Документ z1204-17, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.05.2018, основание - z0536-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2017  № 776


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1204/31072

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 409 від 06.04.2018} 

Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу ІІ, підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 753/30621 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України, Департаменту податкової політики та Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

В. о. Міністра

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України


К.М. Ляпіна

М.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.09.2017  № 776


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2017 р.
за № 1204/31072

ЗМІНИ
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.

Інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу, якщо така інформація подається платниками - сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року) і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01 січня 2017 року, що задекларована до 20 лютого 2017 року, і у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника та в якій зазначено коди, згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:


01

Живі тварини;


03

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;


04

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного погодження, в іншому місці не зазначені;


07

Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;


08

Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;


10

Зернові культури;


12

Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

2. Додаток викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплатД.М. СеребрянськийДодаток
до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатніх для зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних
(пункт 2)

ДОДАТОКвверх