Документ z1093-16, действует, текущая редакция — Редакция от 09.08.2019, основание - v1623874-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 603 від 27.04.2017
№ 17 від 09.01.2018
№ 1233 від 18.10.2018
№ 1623 від 01.08.2019}


Форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг
(квартальна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про оптові ціни на природний газ

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2016 р.
за № 1093/29223

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів ринку природного газу, які здійснюють оптовий продаж природного газу (далі – оптовий продавець). Інструкція не поширюється на операторів газотранспортних систем газорозподільних систем, газосховищ. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі – форма № 4) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

{Пункт 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 4 складається станом на останнє число звітного періоду і подається оптовим продавцем до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Датою подачі форми № 4 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є квартал.

3. Форма № 4 направляється оптовим продавцем до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: m4gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Абзац перший пункту 3 розділу ІI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

У випадку якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, оптовий продавець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП, та подає його разом із формою № 4 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 4 в цілому.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оптовим продавцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оптовий продавець не зазначив цього при поданні форми № 4 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

4. Форма № 4 підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

У разі якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 4, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

5. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. У разі відсутності діяльності (оптової закупівлі/оптового продажу природного газу) у звітному кварталі суб'єкт господарювання надає звітність на бланках звітності, при цьому в звітному місяці проставляється значення показника «0».

7. Суб'єкт господарювання не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності
№ 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

1. Форма № 4 передбачає звітність оптових продавців щодо об’ємів/обсягів та середньозваженої ціни закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств, оптових продавців на ринку України та за кордоном, об’ємів/обсягів та середньозваженої ціни продажу природного газу оптовим покупцям, постачальникам, операторам газотранспортних систем, газорозподільних систем, операторам газосховищ.

2. У графі 1 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний об’єм/обсяг закупівлі та продажу природного газу.

3. У графі 2 «Оптова ціна природного газу без ПДВ» наводяться фактичні дані щодо середньозваженої оптової ціни закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств, оптових продавців на ринку України та за кордоном, середньозваженої оптової ціни продажу природного газу оптовим покупцям, постачальникам, операторам газотранспортних систем, газорозподільних систем, операторам газосховищ відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу за звітний період без урахування податку на додану вартість.

4. У графі 3 «Оптова ціна природного газу з ПДВ» наводяться фактичні дані щодо середньозваженої оптової ціни закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств, оптових продавців на ринку України та за кордоном, середньозваженої оптової ціни продажу природного газу оптовим покупцям, постачальникам, операторам газотранспортних систем, газорозподільних систем, операторам газосховищ відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу за звітний період з урахуванням податку на додану вартість.

5. У рядку 1 «Видобування природного газу, усього» наводиться фактичний об’єм/обсяг товарного природного газу власного видобутку, якщо оптовий продавець є газовидобувним підприємством.

6. У рядку 2 «Оптова закупівля природного газу, усього, у тому числі:» зазначається фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств, оптових продавців на ринку України та за кордоном, який складається із суми показників рядків 2.1, 2.2 та 2.3 та середньозваженої оптової ціни закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств, оптових продавців на ринку України та за кордоном, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 2.1, 2.2 та 2.3, зазначених у відповідних графах.

7. У рядку 2.1 «у газовидобувних підприємств (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна природного газу, закупленого у газовидобувних підприємств відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України, які розшифровуються в додатку 1 «Розшифрування оптової закупівлі природного газу у газовидобувних підприємств» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

8. У рядку 2.2 «у оптових продавців на ринку України (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна природного газу, закупленого у оптових продавців на ринку України, відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України, які розшифровуються в додатку 2 «Розшифрування оптової закупівлі природного газу в оптових продавців на ринку України» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

9. У рядку 2.3 «у оптових продавців за кордоном (імпорт газу) (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна природного газу, закупленого у оптових продавців за кордоном (імпорт газу) відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України, тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України), які розшифровуються в додатку 3 «Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців за кордоном (імпорт газу)» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

10. У рядку 3 «Оптовий продаж природного газу, усього, у тому числі:» зазначається фактичний об’єм/обсяг продажу природного газу оптовим покупцям, постачальникам, операторам газотранспортних систем, газорозподільних систем, операторам газосховищ та операторам установки LNG, який складається із суми показників рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5 та середньозваженої оптової ціни продажу природного газу оптовим покупцям, постачальникам, операторам газотранспортних систем, газорозподільних систем, операторам газосховищ, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5, зазначених у відповідних графах.

11. У рядку 3.1 «оптовим покупцям (розшифрувати в додатку 4)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна продажу природного газу оптовим покупцям відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, які розшифровуються в додатку 4 «Розшифрування оптового продажу природного газу оптовим покупцям» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

12. У рядку 3.2 «постачальникам (розшифрувати в додатку 5)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна продажу природного газу постачальникам відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, які розшифровуються в додатку 5 «Розшифрування оптового продажу природного газу постачальникам природного газу» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

13. У рядку 3.3 «операторам газотранспортних систем (розшифрувати в додатку 6)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна продажу природного газу операторам газотранспортних систем відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, які розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування оптового продажу природного газу операторам газотранспортних систем» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

14. У рядку 3.4 «операторам газорозподільних систем (розшифрувати в додатку 7)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна продажу природного газу операторам газорозподільних систем відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, які розшифровуються в додатку 7 «Розшифрування оптового продажу природного газу операторам газорозподільних систем» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

15. У рядку 3.5 «операторам газосховищ (розшифрувати в додатку 8)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу та середньозважена оптова ціна продажу природного газу операторам газосховищ відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, які розшифровуються в додатку 8 «Розшифрування оптового продажу природного газу операторам газосховищ» (форма № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)).

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі № 4 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення робиться у звітах за той період (квартал), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми № 4 надсилаються оптовим продавцем природного газу окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх