Документ z1092-16, действует, текущая редакция — Редакция от 09.08.2019, основание - v1623874-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 603 від 27.04.2017
№ 17 від 09.01.2018
№ 1233 від 18.10.2018
№ 1623 від 01.08.2019}


Форма № 3-НКРЕКП-газ-моніторинг
(місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії

{Додаток 1 до форми № 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}


Додаток
до форми № 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

РОЗШИФРУВАННЯ
звітних даних щодо продажу природного газу суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки  щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек»
за ______________  ________ року
(місяць)

___________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п

Перелік суб’єктів ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

без ПДВ

з ПДВ

(тис.м-3)

(грн за тис.м-3)

(грн за тис.м-3)

для постачання побутовим споживачам

1

2

для постачання релігійним організаціям

1

2

для постачання державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

1

2

_____ ________________ 20____ року

Керівник суб'єкта господарювання

_______________
(підпис)

_________________
(ПІБ)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

_________________
(ПІБ)

Виконавець
_________________________
(номер телефону)

_______________
(підпис)

_________________
(ПІБ)

{Додаток  в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2016 р.
за № 1092/29222

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»

{Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб’єкта ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками (далі – НАК «Нафтогаз України»). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (далі – форма № 3) та термін її подання до НКРЕКП.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 3 складається станом на останнє число звітного періоду і подається НАК «Нафтогаз України» до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі форми № 3 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є календарний місяць.

3. Форма № 3 направляється НАК «Нафтогаз України» до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m3gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Абзац перший пункту 3 розділу ІI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

У випадку якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, НАК «Нафтогаз України» визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 3 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 3 в цілому.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані НАК «Нафтогаз України», такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо НАК «Нафтогаз України» не зазначив цього при поданні форми № 3 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

4. Форма № 3 підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

У разі якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру та/або які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 3, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

5. Усі дані форми № 3 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. У разі відсутності діяльності (закупівлі/продажу/постачання) у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках форми звітності, при цьому в звітному місяці проставляється значення показника "0".

7. Суб'єкт господарювання не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності
№ 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

1. Форма № 3 передбачає звітність НАК «Нафтогаз України» щодо:

фактичних об'ємів/обсягів закупівлі, відбору/закачування з/в газосховища, продажу та постачання природного газу;

фактичних цін природного газу, закупленого у суб'єкта ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо продажу природного газу власного видобутку (далі - газовидобувне підприємство), та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном;

ціни продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (далі - постачальники);

ціни постачання природного газу виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками (далі - виробники теплової енергії);

ціни природного газу, відібраного/закачаного з/в газосховища.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

2. У графі 1 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний (відповідно до актів приймання-передачі) об’єм/обсяг закупівлі, відбору/закачування з/в газосховища, продажу та постачання природного газу.

3. У графі 2 «Ціна природного газу без ПДВ» наводяться фактичні дані щодо ціни природного газу, закупленого у газовидобувного підприємства та у інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, ціни продажу природного газу постачальникам природного газу для постачання побутовим споживачам та релігійним організаціям, державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу та ціни постачання природного газу виробникам теплової енергії, ціни природного газу, відібраного/закачаного з/в газосховища за звітний період без урахування податку на додану вартість.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

4. У графі 3 «Ціна природного газу з ПДВ» наводяться фактичні дані щодо ціни природного газу, закупленого у газовидобувного підприємства та у інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, ціни продажу природного газу постачальникам природного газу для постачання побутовим споживачам та релігійним організаціям, державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу та ціни постачання природного газу виробникам теплової енергії, ціни природного газу, відібраного/закачаного з/в газосховища за звітний період з урахуванням податку на додану вартість.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

5. У рядку 1 «Закупівля природного газу, усього, у тому числі:» зазначається фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу, який складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2, та ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах.

