Документ z1124-12, первая редакция — Принятие от 20.04.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2012  № 276


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2012 р.
за № 1124/21436

Про затвердження Переліку тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

На виконання пункту 22 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, що додається.

2. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М.К.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О. та Голову Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Александріну Т.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр

Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук України
академік
А.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
20.04.2012 № 276


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2012 р.
за № 1124/21436

ПЕРЕЛІК
тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

1. Пуповинна (кордова) кров та виділені з неї клітини.

2. Пуповина (пуповинний канатик) та виділені з неї клітини.

3. Плацента та виділені з неї клітини.

4. Гемопоетичні стовбурові клітини, виділені з периферичної крові.

5. Сполучна тканина та виділені з неї клітини.

6. Тканина яєчника/яєчка.

7. Матеріал ембріофетального походження та виділені з нього клітини.

8. Молочні зуби та виділені з них клітини.

У цьому Переліку терміни вживаються в такому значенні:

пуповинна (кордова) кров - кров, що зібрана з пуповинно-плацентарного комплексу відразу після народження дитини;

пуповина (пуповинний канатик) - утворення, яке поєднує плід (ембріон) з материнським організмом;

плацента - сполучення тканин, яке утворюється під час вагітності та відторгається з порожнини матки після народження дитини;

гемопоетичні стовбурові клітини, виділені з периферичної крові, - стовбурові клітини гемопоетичного ряду, що виділені з периферичної венозної крові донора;

сполучна тканина - тканина (жирова, кісткова, хрящова), здатна до регенерації;

тканина яєчника/яєчка - тканина, що містить репродуктивні клітини людини;

матеріал ембріофетального походження - анатомічні матеріали мертвого ембріона (плода) людини;

молочні зуби - зуби, що з’являються у дитини віком від 3-4 місяців, які поступово випадають і до 10-12 років замінюються на постійні.

Директор Департаменту
лікувально - профілактичної
допомогиМ. Хобзейвверх