Документ z1056-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2018. Посмотреть в истории? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2017  № 565


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1056/30924

Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"

Відповідно до частин третьої та сьомої статті 11 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та з метою впровадження в Україні положень правил Європейського Союзу, Регламенту Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (EU) № 1178/2011, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів у цивільній авіації (з поправками від 30 березня 2012 року № 290/2012 та від 13 березня 2014 року № 245/2014), відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року (ЄC) № 216/2008 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації" (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Департаменту льотної експлуатації (Лісняк О.І.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) розроблення до 31 грудня 2017 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з введенням Авіаційних правил.

3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року.

1) сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки та керівництва, видані, схвалені відповідно до Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;

2) сертифікати відповідності авіаційних тренажерів, специфікації авіаційних тренажерів, схвалення застосування авіаційних тренажерів, видані відповідно до Правил сертифікації авіаційних тренажерів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 06 серпня 2002 року № 529, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 687/6975, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;

3) медичні сертифікати авіаційного персоналу 1 - 3 класів (тільки бортпровідники), видані відповідно до Спільних Авіаційних Вимог JAR - FCL 3 "Ліцензування льотного екіпажу (медичне)", затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року № 223, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 426/12300, та Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;

4) посвідчення авіаційного медичного екзаменатора, свідоцтва авіаційного медичного центру, видані відповідно до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2144/22456, та Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 731, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2145/22457, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.

4. У пункті 5.4, підпункті 5.12.2 пункту 5.12 глави 5 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660 (із змінами), та у таблиці додатка 7 до Правил слово "бортпровідник" у всіх відмінках та числах виключити.

5. З 01 січня 2020 року визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства транспорту України від 06 серпня 2002 року № 529 "Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 687/6975 (із змінами);

2) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601 "Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261 (із змінами);

3) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року № 223 "Про застосування в цивільній авіації України Спеціальних Авіаційних Вимог JAR - FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 426/12300;

4) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 грудня 2009 року № 1234 "Про затвердження Положення про екзаменатора з льотної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2010 року за № 149/17444 (із змінами);

5) наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2144/22456;

6) наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 731 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2145/22457.

7) наказ Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року № 486 "Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за № 833/3273.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, крім:

пункту 5 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2020 року;

підчастини В розділу 3 "Спеціальні вимоги до медичних сертифікатів LAPL" додатка ІV PART-MED до Авіаційних правил, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року;

підчастини D "Авіаційні медичні експерти (АМЕ), лікарі загальної практики - сімейні лікарі (GMP), лікарі з авіаційної медицини (OHMP)" додатка ІV PART-MED до Авіаційних правил, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року;

додатка VI PART-ARA до Авіаційних правил, який набирає чинності з 01 січня 2019 року;

додатка VII PART-ORA до Авіаційних правил, який набирає чинності з 01 січня 2019 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови
Державіаслужби


С.М. Коршук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр оборони України
генерал армії України

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України


В. Омелян


С.Т. Полторак

Л.М. Гриневич

А. Рева

Уляна Супрун


О.М. МірошніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
авіаційної служби України
20.07.2017 № 565


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2017 р.
за № 1056/30924

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
"Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:

1) додаток І "Свідоцтва льотного екіпажу" (PART - FCL);

2) додаток ІІ "Умови заміни чинних національних свідоцтв";

3) додаток ІІІ "Визнання свідоцтв";

4) додаток ІV "Медична сертифікація авіаційного персоналу", авіаційних медичних центрів (AеMC), авіаційних медичних експертів (AME), лікарів загальної практики - сімейних лікарів (GMP) та лікарів з авіаційної медицини (OHMP) (PART - MED);

5) додаток V "Сертифікація персоналу бортпровідників, який залучається до комерційних перевезень повітряним транспортом" (PART - СС);

6) додаток VІ "Уповноважений орган - система управління та керування" (PART -ARA);

7) додаток VІІ "Організації - система управління та керування" (PART - ORA).

Кожний додаток складається з підчастин, розділів, глав, пунктів та доповнень.

Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) застосовує прийнятні методи відповідності (АМС) та інструктивний матеріал (GM), враховуючи останні ревізії Регламентів Європейської Комісії.

2. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги щодо:

1) умов видання свідоцтв, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, права та обов’язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв пілотів та національних свідоцтв бортових механіків на свідоцтва пілотів, а також умови визнання свідоцтв інших країн;

2) сертифікації осіб, що відповідають за льотну підготовку або навчання на тренажерах та за оцінку навичок пілота;

3) медичних сертифікатів, що видаються пілотам, умов їх видання, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання медичних сертифікатів, прав та обов’язків власників медичних сертифікатів, а також умов заміни національних медичних сертифікатів на медичні сертифікати, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил;

4) сертифікації авіаційних медичних експертів (далі - АМЕ), а також умов виконання лікарями загальної практики - сімейної медицини, лікарями з авіаційної медицини обов’язків АМЕ;

5) адміністративних процедур, які має виконувати уповноважений орган та організації з підготовки пілотів (АТО) відповідно до правил, про які йдеться у додатках, зазначених у підпунктах 1 - 7 пункту 1 цього розділу, що відповідають вимогам додатків І - VІІ цих Авіаційних правил.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

JAR - спільні авіаційні вимоги, прийняті Авіаційною владою Об’єднаної Європи та схвалені до застосування уповноваженим органом;

екіпаж повітряного судна (ПС) - льотний екіпаж та екіпаж пасажирського салону;

звіт про кредити - звіт, на основі якого можуть бути визнані попередні досвід та кваліфікації;

звіт про заміну - звіт, на основі якого свідоцтво може бути замінено на свідоцтво відповідно до вимог PART - FCL;

кредит - визнання попереднього досвіду та кваліфікацій;

сертифікат АМЕ та медичний сертифікат пілота, що відповідають вимогам PART - MED, - сертифікат, виданий або визнаний уповноваженим органом відповідно до вимог додатків IV - VII до цих Авіаційних правил;

посвідчення АМЕ та медичний сертифікат пілота, що не відповідають вимогам PART - MED, - посвідчення, видане або визнане уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами;

свідоцтво PART - FCL - свідоцтво льотного екіпажу, що відповідає вимогам додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил;

свідоцтво пілота легких повітряних суден - свідоцтво LAPL, що відповідає спеціальним вимогам додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил;

свідоцтво, що не відповідає вимогам цих Авіаційних правил, - свідоцтво, видане або визнане уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами;

сертифікат або організація, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил, - сертифікат або схвалення, які є виданими або визнаними, або ж організація, що є сертифікованою або визнаною уповноваженим органом відповідно до вимог та процедур додатків І - VII до цих Авіаційних правил;

узгоджене з вимогами PART - FCL свідоцтво - свідоцтво пілота, у тому числі внесені до нього рейтинги та дозволи, яке було видане або визнане уповноваженим органом та відповідає вимогам додатків І - VII до цих Авіаційних правил;

член екіпажу пасажирського салону - член екіпажу, який має відповідну кваліфікацію, не належить до членів льотного екіпажу або до членів технічного екіпажу і призначений експлуатантом для виконання обов’язків, пов’язаних із забезпеченням безпеки пасажирів під час комерційних перевезень.

II. Видача свідоцтв та медична сертифікація пілотів

1. Підготовка пілотів ПС має відповідати вимогам, визначеним у додатках І PART - FCL та IV PART - MED до цих Авіаційних правил.

2. Власники свідоцтв пілотів, які були видані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, незважаючи на повноваження власників свідоцтв можуть виконувати польоти, лише до дати, зазначеної в пункті 1 розділу ІІІ цих Авіаційних правил, з урахуванням додаткових вимог щодо перевезення пасажирів або виконання інших комерційних операцій, визначених у підчастинах В та С додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил.

III. Чинні національні свідоцтва пілотів

1. Свідоцтва, видані або визнані згідно з національними правилами до 31 грудня 2018 року, є чинними згідно з цими Авіаційними правилами. Такі свідоцтва підлягають заміні уповноваженим органом не пізніше 31 січня 2019 року на свідоцтва, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил.

2. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, у тому числі будь-які пов’язані з такими свідоцтвами рейтинги та дозволи, видані або визнані уповноваженим органом до дати застосування цих Авіаційних правил, підлягають заміні на свідоцтва згідно з цими Авіаційними правилами, але тільки за умови, що вони повністю відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Заміну свідоцтв здійснює уповноважений орган, що видав свідоцтво.

3. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, підлягають заміні на свідоцтва згідно з вимогами цих Авіаційних правил за умови виконання таких вимог:

1) виконано усі вимоги додатка ІІ "Умови заміни чинних національних свідоцтв" до цих Авіаційних правил; або

2) інформація, зазначена у звіті про заміну, повністю відповідає усім вимогам до відповідного свідоцтва.

4. Звіт про заміну, складений уповноваженим органом, повинен містити:

1) нормативно-правові акти, на основі яких було видано свідоцтво пілота;

2) обсяг прав, які надавались пілотам;

3) посилання на відповідні вимоги додатка І PART - FCL цих Авіаційних правил, до яких може бути надано кредит;

4) будь-які обмеження, що мають бути включені до свідоцтв PART - FCL, та будь-які вимоги, які пілот повинен виконати для зняття цих обмежень.

5. До звіту про заміну свідоцтва додаються копії всіх документів, необхідних для підтвердження вимог, установлених у підпунктах 1 - 4 пункту 4 цього розділу. Під час підготовки звіту про заміну уповноважений орган, наскільки це можливо, має дати змогу власникам свідоцтв продовжувати свою діяльність.

6. Власники рейтингу інструктора класу ПС (CRI) або посвідчення екзаменатора класу ПС (CRE), що мають право на використання однопілотних ПС складної конструкції з високими льотно-технічними характеристиками, повинні забезпечити заміну цих прав відповідно на сертифікат інструктора типу ПС (TRI) або посвідчення екзаменатора типу ПС (TRE) для однопілотних літаків.

7. Уповноважений орган може дозволити пілоту-студенту використовувати обмежений обсяг прав на виконання польотів без нагляду, доки він не відповідатиме усім вимогам, необхідним для отримання свідоцтва LAPL:

1) застосування прав обмежується територією України або її частиною та одномоторними поршневими літаками, максимальна злітна маса яких не перевищує 2000 кг, і виключає перевезення пасажирів;

2) такі дозволи видаються на основі індивідуальної оцінки ризиків для безпеки, яку інструктор здійснює після оцінки концепції безпеки, проведеної уповноваженим органом.

8. Організації з підготовки пілотів (АТО):

1) повинні виконувати технічні вимоги та адміністративні процедури, встановлені у додатках VI PART - ARA та VII PART - ORA до цих Авіаційних правил, а також мати відповідний сертифікат, виданий уповноваженим органом;

2) у разі наявності сертифіката, виданого уповноваженим органом за національними правилами України, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Діяльність таких організацій повинна бути обмежена раніше дозволеними видами діяльності. Не обмежуючи вимог пункту 2 цього розділу, організації з підготовки пілотів повинні до 31 грудня 2018 року доопрацювати свої системи керування, керівництва, тренувальні програми, процедури та інструкції відповідно до вимог додатка VII PART - ORA до цих Авіаційних правил;

3) з 01 січня 2019 року АТО, які дотримуються вимог національних авіаційних правил або JAR - FCL і були сертифіковані або визнані в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами, мають право проводити підготовку пілотів для отримання тільки свідоцтв РРL;

4) повинні отримати від уповноваженого органу не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року замість сертифікатів, зазначених у пункті 1 цього розділу, сертифікати, що відповідають вимогам додатка VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.

9. Тренувальне обладнання імітації польоту (FSTD):

1) що використовується для підготовки, тестування та перевірок пілотів, за винятком випробувальних навчальних тренажерів, які використовуються для підготовки пілотів до випробувальних польотів, повинно відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, визначеним у додатках VI PARТ - ARA та VII PARТ - ORA до цих Авіаційних правил, та мати визначений кваліфікаційний рівень;

2) яке має сертифікати FSTD, видані або визнані відповідно до національних авіаційних правил України або вимог JAR - STD, до набрання чинності цими Авіаційними правилами вважається таким, що відповідає вимогам цих Авіаційних правил;

3) повинно отримати в уповноваженого органу до 31 грудня 2019 року сертифікати, зазначені в підпункті 2 цього пункту, сертифікати FSTD, що відповідають вимогам, установленим у додатку VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.

10. Авіаційні медичні центри (АеМС) повинні:

1) відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, визначеним у додатках VI PARТ - ARA та VIІ PARТ - ORA до цих Авіаційних правил, та пройти сертифікацію;

2) привести у відповідність до 31 січня 2018 року свої адміністративні процедури до вимог додатка VIІ PARТ - ORA до цих Авіаційних правил. Свідоцтва відповідності АеМС, які відповідають авіаційним правилам JAR та були видані або визнані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, повинні вважатися такими, що були видані відповідно до вимог цих Авіаційних правил;

3) отримати в уповноваженого органу до 31 грудня 2019 року замість свідоцтв відповідності АеМС, зазначених у цьому пункті, сертифікати відповідності АеМС, які повинні відповідати вимогам додатка VІ PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.

IV. Чинні національні свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів

1. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів, які відповідають вимогам JAR, видані або визнані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, вважаються виданими відповідно до цих Авіаційних правил.

2. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів пілотів та сертифікати, що відповідають вимогам додатка VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил, має бути здійснена до 31 грудня 2019 року.

3. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів, які не відповідають вимогам JAR, видані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, залишаються чинними до дати наступного продовження їх дії або до 31 грудня 2019 року залежно від того, що станеться раніше.

4. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів пілотів, зазначених у пункті 1 цього розділу, повинна здійснюватися згідно з вимогами додатка IV PART - MED до цих Авіаційних правил.

V. Заміна рейтингів з льотних випробувань

1. До свідоцтв пілотів, які до набрання чинності цими Авіаційними правилами мали свідоцтва пілотів-випробувачів національного стандарту та проводили льотні випробування за категоріями 1 та 2 або які проводили підготовку пілотів-випробувачів, повинні бути внесені відповідні рейтинги пілота-випробувача та/або інструктора з підготовки пілотів-випробувачів.

2. Заміна кваліфікаційних рейтингів здійснюється відповідно до звіту про заміну складеного відповідно до пунктів 4 та 5 розділу ІІІ цих Авіаційних правил.

VI. Чинні національні свідоцтва бортових механіків

1. Для заміни свідоцтв бортових механіків, виданих відповідно до вимог Додатка 1 до Міжнародної конвенції про міжнародну цивільну авіацію (далі - Чиказька конвенція) "Видача свідоцтва авіаційному персоналу", на свідоцтва пілотів згідно з PART - FCL цих Авіаційних правил власники звертаються до уповноваженого органу.

2. Заміна свідоцтв бортових механіків на свідоцтва пілота згідно з вимогами PART - FCL цих Авіаційних правил здійснюється відповідно до звіту про заміну, що відповідає вимогам, визначеним у пунктах 4 та 5 розділу ІІІ цих Авіаційних правил.

3. Під час звернення бортових механіків до уповноваженого органу щодо отримання свідоцтва транспортного пілота (ATPL) для літаків потрібно враховувати положення щодо кредитів, зазначених у пункті FCL.510.A (c)(2) додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил.

VII. Умови визнання свідоцтв та сертифікатів, які видані іншими країнами

1. Уповноважений орган може видавати свідоцтва, що відповідають вимогам додатка I PART - FCL до цих Авіаційних правил, та пов’язані з ними медичні сертифікати на підставі чинних свідоцтв та медичних сертифікатів, виданих країнами EASA. Рішення про видачу свідоцтв приймає уповноважений орган за поданням профільної АТО із зазначенням у разі потреби необхідних напрямів та обсягів додаткової підготовки та тестування (наприклад, особливості авіаційного законодавства України, навігації в повітряному просторі України тощо).

2. Заявники, що звернулися за отриманням свідоцтв від інших країн, які вже мають рівноцінне чинне свідоцтво або пов'язаний з ним медичний сертифікат, виданий не країною EASA, але згідно з додатком 1 Чиказької конвенції, можуть отримати свідоцтва та пов’язані з ними медичні сертифікати відповідно до цих Авіаційних правил на умовах відповідних міжнародних договорів. В інших випадках свідоцтво видається згідно з вимогами додатка ІІІ "Визнання свідоцтв" до цих Авіаційних правил.

3. Уповноважений орган визначає обсяг кредитів заявника за рекомендацією сертифікованої в Україні навчальної організації з підготовки пілотів за відповідним напрямом.

4. Власникам свідоцтв транспортного пілота (ATPL), виданого не країною EASA, але отриманого згідно з додатком 1 до Чиказької конвенції, досвід яких відповідає вимогам щодо досвіду для видачі ATPL для відповідної категорії ПС, як установлено у підчастині F додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, може надаватись повний обсяг кредитів, що покриватиме вимоги стосовно проходження курсу підготовки та необхідного льотного досвіду. Обов’язковою вимогою до таких заявників є складання іспиту з теорії, як вимагається для отримання ATPL, та тестування льотних навичок за умови, що на час проведення тестування льотних навичок рейтинг про тип ПС є дійсним.

5. Рейтинги про тип ПС (літак або вертоліт) можуть бути внесені до свідоцтв, виданих згідно з цими Правилами, на підставі підготовки, проведеної в АТО, сертифікованій в Україні, або в АТО, сертифікованій в країні - члені EASA. У разі проходження заявником такої підготовки не в країні - члені EASA дія таких рейтингів обмежується ПС, зареєстрованими в цій країні. Це обмеження може бути анульовано у разі, якщо пілот виконає вимоги пункту С.1 додатка ІІІ "Визнання свідоцтв" до цих Авіаційних правил.

6. Уповноважений орган може визнавати сертифікати іноземних навчальних закладів (АТО) та авіаційних тренажерів (FSTD, FTD, FFS, FNPT, BITD, OTD), які видані країнами - членами EASA. Рішення про визнання таких сертифікатів може бути прийняте без ознайомлення безпосередньо з навчально-технічною базою АТО та тренажерами.

VIII. Кредити за навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами

1. Відповідно до процедури видання свідоцтв PART - FCL згідно з додатком І до цих Авіаційних правил навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами, що відповідає вимогам та процедурам уповноваженого органу, здійснюється під наглядом уповноваженого органу, рекомендоване в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами та враховується в повному обсязі за умови, що навчання та тестування завершуються до 01 січня 2020 року.

2. За навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами згідно з додатком 1 до Чиказької конвенції, надаються кредити з метою отримання свідоцтв на основі звіту про кредит, підготовленого організацією з підготовки пілотів після консультації з уповноваженим органом.

3. У звіті про кредит описується обсяг підготовки, зазначаються вимоги до свідоцтв, які покриває кредит, та в разі потреби вимоги, які заявникові потрібно задовольнити для отримання свідоцтва згідно з вимогами цих Авіаційних правил. До звіту додаються копії всіх документів, необхідних для підтвердження обсягу підготовки, та нормативно-правових актів України, згідно з якими було розпочато навчання.

IX. Зарахування досвіду, набутого в період проходження військової служби

1. Військовослужбовці, що проходили службу в державній авіації України, для отримання свідоцтв згідно з вимогами цих Авіаційних правил мають звернутися до уповноваженого органу.

2. За знання, досвід та навички, набуті в період проходження військової служби, надається кредит, що покриває відповідні вимоги додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, відповідно до елементів звіту про кредит, підготовленого організацією з підготовки пілотів після консультації з уповноваженим органом

3. Звіт про кредити має містити:

1) опис національних вимог, на основі яких були видані військові сертифікати, рейтинги, дозволи та/або кваліфікації;

2) опис прав, наданих пілотам;

3) вимоги додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, що покриваються кредитом;

4) обмеження, що мають бути включені до свідоцтва, та вимоги, яким пілоти мають відповідати для зняття цих обмежень;

5) копії документів, необхідних для підтвердження складових звіту, а також копії відповідних національних вимог та процедур.

X. Придатність бортпровідників за станом здоров’я

1. Бортпровідники, які залучені до виконання функціональних обов’язків на ПС, задіяних в комерційних перевезеннях, повинні відповідати вимогам, установленим у додатку ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.

Медичні сертифікати бортпровідників, які отримані відповідно до цих Авіаційних правил, є чинними, доки не закінчиться строк чинності медичного сертифіката, визначеного уповноваженим органом або не закінчиться строк чинності медичного сертифіката, передбаченого в пункті MED.C.005 додатка ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.

2. Строк чинності медичного сертифіката відраховується з дати останньої медичної перевірки або оцінювання.

3. До закінчення строку чинності медичного сертифіката подальші медичні перевірки проводяться згідно з вимогами додатка ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. Лісняк


Додаток I
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК І (ANNEX I)
СВІДОЦТВА ЛЬОТНОГО ПЕРСОНАЛУ
ЧАСТИНА FCL - PART - FCL

(з доповненнями)

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. Лісняк


Додаток II
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК II (ANNEX II)
УМОВИ ЗАМІНИ ЧИННИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СВІДОЦТВ
ЧАСТИНА FCL - PART FCL

А. ЛІТАКИ

1. Свідоцтва пілотів

Свідоцтво пілота, видане згідно чинного законодавства України, замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

(a) для CPL (A) та ATPL (A) - виконання перевірки відповідно до вимог Part-FCL щодо продовження дії рейтингів про клас/тип, а також про право виконання польоту за приладами відповідно до наявних прав;

(b) продемонструвати, що він отримав необхідні знання відповідних розділів експлуатаційних вимог частин Part-FCL;

(c) підтвердження володіння мовою відповідно до FCL.055;

(d) виконання вимог, встановлених у нижченаведеній таблиці:

Чинне національне свідоцтво

Кількість годин нальоту

Додаткові вимоги

Свідоцтво Part-FCL

Скасування вимог


1

2

3

4

5

6

ATPL(A)

> 1500 як PIC на багатопілотних літаках

Немає

ATPL(A)

Н/З

(a)

ATPL(A)

> 1500 на багатопілотних літаках

Немає

Як в (c)(4)

Як в (c)(5)

(b)

ATPL(A)

> 500 на багатопілотних літаках

Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.515

ATPL(A), з обмеженням Другий пілот

Продемонструвати вміння виконувати обов’язки PIC відповідно до Доповнення 9 до Part-FCL

(c)

CPL/IR(A) та складання іспиту з теорії ICAO ATPL


Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310 і FCL.615(b)
(ii) виконати вимоги FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) із заліком з теорії ATPL

Н/З

(d)

CPL/IR(A)

> 500 на багатопілотних літаках або в багатопілотних операціях на однопілотних ПС категорії CS-23 або еквівалентної згідно з вимогами Part-CAT і Part-ORO для комерційного повітряного транспорту

(i) скласти іспит на ATPL(A) (*)
(ii) виконати вимоги FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) із заліком з теорії ATPL

Н/З

(e)

CPL/IR(A)

> 500 в якості PIC на однопілотних літаках


CPL/IR(A), рейтинг про клас/тип На однопілотних літаках


(f)

CPL/IR(A)

< 500 в якості PIC на однопілотних літаках

Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до рівня CPL/IR

Як в (4)(f)

Отримати рейтинг для багатопілотних ПС згідно з Part- FCL

(g)

CPL(A)

> 500 як PIC на однопілотних літаках

Нічний рейтинг, якщо потрібно

CPL(A) рейтинг про клас/тип на однопілотних літаках

CPL(A), з рейтингом типу/класу виключно для однопілотних літаків

(h)

CPL(A)

< 500 як PIC на однопілотних літаках

(i) Нічний рейтинг, якщо потрібно;
(ii) продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310

Як в (4)(h)


(і)

PPL/IR(A)

75 за IFR

Отримати дозвіл на виконання польотів уночі за VFR, якщо його не включено до рейтингу IFR

PPL/IR(A) (IR обмежене тільки PPL)

Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.615(b)

(j)

PPL(A)

70 на літаках

Продемонструвати вміння використовувати радіонавігацію

PPL(A)(k)

__________
*Власники CPL, які вже мають рейтинг про тип багатопілотного ПС, не повинні складати теоретичні іспити для ATPL(A), якщо вони продовжують літати на тому самому типі літака, але їм не зараховується залік ATPL(A) з теорії для отримання свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил. Якщо вони бажають отримати рейтинг про тип для іншого типу багатопілотного літака, вони мають виконати вимоги, зазначені в рядку (e)(i) графи (3) вищенаведеної таблиці.

2. Сертифікат інструктора

Сертифікат інструктора, виданий згідно з національними вимогами, замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

Чинне національне свідоцтво або сертифікат

Досвід

Додаткові вимоги

Сертифікат Part-FCL

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)

Як вимагається у Part-FCL для відповідного сертифікату

Н/З

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)

Заміна здійснюється не більше ніж протягом 3 років. Для продовження потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.

3. Сертифікат SFI (A)

Сертифікат SFI(A), виданий згідно чинного законодавства України, замінюється сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

Чинне національне свідоцтво або сертифікат

Досвід

Додаткові вимоги

Сертифікат Part-FCL

1

2

3

4

SFI(A)

> 1500 годин нальоту на багатопілотних ПС

(і) мати на момент звернення або в минулому СPL, MPL або ATPL для ПС;
(іі) пройти тренажерну частину відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МСС

SFI(A)

SFI(A)

Досвід виконання функцій SFI протягом останніх трьох років

Проходження тренажерної частини відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МСС

SFI(A)

Заміна здійснюється не більше ніж протягом 3 років. Для продовження потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.

4. Сертифікат STI(A)

Сертифікат STI(A), виданий згідно чинного законодавства України, може бути замінений сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає вимогам, встановленим у нижченаведеній таблиці:

Чинне національне свідоцтво або сертифікат

Досвід

Додаткові вимоги

Сертифікат Part-FCL

1

2

3

4

STI(A)

> 500 годин нальоту на однопілотних літаках

(і) мати на момент звернення або в минулому свідоцтво пілота;
(іі) пройти професійну перевірку згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він/вона проводитиме

STI(A)

STI(A)

досвід виконання функцій STI(A) протягом останніх трьох років

Проходження професійної перевірки згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він/вона проводитиме

STI(A)

Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.

В. ВЕРТОЛЬОТИ

1. Свідоцтво пілота

Свідоцтво пілота, видане згідно чинного законодавства України, замінюється на свідоцтво відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

(a) виконання у формі професійної перевірки вимог Part-FCL щодо продовження рейтингу про тип та про право польоту за приладами відповідно до наявних прав;

(b) демонстрація знання відповідних частин операційних вимог Part-FCL;

(c) підтвердження володіння мовою відповідно до FCL.055;

(d) виконання вимог, зазначених у нижчевикладеній таблиці:

Наявність чинного національного свідоцтва

Кількість годин нальоту

Додаткові вимоги

Свідоцтво Part - FCL

Скасування вимог

1

2

3

4

5

6

ATPL(H), дійсна IR(H)

> 1 000 як PIC на багатопілотних вертольотах

Немає

ATPL(H)/IR

Н/З

(a)

ATPL(H), IR(H) відсутня

> 1 000 як PIC на багатопілотних вертольотах

Немає

ATPL(H)


(b)

ATPL(H), дійсна IR(H)

> 1 000 на багатопілотних вертольотах

Немає

ATPL(H)/ IR з обмеженням другий пілот

Продемонструвати вміння діяти як PIC згідно з Доповненням 9 до Part-FCL

(c)

ATPL(H), IR(H) відсутня

> 1 000 на багатопілотних вертольотах

Немає

ATPL(H) з обмеженням другий пілот

Продемонструвати вміння діяти як PIC у відповідності з Доповненням 9 до Part- FCL

(d)

ATPL(H) дійсна IR(H)

> 500 на багатопілотних вертольотах

продемонструвати знання планування та виконання польоту відповідно до FCL.515 та FCL.615(b)

Як в (4)(c)

Як в (5)(c)

(e)

ATPL(H), IR(H) відсутня

> 500 на багатопілотних вертольотах

Як в (3)(e)

Як в (4)(d)

Як в (5)(d)

(f)

CPL/IR(H) і складений іспит з теоретичної підготовки ICAO ATPL(H) в державі, яка видала свідоцтво


(i)продемонструвати знання планування та виконання польоту відповідно до FCL.310 і FCL.615(b);
(ii) виконати інші вимоги FCL.720.H(b)

CPL/IR(H) з заліком з теорії ATPL(H), при умові, що іспит з теоретичної підготовки ICAO ATPL(H) оцінювався як частина рівню Part- FCL ATPL

Н/З

(g)

CPL/IR(H)

> 500 годин на багатопілотних вертольотах

(i) скласти іспит для Part-FCL ATPL(H) з теоретичної підготовки в державі, яка видала свідоцтво (*)
(ii) виконати інші вимоги FCL.720.H(b)

CPL/IR(H) з теоретичним заліком Part-FCL ATPL(H)

Н/З

(h)

CPL/IR(H)

> 500 як PIC на однопілотних вертольотах

Немає

CPL/IR(H) з обмеженням до однопілотних вертольотів

Отримати рейтинг багатопілотних вертольотів відповідно до вимог Part-FCL

(i)

CPL/IR(H)

< 500 як PIC на однопілотних вертольотах

Продемонструвати знання планування та виконання польотів відповідно до вимог FCL.310 і FCL.615(b)

Як в (4)(i)


(j)

CPL(H)

> 500 як PIC на однопілотних вертольотах

Нічний рейтинг

CPL(H) обмеження до одно пілотних вертольотів


(k)

CPL(H)

< 500 як PIC на однопілотних вертольотах

Нічний рейтинг. Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти у відповідно до FCL.310

Як в (4)(k)


(l)

CPL(H), без нічного дозволу

> 500 як PIC на однопілотних вертольотах


Як в (4)(k) та обмеження день VFR


(m)

CPL(H), без нічного дозволу

< 500 в PIC на однопілотних вертольотах

Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310

Як в (4)(k) та обмеження день VFR


(n)

PPL/IR(H)

75 за IFR


PPL/IR(H) (IR обмежене до PPL)

Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.615(b)

(j)

PPL(H)

75 на вертольотах

Продемонструвати вміння користуватися радіонавігацією

PPL (H)


(p)

__________
*Власники CPL, які також мають рейтинг типу для багатопілотного вертольота, можуть не складати іспити з теоретичної підготовки для ATPL(H), якщо вони продовжують працювати на тому самому типі вертольота, але їм не зараховується залік з теорії ATPL(H) для свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил. Якщо їм потрібний рейтинг на інший тип багатопілотного вертольота, вони мають виконати вимоги, наведені в рядку (h)(i) графи (3) цієї таблиці.

2. Сертифікат інструктора

Сертифікат інструктора, виданий згідно чинного законодавства України, замінюється сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

Чинне національне свідоцтво або сертифікат

Досвід

Додаткові вимоги

Сертифікат Part-FCL

1

2

3

4

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

Як вимагається у Part-FCL для відповідного сертифікату

Н/З

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.

3. Сертифікат SFI(H)

Сертифікат SFI(H), виданий згідно чинного законодавства України, замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

Чинне національне свідоцтво або сертифікат

Досвід

Додаткові вимоги

Сертифікат Part-FCL

1

2

3

4

SFI(H)

> 1000 годин нальоту на багатопілотних вертольотах

(і)мати на момент звернення або в минулому СPL, MPL або ATPL;
(іі)пройти тренажерну частину відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МСС

SFI(H)

SFI(H)

досвід виконання функцій SFI(H) протягом останніх трьох років

проходження тренажерної частини відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МСС

SFI(H)

Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.

4. Сертифікат STI

Сертифікат STI(H), виданий згідно чинного законодавства України, може бути замінено свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає вимогам, встановленим у нижченаведеній таблиці:

Чинне національне свідоцтво або дозвіл

Досвід

Додаткові вимоги

Свідоцтво Part-FCL

1

2

3

4

STI(H)

> 500 годин нальоту на однопілотних вертольотах

Мати на момент звернення або в минулому свідоцтво пілота;
пройти перевірку згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він проводитиме

STI(H)

STI(H)

досвід виконання функцій STI(H) протягом останніх трьох років

Проходження перевірки згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він проводитиме

STI(H)

Для продовження дії сертифіката потрібно виконати вимоги, встановлені у Part-FCL.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. ЛіснякДодаток III
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК ІІІ (ANNEX III)

А. ВИЗНАННЯ СВІДОЦТВ

Загальні положення

1. Свідоцтво пілота, видане відповідно до вимог положень Додатка 1 до Чиказької Конвенції іншою країною, може бути визнано уповноваженим органом. Пілот має подати заявку до уповноваженого органу, якщо він проживає або зареєстрований на території України.

Пілот, який не проживає на території України, має звернутися до уповноваженого органу України, якщо експлуатант, у якого він працює або має намір працювати, зареєстрований як суб’єкт господарювання на території України, або ПС, на якому він літає або має намір літати, занесений до державного реєстру цивільних повітряних суден України.

2. Строк визнання свідоцтва не перевищує одного року за умови, що свідоцтво є чинним.

Цей строк може бути продовжено лише один раз уповноваженим органом, який визнав свідоцтво, якщо протягом строку визнання пілот почав проходження підготовки або проходить підготовку для отримання свідоцтва згідно з Part-FCL. Таке продовження охоплює час, необхідний для отримання свідоцтва згідно з цими Авіаційними правилами.

Власники свідоцтв, прийнятих уповноваженим органом, використовують свої права відповідно до вимог, зазначених у Part-FCL.

Свідоцтва пілотів для комерційних повітряних перевезень та іншої комерційної діяльності

3. Власники свідоцтв пілотів для здійснення комерційних повітряних перевезень та іншої комерційної діяльності виконують такі вимоги:

(а) виконати у формі перевірки навичок вимоги Part-FCL для продовження дії рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва;

(b) продемонструвати, що він отримав необхідні знання відповідних розділів експлуатаційних вимог частин Part-FCL;

(c) продемонструвати, що він отримав необхідні мовні навички відповідно до FCL.055;

(d) мати чинний медичний сертифікат 1-го класу відповідно до Part-MED;

(e) для пілотів літаків - відповідати вимогам щодо нальоту, встановленим у нижченаведеній таблиці:

Чинне свідоцтво

Загальний наліт

Права

1

2

3

4

ATPL(A)

> 1 500 годин як PIC на багатопілотних ПС

Комерційний повітряний транспорт на багатопілотних ПС як PIC

(a)

ATPL(A) або CPL(A)/IR (*)

> 1 500 годин як PIC або другий пілот на багатопілотних ПС відповідно експлуатаційних вимог

Комерційний повітряний транспорт на багатопілотних літаках як другий пілот

(b)

CPL(A)/IR

> 1 000 годин як PIC на комерційному повітряному транспорті після отримання IR

Комерційний повітряний транспорт на однопілотних ПС як PIC

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 годин як PIC або як другий пілот в однопілотних літаках відповідно до експлуатаційних вимог

Комерційний повітряний транспорт на однопілотних літаках як другий пілот відповідно до експлуатаційних вимог

(d)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 годин на ПС, за винятком TMGs, включаючи 200 годин роботи, і 50 годин виконання цих функцій протягом останніх 12 місяців

Повноваження дійсні на літаках, які не виконують операції комерційного повітряного транспорту

(e)

CPL(A)

> 1 500 годин як PIC на комерційному повітряному транспорті, включаючи 500 годин роботи на гідропланах

Комерційний повітряний транспорт на однопілотних ПС як PIC

(f)

__________
*Власники свідоцтва CPL(A)/IR для багатопілотних літаків d в зобов’язані підтвердити рівень володіння англійською мовою за шкалою ІСАО ATPL (A).

(f) для пілотів вертольотів - відповідати вимогам щодо нальоту, встановленим у нижченаведеній таблиці:

Чинне свідоцтво

Загальний наліт

Права

1

2

3

4

ATPL(H), чинна IR

> 1000 годин як РІС на багатопілотних вертольотах

Комерційні повітряні перевезення як РІС на багатопілотних вертольотах за VFR та IFR

(a)

ATPL(H), немає чинної IR

> 1000 годин як РІС на багатопілотних вертольотах

Комерційні повітряні перевезення як РІС на багатопілотних вертольотах за VFR

(b)

ATPL(H), чинна IR

> 1000 годин як пілота на багатопілотних вертольотах

Комерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах за VFR та IFR

(c)

ATPL(H), немає чинної IR

> 1000 годин як пілот на багатопілотних вертольотах

Комерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах за VFR

(d)

CPL(H)/IR (*)

> 1000 годин як пілот на багатопілотних вертольотах

Комерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах

(e)

CPL(H)/IR

> 1000 годин комерційних перевезень як РІС після отримання IR

Комерційні повітряні перевезення як РІС на однопілотних вертольотах

(f)

ATPL(H), чинна або не чинна IR, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 годин на гелікоптерах, окрім сертифікованих як CS-27/29 або аналогічних, у тому числі 200 годин виконання функцій, для яких заявник бажає отримати права, та 50 годин виконання таких функцій протягом попередніх 12 місяців

Право на здійснення польотів на вертольотах, окрім комерційних повітряних перевезень

(g)

__________
*Власники свідоцтва CPL(H)/IR для багатопілотних вертольотів зобов’язані підтвердити рівень володіння англійською мовою за шкалою ATPL (H) ІКАО.

Свідоцтва пілотів для некомерційної діяльності з чинним рейтингом IR

4. Якщо пілот, який є власником свідоцтва РPL, CPL або ATPL з чинним рейтингом IR, бажає використовувати лише права приватного пілота, він виконує такі вимоги:

(a) проходить перевірку навичок для підтвердження рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва згідно з Доповненнями 7 та 9 до Part-FCL;

(b) підтверджує знання Повітряного права, Аеронавігаційних погодних кодів, Льотного планування та характеристик (IR) та Принципів взаємодії "людина-оператор";

(c) підтверджує, що він отримав мовні навички відповідно до FCL.055;

(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;

(e) має мінімальний досвід нальоту 100 годин за приладами як РІС на відповідній категорії ПС.

Свідоцтва пілотів для некомерційної діяльності без рейтингу IR

5. Якщо пілот, який є власником РPL, CPL або ATPL без рейтингу IR, бажає використовувати лише права приватного пілота, він виконує такі вимоги:

(a) підтверджує знання Повітряного права та Принципів взаємодії "людина-оператор";

(b) проходить перевірку навичок для PPL згідно з Part-FCL;

(c) виконує відповідні вимоги Part-FCL для отримання рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва;

(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;

(e) підтверджує володіння мовою згідно з FCL.055;

(f) має щонайменше 100 годин нальоту як пілот ПС відповідної категорії, після отримання відповідного свідоцтва.

Визнання свідоцтв пілотів для виконання спеціальних завдань обмеженої тривалості

6. Незважаючи на положення цього додатка, для виконання польотів, що здійснюються виробником ПС, уповноважений орган може визнати свідоцтво, видане іншою країною згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції, на строк не більше ніж 12 місяців для виконання спеціальних завдань обмеженої тривалості, таких як навчальні польоти для введення в експлуатацію, демонстраційні польоти, перегінні або випробувальні польоти, за умови, що заявник відповідає таким вимогам:

(a) має відповідне свідоцтво, медичний сертифікат та необхідні рейтинги та кваліфікації, отримані згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;

(b) працює безпосередньо або опосередковано на виробника ПС.

У такому випадку, права власника обмежуються проведенням льотної підготовки та випробувань для першого отримання рейтингів про тип, наглядом за першими лінійними польотами пілотів експлуатанта, польотами з метою доставки або перегону, першими лінійними польотами ПС, демонстраційними або випробувальними польотами.

B. КОНВЕРСІЯ СВІДОЦТВ

1. Свідоцтва PPL/BPL/SPL, CPL або ATPL, видані відповідно до вимог положень Додатка 1 до Чиказької Конвенції іншою країною, можуть бути конвертовані уповноваженим органом у свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил в свідоцтва PPL/BPL/SPL з рейтингом класу/типу.

Пілот звертається до уповноваженого органу держави, у якій він проживає або зареєстрований.

2. Пілот виконує такі мінімальні вимоги для відповідної категорії ПС:

(a) складає письмовий іспит з Повітряного права та Принципів взаємодії "людина-оператор";

(b) проходить перевірку навичок для отримання свідоцтва PPL/BPL/SPL відповідно до вимог Part-FCL;

(c) виконує вимоги для отримання рейтингу про клас/тип відповідно до Підчастини Н;

(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Part-Med;

(e) підтверджує рівень володіння мовою згідно з FCL.055;

(f) має щонайменше 100 годин нальоту як пілот, після отримання відповідного свідоцтва.

С. ПЕРЕНЕСЕННЯ РЕЙТИНГІВ ПРО КЛАС ТА ТИП

1. Чинні рейтинги про клас/тип, що містяться у свідоцтві, виданому іншою країною, можуть бути перенесені до свідоцтв згідно з цими Авіаційними правилами за умови, що заявник:

(a) відповідає вимогам щодо нальоту та попереднім умовам надання відповідного рейтингу про тип/клас згідно з вимогами Part-FCL;

(b) проходить відповідну перевірку навичок для отримання рейтингу про клас/тип згідно з вимогами Part-FCL;

(c) здійснює польоти на цей час;

(d) має не менше ніж:

(i) для рейтингів про клас для літаків - 100 годин нальоту як пілот на літаках такого класу;

(ii) для рейтингів про тип для літаків - 500 годин нальоту як пілот на літаках такого типу;

(iii) для одномоторних вертольотів з максимальною сертифікованою злітною вагою до 3175 кг - 100 годин нальоту як пілот на вертольотах такого типу;

(iv) для всіх інших вертольотів - 350 годин нальоту як пілот на вертольотах відповідного класу.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. ЛіснякДодаток IV
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК IV (ANNEX IV)
МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ, АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ (AеMC), АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ (АМЕ), ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ (GMP) ТА ЛІКАРІВ З АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ (OHMP)
ЧАСТИНА MED - PART MED

ПІДЧАСТИНА А (SUBPART A)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

MED.A.001 Уповноважений орган

У Part-MED уповноваженим органом вважається:

(a) для авіаційних медичних центрів (АеМС):

(1) орган, призначений державою, на території якої розміщується основне місце діяльності АеМС;

(2) у разі, якщо АеМС розміщений у іншій країні, - уповноважений орган, призначений державою;

(b) для авіаційних медичних експертів (АМЕ):

(1) орган, призначений державою, на території якої розміщується основне місце діяльності АеМС;

(2) у разі, якщо АМЕ здійснює діяльність у іншій країні, - орган, призначений іншою країною, до якої АМЕ звертається для отримання посвідчення АМЕ;

(c) для лікарів загальної практики - сімейних лікарів (GMP) - уповноважений орган, призначений державою, у якій зареєстрований GMP;

(d) для лікарів з авіаційної медицини (OHMP), що оцінюють придатність за станом здоров’я бортпровідників, - уповноважений орган, призначений державою, у якій зареєстрований OHMP.

MED.A.005 Сфера застосування

У Part-MED встановлюються вимоги щодо:

(a) видачі, строку дії, продовження та поновлення медичних сертифікатів для використання прав свідоцтва пілота або студента-пілота;

(b) придатності бортпровідників за станом здоров’я;

(c) сертифікації АМЕ; та

(d) кваліфікації GMP та лікарів з авіаційної медицини (OHMP).

MED.A.010 Визначення

У Part-MED застосовуються терміни, що мають такі значення:

аномалія рефракції - відхилення від нормального зору, що вимірюється в діоптріях для найбільш аметропічного меридіана, виявленого стандартними методами;

експертиза - огляд, пальпація, перкусія, аускультація та інші методи діагностування хвороби;

обмеження - стан, що фіксується у медичному сертифікаті, свідоцтві пілота або звіті про стан здоров’я бортпровідника, якого слід дотримуватися під час здійснення прав за свідоцтвом пілота або свідоцтвом бортпровідника;

обстеження - оцінка патологічного стану заявника, щодо якого існує підозра, шляхом огляду та проведення аналізів з метою підтвердження відповідного стану здоров’я;

окуліст - офтальмолог або фахівець з питань зору, кваліфікований для проведення офтальмометрії та виявлення патологічних станів;

офіційний медичний висновок - висновок, зроблений одним або більше медичними експертами, прийнятний для уповноваженого органу, складений на основі об’єктивних та недискримінаційних критеріїв для конкретного випадку з урахуванням особливостей льотної експлуатації та консультацій з іншими експертами в разі потреби;

оцінка - висновок щодо придатності особи за станом здоров’я на основі оцінювання медичної карти особи та/або авіаційних медичних оглядів, що вимагаються Part-MED, та подальших оглядів в разі потреби та/або медичних аналізів, які можуть включати, але не обмежуються ЕКГ (електрокардіограма), вимірюванням кров’яного тиску, аналізом крові, рентгеном;

розрізнення кольорів - здатність заявника чітко розрізняти кольори, які використовуються в аеронавігації, та правильно визначати колір авіаційних світлових сигналів.

MED.A.015 Конфіденційність медичної інформації

Усі особи, задіяні в процесі медичного огляду, оцінки та сертифікації, забезпечують постійне дотримання конфіденційності медичної інформації.

MED.A.020 Обмеження за станом здоров’я

(a) Власникам свідоцтв, відповідних рейтингів не дозволяється використовувати права, надані такими документами, якщо вони:

(1) знають про будь-які обмеження за станом свого здоров’я, які можуть зашкодити безпечному використанню ними своїх прав;

(2) вживають або використовують будь-які ліки, призначені лікарем або без призначення, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва пілота;

(3) проходять будь-яке медичне, хірургічне або інше лікування, що може зашкодити безпеці польотів.

(b) Власники свідоцтва пілота негайно звертаються за авіаційно-медичною консультацією, якщо вони:

(1) були прооперовані або пройшли інвазивне лікування;

(2) почали регулярно вживати лікарські засоби;

(3) отримали будь-яку суттєву травму, що перешкоджає виконанню функцій члена льотного екіпажу;

(4) мають серйозне захворювання, що перешкоджає виконанню функцій члена льотного екіпажу;

(5) вагітні;

(6) лікуються у закладі охорони здоров’я;

(7) вперше потребують корегувальних лінз.

(c) У таких випадках:

(1) власники медичних сертифікатів 1-го та 2-го класів звертаються за консультацією до AеMC або АМЕ. AеMC або АМЕ оцінює стан здоров’я власника свідоцтва пілота та приймає рішення щодо його придатності для подальшого використання своїх прав;

(2) власники медичних сертифікатів LAPL звертаються за консультацією до AеMC, АМЕ або GMP, яким було видано медичний сертифікат. AеMC, АМЕ або GMP оцінює стан здоров’я власника свідоцтва пілота та приймає рішення щодо його придатності для подальшого використання своїх прав.

(d) Бортпровідники не виконують свої обов’язки на борту ПС та в разі потреби не використовують права свого посвідчення бортпровідника, якщо їм відомо про будь-які обмеження за станом свого здоров’я, які можуть зашкодити безпечному виконанню своїх функціональних обов’язків.

(e) За наявності медичних станів, описаних у підпунктах (b)(1)- (b)(5), бортпровідники негайно звертаються за консультацією до АМЕ, AеMC або OHMP, залежно від потреби. АМЕ, AеMC або OHMP оцінює стан здоров’я бортпровідників та приймає рішення щодо їх придатності до подальшого виконання своїх обов’язків щодо безпеки.

MED.A.025 Обов’язки AеMC, АМЕ, GMP та OHMP

(a) Під час проведення медичних оглядів та/або оцінювань AеMC, АМЕ, GMP та OHMP:

(1) забезпечують відсутність мовних бар’єрів у спілкуванні з особою;

(2) попереджають особу про наслідки надання неповної, неточної або неправдивої інформації про історію своїх захворювань.

(b) Після завершення медичних оглядів та/або оцінювань AеMC, АМЕ, GMP та OHMP:

(1) інформують особу про її придатність, непридатність або необхідність звернення до уповноваженого органу (AеMC або АМЕ, залежно від потреби);

(2) повідомляють особі про будь-які обмеження, що можуть вплинути на льотну підготовку або використання прав свідоцтва пілота чи бортпровідника, залежно від обставин;

(3) якщо особу визнано непридатною, повідомляють її про право повторного огляду; та

(4) у випадку сертифікації заявників на отримання медичного сертифіката негайно подають до уповноваженого органу підписаний або завірений електронними засобами звіт, що включає результат оцінювання, та копію медичного сертифіката.

(c) AеMC, АМЕ, GMP та OHMP зберігають документи з відомостями про медичні огляди та оцінювання, виконані згідно з Part-MED, та їх результати відповідно до чинного законодавства України.

(d) У випадку, коли це вимагається для цілей сертифікації та контролю, AеMC, АМЕ, GMP та OHMP надають на запит експерта уповноваженого органу з оцінки медичної діяльності всі документи та звіти щодо проведених медичних оглядів авіаційної медицини, а також будь-яку іншу необхідну інформацію.

РОЗДІЛ 2
ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

MED.A.030 Медичні сертифікати

(a) Студент-пілот не виконує самостійні польоти, поки не отримає медичний сертифікат, що вимагається для відповідного свідоцтва пілота.

(b) Заявники та власники свідоцтва пілота легких ПС (LAPL) повинні обов’язково мати медичний сертифікат LAPL.

(c) Заявники та власники свідоцтва приватного пілота (PPL), свідоцтва пілота планера (SPL) або свідоцтва пілота аеростата (BPL) повинні обов’язково мати медичний сертифікат 2-го класу.

(d) Заявники та власники SPL та BPL, що виконують комерційні польоти на планерах та аеростатах, повинні обов’язково мати медичний сертифікат 2-го класу.

(e) У разі якщо до PPL або LAPL додається рейтинг про право виконання нічного польоту, власник такого свідоцтва пілота повинен розрізняти кольори.

(f) Заявники та власники свідоцтва комерційного пілота (CPL), пілота багатопілотного екіпажу (MPL) або транспортного пілота (ATPL) повинні мати медичний сертифікат 1-го класу.

(g) У разі якщо до PPL додається рейтинг про право виконання польоту за приладами, власник свідоцтва пілота проходить тональну аудіометрію з періодичністю та згідно зі стандартом, встановленими для власника медичного сертифіката 1-го класу.

(h) У будь-якому випадку власник свідоцтва пілота не може мати більше ніж один медичний сертифікат, виданий згідно з Part-MED.

MED.A.035 Звернення для отримання медичного сертифіката

(a) Особи звертаються для отримання медичного сертифіката у формі, встановленій уповноваженим органом.

(b) Заявник на отримання медичного сертифіката надає AеMC, АМЕ або GMP у разі потреби:

(1) підтвердження його особистості;

(2) підписаний документ із зазначенням:

(i) медичних фактів з історії його захворювань;

(ii) проходження попередніх оглядів для отримання медичного сертифіката та, у випадку проходження таких оглядів, інформацію про те, хто проводив такий огляд, та його результати;

(iii) випадків визнання їх непридатними або призупинення чи скасування дії їхнього медичного сертифіката.

(c) Під час звернення для продовження або поновлення дії медичного сертифіката заявники, перед проходженням відповідних оглядів, надають AеMC, АМЕ або GMP попередній медичний сертифікат.

MED.A.040 Видача, продовження та поновлення дії медичних сертифікатів

(a) Видача, продовження та поновлення дії медичного сертифіката здійснюється лише після завершення необхідних медичних оглядів та/або оцінювань і визначення придатності.

(b) Перша видача медичного сертифіката:

(1) медичні сертифікати 1-го класу видають AеMC;

(2) медичні сертифікати 2-го класу видають AеMC, АМЕ,

(3) медичні сертифікати LAPL видають AеMC, АМЕ.

(c) Продовження та поновлення дії:

(1) дія медичних сертифікатів 1-го та 2-го класів продовжується та поновлюється AеMC або АМЕ;

(2) дія медичних сертифікатів LAPL продовжується та поновлюється AеMC, АМЕ або GMP, якщо це дозволено національним законодавством держави компетентного органу.

(d) AеMC, АМЕ або GMP видають, продовжують або поновлюють дію медичних сертифікатів лише за умови, що:

(1) заявник надав їм повну історію своїх захворювань та, якщо вимагається AеMC, АМЕ або GMP, результати додаткових медичних оглядів та аналізів; та

(2) AеMC, АМЕ або GMP було проведено авіаційно-медичне оцінювання на основі медичних оглядів та аналізів, що вимагаються для відповідного медичного сертифіката, щоб підтвердити відповідність заявника вимогам Part-MED.

(e) Перед видачею, продовженням або поновленням дії медичного сертифіката АМЕ, AеMC або, у випадку направлення, уповноважений орган може вимагати від заявника проходження додаткових медичних оглядів та обстежень за наявності клінічних показань.

(f) Уповноважений орган може видавати, у тому числі повторно, медичний сертифікат у разі потреби, якщо:

(1) справу було передано до його компетенції;

(2) він вважає за необхідне внести виправлення до інформації, зазначеної в медичному сертифікаті.

MED.A.045 Строк дії, продовження та поновлення дії медичних сертифікатів

(a) Строк дії

(1) Строк дії медичних сертифікатів 1-го класу становить 12 місяців.

(2) Строк дії медичних сертифікатів 1-го класу скорочується до 6 місяців для власників свідоцтва пілота, які:

(i) виконують однопілотні комерційні пасажирські повітряні перевезення та досягли 40-річного віку;

(ii) досягли 60-річного віку.

(3) Строк дії медичних сертифікатів 2-го класу становить:

(i) 60 місяців до досягнення заявником 40-річного віку. Медичний сертифікат, який видано перед досягненням 40-річного віку, втрачає чинність, коли заявникові виповнюється 42 роки;

(ii) 24 місяці у проміжку між 40 та 50 роками. Медичний сертифікат, який видано перед досягненням 50-річного віку, втрачає чинність, коли заявникові виповнюється 51 рік; та

(iii) 12 місяців після того, як заявникові виповнюється 50 років.

(4) Строк дії медичних сертифікатів LAPL становить:

(i) 60 місяців до досягнення заявником 40-річного віку. Медичний сертифікат, який видано перед досягненням 40-річного віку, втрачає чинність, коли заявникові виповнюється 42 роки;

(ii) 24 місяці після досягнення 40-річного віку.

(5) Строк дії медичного сертифіката, у тому числі будь-яких відповідних оглядів та спеціальних обстежень:

(i) визначається віком заявника на момент проходження медичної сертифікації; та

(ii) розраховується з дати медичної сертифікації в разі первинної видачі або поновлення дії медичного сертифіката та з дати завершення строку дії попереднього медичного сертифіката у разі продовження його дії.

(b) Продовження дії

Огляди та/або оцінювання для продовження дії медичного сертифіката виконуються не раніше ніж чи протягом 45 днів до закінчення строку дії медичного сертифіката.

(c) Поновлення дії

(1) У разі якщо власник медичного сертифіката не відповідає вимогам підпункту (b) цього пункту, йому потрібно пройти огляд/оцінювання для поновлення дії медичного сертифіката.

(2) Для медичних сертифікатів 1-го та 2-го класів:

(i) якщо з дати закінчення строку дії медичного сертифіката минуло понад 2 роки, АеМС або АМЕ виконують огляд для поновлення дії медичного сертифіката лише після оцінки авіаційних медичних записів заявника;

(ii) якщо з дати закінчення строку дії медичного сертифіката минуло понад 5 років, огляд проводиться відповідно до вимог, установлених до огляду під час першої видачі, у той час як оцінка здійснюється за вимогами, установленими до огляду для продовження дії медичного сертифіката.

(3) Для поновлення дії медичних сертифікатів АеМС, АМЕ, LAPL або GMP оцінює історію захворювань заявника та здійснює авіаційний медичний огляд та/або оцінювання згідно з MED.B.095.

MED.A.050 Направлення

(a) У разі якщо заявника на отримання медичного сертифіката 1-го або 2-го класів було направлено до уповноваженого органу згідно з MED.В.001, АеМС та АМЕ передають до уповноваженого органу відповідну медичну документацію.

(b) У разі якщо заявника на отримання медичного сертифіката LAPL було направлено до АеМС або АМЕ згідно з MED.В.001, GMP передає відповідну документацію до АеМС або АМЕ.

ПІДЧАСТИНА В (SUBPART B)
ВИМОГИ ЩОДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПІЛОТІВ

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

MED.B.001 Обмеження дії медичних сертифікатів

(a) Обмеження дії медичних сертифікатів 1-го та 2-го класів:

(1) У разі якщо заявник не повністю відповідає вимогам до відповідного класу медичного сертифіката, проте ймовірність виникнення загрози для безпеки польотів через нього вважається низькою, АеМС та АМЕ:

(i) якщо заявник звернувся за отриманням медичного сертифіката 1-го класу - передає право прийняття рішення про придатність такого заявника уповноваженому органу відповідно до цих Авіаційних правил;

(ii) якщо направлення до уповноваженого органу не передбачено в цій Частині - оцінює здатність заявника безпечно виконувати його обов’язки з дотриманням одного або більше обмежень, занесених до медичного сертифіката, та видає медичний сертифікат з обмеженням(и) у разі потреби;

(iii) якщо заявник звернувся за отриманням медичного сертифіката 2-го класу - оцінює здатність заявника безпечно виконувати його обов’язки з дотриманням одного або більше обмежень, занесених до медичного сертифіката, та видає медичний сертифікат з обмеженням(и) у разі потреби та після консультації з уповноваженим органом;

(iv) АеМС або АМЕ може продовжувати або поновлювати дію медичного сертифіката з такими самими ж обмеженнями без направлення до уповноваженого органу.

(b) Обмеження дії медичного сертифіката LAPL

(1) У разі якщо GMP, проаналізувавши належним чином історію захворювань заявника, вирішує, що заявник не повністю відповідає вимогам щодо придатності за станом здоров’я, GMP направляє заявника до АеМС або АМЕ, окрім заявників, обмеження яких стосуються лише використання корегувальних лінз.

(2) АеМС або АМЕ, до якого заявник на LAPL отримав направлення, належним чином враховують MED.B.095, оцінюють здатність заявника безпечно виконувати його обов’язки з дотриманням одного або більше обмежень, занесених до медичного сертифіката, та видає медичний сертифікат з обмеженням(и) у разі потреби. АеМС та АМЕ завжди враховують можливу потребу усунення пілота від перевезення пасажирів (Експлуатаційне обмеження щодо перевезення пасажирів, OPL).

(3) GMP може продовжувати або поновлювати дію медичного сертифіката з такими самими обмеженнями без направлення до АеМС або АМЕ.

(c) Під час визначення необхідності встановлення обмежень враховуються:

(1) наявність у медичному висновку інформації про те, що за певних обставин нездатність заявника відповідати будь-яким вимогам не призведе до серйозної загрози для безпеки польоту під час використання прав свідоцтва пілота, за отриманням якого звертається заявник;

(2) можливості, навички та досвід заявника стосовно роботи, яку він виконуватиме.

(d) Коди експлуатаційних обмежень

(1) Експлуатаційне обмеження щодо багатопілотних польотів (OML - лише для сертифікатів 1-го класу)

(i) У разі, якщо власник СPL, ATPL або MPL не повністю відповідає вимогам, установленим для видачі медичного сертифіката 1-го класу, та був направлений до уповноваженого органу, оцінюється можливість видачі йому медичного сертифіката з OML, що діє лише для польотів як РІС (PICUS) з кваліфікованим другим пілотом. Оцінювання здійснює уповноважений орган.

(ii) власник медичного сертифіката з OML виконує лише багатопілотні польоти на ПС, за умови, що інший пілот має кваліфікацію для ПС відповідного типу, не має OML та не досягнув 60-річного віку.

(iii) OML для медичних сертифікатів 1-го класу призначається та скасовується виключно уповноваженим органом.

(2) Експлуатаційне обмеження щодо пілота-дублера (OSL - медичний сертифікат 2-го класу та права LAPL)

(i) Власник медичного сертифіката з обмеженням OSL може здійснювати експлуатацію ПС лише за наявності на борту іншого пілота, повністю кваліфікованого для виконання функцій РІС відповідного класу та типу, а також за наявності в ПС спареного управління за умови, що інший пілот займає місце з доступом до засобів управління.

(ii) OSL для медичних сертифікатів 2-го класу може призначатися та скасовуватися АеМС та АМЕ після консультації з уповноваженим органом.

(3) Експлуатаційне обмеження щодо перевезення пасажирів (OPL - сертифікат 2-го класу та права LAPL)

(i) Власник медичного сертифіката з обмеженням OPL виконує експлуатацію ПС лише за відсутності пасажирів на борту.

(ii) OPL для медичних сертифікатів 2-го класу може призначатися та скасовуватися АеМС та АМЕ після консультації з уповноваженим органом.

(iii) OPL для медичних сертифікатів LAPL може призначатися та скасовуватися АеМС та АМЕ.

(e) Власнику медичного сертифіката можуть установлюватися будь-які інші обмеження для гарантування безпеки польотів.

(f) Будь-які обмеження, установлені для власника медичного сертифіката, фіксуються в такому медичному сертифікаті.

РОЗДІЛ 2
МЕДИЧНІ ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 1-ГО ТА 2-ГО КЛАСІВ

MED.B.005 Загальне

(a) Заявники на отримання медичного сертифіката не повинні мати:

(1) аномалій, вроджених або набутих;

(2) активних, прихованих, гострих чи хронічних захворювань або порушень;

(3) ран, травм або ускладнень від операцій;

(4) наслідків або побічних наслідків терапевтичних, діагностичних або профілактичних ліків, призначених або таких, що не були призначені лікарем, які могли б спричинити функціональні обмеження працездатності, через ймовірність впливу на безпечне використання прав, наданих відповідним свідоцтвом, або можуть раптово зашкодити здатності заявника безпечно використовувати права свідоцтва.

(b) У випадках, коли повноваження щодо прийняття рішення про придатність за станом здоров’я заявника на отримання медичного сертифіката 1-го класу покладається на уповноважений орган, такий орган може делегувати право на прийняття такого рішення АеМС, окрім випадків, коли вимагається OML.

(c) У випадках, коли повноваження щодо прийняття рішення про придатність за станом здоров’я заявника на отримання медичного сертифіката 2-го класу покладається на уповноважений орган, такий орган може делегувати право на прийняття такого рішення АеМС або АМЕ, окрім випадків, коли вимагається OSL або OPL.

MED.B.010 Серцево-судинна система

(a) Огляд:

(1) Виконується стандартна 12-електродна електрокардіограма (ЕКГ), складається звіт за наявності клінічних показань та:

(i) для медичного сертифіката 1-го класу: під час огляду для першої видачі медичного сертифіката, після чого кожні 5 років до досягнення 30-річного віку, кожні 2 роки до досягнення 40-річного віку та щороку до досягнення 50-річного віку, а також під час кожного подальшого продовження або поновлення дії свідоцтва;

(ii) для медичного сертифіката 2-го класу: під час першого огляду після досягнення 40-річного віку, після чого кожні 2 роки після досягнення 50-річного віку.

(2) За наявності клінічних показань виконується розширене дослідження серцево-судинної системи.

(3) Для медичного сертифіката 1-го класу дослідження серцево-судинної системи виконується під час огляду в рамках першого продовження або поновлення дії сертифіката після досягнення заявником 65-річного віку та кожні 4 роки після цього.

(4) Для медичного сертифіката 1-го класу оцінка кількості ліпідів сироватки крові, у тому числі холестерину, вимагається під час огляду для першого отримання сертифіката та під час першого огляду після досягнення ним 40-річного віку.

(b) Серцево-судинна система

(1) Заявники не повинні мати розладів серцево-судинної системи, які можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(2) Заявники на отримання сертифіката 1-го класу визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) аневризма грудної та надниркової черевної аорти перед або після хірургічної операції;

(ii) серйозна функціональна аномалія будь-якого із серцевих клапанів;

(iii) трансплантація серця або комплексу "серце-легені".

(3) Документи заявника на отримання медичного сертифіката 1-го класу з встановленою історією хвороби або діагнозом таких станів передаються до уповноваженого органу:

(i) аневризма черевної аорти перед або після хірургічної операції;

(ii) функціонально несуттєві аномалії серцевого клапана;

(iii) після операції на серцевому клапані;

(iv) аномалії перикарда, міокарда та ендокарда;

(v) вроджені аномалії серця, перед або після пластичної хірургії;

(vi) парасимпатична судинна непритомність;

(vii) артеріальний або венозний тромбоз;

(viii) емболія легеневої артерії;

(ix) стан серцево-судинної системи, що потребує системної антикоагуляційної терапії.

(4) Заявники на отримання сертифіката 2-го класу, які мають підтверджений діагноз одного зі станів, зазначених у пунктах (2) та (3), проходять огляд у кардіолога перед наданням висновку про їх придатність за умови консультації з уповноваженим органом.

(c) Кров’яний тиск

(1) Кров’яний тиск вимірюється під час кожного огляду.

(2) Кров’яний тиск заявника повинен бути у межах норми.

(3) Заявники на отримання сертифіката 1-го класу визнаються непридатними:

(i) з клінічними симптомами гіпотензії; або

(ii) чий кров’яний тиск під час огляду постійно перевищує 160 мм.рт.ст. для систолічного тиску та/або 95 мм.рт.ст. для діастолічного тиску, які отримують або не отримують лікування.

(4) Початок прийому медикаментів для регулювання кров’яного тиску вимагає тимчасового призупинення дії медичного сертифіката для встановлення відсутності суттєвих побічних ефектів.

(d) Ішемічна хвороба серця:

(1) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, які мають:

(i) підозру на ішемію міокарда;

(ii) асимптомні незначні хвороби коронарної артерії, які не вимагають антиангінального лікування;

проходять кардіологічне обстеження для виключення діагнозу ішемії міокарда. Результати обстежень АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання про придатність відповідно до цих Авіаційних правил.

(2) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, які мають будь-який стан із зазначених у пункті (1), проходять кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(3) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) ішемія міокарда;

(ii) симптоматична хвороба коронарних артерій;

(iii) клінічні прояви ішемічної хвороби серця, що регулюються медикаментами.

(4) Заявники, що вперше звертаються за медичним сертифікатом 1-го класу, визнаються непридатними, якщо мають установлену історію хвороби або діагноз будь-якого з таких станів:

(i) ішемія міокарда;

(ii) інфаркт міокарда;

(iii) реваскуляризація через ішемічну хворобу серця.

(5) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, в яких відсутні симптоми після інфаркту міокарда або хірургічної операції через ішемічну хворобу серця, проходять належне кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність після консультації з уповноваженим органом. Результати медичних обстежень заявника 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо продовження дії медичного сертифіката відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

(e) Порушення ритму/проведення імпульсів

(1) АМЕ подає медичні документи заявників на отримання медичного сертифіката 1-го класу до уповноваженого органу для вирішення питання відповідно до цих Авіаційних правил щодо їх придатності, якщо вони мають будь-яке суттєве порушення серцевої провідності або ритму, у тому числі такі стани:

(i) порушення надшлуночкового ритму, зокрема тимчасову або постійну синоатріальну дисфункцію, атріальну фібриляцію та/або тріпотіння або асимптомні синусні паузи;

(ii) повна блокада лівої ніжки пучка Гіса;

(iii) атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня Мобіц 2;

(iv) тахікардія з широким та/або вузьким комплексом;

(v) передчасне збудження шлуночків;

(vi) асимптомне подовження інтервалу QT;

(vii) синдром Бругада на кардіограмі.

(2) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, які мають будь-який зі станів, зазначених у пункті 1, проходять належне кардіологічне обстеження перед наданням висновку про придатність після консультації з уповноваженим органом.

(3) Заявники, що мають будь-який із таких станів:

(i) неповна блокада пучка Гіса;

(ii) повна блокада правої ніжки пучка Гіса;

(iii) стабільне лівостороннє відхилення електричної осі серця;

(iv) асимптомна синусна брадікардія;

(v) асимптомна синусна тахікардія;

(vi) асимптомні ізольовані однорідні надшлуночкові або шлуночкові ектопії;

(vii) атріовентрикулярна блокада першого ступеня;

(viii) атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня Мобіца 1;

можуть визнаватись придатними за відсутності будь-яких інших аномалій та після проведення належного кардіологічного обстеження.

(4) Заявники, які мають в анамнезі:

(i) абляцію серця;

(ii) імплантацію кардіостимулятора;

проходять належне обстеження серцево-судинної системи перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу проходять обстеження після консультації з уповноваженим органом.

(5) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) симптоматична синоатріальна хвороба;

(ii) повна атріовентрикулярна блокада;

(iii) симптоматичне продовження інтервалу QT;

(iv) імплантована автоматична дефібриляційна система;

(i) антиаритмічний вентрикулярний кардіостимулятор.

MED.B.015 Респіраторна система

(a) Заявники із значним порушенням функції легень визнаються непридатними. Висновок про придатність може бути надано у разі поновлення та задовільної функції легень.

(b) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні пройти обстеження функції легень під час першого огляду та за наявності клінічних показань.

(c) Заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу повинні проходити обстеження функції легень за наявності клінічних показань.

(d) Заявники, що перенесли або в яких наразі діагностується:

(1) астма, що вимагає медикаментозного лікування;

(2) гостре запалення дихальної системи;

(3) активний саркоїдоз;

(4) пневмоторакс;

(5) синдром апное під час сну;

(6) значні операції на грудній клітці;

(7) пульмонектомія;

проходять обстеження дихальної системи з позитивним результатом перед наданням висновку про придатність. Заявники, у яких діагностуються стани, описані у пунктах (3) та (5), проходять належне кардіологічне дослідження перед наданням висновку про придатність.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають будь-який зі станів, описаних у підпункті (d) цього пункту, АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) заявники на отримання медичного сертифіката 2-го класу, що мають будь-який зі станів, описаних у підпункті (d) цього пункту, проходять оцінювання після консультації з уповноваженим органом.

(f) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, що перенесли повну пульмонектомію, визнаються непридатними.

MED.B.020 Система травлення

(a) Заявники не повинні мати жодних функціональних або структурних порушень шлунково-кишкового тракту або його придатків, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що мають наслідки перенесеної хвороби або хірургічного втручання у будь-якій частині травного тракту або його придатків, які можуть спричинити втрату працездатності в польоті, зокрема непрохідність тракту через звуження або здавлення, визнаються непридатними.

(c) Заявники не повинні мати гриж, які можуть призвести до симптомів, які обмежують працездатність.

(d) Заявники з порушеннями системи травлення, зокрема:

(1) з рекурентним диспепсичним розладом, що потребує лікування;

(2) з панкреатитом;

(3) з камінням у жовчному міхурі, що проявляється симптоматично;

(4) з діагностованим або перенесеним хронічним запаленням кишківника;

(5) після операції на травному тракті або його придатках, у тому числі операції, що передбачають повне або часткове видалення або відведення будь-якого з таких органів;

визнаються непридатними. Висновок про придатність може бути надано після успішного лікування або повного поновлення після операції та за умови проведення належного гастроентерологічного обстеження.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу з діагностованими станами, зазначеними в підпунктах 2, 4 та 5 пункту (d), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають панкреатит, оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.025 Метаболічна та ендокринна системи

(a) Заявники не повинні мати жодних функціональних або структурних порушень метаболізму, обміну речовин або внутрішньої секреції, які можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники з порушеннями метаболізму, обміну речовин або внутрішньої секреції можуть бути визначені придатними, якщо буде підтверджено стабільність їхнього стану та за умови належного авіаційно-медичного обстеження.

(c) Цукровий діабет

(1) Заявники, хворі на цукровий діабет, що потребують прийому інсуліну, визнаються непридатними.

(2) Заявники, хворі на цукровий діабет, що не потребують прийому інсуліну, визнаються непридатними, якщо потребують контролю за рівнем цукру в крові.

(d) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що потребують медикаментозного лікування, окрім інсуліну для контролю рівня цукру в крові, АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання медичного сертифіката 2-го класу, що потребують медикаментозного лікування, окрім інсуліну для контролю рівня цукру в крові, визначається після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.030 Гематологія

(a) Заявники не повинні мати жодних гематологічних захворювань, що можуть вплинути на безпечне використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Рівень гемоглобіну у власників сертифіката 1-го класу перевіряється під час кожного огляду для видачі медичного сертифіката.

(c) Заявники з такими гематологічними станами, як:

(1) порушення коагуляції, геморагічні хвороби та тромбози;

(2) хронічна лейкемія;

можуть визнаватись придатними за умови проведення належного авіаційного медичного обстеження.

(d) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із станів, зазначених у пункті (с), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають один із станів, зазначених у пункті (с), визначається після консультації з уповноваженим органом.

(e) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із наведених у цьому пункті гематологічних станів, подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил:

(1) аномальний гемоглобін, у тому числі анемії при поліцитемії та гемоглобінопатії;

(2) суттєве збільшення лімфатичних вузлів;

(3) збільшення селезінки.

MED.B.035 Сечостатева система

(a) Заявники не повинні мати функціональних або структурних захворювань ниркової або сечостатевої системи або її придатків, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Аналіз сечі повинен проводитися щоразу під час авіаційно-медичного обстеження. Сеча не повинна містити аномальних елементів, що вважаються ознакою патологій.

(c) Заявники, що мають будь-які наслідки захворювання або хірургічних операцій на нирках або сечовидільних шляхах, які можуть спричинити втрату працездатності, зокрема непрохідність у результаті стриктури або стискання, визнаються непридатними.

(d) Заявники з такими розладами сечостатевої системи, як:

(1) ниркова хвороба;

(2) один або більше сечових конкрементів або перенесена ниркова коліка;

можуть визнаватись придатними за умови проведення належного нефрологічно/урологічного обстеження.

(е) Заявники, що перенесли значну хірургічну операцію на органах сечової системи, яка передбачала повне або часткове видалення або відведення її органів, визнаються непридатними або проходять повторне оцінювання після повного поновлення перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.040 Інфекційні хвороби

(a) Заявники не повинні мати встановлених історією хвороби або клінічного діагнозу інфекційних хвороб, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) ВІЛ-позитивні заявники можуть визнаватись придатними за умови проведення належного авіаційного медичного обстеження. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.045 Акушерство та гінекологія

(a) Заявники не повинні мати функціональних та структурних акушерських або гінекологічних станів, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що перенесли серйозну гінекологічну операцію, визнаються непридатними до повного відновлення.

(c) Вагітність

(1) У випадку вагітності, якщо АеМС або АМЕ вважає, що власник сертифіката придатний для використання своїх прав, строк дії сертифіката власника обмежується 26-м тижнем вагітності. Після цього часу дія сертифіката призупиняється. Сертифікат знову стає чинним після повного відновлення власника сертифіката після вагітності.

(2) Власники сертифіката 1-го класу використовують права своїх свідоцтв до 26-го тижня вагітності з обмеженням OML. Незважаючи на вимогу MED.B.001, у такому випадку ОML може накладатись та зніматись АеМС або АМЕ.

MED.B.050 Опорно-рухова система

(a) Заявники не повинні мати вроджених або набутих аномалій кісток, суглобів, м’язів або сухожиль, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявник повинен мати достатню висоту тіла в сидячому положенні, довжину рук та ніг, силу м’язів для безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(c) Заявник повинен мати достатню функціональність опорно-рухової системи для гарантування безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв). Придатність заявників оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.055 Психіатрія

(a) Заявники не повинні мати в анамнезі або клінічного діагнозу психіатричних захворювань або відхилень, станів або порушень, вроджених або набутих, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники з порушенням психіки або поведінки через вживання алкоголю або зловживання психотропними речовинами визнаються непридатними до відновлення та звільнення від залежності, за умови проведення належного психіатричного обстеження після успішного лікування. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу визначається після консультації з уповноваженим органом.

(c) Заявники з такими психіатричними станами, як:

(1) афективний розлад;

(2) невротичний розлад;

(3) розлад особистості;

(4) розлад психіки або поведінки;

проходять належне психіатричне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(d) Заявники, у яких спостерігалися одноразові або повторювані спроби заподіяння собі шкоди, визнаються непридатними. Заявники проходять належне психіатричне обстеження перед наданням висновку про придатність.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу, що мають один із станів, зазначених у пунктах (b), (с) або (d), АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу, що мають один із станів, зазначених у пунктах (b), (с) або (d), визначається після консультації з уповноваженим органом.

(f) Заявники, що хворіли або в яких встановлено клінічний діагноз шизофренії, шизотипічного розладу або маячного розладу, визнаються непридатними.

MED.B.060 Психологія

(a) Заявники не повинні мати виражених психологічних відхилень, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Психологічне обстеження може вимагатись як частина або доповнення до огляду психіатра або невролога.

MED.B.065 Неврологія

(a) Заявники не повинні мати в анамнезі або клінічного діагнозу неврологічного стану, що може зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії;

(2) повторювані випадки помутніння свідомості через нез’ясовані причини;

визнаються непридатними.

(c) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії, що не проявлялась після 5-річного віку;

(2) епілепсії, що не проявлялась протягом 10 років без будь-якого лікування;

(3) епілептоформних аномалій ЕЕГ та осередкових повільних хвиль;

(4) захворювання нервової системи, що прогресує або не прогресує;

(5) одноразового помутніння свідомості через нез’ясовані причини;

(6) втрати свідомості після черепно-мозкової травми;

(7) проникної травми головного мозку;

(8) травми спинного або периферійного нерва

проходять подальше обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

MED.B.070 Зорова система

(a) Заявники не повинні мати аномалій функції очей або їх придатків, або будь-якого активного патологічного стану, вродженого або набутого, гострого або хронічного, або будь-яких наслідків хірургії або травми ока, що може вплинути на безпечне використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Обстеження

(1) Для отримання медичного сертифіката 1-го класу:

(i) розширене офтальмологічне обстеження здійснюється під час першого обстеження та періодично, залежно від рефракційних та функціональних характеристик очей; та

(ii) звичайне офтальмологічне обстеження здійснюється під час продовження або поновлення дії свідоцтва.

(2) Для отримання медичного сертифіката 2-го класу:

(i) звичайне офтальмологічне обстеження здійснюється під час першого обстеження, продовження або поновлення дії свідоцтва; та

(ii) розширене офтальмологічне обстеження проводиться за наявності клінічних показань.

(c) Гострота зору, з корекцією або без корекції, повинна становити:

(1) для отримання медичного сертифіката 1-го класу - 6/9 (0,7) або вище для кожного окремого ока та 6/6 (1,0) або вище для обох очей;

(2) для отримання медичного сертифіката 2-го класу - 6/12 (0,5) або вище для кожного окремого ока та 6/9 (0,7) для обох очей. Заявник, одне око якого має недостатню гостроту зору, може визнаватись придатним після консультації з уповноваженим органом та проходження належного офтальмологічного обстеження.

(3) результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го классу, в яких одне око має недостатню гостроту зору, але ймовірність впливу на безпечне використання прав свідоцтва є низькою, подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(d) Заявник повинен читати шрифт № 5 (або еквівалент) на відстані 30-50 см та шрифт № 14 (еквівалент) на відстані 100 см з корекцією, якщо призначено.

(e) Заявники для отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні мати нормальні поля зору та бінокулярний зір.

(f) Заявники, що перенесли операцію на оці, можуть бути визнані придатними за умови проходження належного офтальмологічного обстеження.

(g) Заявники з клінічним діагнозом кератоконуса можуть бути визнані придатними за умови проходження належного обстеження в офтальмолога. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(h) Заявники, що мають:

(1) астигматизм;

(2) анізометропію

можуть бути визнані придатними за умови проведення належного офтальмологічного обстеження.

(i) Заявники з диплопією визнаються непридатними.

(j) Окуляри та контактні лінзи. У разі якщо задовільна функція зору забезпечується лише з використанням корекції:

(1) (і) для дальнього зору - окуляри або контактні лінзи одягаються для використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(іі) для ближнього зору - забезпечується наявність пари окуляр для ближнього бачення під час використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(2) забезпечується наявність запасної пари аналогічних окуляр для безпосереднього використання під час використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв);

(3) корекція забезпечує оптимальну функцію зору, хорошу переносимість та придатність для потреб авіації;

(4) контактні лінзи у разі їх використання повинні бути призначені для дальнього зору, монофокальними, безбарвними та забезпечувати хорошу переносимість;

(5) заявники зі значною аномалією рефракції використовують контактні лінзи або окуляри з високим коефіцієнтом заломлення;

(6) відповідність вимогам щодо зору забезпечується не більше ніж однією парою окулярів;

(7) не допускається використання ортокератологічних лінз.

MED.B.075 Розрізнення кольорів

(a) Заявники повинні продемонструвати здатність відразу сприймати кольори, необхідні для безпечного виконання обов’язків.

(b) Огляд

(1) Заявники проходять тест для визначення спийняття кольорів під час першого отримання медичного сертифіката.

(2) Заявники, що не пройшли тест для визначення спийняття кольорів, проходять подальшу перевірку сприйняття кольорів для встановлення здатності їх розрізняти.

(3) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу повинні нормально сприймати або розрізняти кольори. Заявники, що не пройшли подальшу перевірку сприйняття кольорів, визнаються непридатними. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил.

(4) Права заявника на отримання медичного сертифіката 2-го класу, якщо він не може сприймати кольори належним чином, обмежуються лише польотами в денний час.

MED.B.080 Оториноларингологія

(a) Заявники не повинні мати аномалій функції вух, носа, синусних пазух або горла, у тому числі ротової порожнини, зубів або гортані, активних патологічних станів, вроджених або набутих, гострих або хронічних або будь-яких наслідків хірургії чи травм, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Гострота слуху повинна бути достатньою для безпечного використання прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(c) Огляд

(1) Слух перевіряється під час кожного огляду.

(i) Перевірка слуху заявників 1-го та 2-го класів, які мають допуск до виконання польотів за приладами, у процесі медичної сертифікації здійснюється за допомогою аудіометрії чистих тонів під час першого огляду та подальших оглядів для продовження або поновлення дії медичного сертифіката кожні 5 років до досягнення 40-річного віку та кожні 2 роки після цього.

(ii) Під час перевірки на аудіометрі чистих тонів заявники, що вперше проходять медичну сертифікацію, не повинні мати похибок слуху більше 35 дБ на частотах 500, 1000 або 2000 Гц або більше 50 дБ на частоті 3000 Гц для кожного вуха окремо. Заявники на продовження або поновлення медичного сертифіката, що мають більші похибки слуху, підтверджують наявність належної функціональної гостроти слуху.

(iii) Заявники, що мають гіпакузію, підтверджують наявність належної функціональної гостроти слуху.

(2) Комплексне обстеження вуха, носа та горла проводиться під час першого отримання медичного сертифіката 1-го класу та періодично за наявності клінічних показань.

(d) Заявники на отримання медичного сертифіката 1-го класу, що мають:

(1) активний патологічний процес, гострий або хронічний, внутрішнього або середнього вуха;

(2) невиліковані перфорації або порушення функції барабанної перетинки (перетинок);

(3) порушення вестибулярної функції;

(4) суттєве обмеження прохідності носових шляхів;

(5) порушення функції пазух;

(6) суттєвий дефект або інфекцію, гостру або хронічну, ротової порожнини або верхніх дихальних шляхів;

(7) суттєве порушення мовлення або голосу,

проходять подальший медичний огляд та оцінювання для підтвердження того, що стан заявника не зашкоджує безпечному використанню прав свідоцтва.

(e) Авіаційно-медичне оцінювання:

(1) Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу з порушеннями вестибулярної функції подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил;

(2) придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу з порушенням вестибулярної функції оцінюється після консультації з уповноваженим органом.

MED.B.085 Дерматологія

Дерматологічний стан заявників не повинен шкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

MED.B.090 Онкологія

(a) Заявники не повинні мати первинних або вторинних злоякісних новоутворень, що можуть зашкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва (свідоцтв).

(b) Після лікування злоякісного новоутворення заявники проходять належне онкологічне обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників на отримання сертифіката 1-го класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності відповідно до цих Авіаційних правил. Придатність заявників на отримання сертифіката 2-го класу визначається після консультації з уповноваженим органом.

(c) Заявники, що мають клінічний діагноз інтрацеребральної злоякісної пухлини або його документальне підтвердження в анамнезі, визнаються непридатними.

РОЗДІЛ 3
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ LAPL

MED.B.095 Медичний огляд та/або оцінювання заявників на отримання медичних сертифікатів LAPL

(a) Заявники на отримання медичного сертифіката LAPL проходять оцінювання з використанням сучасних методів обстеження, що застосовуються в авіаційній медицині.

(b) Особлива увага приділяється повній історії захворювань заявника.

(c) Перше оцінювання, подальші оцінювання після досягнення 50-річного віку та оцінювання у випадках, коли немає даних про історію захворювань заявника, обов’язково включають:

(1) клінічний огляд;

(2) вимірювання тиску крові;

(3) аналіз сечі;

(4) перевірку зору;

(5) перевірку слуху.

(d) Після першого оцінювання подальші оцінювання до досягнення 50-річного віку включають:

(1) оцінку історії захворювань власника LAPL;

(2) підпункти пункту (с), які АеМС, АМЕ або GMP вважає необхідними на основі передової практики авіаційної медицини.

ПІДЧАСТИНА С (SUBPART C)
ВИМОГИ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я БОРТПРОВІДНИКІВ

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

MED.C.001 Загальне

Бортпровідники виконують свої обов’язки, що вимагаються цими Авіаційними правилами на ПС, лише за умови, що їх стан здоров’я відповідає вимогам цих Авіаційних правил.

MED.C.005 Авіаційно-медичні оцінювання

(a) Бортпровідники проходять авіаційно-медичні оцінювання для підтвердження відсутності в них фізичних або психічних станів, що можуть призвести до втрати працездатності та неможливості виконання ними визначених обов’язків та зобов’язань щодо безпеки польотів.

(b) Кожен бортпровідник проходить авіаційно-медичне оцінювання перед тим, як вперше приступити до виконання своїх обов’язків на борту ПС, та не рідше ніж кожні 60 місяців після цього.

(c) Авіаційно-медичні оцінювання проводяться АМЕ, АеМС або ОНМР, якщо виконуються вимоги MED.D.040.

РОЗДІЛ 2
ВИМОГИ ЩОДО АВІАЦІЙНО-МЕДИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ БОРТПРОВІДНИКІВ

MED.C.020 Загальне

Бортпровідники не повинні мати:

(a) аномалій, вроджених або набутих;

(b) активних, прихованих, гострих чи хронічних захворювань або порушень;

(c) ран, травм або ускладнень після операцій;

(d) наслідків або побічних ускладнень терапевтичних, діагностичних або профілактичних ліків, призначених або таких, що не були призначені лікарем, що могли б спричинити функціональні обмеження або втрату працездатності та зашкодити безпечному виконанню своїх обов’язків.

MED.C.025 Перелік авіаційно-медичних обстежень

(a) Початкове авіаційно-медичне оцінювання обов’язково включає:

(1) оцінку історії захворювань заявника на отримання медичного сертифіката бортпровідника; та

(2) клінічне обстеження:

(i) серцево-судинної системи;

(ii) дихальної системи;

(iii) опорно-рухової системи;

(iv) вуха, горла, носа;

(v) зору; та

(vi) розрізнення кольорів.

(b) Кожне подальше авіаційно-медичне оцінювання включає:

(1) оцінку історії захворювань бортпровідника; та

(2) клінічне обстеження, у разі потреби, що проводиться відповідно до передових практик авіаційної медицини.

(c) У випадку будь-яких сумнівів під час проведення початкового або подальшого авіаційно-медичного оцінювання за наявності клінічних показань авіаційно-медичний огляд бортпровідника може включати будь-яке додаткове медичне обстеження або аналіз за рішенням АМЕ, АеМС або ОНМР.

РОЗДІЛ 3
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗАЯВНИКІВ НА ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСНИКІВ ПОСВІДЧЕННЯ БОРТПРОВІДНИКА

MED.C.030 Медичний сертифікат бортпровідника

(a) Після проходження авіаційно-медичного оцінювання заявники на отримання та власники свідоцтва бортпровідника:

(1) одержують від АМЕ, АеМС або ОНМР медичний сертифікат бортпровідника; та

(2) надають звіт про проведений медичний огляд або копію медичного сертифіката бортпровідника оператору, що користується їхніми послугами.

(b) Медичний сертифікат бортпровідника

У медичному сертифікаті бортпровідника зазначається дата проведення авіаційно-медичного оцінювання, висновок про придатність або непридатність бортпровідника, дата наступного обов’язкового авіаційно-медичного оцінювання та, за наявності, будь-які обмеження. На всі інші дані поширюються вимоги щодо конфіденційності медичної інформації згідно з MED.A.015.

MED.C.035 Обмеження

(a) У разі якщо власники свідоцтва бортпровідника не повністю відповідають вимогам щодо придатності за станом здоров’я, зазначеним у Розділі 2, АМЕ, АеМС або ОНМР визначає їх спроможність безпечно виконувати обов’язки бортпровідника за умови дотримання одного або більше обмежень.

(b) Будь-які обмеження щодо використання прав свідоцтва бортпровідника зазначаються у медичному сертифікаті бортпровідника та скасовуються лише АМЕ, АеМС або ОНМР після консультації з АМЕ.

ПІДЧАСТИНА D (SUBPART D)
"АВІАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ЕКСПЕРТИ (АМЕ), ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНІ ЛІКАРІ (GMP), ЛІКАРІ З АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ (OHMP)"

РОЗДІЛ 1
АВІАЦІЙНО-МЕДИЧНІ ЕКЗАМЕНАТОРИ (АМЕ)

MED.D.001 Права

(a) Права АМЕ включають першу видачу, продовження та поновлення дії медичних сертифікатів 2-го класу та LAPL, а також проведення відповідних медичних оглядів та оцінювань.

(b) Власники сертифікатів АМЕ можуть звертатися за розширенням обсягу своїх прав на проведення медичних оглядів для продовження та поновлення дії медичних сертифікатів 1-го класу, якщо вони відповідають вимогам MED.D.015.

(c) Обсяг прав АМЕ та будь-які умови, що його стосуються, зазначаються у сертифікатах АМЕ.

(d) Власники сертифікатів АМЕ не проводять авіаційно-медичних оглядів та оцінювань АМЕ за межами території держави, що видала сертифікат, якщо вони не:

(1) одержали допуск на територію приймаючої держави для здійснення професійної діяльності як лікар-фахівець;

(2) повідомили уповноважений орган приймаючої держави про свій намір проводити авіаційно-медичні огляди та оцінювання та видавати медичні сертифікати в межах своїх прав як АМЕ; та

(3) пройшли інструктаж в уповноваженому органі цієї держави.

MED.D.005 Звернення

(a) Заявка на отримання сертифіката АМЕ подається за формою, визначеною уповноваженим органом.

(b) Заявники на отримання сертифіката АМЕ надають уповноваженому органу:

(1) особисті дані та адресу місця здійснення професійної діяльності;

(2) документи, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним у MED.D.010, у тому числі сертифікат про закінчення відповідного курсу підготовки з авіаційної медицини;

(3) письмову декларацію про те, що АМЕ видаватиме медичні сертифікати відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

(c) У разі якщо АМЕ проводить авіаційно-медичні огляди більше ніж за однією адресою, він надає уповноваженому органу відповідну інформацію про всі місця здійснення професійної діяльності.

MED.D.010 Вимоги щодо видачі сертифіката АМЕ

Заявники на отримання сертифіката АМЕ з правами щодо першої видачі, продовження та поновлення дії медичних сертифікатів 2-го класу повинні:

(a) мати необхідні кваліфікацію та право на здійснення лікарської практики, диплом про закінчення фахової підготовки;

(b) пройти курс базової підготовки з авіаційної медицини;

(c) надати підтвердження уповноваженому органу наявності:

(1) відповідних засобів, процедур, документів та робочого обладнання, необхідного для проведення авіаційно-медичних оглядів; та

(2) необхідних процедур та умов для забезпечення конфіденційності медичної інформації.

MED.D.015 Вимоги щодо розширення прав

Заявники на розширення прав сертифіката АМЕ для продовження та поновлення дії медичних сертифікатів 1-го класу повинні мати чиннний сертифікат АМЕ та:

(a) провести не менше ніж 30 оглядів для видачі, продовження та поновлення дії медичних сертифікатів 2-го класу протягом періоду не менше ніж 5 років до звернення;

(b) пройти курси підвищення кваліфікації в галузі авіаційної медицини; та

(c) пройти стажування під наглядом АеМС або уповноваженого органу.

MED.D.020 Курси підготовки з авіаційної медицини

(a) Уповноважений орган погоджує програми навчальних закладів, на базі яких проводять курси підготовки з авіаційної медицини. Такий навчальний заклад підтверджує відповідність навчальної програми курсу та наявність достатніх знань та досвіду в осіб, що відповідають за проведення підготовки.

(b) Окрім випадків поновлення підготовки, після завершення курсів складається письмовий іспит з предметів, що входили до навчальної програми.

(c) Організація, що проводить підготовку, видає заявникам, які склали іспит, сертифікат про закінчення курсу.

MED.D.025 Внесення змін до сертифіката АМЕ

(a) АМЕ повідомляють уповноважений орган про такі зміни, що можуть вплинути на використання прав, наданих сертифікатом:

(1) щодо АМЕ розпочато дисциплінарний процес або розслідування, яке проводить медичний контролюючий орган;

(2) відбулися зміни в умовах надання сертифіката, зокрема у змісті заяви, яка подається під час звернення;

(3) АМЕ не відповідає вимогам щодо надання сертифіката;

(4) відбулася зміна адреси місця проведення авіаційно-медичної практики або листування.

(b) Ненадання уповноваженому органу інформації, вказаної в пункті (а), призводить до призупинення або анулювання сертифіката на розсуд уповноваженого органу, що призупиняє або анулює дію сертифіката.

MED.D.030 Чинність сертифіката АМЕ

Сертифікат АМЕ видається на строк, що не перевищує 3 років. Строк його дії продовжується, якщо власник:

(a) забезпечує загальні умови здійснення медичної практики та має чинну реєстрацію медичного фахівця згідно з чиннним законодавством України;

(b) пройшов підготовку для поновлення навичок з авіаційної медицини протягом останніх 3 років;

(c) виконував не менше ніж 10 авіаційно-медичних оглядів на рік;

(d) відповідає вимогам свого сертифіката; та

(e) використовує свої права відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

РОЗДІЛ 2
ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНІ ЛІКАРІ (GMP)

MED.D.035 Вимоги до лікарів загальної практики - сімейних лікарів

(a) GMP виконують функції АМЕ лише для видачі медичних сертифікатів LAPL за умови, що вони здійснюють свою діяльність:

(1) на території держави-члена, у якій GMP має належний доступ до всіх медичних відомостей заявників;

(2) відповідно до всіх додаткових вимог, установлених чинним законодавством України.

(b) Для отримання права на проведення авіаційно-медичного оцінювання LAPL лікарі загального напрямку (GMP) повинні мати всі кваліфікації та свідоцтва, що вимагаються для здійснення лікарської практики згідно з чинним законодавством України.

(c) GMP, що виконують функції АМЕ, звітують про свою діяльність уповноваженому органу.

РОЗДІЛ 3
МЕДИЧНІ ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (OHMP)

MED.D.040 Вимоги до лікарів з авіаційної медицини

OHMP проводять авіаційно-медичне оцінювання бортпровідників за умови, що:

(a) уповноважений орган вважає, що національна система охорони здоров’я у державі може забезпечити відповідність вимогам цих Авіаційних правил;

(b) вони мають ліцензію для здійснення медичної практики та кваліфікацію у сфері авіаційної медицини згідно з чинним законодавством України; та

(c) вони отримали підготовку з авіаційної медицини в частині робочого середовища бортпровідників.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. ЛіснякДодаток V
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК V (ANNEX V)
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ БОРТПРОВІДНИКІВ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
ЧАСТИНА CC-PART CC

ПІДЧАСТИНА GEN (SUBPART GEN)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

CC.GEN.001 Уповноважений орган

Для цілей цих Авіаційних правил уповноваженим органом, призначеним в Україні для видачі свідоцтв авіаційному персоналу та відповідних рейтингів, вважається уповноважений орган в галузі цивільної авіації України, до якого особа звертається із заявою про видачу свідоцтва бортпровідника.

CC.GEN.005 Сфера застосування

У цій частині визначаються вимоги до отримання свідоцтв бортпровідника, а також умови чинності таких свідоцтв та правила їх використання власниками.

CC.GEN.015 Заява про видачу свідоцтва бортпровідника

Заява про видачу свідоцтва бортпровідника подається за формою та в спосіб, які визначені уповноваженим органом.

CC.GEN.020 Мінімальний вік

Вік заявника на отримання свідоцтва бортпровідника повинен становити не менше ніж18 років.

CC.GEN.025 Права та умови користування ними

(a) Свідоцтво бортпровідника дає право на роботу під час виконання комерційних авіаперевезень на ПС.

(b) Бортпровідник може користуватися правами, наданими йому свідоцтвом, визначеними в пункті (а), тільки в разі, якщо він:

(1) є власником свідоцтва бортпровідника, як це визначено в СС.ССА.105; а також

(2) відповідає вимогам СС.GEN.030, CC.TRA.225, а також вимогам Part-MED.

CC.GEN.030 Вимоги щодо ведення документації

На виконання вимог, визначених в CC.GEN.025 (b), кожний власник свідоцтва зобов’язаний мати при собі та на вимогу пред’являти свідоцтво бортпровідника, перелік пройдених ним навчальних курсів та перевірок відповідно до типу ПС, на якому він виконує свої службові обов’язки, доки експлуатант, у якого працює бортпровідник, не візьме на себе функцію зберігання документів з гарантуванням можливості їх негайного надання на вимогу уповноваженого органу або власника свідоцтва.

ПІДЧАСТИНА ССА (SUBPART ССА)
ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО СВІДОЦТВА БОРТПРОВІДНИКА

СС.ССА.100 Видача свідоцтва бортпровідника

(a) Свідоцтво бортпровідника видається виключно тим заявникам, які склали іспит після завершення курсу початкової підготовки відповідно до вимог Part-СС.

(b) Свідоцтво бортпровідника видається:

(1) уповноваженим органом; та/або

(2) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

СС.ССА.105 Строк дії свідоцтва бортпровідника

Свідоцтво бортпровідника видається на необмежений строк та втрачає чинності тільки за таких умов:

(a) дія свідоцтва призупиняється або скасовується уповноваженим органом; або

(b) власник свідоцтва не скористався наданими свідоцтвом правами протягом останніх 60 місяців хоча б на одному типі ПС.

СС.ССА.110 Призупинення дії та скасування свідоцтва

(a) Якщо власник свідоцтва не виконує вимоги Part-СС, уповноважений орган має право призупинити дію його свідоцтва або скасувати його.

(b) У разі призупинення уповноваженим органом дії свідоцтва бортпровідника або його скасування власнику такого свідоцтва:

(1) повідомляється в письмовій формі про таке рішення, а також про його право на оскарження рішення відповідно до чинного законодавства України;

(2) забороняється користуватися правами, що надаються свідоцтвом бортпровідника;

(3) слід невідкладно повідомити про таке рішення експлуатанта (ів), які користуються його послугами; а також

(4) слід повернути свідоцтво відповідно до процедури, встановленої уповноваженим органом.

ПІДЧАСТИНА TRA (SUBPART TRA)
ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА БОРТПРОВІДНИКА ТА ДО ЙОГО ВЛАСНИКІВ

CC.TRA.215 Організація підготовки

Передбачена Part-CC підготовка:

(a) організовується АТО або експлуатантами, що виконують комерційні авіаційні перевезення, та затверджується з цією метою уповноваженим органом;

(b) проводиться персоналом, що має необхідний досвід та рейтинг до проведення такої підготовки; а також

(c) проводиться відповідно до навчальної програми та плану занять, зазначених в документі, що затверджується уповноваженим органом.

CC.TRA.220 Початковий курс підготовки та іспити

(a) Кандидати на отримання свідоцтва бортпровідника повинні пройти курс початкової підготовки з ознайомлення з авіаційною тематикою та набуття достатніх загальних знань і базових вмінь, що вимагаються для виконання обов’язків та функцій, пов’язаних з безпекою пасажирів та польоту в ході штатних, позаштатних та аварійних ситуацій під час авіаперевезень.

(b) Програма початкового навчального курсу повинна обов’язково охоплювати елементи, наведені в Доповненні І до Part-CC, та включати теоретичну і практичну підготовку.

(c) Заявники на отримання свідоцтва бортпровідника повинні скласти іспит, який охоплює всі елементи навчальної програми, зазначені в пункті (b), за винятком питань CRM, результати якого мають свідчити про набуття ними рівня знань та вмінь, визначеного в пункті (а).

CC.TRA.225 Кваліфікація за типами або варіантами ПС

(a) Власники чинного свідоцтва бортпровідника мають право працювати на ПС тільки за умови, що вони є кваліфікованими відповідно до вимог Part-ORO.

(b) Для того щоб бути кваліфікованими для певного типу або варіанта ПС, власник свідоцтва:

(1) повинен відповідати вимогам щодо підготовки, проходження перевірок та підтвердження чинності свідоцтва, які належним чином охоплюють такі елементи, пов’язані з типом ПС, на якому працюватиме бортпровідник:

(i) підготовка для певного типу ПС, перепідготовка згідно з вимогами експлуатанта та ознайомлювальний курс;

(ii) підготовка з вивчення відмінностей;

(iii) періодична підготовка;

(2) повинен працювати протягом попередніх 6 місяців на ПС певного типу або перед поверненням на роботу на ПС певного типу пройти відповідний курс підвищення кваліфікації та перевірку знань і вмінь.Доповнення 1
до Додатка V
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОПОВНЕННЯ 1
ПОЧАТКОВИЙ КУРС НАВЧАННЯ ТА ІСПИТИ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальна програма початкового курсу повинна обов’язково включати такі елементи:

1. Загальні теоретичні знання у сфері авіації та вимоги законодавства, що стосуються обов’язків та функцій бортпровідників:

1) авіаційна термінологія, теорія польоту, розсаджування пасажирів, зона перевезення, метеорологія та наслідки забруднення поверхні ПС;

2) авіаційні регламенти, що стосуються бортпровідників, та роль уповноваженого органу;

3) обов’язки та функції бортпровідників під час перевезень та важливість невідкладного та дієвого реагування на позаштатні ситуації;

4) постійне підтримання знань, вмінь і фізичної форми для роботи в складі бортпровідників, включаючи питання обмежень польотного часу, перебування на чергуванні, а також вимоги щодо відпочинку;

5) важливість постійного поновлення документації та керівництв з внесенням відповідних змін, визначених експлуатантом;

6) важливість виконання бортпровідниками своїх обов’язків відповідно до керівництва щодо експлуатації експлуатанта;

7) важливість проведення передпольотного інструктажу бортпровідників та надання необхідної інформації з питань безпеки, яка стосується їхніх конкретних обов’язків; а також

8) важливість належного визначення обставин, за яких бортпровідники мають право та зобов’язані за власною ініціативою починати евакуацію та інші аварійні процедури.

2. Взаємодія

Під час навчальних заходів особлива увага має приділятися важливості ефективної комунікації між бортпровідниками та льотним екіпажем, включаючи прийоми спілкування, єдину мову і термінологію.

3. Вступний курс щодо людського фактора (HF) та управління ресурсами екіпажу (CRM).

До викладання цього курсу має обов’язково залучатися інструктор для бортпровідників з питань CRM. Навчальні теми повинні розглядатися докладно та включати:

1) загальні питання: людський фактор в авіації, загальні вказівки щодо принципів та цілей CRM, поведінки людини та її обмежень;

2) стосовно кожного окремого члена складу бортпровідників: знання психології особи, суб’єктивна помилка та надійність, особиста позиція та поведінка, самооцінка, стрес та контроль стресу, втома та пильність, впевненість в собі, знання обстановки, набуття та обробка інформації.

4. Робота з пасажирами та спостереження за салоном:

1) важливість правильного розміщення пасажирів з урахуванням маси та балансу ПС, особливих категорій пасажирів та необхідності розташовувати пасажирів міцної статури біля аварійних виходів;

2) правила, що стосуються безпечного розташування багажу та екіпіровки в салоні, а також ризик імовірної загрози від цих предметів безпеці пасажирів у салоні або створення перешкод для доступу до аварійного обладнання та виходів чи ризик пошкодження їх такими предметами;

3) поради щодо розпізнавання та контролю тих пасажирів, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, агресії або ж набувають такого стану;

4) заходи безпеки, яких слід вживати в разі перевезення тварин в пасажирському салоні;

5) обов’язки, які необхідно виконати в разі потрапляння в турбулентність, включаючи контроль пасажирського салону; а також

6) методи мотивації пасажирів та управління потоком пасажирів, необхідні для прискорення аварійної евакуації.

5. Авіамедичні аспекти та надання першої допомоги:

1) загальні інструкції щодо авіамедичних аспектів та боротьби за виживання;

2) психологічні аспекти перебування в польоті з окремим наголосом на кисневому голоді, вимогах щодо забезпечення киснем, порушеннях функції євстахієвих труб та баротравмах;

3) базові правила надання першої допомоги, включаючи допомогу в разі:

(a) висотної хвороби;

(b) порушень роботи шлунково-кишкового тракту;

(c) гіпервентиляції;

(d) опіків;

(e) поранень;

(f) непритомності; а також

(g) переламів та травм м’яких тканин;

4) гострі медичні стани в польоті та відповідна перша допомога, з обов’язковим охопленням випадків:

(a) астми;

(b) стресу та алергічних реакцій;

(c) шокового стану;

(d) діабетичних нападів;

(e) нападу ядухи;

(f) нападу епілепсії;

(g) настання пологів;

(h) удару; а також

(i) серцевого нападу;

5) застосування належного обладнання, включаючи кисневу подушку, аптечку першої допомоги та аптечку невідкладної допомоги та їхній вміст;

6) практичне заняття з серцево-легеневої реанімації індивідуально з кожним бортпровідником з використанням спеціального манекена, враховуючи характеристики середовища у ПС; а також

7) здоров’я та гігієна в польоті, включаючи:

(a) гігієну на борту ПС;

(b) ризик контакту з носіями інфекційних захворювань та засоби зменшення такого ризику;

(c) поводження з медичними відходами;

(d) дезінсекція ПС;

(e) дії в разі смерті людини на борту; а також

(f) контроль власної пильності, психологічні ефекти втоми, фізіологія сну, серцевий ритм та зміни годинних поясів.

6. Небезпечні предмети згідно з технічними інструкціями ІСАО.

7. Загальні аспекти безпеки в авіації.

8. Підготовка з питань боротьби з вогнем та задимленням:

1) негайне реагування бортпровідників на позаштатні ситуації, пов’язані з появою вогню та диму, і, зокрема, на важливості виявлення джерела вогню;

2) важливість негайного інформування льотного екіпажу, а також вжиття конкретних заходів, необхідних для координації дій і надання допомоги в разі виявлення вогню та диму;

3) необхідність періодичної і частої перевірки потенційно пожежонебезпечних ділянок, включаючи туалети та відповідні датчики диму;

4) класифікація пожеж та належні види речовин для їх гасіння, а також процедури в конкретних ситуаціях боротьби з вогнем;

5) прийоми застосування засобів гасіння, наслідки неправильного їх вибору та використання в замкненому просторі, включаючи практичні заняття з боротьби з вогнем, а також з вдягання та використання індивідуальних засобів захисту від диму, які застосовуються в авіації; а також

6) загальні процедури роботи наземних аварійних служб на аеродромах.

9. Підготовка з виживання:

1) принципи виживання в несприятливому середовищі (наприклад: полярні умови, пустеля, джунглі, морське середовище); а також

2) підготовка з виживання у воді, включаючи практичні заняття з вдягання та використання індивідуальних плаваючих засобів у воді та з використання надувних аварійних плотів або аналогічних засобів з проведенням таких занять у воді.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. ЛіснякДодаток VI
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК VI (ANNEX VI)
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН - СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ
ЧАСТИНА ARA - PART - ARA

(з доповненнями)

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. Лісняк


Додаток VII
до Авіаційних правил України
"Технічні вимоги та адміністративні
процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації"
(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК VII (ANNEX VII)
ОРГАНІЗАЦІЇ - СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ (Рart ORA)
ЧАСТИНА ORA-PART ORA

ПІДЧАСТИНА GEN
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ORA.GEN.105 Уповноважений орган

(a) У цьому додатку уповноваженим органом, що здійснює нагляд за:

(1) організаціями, на які поширюється обов’язок сертифікації, є:

(i) для організацій, що мають основне місце своєї діяльності в Україні та зареєстровані в установленому порядку як юридична особа або підрозділ юрдичної особи, - уповноважений орган, призначений державою;

(ii) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(2) FSTD, є:

(i) уповноважений орган, призначений державою, - для FSTD:

- які розташовуються за межами території України, або;

- які розташовуються в межах території України та експлуатуються організаціями, які мають місце своєї основної діяльності в іншій країні;

(ii) для FSTD, які розташовуються в межах території України та експлуатуються організаціями, які мають своє основне місце діяльності в Україні, - уповноважений орган, призначений державою, у якій організація, яка його експлуатує, має основне місце своєї діяльності, або ж держава, якщо цього вимагає інша держава, якої це стосується.

(b) У разі якщо FSTD, який розміщується за межами території України, експлуатується організацією, сертифікованою в Україні, уповноважений орган проводить атестацію такого FSTD у взаємодії з уповноваженим органом, який видав сертифікат організації, яка експлуатує такий FSTD.

ORA.GEN.115 Заява про отримання сертифіката - організації

(a) Заява про отримання сертифіката організації або про внесення змін до сертифіката подається за формою та в спосіб, установлені уповноваженим органом з урахуванням вимог цих Авіаційних правил.

(b) Кандидати на отримання сертифіката зобов’язані надати уповноваженому органу документи, у яких визначається спосіб, у який вони будуть забезпечувати дотримання вимог, установлених цими Авіаційними правилами. Така документація повинна включати в себе процедуру внесення та контролю змін, що не вимагають попереднього затвердження, а також повідомлення уповноваженого органу про такі зміни.

ORA.GEN.120 Засоби забезпечення нормативної відповідності

(a) Для забезпечення нормативної відповідності вимогам цих Авіаційних правил організація може скористатися засобами забезпечення такої відповідності, що є альтернативними засобами, визначеними уповноваженим органом.

(b) У разі якщо організація має намір використати альтернативні засоби забезпечення нормативної відповідності, вона зобов’язана до запровадження таких засобів надати уповноваженому органу повний опис таких засобів забезпечення нормативної відповідності. Такий опис має відображати зміни, що вносяться до відповідних інструкцій або процедур, а також аналіз, висновки якого доводять відповідність положенням цих Авіаційних правил. Організація має право запроваджувати такі альтернативні засоби забезпечення нормативної відповідності за умови попереднього їх погодження з уповноваженим органом, а також після отримання повідомлення відповідно до ARA.GEN.120 (d).

ORA.GEN.125 Умови дії дозволів та переважних прав організації

Сертифікована організація зобов’язана дотримуватись обсягу робіт та прав, установлених в умовах сертифікації, що додаються до сертифіката організації.

ORA.GEN.130 Зміни в організації

(a) Будь-які зміни, що позначаються на:

(1) сфері дії сертифіката та умовах сертифікації організації; або

(2) будь-яких елементах системи управління організації, як цього вимагає ORA.GEN.200 підпункти (1) та (2) пункту (а), потребують попереднього затвердження уповноваженим органом.

(b) Для запровадження будь-яких змін, які потребують попереднього затвердження відповідно до вимог цих Авіаційних правил, організація зобов’язана звернутися з відповідним клопотанням та отримати затвердження від уповноваженого органу. Заява з клопотанням подається до запровадження будь-яких змін, для того щоб уповноважений орган мав змогу визначити, чи не буде порушена нормативна відповідність вимогам цих Авіаційних правил та їх імплементаційних положень, а також внести в разі потреби, до сертифіката організації та до відповідних умов її сертифікації, що додаються до нього, необхідні поправки. Організація зобов’язана надавати уповноваженому органу всю відповідну документацію. Запровадження змін допускається виключно після отримання офіційного затвердження від уповноваженого органу у відповідності до ARA.GEN.330. Організація зобов’язана здійснювати підготовку на умовах, визначених під час внесення таких змін.

(c) Усі зміни, що не потребують попереднього затвердження, повинні вноситися та доводитися до відома уповноваженого органу, як це визначено в процедурі, затвердженій уповноваженим органом відповідно до ARA.GEN.310 (с).

ORA.GEN.135 Чинність сертифіката

(a) Сертифікат організації зберігає свою чинність за таких умов:

(1) організація постійно забезпечує виконання вимог цих Авіаційних правил з урахуванням положень стосовно роботи з висновками, як це визначено в ORA.GEN.150;

(2) уповноважений орган має доступ до організації, як це вимагається ORA.GEN.140, з метою перевірки постійного забезпечення відповідності вимогам цих Авіаційних правил; а також

(3) сертифікат організації не повертався та не відкликався.

(b) Після відкликання сертифіката або відмови від нього сертифікат має бути негайно повернено до уповноваженого органу.

ORA.GEN.140 Доступ

Для перевірки відповідності вимогам цих Авіаційних правил організація зобов’язана надавати доступ до всіх приміщень, ПС, документів, записів, даних, процедур та до будь-яких інших матеріалів діяльності у зв’язку з її сертифікацією, незалежно від наявності або відсутності контрактних умов, усім особам, які отримали відповідні повноваження від:

(a) уповноваженого органу, визначеного в ORA.GEN.105; або

(b) органу, який діє в межах ARA.GEN.300(d), ARA.GEN.300 (е) або ARO.RAMP.

ORA.GEN.150 Висновки

Після одержання повідомлення про висновки (Акта перевірки), організація зобов’язана:

(a) установити першопричину виявлених порушень;

(b) розробити план заходів з усунення виявлених порушень; а також

(c) продемонструвати реалізацію таких заходів уповноваженому органу протягом установленого строку, як це визначено в АRA.GEN.350 (d).

ORA.GEN.155 Негайне реагування на проблеми безпеки

Організація зобов’язана виконувати:

(a) усі пов’язані з безпекою заходи, які вимагає уповноважений орган відповідно до ARA.GEN.135(с); а також

(b) усю обов’язкову до виконання інформацію з питань безпеки, надану уповноваженим органом, включаючи директиви щодо льотної придатності.

ORA.GEN.160 Повідомлення про інциденти

(a) Організація зобов’язана повідомляти уповноважений орган, а також всі інші організації, визначені державою експлуатанта як такі, що потребують таких відомостей, про всі аварійні випадки, позаштатні ситуації та інциденти відповідно до чинного законодавства України.

(b) Без будь-якого звуження вимог пункту (а), організація зобов’язана повідомляти уповноважений орган та організацію, відповідальну за виробництво ПС, про всі інциденти, відмови, технічні дефекти, виходи за межі технічних обмежень, випадки, які вказують на неточність, неповноту або двозначність відомостей, що подаються згідно з вимогами Part-21, або про інші нештатні ситуації, які створювали або могли створити загрозу безпеці експлуатації ПС і не закінчилися аварією або серйозним інцидентом.

(c) Повідомлення, про які йдеться у пунктах (а) та (b), повинні надаватися за форматом та в спосіб, визначені уповноваженим органом, та містити всю інформацію про те, що сталося, відому організації.

(d) Повідомлення мають надаватися невідкладно, але не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту, коли організація виявила події, яких стосується повідомлення, за винятком випадків, коли це неможливо через виняткові обставини.

(e) У разі виникнення такої потреби організація зобов’язана надавати звіт про подальші заходи для надання відомостей про заплановані нею дії для запобігання аналогічним випадкам у майбутньому після визначення таких дій. Такий звіт має надаватися у формі та в спосіб, які визначені уповноваженим органом.

