Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Мінфін України; Приказ, Положение, Форма типового документа [...] от 31.08.20111077
Документ z1095-11, первая редакция — Принятие от 31.08.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2011 N 1077
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2011 р.
за N 1095/19833

Про затвердження Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ), Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011
N 446 ( 446/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства
фінансів України (Шнипко О.С.) та Державній казначейській службі
України (Харченко С.І.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
казначейства України від 17.11.2010 N 428 ( z1207-10 ) "Про
затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2010 за
N 1207/18502.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів України Рибака С.О. та Голову Державної
казначейської служби України Харченка С.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Перший заступник директора
Державного центру зайнятості -
керівника виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття Н.Зінкевич
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Лапчик
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності Е.Д.Ушаков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.08.2011 N 1077
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.08.2011 N 23-1
( za095-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2011 р.
за N 1095/19833

ПОЛОЖЕННЯ
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11,
25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
(далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що
застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на
рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби
України (далі - Казначейство України) відповідно до вимог
законодавства.
1.2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові
кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники"
вживаються у значеннях, наведених у Законі ( 2464-17 ).
II. Порядок відкриття рахунків для зарахування
єдиного внеску та фінансових санкцій в органах
Казначейства України
2.1. Пенсійний фонд України та територіальні органи
Пенсійного фонду України (далі - органи Пенсійного фонду України)
відкривають в органах Казначейства України небюджетні рахунки за
балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які
підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування" (далі - рахунок 3719) Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ) (далі - План рахунків), для
зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових
санкцій (далі - страхові кошти). Рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників та
класів професійного ризику виробництва, визначених Законом
( 2464-17 ). Рахунки 3719 відкриваються територіальним органам Пенсійного
фонду України на балансі Головних управлінь Казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Головні управління Казначейства України) та Пенсійному
фонду України - на балансі Казначейства України.
2.2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв
органів Пенсійного фонду України та інших документів, визначених у
главі 6 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній
валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221
( z0976-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.12.2002 за N 976/7264 (із змінами) (далі - Порядок). Розрахункове обслуговування органів Пенсійного фонду України
здійснюється органами Казначейства України відповідно до умов
договорів між органами Казначейства України і власниками рахунків
згідно з вимогами Порядку ( z0976-02 ). Договори укладаються: управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах,
районах у містах (далі - управління Пенсійного фонду України) з
районними, міськими, районними у містах управліннями Казначейства
України (далі - управління Казначейства України); головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - Головні управління Пенсійного фонду України) з Головними
управліннями Казначейства України; Пенсійним фондом України з Казначейством України.
III. Порядок проходження та розподілу страхових коштів
3.1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками,
зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім'я управлінь
Пенсійного фонду України.
3.2. На кінець операційного дня у регламентований час
засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних
документів страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням
повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно
стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 управлінь Пенсійного
фонду України, перераховуються Головними управліннями Казначейства
України на відповідні рахунки Головних управлінь Пенсійного фонду
України на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового
обслуговування, укладених органами Казначейства України з
власниками рахунків.
3.3. До 10.00 наступного операційного дня страхові кошти з
рахунків 3719 Головних управлінь Пенсійного фонду України засобами
програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів
перераховуються Головними управліннями Казначейства України на
відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я Пенсійного фонду України
в Казначействі України, на підставі договорів про здійснення
розрахунково-касового обслуговування, укладених з власниками
рахунків.
3.4. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 Пенсійного
фонду України, об 11.00 засобами програмного забезпечення
розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування відповідно до визначених
Законом ( 2464-17 ) пропорцій (у відсотках) та перераховуються за
призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі України за
балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів"
Плану рахунків ( v0119506-00 ) (далі - рахунок 3717) на ім'я
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового
обслуговування, укладених Казначейством України з власниками
рахунків. У разі якщо Пенсійний фонд України до 10.30 надав
Казначейству України розрахунковий документ на перерахування
коштів з його рахунку 3719 на рахунок Головного управління
Пенсійного фонду України для здійснення повернення помилково або
надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного
внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування здійснюється після
перерахування коштів Головному управлінню Пенсійного фонду України
для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум
та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску. У разі надання Пенсійним фондом України зазначеного
розрахункового документа після 10.30 Казначейство України виконує
його наступного операційного дня.
3.5. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього
робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або
надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум за рахунок
поточних надходжень за день) на рахунки 3719 управлінь Пенсійного
фонду України, о 19.30 засобами програмного забезпечення шляхом
формування меморіальних документів перераховуються Головними
управліннями Казначейства України на відповідні рахунки Головних
управлінь Пенсійного фонду України та до 19.45 з цих рахунків
перераховуються на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я
Пенсійного фонду України в Казначействі України. Страхові кошти, які надійдуть до 21.00 на рахунки 3719,
відкриті на ім'я Пенсійного фонду України в Казначействі України,
о 21.30 засобами програмного забезпечення розподіляються
автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідно до визначених Законом ( 2464-17 ) пропорцій
(у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки,
відкриті в Казначействі України за рахунком 3717 на ім'я фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування
відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового
обслуговування, укладених Казначейством України з власниками
рахунків. Операції із страховими коштами, які надійдуть після 19.30 на
рахунки 3719, відкриті на ім'я управлінь Пенсійного фонду України
в Головних управліннях Казначейства України, здійснюються
відповідно до пунктів 3.1-3.4 цього розділу.
3.6. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство
України формує відомість розподілу страхових коштів за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
(додаток 1).
3.7. Органи Казначейства України засобами програмного
забезпечення формують за попередній операційний день виписки з
рахунків 3717 та 3719 (додатки 2, 3) та оборотно-сальдові
відомості за рахунками 3719 (додаток 4).
3.8. Органи Казначейства України відображають суми
перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.
IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів
4.1. Головні управління Казначейства України щоденно
наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на
рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України передають
Головним управлінням Пенсійного фонду України до 11.00 такі
документи: виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Головних управлінь
Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у текстовому
форматі (додаток 2) та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за рахунками 3719, відкритими на
ім'я Головних управлінь Пенсійного фонду України, на паперових
носіях (додаток 4). Головні управління Пенсійного фонду України щоденно після
отримання виписок з рахунків 3719, відкритих на ім'я Головних
управлінь Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у
текстовому форматі друкують їх та подають до Головних управлінь
Казначейства України. Головні управління Казначейства України щоденно в межах
операційного дня завіряють в установленому порядку виписки на
паперових носіях з рахунків 3719, подані Головними управліннями
Пенсійного фонду України.
4.2. Головні управління Казначейства України щоденно
наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на
рахунки управлінь Пенсійного фонду України передають управлінням
Казначейства України до 10.00 виписки з рахунків 3719, відкритих
на ім'я управлінь Пенсійного фонду України (додатки 2, 3), та
оборотно-сальдові відомості за цими рахунками (додаток 4) в
електронному вигляді засобами електронного зв'язку. Управління Казначейства України передають управлінням
Пенсійного фонду України до 11.00 такі документи: виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я управлінь
Пенсійного фонду України, в електронному вигляді у текстовому
форматі (додаток 2) та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за рахунками 3719, відкритими на
ім'я управлінь Пенсійного фонду України, на паперових носіях
(додаток 4). Управління Пенсійного фонду України щоденно після отримання
виписок з рахунків 3719, відкритих на ім'я управлінь Пенсійного
фонду України, в електронному вигляді у текстовому форматі
друкують їх та подають до управлінь Казначейства України. Управління Казначейства України щоденно в межах операційного
дня завіряють в установленому порядку виписки на паперових носіях
з рахунків 3719, подані управліннями Пенсійного фонду України.
4.3. Казначейство України щоденно наступного робочого дня
після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 Пенсійного
фонду України передає Пенсійному фонду України до 11.00 такі
документи: відомість розподілу страхових коштів за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування в
електронному вигляді та на паперових носіях (додаток 1); виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Пенсійного фонду
України, в електронному вигляді у текстовому форматі (додаток 2)
та у форматі dbf файлу (додаток 3); оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719,
відкритими на ім'я Пенсійного фонду України, на паперових носіях
(додаток 4). Пенсійний фонд України щоденно після отримання виписок з
рахунків 3719 в електронному вигляді у текстовому форматі друкує
їх та подає до Казначейства України. Казначейство України щоденно в межах операційного дня завіряє
в установленому порядку виписки на паперових носіях з
рахунків 3719, подані Пенсійним фондом України.
4.4. Казначейство України щоденно наступного робочого дня
після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, надає
власникам рахунків виписки з цих рахунків у електронному вигляді
та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про
здійснення розрахунково-касового обслуговування.
4.5. Порядок надання інформації в електронному вигляді
визначається протоколами обміну інформацією між Казначейством
України та фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.
4.6. Пенсійний фонд України надає Казначейству України
інформацію про перелік органів Пенсійного фонду України, їх
розташування, про те, в яких органах Казначейства України вони
будуть обслуговуватись і в яких органах Державної податкової
служби України вони перебувають на обліку. У разі виникнення змін у складі та/або розташуванні органів
Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дня
виникнення зазначених змін Пенсійний фонд України надає відповідну
інформацію Казначейству України.
Директор Департаменту фінансів
соціальної сфери
Міністерства фінансів України О.С.Шнипко
Директор Департаменту
зведеного бюджету
Пенсійного фонду України Т.Г.Придня

Додаток 1
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
Державна казначейська служба України

ВІДОМІСТЬ
розподілу страхових коштів за видами
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
за ________________________
(число, місяць, рік)

Дата виписки ________________
(грн., коп.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Надходження| Відрахування | |рахунка| за день |-------------------------------------------------------------------------------| | | (з | на | на | на | на | | |урахуванням|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове|загальнообов'язкове| | |повернень) | державне пенсійне |державне соціальне |державне соціальне |державне соціальне | | | | страхування | страхування на | страхування у | страхування від | | | | (до солідарної |випадок безробіття | зв'язку з | нещасного випадку | | | | системи) | |тимчасовою втратою | на виробництві та | | | | | | працездатності та | професійного | | | | | | витратами, | захворювання, які | | | | | | зумовленими | спричинили втрату | | | | | | похованням | працездатності | | | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------| | | | відсоток | сума | відсоток | сума | відсоток | сума | відсоток | сума | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+-------| |ВСЬОГО | | Х | | Х | | Х | | Х | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець: __________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер __________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
_______________________________________
(код та найменування органу
Державної казначейської служби України)

ВИПИСКА З РАХУНКА ______________
(дата)

Клієнт: _________________________________________________________
(код та найменування власника рахунка)
Рахунок: ________________________________________________________
(номер рахунка)
_______________ ___________________ Вхідний залишок _____________
(остання дата (попередня дата (сума)
руху коштів) руху коштів)
---------------------------------------------------------------------- | Код ОП |Код банку| Номер |Кореспондуючий| Обороти |Вик. | N | |Референція| (МФО) |документа| рахунок |------------| | | | | | | |ДЕБЕТ|КРЕДИТ| | | ----------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(найменування банку)
_________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
платника податків, у разі наявності)
та найменування (прізвище та ініціали) платника)
дата прийняття документа: _______________________________________ _________________________________________________________________
(призначення платежу)
Всього оборотів за день _____________ ______________
(дебет) (кредит)
Вихідний залишок _______________ ______________
(дебет, кредит) (сума)

Додаток 3
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування

СТРУКТУРА
виписки у форматі dbf файлу

------------------------------------------------------------------ | Назва поля |Ідентифікатор|Формат|Значність| |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата валютування | FDAT | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування клієнта | NMK | C | 38 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Особовий рахунок клієнта, з якого| NLS | C | 14 | |надається виписка | | | | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування рахунка клієнта | NMS | C | 70 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Вхідний залишок на дату звіту | OSTF | N | 16 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Сума платежу | S | N | 16 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Номер (операційний) платежу | ND | C | 10 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу| DK | N | 1 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Референт | REF | N | 10 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Тип операції | TT | C | 3 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Призначення платежу | NAZN | C | 160 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата попереднього руху | DAPP | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Дата надходження | DATP | D | 8 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Особовий рахунок контрагента | NLSK | C | 14 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |МФО банку контрагента | MFO | C | 6 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування банку контрагента | NB | C | 38 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Найменування контрагента | NAMK | C | 70 | |---------------------------------+-------------+------+---------| |Код за ЄДПРОУ (реєстраційний | OKPO | C | 14 | |номер облікової картки платника | | | | |податків, у разі наявності) | | | | |контрагента | | | | ------------------------------------------------------------------
При цьому дані в полі "Сума платежу" наводяться в копійках
без розділового знака.

Додаток 4
до Положення про рух коштів
єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
_______________________________________
(код та найменування органу
Державної казначейської служби України)
Клієнт: _______________________________
(код та найменування
власника рахунка)

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ
за аналітичними рахунками за "__" _______ 20__ року

------------------------------------------------------------------ | N рахунка |Сальдо на початок| Обороти |Сальдо на кінець| | |-----------------+----------------+----------------| | | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |------------+-------+---------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+---------+-------+--------+-------+--------| |Всього | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець: __________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер __________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.вверх