Документ z1094-16, действует, текущая редакция — Редакция от 09.08.2019, основание - v1623874-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 603 від 27.04.2017
№ 17 від 09.01.2018
№ 1233 від 18.10.2018
№ 1623 від 01.08.2019}


Форма № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про діяльність постачальника природного газу

{Зміни до форми див. в Постановах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2016 р.
за № 1094/29224

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу (далі – постачальник). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі – форма № 5) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

{Пункт 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 5 складається постачальниками станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми № 5 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є квартал.

3. Форма № 5 направляється постачальником до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m5gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Абзац перший пункту 3 розділу ІI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

У випадку якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, постачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 5 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 5 у цілому.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані постачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми № 5 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

4. Форма № 5 підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

У разі якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 5, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

5. Усі дані форми № 5 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. У разі відсутності діяльності з постачання природного газу у звітному кварталі суб'єкт господарювання не подає звітність, крім випадків, коли постачальник спожив природний газ на власні потреби у звітному кварталі.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

7. Постачальник не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності
№ 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

1. У розділі І «Ціна та об’єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» відображається інформація постачальника щодо фактичного об’єму/обсягу видобування/закупівлі/відбору з газосховищ/постачання природного газу; фактичного об’єму/обсягу природного газу для власних потреб постачальника; середньозваженої ціни видобутого/закупленого/відібраного із газосховищ/ поставленого природного газу; середньозваженої ціни природного газу на власні потреби за звітний період та в розрізі кожного місяця звітного періоду:

1) у графах 1, 4, 7 та 10 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний)» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, видобутого, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, відібраного з газосховищ, поставленого відповідним категоріям споживачів, а також для власних потреб постачальника, підсумком за квартал та кожен місяць звітного кварталу відповідно до актів приймання-передачі;

2) у графах 2, 5, 8 та 11 «Ціна природного газу без ПДВ» зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої собівартості однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку;

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби без урахування податку на додану вартість;

3) у графах 3, 6, 9 та 12 «Ціна природного газу з ПДВ» зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби з урахуванням податку на додану вартість;

4) у рядку 1 «Видобування природного газу, усього, з якого:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, видобутого постачальником, та середньозважена собівартість однієї тис. м-3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

5) у рядку 1.1 «поставлено споживачам» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було видобуто постачальником за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

6) у рядку 2 «Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

7) у рядку 2.1 «поставлено споживачам» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який був закуплений в оптових продавців за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

8) у рядку 3 «Відбір природного газу з газосховищ, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для постачання споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (газ, закачаний до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

9) у рядку 4 «Відбір природного газу власного видобутку з газосховищ для постачання споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (видобутий та закачаний газ до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

10) у рядку 5 «Постачання природного газу, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником споживачам, який складається із суми показників рядків 5.1 та 5.2, та його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.1 та 5.2, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

11) у рядку 5.1 «побутовим споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

12) у рядку 5.2 «непобутовим споживачам усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, який складається із суми показників рядків 5.2.1-5.2.7, та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.2.1-5.2.7, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

13) у рядку 5.2.1 «бюджетним установам та організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

14) у рядку 5.2.2 «релігійним організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником релігійним організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

15) у рядку 5.2.3 «ТКЕ населення» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

16) у рядку 5.2.4 «ТКЕ бюджет» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

17) у рядку 5.2.5 «ТКЕ релігія» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

18) у рядку 5.2.6 «ТКЕ інші» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших споживачів, крім зазначених у рядках 5.2.3 - 5.2.5, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

19) у рядку 5.2.7 «промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

20) у рядку 6 «Власні потреби» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, спожитий постачальником для власних потреб, та середньозважена ціна закупівлі, відбору такого природного газу (без ПДВ, з ПДВ), а також середньозважена собівартість однієї тис. м-3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку для власних потреб за квартал та кожний місяць звітного кварталу.

{Пункт 1 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

2. У розділі IІ «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об’єму/обсягу постачання природного газу, стану розрахунків за поставлений природний газ, а також умови оплати послуг та вимоги договорів постачання природного газу, які можуть обмежувати права споживача змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками:

1) у графі 1 «Кількість споживачів» зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

3) у графі 3 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. грн з ПДВ, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

4) у графі 4 «Оплачено за природний газ» зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати за договорами постачання природного газу;

5) у графі 5 «Оплачено за борги минулих років» зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих років;

{Підпункт 5 пункту 2 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

6) у графі 6 «Рівень оплати» зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих періодів/років за договорами постачання природного газу. Розрахунок значення графи 6 здійснюється за формулою гр. 6 = гр. 4 / гр. 3 × 100;

7) у графі 7 «Борг» зазначається інформація щодо загальної заборгованості перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду за договорами постачання природного газу з урахуванням боргів минулих періодів (у тому числі років);

8) у графі 8 «Вимога щодо передоплати» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу вимог щодо попередньої оплати постачальнику споживачами послуг з постачання природного газу. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено передоплату, то вказується «так», в інших випадках - «ні»;

9) у графі 9 «Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу обов’язкових вимог стосовно сплати споживачами компенсаційних виплат постачальнику у разі зміни постачальника. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено фінансову компенсацію (плату) у разі зміни постачальника, то вказується «так», в інших випадках - «ні»;

10) у графі 10 «Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу положень, які обмежують можливості споживача укладати договори постачання природного газу з іншими постачальниками. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено обмеження споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками, то вказується «так», в інших випадках - «ні»;

11) у рядку 1 «Постачання природного газу, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого споживачам, та стан розрахунків споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

12) у рядку 1.1 «побутовим споживачам» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником побутовим споживачам, та стан розрахунків побутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

13) у рядку 1.2 «непобутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, та стан розрахунків непобутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.2.1-1.2.4;

14) у рядку 1.2.1 «бюджетним установам та організаціям» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, стан розрахунків бюджетних установ та організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

15) у рядку 1.2.2 «релігійним організаціям» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником релігійним організаціям, стан розрахунків релігійних організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

16) у рядку 1.2.3 «ТКЕ, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1-1.2.3.4, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

17) у рядку 1.2.3.1 «ТКЕ населення» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

18) у рядку 1.2.3.2 «ТКЕ бюджет» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

19) у рядку 1.2.3.3 «ТКЕ релігія» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

20) у рядку 1.2.3.4 «ТКЕ інші» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших суб’єктів господарювання, крім вказаних у рядках 1.2.3.1-1.2.3.3, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

21) у рядку 1.2.4 «промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м-3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання, стан розрахунків промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками.

{Пункт 2 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

3. У розділі ІІІ «Зміна споживачами постачальника природного газу» відображається інформація постачальника (діючого постачальника) щодо кількості споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичного річного об’єму/обсягу споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середньої тривалості зміни постачальника та кількості споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік споживачами вказується його розрахункове значення. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами:

{Абзац перший пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

1) у графах 1 та 2 «кількість повідомлень» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість повідомлень споживачами діючого постачальника про намір змінити постачальника (розірвати договір постачання природного газу або його призупинити в частині постачання природного газу з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

2) у графах 3 та 4 «кількість споживачів» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість споживачів, які змінили постачальника (розірвали/призупинили договір постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

3) у графах 5 та 6 «кількість споживачів» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість споживачів, яким відмовили у зміні постачальника (розірванні/призупиненні договору постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

4) у графі 7 «Середня тривалість зміни постачальника» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких споживачі змінювали постачальника, яка розраховується як середня кількість днів по кожному споживачу з дати отримання діючим постачальником повідомлення від споживача про намір змінити постачальника (про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу) до дати розірвання або призупинення договору постачання природного газу з діючим постачальником;

{Підпункт 4 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

5) у графі 8 «Кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становить понад 21 день, усього» зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду становила понад 21 день, що складається із суми показників граф 9–13;

6) у графі 9 «з вини споживача» зазначається кількість споживачів, з вини яких тривалість зміни постачальника цими споживачами протягом звітного періоду становила понад 21 день;

7) у графі 10 «з вини діючого постачальника» зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини діючого постачальника становила понад 21 день;

8) у графі 11 «з вини нового постачальника» зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини нового постачальника становила понад 21 день;

9) у графі 12 «з вини оператора ГРМ» зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини оператора газорозподільних систем становила понад 21 день;

10) у графі 13 «інше» зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з інших причин становила понад 21 день;

11) у рядку 1 «Споживачі, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника споживачами та кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.1та 1.2. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 11 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

12) у рядку 1.1 «побутові споживачі» зазначаються кількість побутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника побутовими споживачами та кількість побутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 12 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

13) у рядку 1.2 «непобутові споживачі, усього, у тому числі:» зазначаються кількість непобутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника непобутовими споживачами та кількість непобутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.1-1.2.4. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 13 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

14) у рядку 1.2.1 «ТКЕ» зазначаються кількість виробників теплової енергії, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника виробниками теплової енергії та кількість виробників теплової енергії, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 14 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

15) у рядку 1.2.2 «бюджетні установи та організації» зазначаються кількість бюджетних установ та організацій, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника бюджетними установами та організаціями та кількість бюджетних установ та організацій, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 15 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

16) у рядку 1.2.3 «промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника промисловими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1-1.2.3.3. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 16 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

17) у рядку 1.2.3.1 «до 250 тис. м-3» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м-3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м-3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 17 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

18) у рядку 1.2.3.2 «від 250 тис. м-3 (включно) до 25 000 тис. м-3» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м-3 (включно) до 25 000 тис. м-3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м-3 (включно) до 25 000 тис. м-3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

{Підпункт 18 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

19) у рядку 1.2.3.3 «понад 25 000 тис. м-3 (включно)» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають більше 25 000 тис. м-3 (включно) на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають більше 25 000 тис. м-3 (включно) на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення.

{Підпункт 19 пункту 3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

{Підпункт 20 пункту 3 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

{Підпункт 21 пункту 3 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

{Підпункт 22 пункту 3 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

4. У розділі ІV «Кількість скарг та звернень споживачів» відображається інформація постачальника щодо кількості скарг та звернень споживачів із запитом інформації стосовно причин їх виникнення, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Кількість скарг споживачів, усього» зазначається загальна кількість скарг споживачів, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду, що складається із суми показників граф 2–4;

2) у графі 2 «щодо роботи постачальника» зазначається кількість скарг споживачів, що стосуються роботи постачальника, які надійшли до нього у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «щодо роботи оператора ГРМ» зазначається кількість скарг споживачів, що стосуються роботи оператора газорозподільної системи, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «інше» зазначається кількість скарг споживачів з інших причин, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «Кількість звернень споживачів із запитом інформації, усього» зазначається загальна кількість звернень споживачів із запитом інформації, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду, для отримання роз’яснень з питань, що стосуються споживача, яка складається із суми показників граф 6–8;

6) у графі 6 «щодо зміни постачальника» зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

7) у графі 7 «щодо прав та обов’язків споживача» зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації щодо прав та обов’язків споживача, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

8) у графі 8 «інше» зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації з інших питань, що стосуються споживача, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

9) у рядку 1 «Споживачі, усього, у тому числі:» зазначається кількість скарг споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов’язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

10) у рядку 1.1 «побутові споживачі» зазначається кількість скарг побутових споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень побутових споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов’язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

11) у рядку 1.2 «непобутові споживачі» зазначається кількість скарг непобутових споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень непобутових споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов’язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду.

5. У розділі V «Постачальник «останньої надії» відображаються інформація постачальника «останньої надії» щодо фактичних об’ємів/обсягів природного газу, поставленого споживачам, та його роздрібні ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі кожного місяця, середньої та максимальної тривалості постачання природного газу та кількості споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду:

1) у графі 1 «Об’єм/обсяг поставленого природного газу (фактичний)» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, поставлений постачальником «останньої надії» споживачам протягом звітного періоду;

2) у графах 2–4 «Ціна природного газу» зазначається ціна (з ПДВ) відповідно до договорів постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживачам протягом звітного періоду у розрізі кожного місяця;

3) у графі 5 «середня тривалість постачання» зазначається середнє значення тривалості постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживачам протягом звітного періоду;

4) у графі 6 «максимальна тривалість постачання» зазначається максимальне значення тривалості постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживачам протягом звітного періоду;

5) у графі 7 «Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв’язку з відсутністю/недостатністю ресурсу у діючого постачальника» зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду у зв’язку з відсутністю/недостатністю ресурсу у діючого постачальника таких споживачів. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами;

6) у графі 8 «Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв’язку з розірванням/призупиненням договору постачання з діючим постачальником» зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду у зв’язку з розірванням або призупиненням (у частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу) договору постачання природного газу з діючим постачальником таких споживачів;

7) у графі 9 «Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв’язку з банкрутством/ліквідацією/припиненням діяльності діючого постачальника» зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду у зв’язку з банкрутством/ліквідацією/припиненням діяльності діючого постачальника таких споживачів;

8) у графі 10 «Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв’язку із скасуванням/призупиненням дії ліцензії діючого постачальника» зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду у зв’язку із скасуванням/призупиненням дії ліцензії діючого постачальника таких споживачів;

9) у графі 11 «Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв’язку з несвоєчасним оформленням діючим постачальником підтвердження обсягів природного газу» зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду у зв’язку з несвоєчасним оформленням діючим постачальником таких споживачів підтвердження обсягів природного газу;

10) у рядку 1 «Споживачі, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником «останньої надії» споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі кожного місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником «останньої надії» споживачам та кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2. та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах;

11) у рядку 1.1 «побутові споживачі» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником «останньої надії» побутовим споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником «останньої надії» побутовим споживачам та кількість побутових споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду;

12) у рядку 1.2 «непобутові споживачі» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником «останньої надії» непобутовим споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником «останньої надії» непобутовим споживачам та кількість непобутових споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником «останньої надії» протягом звітного періоду.

6. У розділі VІ «Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу» відображається інформація щодо коду області, в якій знаходиться місце реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу, ЄДРПОУ постачальника природного газу та обсяг чистого доходу (виручки) від діяльності з постачання природного газу за відповідний квартал та наростаючим підсумком з початку року:

1) у графі 1 «Код області» зазначається код області, який визначено в таблиці 4 додатка 2 до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року № 621, згідно з місцем реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу;

{Підпункт 1 пункту 6 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

2) у графі 2 «Код ЄДРПОУ» зазначається ідентифікаційний номер юридичної особи - постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу за __ квартал» зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період;

4) у графі 4 «Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу з початку року» зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком наростаючим підсумком з початку року;

5) у рядку 1 зазначається інформація щодо коду області/міста зі спеціальним статусом згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), в якій/якому знаходиться місце реєстрації юридичної особи - постачальника природного газу станом на кінець звітного періоду, ідентифікаційного номера юридичної особи - постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду, фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період та наростаючим підсумком з початку року.

{Розділ III доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

7. У додатку до форми звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном» відображаються фактичний об’єм/обсяг закупленого постачальником природного газу в оптових продавців (відповідно до актів приймання-передачі), у тому числі за кордоном, оптова ціна закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ, з ПДВ), витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України та оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) в розрізі кожного оптового продавця протягом звітного періоду із зазначенням його повної назви та місцезнаходження юридичної особи, а також коду ЄДРПОУ (для оптових продавців, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні):

{Абзац перший пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

1) у графі 1 «Об’єм/обсяг закупленого природного газу (фактичний)» зазначається фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) постачальником у розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

2) у графах 2, 3 та 4 «Оптова ціна природного газу без ПДВ» зазначається оптова ціна купівлі природного газу без ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у доларах США, євро та/або національній валюті в розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

{Підпункт 2 пункту 7 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

3) у графі 5 «Оптова ціна природного газу з ПДВ» зазначається оптова ціна купівлі природного газу з ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

{Підпункт 3 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

4) у графі 6 «Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України» зазначаються фактичні витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування закуплених ним об’ємів/обсягів природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м-3 природного газу) протягом звітного періоду;

{Підпункт 4 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

5) у графах 7 та 8 «Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)» зазначаються оптові ціни (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, закупленого постачальником у оптових продавців за кордоном відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України, та оптові ціни (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, закупленого постачальником у оптових продавців в Україні відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду;

{Підпункт 5 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

6) у рядку 1 «Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу постачальником у оптових продавців за кордоном (відповідно до актів приймання-передачі), середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м-3 закупленого природного газу), а також середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) і транспортування природного газу до кордону України в перерахунку на кожну тис. м-3 закупленого природного газу протягом звітного періоду;

7) у рядку 1.1 зазначаються повне найменування оптового продавця (газової біржі) (та місцезнаходження юридичної особи), у якого постачальником здійснено закупівлю природного газу за кордоном, фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) у такого оптового продавця, оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м-3 закупленого природного газу у такого оптового продавця), а також оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України в перерахунку на кожну тис. м-3 закупленого природного газу у такого оптового продавця протягом звітного періоду;

8) у рядку 2 «Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні» зазначаються фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу постачальником у оптових продавців в Україні (відповідно до актів приймання-передачі) та середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду;

9) у рядку 2.1 зазначаються ідентифікаційний номер юридичної особи - оптового продавця в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, повне найменування оптового продавця (та місцезнаходження юридичної особи), у якого постачальником здійснено закупівлю природного газу в Україні, фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) у такого оптового продавця та оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду.

{Підпункт 9 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі № 5 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення здійснюється у звітах за той період (квартал), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми № 5 надсилаються постачальником окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх