Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1219
Держмитслужба України; Приказ от 20.10.20081162
Документ z1189-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.06.2011, основание - z0435-11

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2008 N 1162
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2008 р.
за N 1189/15880
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 65 ( z0435-11 ) від 31.01.2011 }
Про внесення змін до наказу Держмитслужби
України від 12.12.2005 N 1219

Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ), і з метою вдосконалення порядку декларування
комплектних об'єктів, що переміщуються через митний кордон
України, Н А К А З У Ю:
1. Пункт 3.2 Порядку прийняття рішення про класифікацію
комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1219
( z0026-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2006 за N 26/11900 (зі змінами), викласти в такій редакції: "3.2. Якщо до встановленого в Заяві строку комплектний об'єкт
не був увезений на митну територію України (вивезений за межі
митної території України), то митний орган на підставі статті 313
Митного кодексу України ( 92-15 ) визначає коди товарів, митне
оформлення яких було здійснено як складових комплектного об'єкта
за кодом комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), і вживає заходів щодо сплати
підприємством податків і зборів у порядку, визначеному
законодавством України".
2. Доповнити Порядок ( z0026-06 ) пунктом 3.3 такого змісту: "3.3. До закінчення вказаного в Заяві строку митний орган на
підставі Заяви підприємства та згідно з умовами пунктів 2.2 та 2.5
цього Порядку може продовжити зазначений строк, з урахуванням
форс-мажорних обставин та інших обставин, які перешкоджають
виконанню умов зовнішньоекономічного договору (контракту), що
повинні бути документально підтверджені підприємством".
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 10.10.2000 N 553 ( z0817-00 ) "Про затвердження
Порядку митного контролю й митного оформлення вантажів, що
надходять на митну територію України як міжнародна технічна
допомога для виконання робіт на об'єкті "Укриття" та з підготовки
до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за
N 817/5038 (зі змінами).
4. Департаменту декларування та митних режимів (Муратов І.М.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього
наказу.
6. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
Голова Державної митної
служби України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенковверх