Документ z1098-18, действует, текущая редакция — Принятие от 06.09.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.10.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2018  № 971


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2018 р.
за № 1098/32550

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987

Відповідно до Закону України «Про освіту», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», абзацу першого пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987 «Про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 року за № 1221/29351, такі зміни:

1) у заголовку слова «вищих навчальних закладів» та «які» замінити відповідно словами «закладів вищої освіти» та «що»;

2) у пункті 1 слова «вищих навчальних закладів» та «які» замінити відповідно словами «закладів вищої освіти» та «що».

2. Внести до Положення про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2016 року № 987, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 року за № 1221/29351, такі зміни:

1) у заголовку слова «вищих навчальних закладів» та «які» замінити відповідно словами «закладів вищої освіти» та «що»;

2) у пункті 1, абзаці п’ятому пункту 7 та абзаці шостому пункту 10 слова «вищих навчальних закладів», «вищого навчального закладу» та «які» замінити відповідно словами «закладів вищої освіти», «закладу вищої освіти» та «що»;

3) у абзацах третьому, четвертому пункту 10 слова «вищих навчальних закладів», «які» та «Міністру освіти і науки» замінити відповідно словами «закладів вищої освіти», «що» та «державному секретареві Міністерства»;

4) у абзаці п’ятому пункті 10 слова «Міністру освіти і науки», «вищих навчальних закладів» та «які» та замінити відповідно словами «державному секретареві Міністерства», «закладів вищої освіти» та «що».

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н.Я.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Полянського П.Б.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Р. Іллічов


А.І. Широковвверх