Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Приказ Министерства юстиции Украины; Инструкция, Карточка, Форма типового документа, Журнал, Акт от 02.07.20131304/5
Документ z1110-13, действует, текущая редакция — Редакция от 14.09.2018, основание - z0921-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2013  № 1304/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2013 р.
за № 1110/23642

Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1969/5 від 24.11.2014
№ 100/5 від 17.01.2017
№ 2615/5 від 10.08.2018}

Відповідно до статей 107, 113 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 7, 9, 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» та з метою організації виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства юстиції № 100/5 від 17.01.2017}

1. Затвердити Інструкцію з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 січня 2006 року № 13 «Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 року за № 258/12132 (із змінами).

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О.О.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної пенітенціарної служби України
О.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02.07.2013  № 1304/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2013 р.
за № 1110/23642

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог статей 107, 113 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 7, 9, 13 Закону України «Про попереднє ув'язнення» та регулює порядок організації перегляду кореспонденції, яку одержують або відправляють засуджені до позбавлення волі та особи, взяті під варту.

2. Відповідно до вимог статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості.

Особи, взяті під варту, відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про попереднє ув'язнення» можуть листуватися з родичами, іншими громадянами, а також з підприємствами, установами й організаціями тільки з письмового дозволу особи або органу, яка (який) здійснює кримінальне провадження. Після набрання вироком законної сили засуджені здійснюють листування відповідно до вимог статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

3. Листування між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі і не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації установи виконання покарань на підставі письмової заяви засудженого.

4. Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про попереднє ув'язнення» і статей 8, 113 Кримінально-виконавчого кодексу України скарги, заяви, клопотання і листи (кореспонденція) осіб, узятих під варту, та засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, підлягають перегляду, за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

{Абзац перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2615/5 від 10.08.2018}

Кореспонденція, яку засуджені чи особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду та прокуророві чи захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені та особи, взяті під варту, одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.

{Абзац другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1969/5 від 24.11.2014}

Звернення (кореспонденція) засуджених чи осіб, взятих під варту, до адміністрації органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань подаються до адміністрації установи виконання покарань, слідчого ізолятора. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому чи особі, взятій під варту, видається талон-підтвердження (додаток 1). Протягом трьох діб (а у випадках, встановлених законодавством, протягом однієї доби) з часу видачі талона-підтвердження зазначене звернення (кореспонденція) направляється адресату з урахуванням вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчого та Кримінального процесуального кодексів України.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2615/5 від 10.08.2018}

Відправлення кореспонденції, зазначеної в абзацах першому, другому цього пункту, здійснюється відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я та по батькові відправника.

ункт 4 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1969/5 від 24.11.2014}

Засуджений має право передати кореспонденцію захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, безпосередньо під час побачення з ним.

ункт 4 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1969/5 від 24.11.2014}

5. Кореспонденція засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань, переглядається спеціалістом (по контролю за виконанням режимних вимог). У слідчих ізоляторах перегляд письмової кореспонденції осіб, узятих під варту, та засуджених покладається на інспектора з обліку або зазначені функції виконує інша особа, призначена для цього наказом начальника слідчого ізолятора.

У своїй роботі особи, які здійснюють перегляд кореспонденції (далі - інспектор), безпосередньо підпорядковуються начальнику оперативного підрозділу установи виконання покарань (слідчого ізолятора).

6. Інспектори працюють в окремих приміщеннях адміністративного будинку. Доступ інших осіб до цих приміщень, за винятком начальника установи виконання покарань (слідчого ізолятора), першого заступника начальника установи виконання покарань (слідчого ізолятора), осіб, які виконують їх обов'язки, а також працівників оперативного підрозділу установи виконання покарань (слідчого ізолятора), забороняється.

ункт 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 100/5 від 17.01.2017}

7. Інспектори для виконання покладених на них обов'язків забезпечуються необхідним майном, приладдям та інвентарем.

ІІ. Порядок отримання, приймання та відправлення кореспонденції засуджених і осіб, узятих під варту

1. Кореспонденція засуджених та осіб, узятих під варту, отримується та відправляється в приміщенні найближчого поштового відділення уповноваженим представником установи виконання покарань (слідчого ізолятора) на підставі довіреності, оформленої в установленому законодавством порядку.

2. На кожного засудженого і особу, взяту під варту, інспекторами заводяться обліково-адресні картки за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, які у разі вибуття таких осіб із установ виконання покарань та слідчих ізоляторів долучаються до їх особових справ.

Уся кореспонденція, яку одержують або відправляють засуджені до позбавлення волі та особи, узяті під варту, обліковується інспектором в обліково-адресних картках окремо.

3. Рекомендовані листи, листи з оголошеною цінністю, кореспонденція, передбачена абзацом другим пункту 4 розділу І цієї Інструкції, та листи, що містять відомості про смерть близьких або інші термінові повідомлення, що надходять з поштових відділень або надсилаються за реєстром, реєструються окремо у журналі обліку кореспонденції осіб, які тримаються в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі), форма якого визначена в додатку 3 до цієї Інструкції (далі - Журнал).

4. Уся вхідна (вихідна) кореспонденція, що підлягає перегляду, протягом трьох діб переглядається інспектором і вручається (надсилається) адресатам.

Листи, що містять відомості про смерть близьких або інші термінові повідомлення щодо особистих інтересів цих осіб, негайно передаються психологу установи під підпис у Журналі з приміткою «Лист психотравмуючого змісту» для невідкладного ознайомлення адресатів та надання їм психологічної допомоги.

5. Кореспонденцію, зазначену в абзаці другому пункту 4 розділу І цієї Інструкції, засуджені чи особи, взяті під варту, особисто запечатують у конверти (із зазначенням адресата). У разі відсутності у відправника конверта адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) забезпечує засудженого (особу, взяту під варту) конвертом та поштовою маркою.

Така кореспонденція перегляду не підлягає і надсилається адресату протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, що надійшла від зазначених в абзаці другому пункту 4 розділу І цієї Інструкції органів (осіб), засудженим (особам, узятим під варту) вручається протягом доби у запечатаному вигляді (конверті).

Зазначена вхідна та вихідна письмова кореспонденція у закритому вигляді реєструється в Журналі з приміткою «Закритий конверт». Помітки чи написи на зазначеній кореспонденції не проставляються, якщо це не передбачено діючими поштовими правилами.

В інших випадках засуджені вкидають кореспонденцію для відправлення в незапечатаному вигляді в поштові скриньки. Засуджені, які відбувають покарання у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, і особи, взяті під варту, кореспонденцію для

відправлення в незапечатаному вигляді передають старшому корпусного відділення, який здає її інспектору або особі, яка виконує його обов'язки.

6. Проста кореспонденція вручається засудженим і особам, узятим під варту, начальниками відділень соціально-психологічної служби (вихователями), старшими корпусного відділення, а рекомендовані листи, листи з оголошеною цінністю та ті, що зазначені в абзаці другому пункту 4 розділу І цієї Інструкції, - інспектором під особистий підпис у Журналі.

Кореспонденція засуджених з поштових скриньок виймається щодня, крім вихідних та святкових днів.

7. У разі відсутності на особовому рахунку засудженого (особи, взятої під варту) коштів відправлення кореспонденції, зазначеної в абзаці другому пункту 4 розділу І цієї Інструкції, здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ виконання покарань (слідчих ізоляторів).

8. Вручення адресатам поштового відправлення, що потребує додаткової оплати, здійснюється за відомістю про відрахування вартості додатково наданих поштових послуг, форма якої визначена в додатку 4 до цієї Інструкції, на підставі якої бухгалтерія установи виконання покарань (слідчого ізолятора) проводить відрахування вартості додатково наданих поштових послуг.

9. Кореспонденція підлягає поверненню у поштове відділення на підставі письмової відмови адресата, а у разі смерті адресата (одержувача) або неможливості вручення через відсутність адресата (одержувача) - з позначкою «Адресат вибув, підлягає поверненню відправнику» за підписом інспектора.

10. Рекомендовані листи та листи з оголошеною цінністю при поверненні відправникові обов'язково реєструються в Журналі.

ІІІ. Порядок листування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, з громадянами, які проживають за кордоном

1. Письмова кореспонденція осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, адресована за кордон (крім кореспонденції, адресованої Європейському суду з прав людини та міжнародним організаціям) або дипломатичним представництвам іноземних держав, акредитованим в Україні, приймається інспектором у незапечатаному вигляді і після перегляду відправляється за належністю.

2. До перегляду та перекладу кореспонденції, викладеної іноземною мовою, дозволяється залучати перекладачів.

ІV. Порядок перегляду і вилучення кореспонденції (листування) та вкладень

1. Листи, виконані тайнописом, шифром або із застосуванням інших умовностей, написані нерозбірливим почерком, а також відомості, що не підлягають розголошенню, адресату не надсилаються, засудженим або особам, узятим під варту, не вручаються, а вилучаються.

2. За кожним фактом вилучення кореспонденції складається акт про вилучення листа, форма якого визначена в додатку 5 до цієї Інструкції, в одному примірнику, який підписується інспектором та працівником оперативного підрозділу установи виконання покарань (слідчого ізолятора) і затверджується начальником установи виконання покарань (слідчого ізолятора) або його першим заступником.

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 100/5 від 17.01.2017}

Про вилучення кореспонденції засудженому або особі, взятій під варту, повідомляється під особистий підпис із зазначенням мотивованих підстав.

Акт разом із вилученою письмовою кореспонденцією підшивається в хронологічному порядку до номенклатурної справи інспектора.

3. Гроші, цінності та інші речі, які заборонені для використання в установах виконання покарань, що виявлені в кореспонденції засуджених, вилучаються. Про вилучення грошей посадова особа установи виконання покарань складає протокол, який направляється до суду для прийняття рішення щодо передачі їх у дохід держави.

У разі винесення судом рішення про відмову у передачі вилучених грошей та цінних речей у дохід держави гроші, вилучені з кореспонденції засуджених, зараховуються на їх особовий рахунок, а цінні речі здаються на зберігання до їх звільнення.

Вилучені в осіб, узятих під варту, при доставленні в місця попереднього ув’язнення гроші зараховуються на їх особові рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання; гроші та цінні речі, одержані шляхом обману під час перебування в місцях попереднього ув’язнення або джерело одержання яких не встановлено, передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором, копія якої долучається до особової справи особи, яка тримається під вартою.

4. Виявлені в поштових відправленнях, що надійшли на ім’я засуджених або осіб, узятих під варту, їх особисті документи (паспорти, трудові книжки, свідоцтва про народження та шлюб, дипломи, атестати про закінчення закладів освіти тощо) підлягають вилученню.

За кожним фактом вилучення таких документів складається у двох примірниках акт про вилучення документа, форма якого визначена в додатку 6 до цієї Інструкції, який підписується інспектором, працівником оперативного підрозділу установи виконання покарань (слідчого ізолятора) та керівником відділу (групи) по контролю за виконанням судових рішень і затверджується начальником установи виконання покарань (слідчого ізолятора) або його першим заступником. З актом про вилучення документа засуджений (особа, взята під варту) ознайомлюється під особистий підпис.

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 100/5 від 17.01.2017}

Перший примірник акта разом із вилученим документом передається до відділу (групи) по контролю за виконанням судових рішень для зберігання в конверті, долученому до особової справи засудженого (особи, взятої під варту), а другий підшивається в хронологічному порядку до номенклатурної справи інспектора.

У разі звільнення засудженого (особи, взятої під варту) звільнений розписується на внутрішньому боці другого аркуша обкладинки особової справи за отримані особисті документи, речі, коштовності з обов’язковим особистим записом про те, що він не має (має) претензій (претензії) до адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.О. Палій
Додаток 1
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 4 розділу I)

_______________________________________________________________
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

ТАЛОН-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Видано

_____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові засудженого (особи, взятої під варту))

про те, що від нього (неї) прийнято для надсилання у запечатаному вигляді конверт, адресований

____________________________________________________________________________.
(найменування адресата)

«____» ____________ 20___ р.

______________________________
(П.І.Б. засудженого
(особи, взятої під варту))

______________
(підпис)

«____» ____________ 20___ р.

______________________________
(посада, звання, прізвище працівника
установи виконання покарань
(слідчого ізолятора))

______________
(підпис)

__________
Примітка.


Талон-підтвердження складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у засудженого (особи, взятої під варту), другий - зберігається в особовій справі засудженого (особи, взятої під варту).

{Інструкцію доповнено новим Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2615/5 від 10.08.2018}Додаток 2
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 2 розділу II)

ОБЛІКОВО-АДРЕСНА КАРТКА

на засудженого (особу, взяту під варту) ___________________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) тримається в ________________________________________________________
                                                                    (найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

Почато___________

Закінчено_________

Картку склав _________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста по контролю
                                                                            за виконанням режимних вимог або інспектора з обліку)

Форма сторінок картки

ВХІДНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

№ з/п

Дата надходження

Вид відправлення

Поштова адреса відправника

Прізвище та ініціали відправника

1

2

3

4

5

ВИХІДНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

№ з/п

Дата надходження

Вид відправлення

Поштова дреса одержувача

Прізвище та ініціали одержувача

1

2

3

4

5

__________
Примітка.

Облік вхідної та вихідної кореспонденції в картці ведеться окремо.
Додаток 3
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку кореспонденції осіб, які тримаються в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі)
______________________________________________________
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))


Почато___________
Закінчено_________

Форма сторінок журналу

ВХІДНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

№ з/п

Прізвище та ініціали одержувача кореспонденції

Вид поштового відправлення

Поштова адреса відправника

Вартість відправлення (у гривнях)

Дата і підпис одержувача кореспонденції

1

2

3

4

5

6

ВИХІДНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

№ з/п

Прізвище та ініціали відправника кореспонденції

Вид поштового відправлення

Поштова адреса одержувача

Вартість відправлення (у гривнях)

Дата і підпис відправника кореспонденції

1

2

3

4

5

6

__________
Примітка.

Облік вхідної та вихідної кореспонденції (листування) в журналі ведеться окремо.
Додаток 4
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 8 розділу II)

ВІДОМІСТЬ
про відрахування вартості додатково наданих поштових послуг
___________________________________________________
(найменування установи виконання покарань (слідчого ізолятора))

№ з/п

Дата вручення поштового відправлення адресату

Прізвище, ім’я та по батькові одержувача поштового відправлення

Сума, що підлягає відрахуванню (у гривнях)

Підпис особи, яка отримала поштове відправлення

1

2

3

4

5
Додаток 5
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 2 розділу IV)


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
__________________________
«_____» _____________20 ___

АКТ
про вилучення листа

_____ __________ 20 ____

Ми, члени комісії у складі:
1. __________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, звання, прізвище та ініціали)

2. __________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, звання, прізвище та ініціали)

3. __________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, звання, прізвище та ініціали)

склали цей акт про те, що внаслідок перегляду кореспонденції, що надійшла ___ ___________ 20____, згідно з пунктом 2 розділу IV Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, було виявлено та вилучено:

№ з/п

Вид поштового відправлення

Кому адресована письмова кореспонденція

Прізвище відправника поштового відправлення

Мотиви вилучення письмової кореспонденції

1

2

3

4

5

Усього вилучено _______________________ поштових відправлень.

_________________
              (підпис)

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

З актом ознайомлений

____________________________________________
(підпис засудженого (особи, взятої під варту))
Додаток 6
до Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах
(пункт 4 розділу IV)


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
__________________________
«_____» _____________20 ___

АКТ
про вилучення документа

_____ __________ 20 ____

Ми, члени комісії у складі:
1. __________________________________________________________________________,
                                                       (посада, звання, прізвище та ініціали)

2. __________________________________________________________________________,
                                                       (посада, звання, прізвище та ініціали)

3._ _________________________________________________________________________,
                                                       (посада, звання, прізвище та ініціали)

склали цей акт про те, що внаслідок перегляду письмової кореспонденції, що надійшла ___ ___________ 20____, згідно з пунктом 4 розділу IV Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, було виявлено та вилучено:

№ з/п

Вид документа, коли та ким виданий

Вид поштового відправлення

Кому адресована письмова кореспонденція

Прізвище відправника поштового відправлення

1

2

3

4

5

Усього вилучено ___________ документів, які передано до відділу (групи) по контролю за виконанням судових рішень.

_________________
              (підпис)

_________________
(підпис)

_________________
(підпис)

З актом ознайомлений

____________________________________________
(підпис засудженого (особи, взятої під варту))вверх