підкатегорії матеріалів для ремонтного фарбування колісних транспортних засобів:

1) матеріали (засоби) попереднього оброблення та очищення - матеріали, призначені для усунення старих покриттів та іржі механічним або хімічним способом, або матеріали для надання адгезійної здатності для нових покриттів:

засоби для попереднього оброблення, що містять очищувач (матеріал, призначений для очищення пульверизаторів та іншого обладнання); розчини для видалення лакофарбових матеріалів, знежирювачі (у тому числі антистатики для пластиків) і змивки для силікону;

очисники попереднього оброблення - очищувальні матеріали для видалення поверхневого забруднення під час готування поверхні перед нанесенням лакофарбових матеріалів;

2) шпаклівка/замазка - високонаповнені суміші, призначені для заповнення глибоких поверхневих дефектів перед нанесенням вирівнювача / (фінішної) шпаклівки;

3) ґрунтовка - будь-який лакофарбовий матеріал для нанесення на непофарбований метал або на наявні фінішні шари для забезпечення захисту від корозії перед нанесенням ґрунт-шпаклівки:

вирівнювач / (фінішна) шпаклівка - матеріал для безпосереднього застосування перед нанесенням верхнього шару покриття з метою захисту від корозії, забезпечення адгезії верхнього шару покриття та сприяння формуванню однорідної поверхні покриття заповненням незначних поверхневих дефектів;

ґрунтовка по металу загального призначення - матеріали для застосування у ролі ґрунтовок такі, як промотори адгезії, герметики, вирівнювачі, матеріали для нанесення ґрунтувального чи проміжних шарів, (пластичні) мастики, матеріали для нанесення методом «мокрий по мокрому», шпаклівки, що не потребують шліфування, та шпаклівки, які наносяться розпиленням;

фосфатувальна ґрунтовка - матеріал, що містить принаймні 0,5 масових відсотків фосфорної кислоти для безпосереднього нанесення на поверхню чистого металу з метою забезпечення протикорозійного захисту та адгезії, матеріали, що використовуються як міжопераційні ґрунтовки, покриття яких не перешкоджають зварюванню, та травильні розчини для гальванізованих та оцинкованих поверхонь;

4) фінішний матеріал - будь-який матеріал кольорової системи покриття для нанесення в один шар або багатошарового нанесення, що забезпечує блиск і довговічність та містить в собі всі відповідні лакофарбові матеріали як пігментовані, так і прозорі:

пігментовані матеріали - лакофарбові матеріали, що містять пігмент(и) для забезпечення кольору, будь-яких бажаних візуальних ефектів (але не блиск) або стійкості поверхні системи покриття;

прозорі матеріали - прозорі лакофарбові матеріали для забезпечення кінцевого блиску та стійкості поверхні системи покриття;

5) спеціальний фінішний матеріал - матеріал для нанесення верхніх шарів, що потребують спеціальних властивостей таких, як ефект металік або перламутровий в одношаровому покритті, високоефективні покриття однорідного кольору та прозорі покриття (наприклад, з підвищеною стійкістю до утворення подряпин та фторований прозорий шар), світловідбивальний пігментований шар, фінішні покриття з текстурною поверхнею (наприклад, з молотковим ефектом), протиковзні покриття, герметики захисту днища автомобіля, покриття проти сколів, матеріали для оздоблення салону автомобіля, а також аерозолі.Додаток 2
до Технічного регламенту щодо
обмеження викидів летких органічних
сполук унаслідок використання
органічних розчинників у лакофарбових
матеріалах для будівель та ремонту
колісних транспортних засобів
(пункт 5)

А. ТАБЛИЦЯ
максимального значення вмісту ЛОС у лакофарбових матеріалах (для будівель)

Підкатегорія матеріалу

Тип

Стадія I (г/л)* з 01.01.2021

Стадія II (г/л)* з 01.01.2024

1

Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель
(блиск <25 під кутом вимірювання 60°)

WB

75

30

SB

400

30

2

Лакофарбові матеріали для глянцевих покриттів внутрішніх стін і стель
(блиск >25 під кутом вимірювання 60°)

WB

150

100

SB

400

100

3

Лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін

WB

75

40

SB

450

430

4

Лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт

WB

150

130

SB

400

300

5

Оздоблювальні лаки та лазурі для внутрішніх/зовнішніх робіт

WB

150

130

SB

500

400

6

Морилки з мінімальною товщиною покриття

WB

150

130

SB

700

700

7

Ґрунтовки

WB

50

30

SB

450

350

8

Зв’язувальні ґрунтовки

WB

50

30

SB

750

750

9

Однопакувальні матеріали спеціального призначення

WB

140

140

SB

600

500

10

Двопакувальні матеріали спеціального призначення

WB

140

140

SB

550

500

11

Матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом

WB

150

100

SB

400

100

12

Матеріали для покриттів з декоративним ефектом

WB

300

200

SB

500

200

__________
* Значення для матеріалу, що готовий до використання.

Б. ТАБЛИЦЯ
максимального значення вмісту ЛОС у лакофарбових матеріалах
(для ремонту колісних транспортних засобів)

Підкатегорія матеріалу

Матеріали

ЛОС (г/л)* з 01.01.2021

1

Матеріали (засоби) попереднього оброблення та очищення

засоби для попереднього оброблення;

850

очисники попереднього оброблення

200

2

Шпаклівка/замазка

будь-якого типу

250

3

Ґрунтовка

вирівнювач / (фінішна) шпаклівка та ґрунтовка по металу загального призначення;

540

фосфатувальна ґрунтовка

780

4

Фінішний матеріал

будь-якого типу

420

5

Спеціальний фінішний матеріал

будь-якого типу

840

__________
* Значення для матеріалу, що готовий до використання. Будь-який вміст води в матеріалі, що готовий до використання, має відніматися (за винятком підкатегорії лакофарбових матеріалів для ремонту колісних транспортних засобів, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 додатка 1 до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів).Додаток 3
до Технічного регламенту щодо
обмеження викидів летких органічних
сполук унаслідок використання
органічних розчинників у лакофарбових
матеріалах для будівель та ремонту
колісних транспортних засобів
(пункт 5)

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ
визначення вмісту ЛОС

Установлений метод для матеріалів, що не містять реакційно-здатних розбавлювачів, з вмістом ЛОС менше 15 % мас.

Параметр

Одиниця вимірювання

Метод випробування

метод за національним стандартом

дата набрання чинності

Вміст ЛОС

г/л

ДСТУ ISO 11890-2

2016

Установлені методи для матеріалів, що не містять реакційно-здатних розбавлювачів, з вмістом ЛОС 15 % мас. та більше

Параметр

Одиниця вимірювання

Метод випробування

метод за національним стандартом

дата набрання чинності

Вміст ЛОС

г/л

ДСТУ ISO 11890-1

2016

Вміст ЛОС

г/л

ДСТУ ISO 11890-2

2016

Установлений метод для матеріалів, що містять реакційно-здатні розбавлювачі

Параметр

Одиниця вимірювання

Метод випробування

метод за національним стандартом

дата опублікування

Вміст ЛОС

г/л

ASTMD 2369

2003
вверх