Документ z1226-16, действует, текущая редакция — Принятие от 11.08.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.09.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

11.08.2016  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2016 р.
за № 1226/29356

Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори

Відповідно до статей 8, 12 Закону України «Про запобігання корупції», частини п’ятої статті 14 та частини четвертої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Встановити визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори, згідно з додатком.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. КорчакДодаток
до рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
11.08.2016 № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2016 р.
за № 1226/29356

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ,
що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори

Вирішальний вплив - можливість однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб приймати вирішальні рішення щодо управління або господарської діяльності юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Пов’язані особи - юридичні особи, на управління та господарську діяльність яких партія здійснює вирішальний вплив безпосередньо або через інших осіб, зокрема шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результатів голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. До пов'язаних з партією осіб також належать кандидати на виборах, висунуті партією або її місцевою організацією.

Спонсорство - надання фізичною або юридичною особою матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії.

Треті особи - будь-які фізичні або юридичні особи, які від власного імені, за рахунок власних коштів, а також незалежно від наявності або відсутності згоди політичної партії надають добровільну матеріальну, фінансову, організаційну чи іншу підтримку політичній партії, її місцевій організації.

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупціїР.П. Смиквверх