6. У рядку 1.1 «власного видобутку, у суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо продажу природного газу власного видобутку» зазначається фактичний об’єм/обсяг закупівлі природного газу власного видобутку НАК «Нафтогаз України» у газовидобувного підприємства для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і виробників теплової енергії та ціна природного газу відповідно до договору купівлі-продажу природного газу.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 1623 від 01.08.2019}

7. У рядку 1.2 «у оптових продавців, у тому числі за кордоном» зазначаються фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу НАК «Нафтогаз України» в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для формування ресурсу природного газу та середньозважена ціна на природний газ, закуплений в оптових продавців, у тому числі за кордоном, відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу. Середньозважена ціна на природний газ, закуплений в оптових продавців за кордоном, зазначається з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України, тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України).

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

8. У рядку 2 «Відбір природного газу з газосховищ, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ, який складається із суми показників рядків 2.1 та 2.2, та ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 2.1 та 2.2, зазначених у відповідних графах.

9. У рядку 2.1 «закупленого у суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо продажу природного газу власного видобутку» зазначаються фактичний об’єм/обсяг відбору з газосховищ природного газу власного видобутку, закупленого НАК «Нафтогаз України» у газовидобувного підприємства для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і виробників теплової енергії, та ціна природного газу.

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 1623 від 01.08.2019}

10. У рядку 2.2 «закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном» зазначаються фактичний об’єм/обсяг відбору природного газу з газосховищ, закупленого НАК «Нафтогаз України» у оптових продавців, у тому числі за кордоном, для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і виробників теплової енергії, та ціна природного газу.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 1623 від 01.08.2019}

11. У рядку 3 «Продаж природного газу суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям, державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек», усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг продажу природного газу, який складається із суми показників рядків 3.1, 3.2 та 3.3, і середньозважена оптова ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 3.1, 3.2 та 3.3, зазначених у відповідних графах.

{Пункт 11 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

12. У рядку 3.1 «для постачання побутовим споживачам» (розшифрувати в додатку 2) зазначаються фактичний об’єм/обсяг продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам природного газу для постачання побутовим споживачам та середньозважена оптова ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальниками.

{Пункт 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

13. У рядку 3.2 «для постачання релігійним організаціям» (розшифрувати в додатку 2) зазначаються фактичний об’єм/обсяг продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам природного газу для постачання релігійним організаціям  (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та середньозважена оптова ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальниками.

{Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018, № 1623 від 01.08.2019}

14. У рядку 3.3 «для постачання державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються фактичний об’єм/обсяг продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам природного газу для постачання державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та середньозважена оптова ціна природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальниками.

{Розділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

15. У рядку 4 «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу, який складається із суми показників рядків 4.1 та 4.2, і ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 4.1 та 4.2, зазначених у відповідних графах.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

16. У рядку 4.1 «постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу і ціна природного газу.

17. У рядку 4.2 «постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям і ціна природного газу.

{Пункт в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1623 від 01.08.2019}

18. У рядку 5 «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії, крім зазначених у рядку 4» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу і ціна природного газу.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

19. У рядку 6 «Закачування природного газу в газосховища, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг закачування природного газу в газосховища, який складається із суми показників рядків 6.1 та 6.2, та ціна природного газу, розрахована як середньозважене значення показників рядків 6.1 та 6.2, зазначених у відповідних графах.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}

20. У рядку 6.1 «закупленого у суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо продажу природного газу власного видобутку» зазначаються фактичний об’єм/обсяг закачування до газосховищ природного газу власного видобутку, закупленого НАК «Нафтогаз України» у газовидобувного підприємства для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і виробників теплової енергії, та ціна природного газу.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 1623 від 01.08.2019}

21. У рядку 6.2 «закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном» зазначаються фактичний об’єм/обсяг закачування до газосховищ природного газу, закупленого у оптових продавців, у тому числі за кордоном, для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій, державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і виробників теплової енергії та середньозважена ціна природного газу.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017, № 1623 від 01.08.2019}

{Розділ IV виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі № 3 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, то їх виправлення здійснюється у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми № 3 надсилаються НАК «Нафтогаз України» окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх