Документ z1091-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.06.2017, основание - z0466-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014  № 320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2014 р.
за № 1091/25868

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 120 від 13.03.2017}

Про внесення зміни до Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою удосконалення виконання покладених функцій на Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3.1 розділу 3 Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11 червня 2007 року № 63, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2007 року за № 976/14243 (із змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

“На посаду директора може бути призначено особу, яка є громадянином України, має вищу ветеринарну освіту (спеціаліст, магістр), досвід практичної роботи за фахом не менше ніж п’ять років, має наукову ступінь, пройшла відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.”.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайкавверх