Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2018  № 3301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1217/32669

Про внесення змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Відповідно до підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою належної організації роботи науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Внести у Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 27 березня 2012 року № 470/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2012 року за № 460/20773, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

абзац третій пункту 3.3 викласти у такій редакції:

«Головою президії є керівник структурного підрозділу Мін’юсту, на який покладено виконання завдань щодо науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності. Заступник голови та секретар президії обираються з числа її членів.»;

абзац другий пункту 3.4 доповнити реченням такого змісту: «До складу секції можуть входити представники Мін’юсту.»;

2) абзац шостий пункту 4.6 розділу ІV виключити.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Смачило І.В.

Заступник Міністра
з питань
європейської інтеграціїС. Петухов


Публикации документа