РОЗДІЛ 2
УПРАВЛІННЯ

ORA.GEN.200 Система управління

(a) Організація зобов’язана створити, запровадити та підтримувати систему управління, яка включає в себе:

(1) чітко визначені обов’язки та порядок підзвітності в усій організації, включаючи пряму відповідальність за безпеку польотів керівника організації;

(2) опис загальних правил та принципів організації стосовно безпеки, який визначається як політика безпеки;

(3) визначення загроз авіаційній безпеці, що виникають як результат діяльності організації, їх оцінку та управління пов’язаними з ними ризиками, включаючи вжиття заходів для нейтралізації ризиків з перевіркою результативності таких заходів;

(4) підтримання рівня знань та вмінь персоналу для виконання його завдань;

(5) документальне оформлення всіх ключових процесів системи управління, включаючи порядок доведення до відома персоналу його обов’язків, а також порядок внесення змін до цієї документації;

(6) функція моніторингу виконання організацією актуальних вимог. Моніторинг відповідності має включати в себе систему зворотного зв’язку з відповідальними керівниками для забезпечення ефективної реалізації заходів з усунення недоліків відповідно до потреби; а також

(7) будь-які додаткові вимоги, передбачені відповідними підрозділами цього розділу або іншими застосовними розділами.

(b) Система управління повинна відповідати обсягу виконаних робіт організації та характеру і складності її діяльності з урахуванням загроз та пов’язаних з ними ризиків, що є притаманними діяльності такого виду.

ORA.GEN.205 Діяльність, передана за контрактом

(a) Передана за контрактом діяльність включає в себе всі види діяльності організації в рамках їхнього затвердженого обсягу, які виконуються іншою організацією, яка сама по собі сертифікована для провадження такої діяльності, або працює за дорученням замовника, якщо не має відповідного сертифіката. Організація в разі передання за контрактом будь-яких видів своєї діяльності повинна забезпечити відповідність встановленим вимогам переданих за контрактом або закуплених послуг, або продукції.

(b) У разі якщо сертифікована організація передає будь-яку частину своєї діяльності за контрактом організації, яка не має передбаченого цим розділом сертифіката для провадження такої діяльності, підрядна організація зобов’язана виконувати роботи відповідно до угоди, укладеної між організаціями. При цьому замовник повинен стежити за тим, щоб уповноважений орган мав доступ до підрядної організації для перевірки постійного забезпечення відповідності встановленим вимогам.

ORA.GEN.210 Вимоги до персоналу

(a) Організація зобов’язана призначити відповідального керівника, наділеного повноваженнями щодо забезпечення фінансування та провадження всіх видів діяльності відповідно до встановлених вимог. На цього керівника покладається відповідальність за створення та підтримку дієвої системи управління.

(b) Організація зобов’язана призначити особу або групу осіб, відповідальних за забезпечення відповідності організації встановленим вимогам. Такі особи підпорядковуються безпосередньо відповідальному керівнику.

(c) Організація повинна мати достатню кількість кваліфікованого персоналу для виконання запланованих завдань та дій відповідно до встановлених вимог.

(d) Для підтвердження своєї відповідності вимогам пункту (с), організація зобов’язана вести документацію, яка відображає досвід її персоналу, його кваліфікацію та проходження курсів підготовки і перепідготовки.

(e) Організація зобов’язана дбати про те, щоб весь персонал чітко знав правила та процедури, які стосуються виконання його обов’язків.

ORA.GEN.215 Вимоги до робочих приміщень

Організація зобов’язана мати робочі приміщення, які дають змогу виконувати всі заплановані завдання та роботи у відповідності до встановлених вимог.

ORA.GEN.220 Ведення документації

(a) Організація зобов’язана створити систему документообігу, яка дає змогу надійної фіксації та документального супроводу всіх виконаних дій з охопленням, зокрема, елементів, зазначених в ORA.GEN.200.

(b) Формат такої документації має бути визначено в робочих процедурах організації.

(c) Документи повинні зберігатися в умовах, які забезпечують їхній захист від пошкодження, підробки та викрадення.

ПІДЧАСТИНА АТО
ЗАТВЕРДЖЕНІ НАВЧАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (АТО)

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ORA.ATO.100 Сфера застосування

У цьому розділі встановлюються вимоги, яких повинні дотримуватись організації, що проводять підготовку претендентів на отримання свідоцтва пілота, а також пов’язаних з ним рейтингів та сертифікатів.

ORA.ATO.105 Подання заяви

(a) Особи, що подають заяву про отримання сертифіката затвердженої навчальної організації (АТО), зобов’язані надати уповноваженому органу:

(1) такі відомості:

(і) найменування та місце знаходження навчальної організації;

(іі) дата запланованого початку діяльності;

(ііі) дані про особу та кваліфікацію керівника з підготовки (НТ), інструкторів-пілотів, інструкторів з роботи на льотних тренажерах та інструкторів для викладання теоретичної частини;

(іv) найменування та місце знаходження аеродромів та робочих майданчиків, на яких буде проводитись підготовка;

(v) перелік ПС, що будуть експлуатуватися з навчальною метою, включаючи їхню групу, клас або тип, реєстраційні дані, дані про власників та категорію свідоцтва про льотну придатність;

(vi) список льотних тренажерів (FSTD), якщо такі існують, якими навчальна організація планує користуватися;

(vii) тип підготовки, яку планує надавати навчальна організація, та відповідної навчальної програми; а також

(2) керівництва щодо експлуатації та навчання.

(b) Організації з підготовки до льотних випробувань. Незалежно від змісту пунктів (а) підпунктів (1) (iv) та (v), організації з підготовки до льотних випробувань подати тільки такі відомості:

(1) найменування та місце знаходження основних аеродромів та/або робочих майданчиків, на яких буде проводитись підготовка; а також

(2) список типів або категорій літальних апаратів, що будуть використовуватись для підготовки до льотних випробувань.

(c) У разі подання заяви про внесення змін до сертифіката, заявники зобов’язані надавати уповноваженому органу відповідні частини зазначених відомостей та документації, про яку йдеться в пункті (а).

ORA.ATO.110 Вимоги до персоналу

(a) Має бути призначений керівник з підготовки (НТ). Керівник з підготовки повинен мати значний досвід інструкторської роботи на напрямками, що є актуальними для підготовки, яку проводить АТО, а також навички керівної роботи.

(b) До обов’язків керівника підготовки належать:

(1) забезпечення відповідності підготовки, що проводиться, положенням Part-FCL, а в разі коли йдеться про підготовку до льотних випробувань - визначення відповідності вимогам Рart-21, а також навчальної програми;

(2) забезпечення достатнього обсягу навчання на ПС або на FSTD, а також обсягу теоретичної підготовки; а також

(3) відстеження успішності навчання кожного окремого кандидата.

(c) Викладачі теоретичної частини повинні:

(1) мати практичний досвід роботи в авіації за напрямками, що є необхідними для тематики навчання, а також пройти курс підготовки з прийомів викладання; або

(2) мати попередній досвід викладання теоретичних курсів, а також теоретичний досвід з тематики, яку такий інструктор буде викладати.

(d) Пілоти-інструктори та інструктори з навчання на тренажерах повинні мати кваліфікацію, передбачену Рart-FCL в частині, яка стосується підготовки, що вони проводять.

ORA.ATO.120 Ведення документації

Протягом не менше ніж 3 років після завершення курсу підготовки вимагається зберігання таких документів:

(a) докладні відомості про наземну, льотну підготовку кожного слухача та практичну підготовку на тренажерах та ПС;

(b) докладні та періодичні звіти інструкторів про хід підготовки, включаючи оцінки слухачів, а також відомості про промежні льотні перевірки прогресивні тести та іспити під час проходження теоретичної підготовки; а також

(c) відомості про свідоцтва та пов’язані з ними рейтинги та сертифікати та дозволи, надані студентам, включаючи строк дії медичних сертифікатів та рейтингів.

ORA.ATO.125 Навчальні програми

(a) Навчальні програми мають розроблятись для кожного окремого виду навчального курсу.

(b) Навчальна програма повинна відповідати вимогам Рart-FCL, а в разі якщо йдеться про підготовку до льотних випробувань - вимогам Рart-21.

ORA.ATO.130 Керівництво щодо навчання та керівництво щодо експлуатації

(a) АТО зобов’язана розробити та виконувати керівництво щодо навчання та керівництво щодо експлуатації, які містять інформацію та вказівки, за допомогою яких персонал виконує свої обов’язки, а кандидати отримують настанови щодо способів виконання вимог навчального курсу.

(b) АТО зобов’язана надавати своєму персоналу, а також у разі потреби слухачам інформацію, що міститься в керівництві щодо навчання, у керівництві щодо експлуатації та в узгодженій документації АТО.

(c) У разі якщо АТО проводить підготовку до льотних випробувань, керівництво щодо експлуатації повинно відповідати вимогам до керівництв щодо льотних випробувань, як це визначено в Рart-21.

(d) У керівництві щодо експлуатації мають бути визначені схеми обмеження льотного часу для інструкторів-пілотів, включаючи максимальну кількість льотних годин, максимальну кількість годин перебування на льотному чергуванні та мінімальний час відпочинку між періодами виконання інструкторських обов’язків відповідно до Рart-ORO.

ORA.ATO.135 Навчальні ПС та FSTD

(a) АТО повинна мати парк тренувальних ПС або FSTD, що відповідає обсягу навчальних курсів, які проводить така організація.

(b) АТО має право проводити навчання на FSTD тільки за таких умов:

(1) специфікації FSTD відповідають навчальній програмі;

(2) FSTD, що використовуються, відповідають вимогам Рart-FCL;

(3) у разі використання комплексних пілотажних тренажерів (FFS) FFS адекватно моделює відповідний тип ПС;

(4) організація запровадила систему, яка дає змогу ефективно відстежувати зміни у FSTD, а також відсутність наслідків таких змін для адекватності навчальної програми.

(с) Якщо ПС, що використовується для перевірки навичок, належить до іншого типу, ніж FFS, який використовувався для підготовки до візуальних польотів, максимальна сума кредитів повинна бути обмежена кредитами, що надаються FNPT ІІ для літаків та FNPT ІІ/ІІІ для вертольотів у рамках відповідної навчальної програми.

(d) Організації з підготовки пілотів-випробувачів ПС, що використовується для підготовки до льотних випробувань, повинні бути укомплектовані всіма приладами для льотних випробувань відповідно до цілей підготовки.

ORA.ATO.140 Аеродроми та робочі майданчики

У разі проведення льотної підготовки на ПС АТО зобов’язана використовувати аеродроми або робочі майданчики, які мають належні структури та характеристики, що дають змогу проводити належну підготовку з маневрування, враховуючи особливості курсу підготовки, а також категорії і типу ПС, що використовується.

ORA.ATO.145 Умови допуску до підготовки

(a) АТО зобов’язана дбати про те, щоб слухачі відповідали всім попереднім умовам допуску до підготовки, визначеним в Part-MED, Part-FCL, а також визначеним відповідно до Рart-21.

(b) У разі якщо АТО проводить підготовку до льотних випробувань, слухачі повинні відповідати всім попереднім вимогам допуску до підготовки, визначеним в Рart-21.

ORA.ATO.150 Підготовка в інших країнах

Якщо АТО має дозвіл на проведення підготовки для отримання рейтингу польотів за приладами (IR) в інших країнах:

(a) навчальна програма повинна передбачати акліматизаційні польоти в Україні, перш ніж пілот проходитиме перевірку навичок для отримання рейтингу польотів за приладами; а також

(b) перевірка навичок для отримання рейтингу польотів за приладами повинна проводитися вУкраїні.

РОЗДІЛ 2
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО АТО, ЯКА ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ CPL, MPL ТА ATPL, А ТАКОЖ ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ РЕЙТИНГІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ

ORA.ATO.210 Вимоги до персоналу

(a) Керівник з підготовки (НТ). За винятком випадків проведення в АТО підготовки до льотних випробувань, призначений НТ повинен мати значний досвід інструкторської роботи з підготовки пілотів для отримання свідоцтва професійного пілота, а також пов’язаних з ним рейтингів та сертифікатів.

(b) Старший пілот-інструктор (CFI). АТО, що проводить льотну підготовку, зобов’язана призначити CFI, який є відповідальним за нагляд та роботою інструкторів-пілотів та інструкторів з підготовки на льотних тренажерах, а також за приведення всієї льотної підготовки та підготовки на тренажерах до єдиних стандартів. CFI повинен мати свідоцтво професійного пілота найвищого рівня, відповідні рейтинги та дозволи, а також рейтинг інструктора, що дає право проводити навчання хоча б за одним з навчальних курсів, які пропонує організація.

(c) Старший інструктор з теоретичної підготовки (CTKI). АТО, яка проводить підготовку з теоретичних питань, зобов’язана призначити CTKI, на який є відповідальним за нагляд та роботою всіх викладачів з теоретичної підготовки, а також за приведення всього теоретичного навчання до єдиного стандарту. CTKI повинен мати значний досвід роботи викладача з теоретичних питань за напрямами, що є актуальними для навчання, яке пропонує АТО.

ORA.ATO.225 Навчальні програми

(a) Навчальна програма повинна містити розподіл теоретичних та практичних польотних занять, як у щотижневому, так і в поетапному вигляді, перелік стандартних вправ та коротке викладання навчального курсу.

(b) Зміст і послідовність виконання навчальної програми мають бути визначені в керівництві щодо підготовки.

ORA.ATO.230 Керівництво щодо підготовки та керівництво щодо експлуатації (виконання польотів)

(a) У керівництві щодо підготовки наводяться стандарти, завдання та навчальні цілі для кожної фази підготовки, проходження якої вимагається від студентів, а також такі елементи:

план підготовки;

інструктажі та льотні вправи;

підготовка на FSTD, якщо така проводиться;

теоретична підготовка.

(b) Керівництво щодо експлуатації повинно містити інформацію, яка стосується окремих груп персоналу, таких як пілоти-інструктори, інструктори з роботи на тренажерах, викладачі теорії, персонал з експлуатації і технічного обслуговування обладнання, а також загальну, технічну, маршрутну інформацію та інформацію щодо навчання персоналу.

РОЗДІЛ 3
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО АТО, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ТИПИ ПІДГОТОВКИ

ПІДРОЗДІЛ 1
КУРСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ORA.ATO.300 Загальні положення

АТО може мати дозвіл на проведення модульних програм з використання дистанційного навчання в таких випадках:

(a) модульні курси з теоретичної підготовки;

(b) курси з додаткової теоретичної підготовки для отримання рейтингу класу або типу ПС; або

(c) курси із затвердженої попередньої теоретичної підготовки для отримання першого рейтингу типу для багатодвигунних вертольотів.

ORA.ATO.305 Класні заняття

(a) Усі теми модульних курсів дистанційного навчання повинні містити елементи класних занять.

(b) Загальна кількість часу, що виділяється для класних занять, повинна становити не менше ніж 10% загальної тривалості курсу.

(c) Основне місце діяльності АТО або відповідні придатні приміщення в будь-якому іншому місці повинні мати відповідні класні кімнати.

ORA.ATO.310 Інструктори

Усі інструктори зобов’язані знати вимоги програми дистанційного навчального курсу.

ПІДРОЗДІЛ 2
ПІДГОТОВКА БЕЗ НАВЧАЛЬНИХ ПОЛЬОТІВ

ORA.ATO.330 Загальні положення

(a) Дозвіл на підготовку без навчальних польотів (ZFTT), як визначено в Рart-FCL, може надаватися виключно тим АТО, які мають спеціальні домовленості з експлуатантом комерційних авіаперевезень.

(b) Дозвіл на ZFTT надається тільки у випадку, якщо експлуатант має не менше ніж 90 діб експлуатаційного досвіду польотів на відповідному типі ПС.

(c) У разі наявності спеціальної домовленості АТО з експлуатантом, вимога про наявність 90-денного експлуатаційного досвіду не застосовується, якщо інструктор з підготовки для отримання рейтингу відповідного типу ПС (TRI(A)), який бере участь у додаткових зльотах і посадках, як цього вимагає Рart-ORO, має досвід експлуатації такого типу ПС.

ORA.ATO.335 Комплексний пілотажний тренажер

(a) FFS, затверджений для ZFTT, повинен бути придатним для експлуатації відповідно до критеріїв системи управління АТО.

(b) Системи руху та візуалізації FFS повинні бути повністю придатними для експлуатації відповідно до специфікацій сертифіката FSTD, як зазначено в ORA.FSTD.205.

ПІДРОЗДІЛ 3
КУРС З ПІДГОТОВКИ ПІЛОТА БАГАТОПІЛОТНОГО ЕКІПАЖУ
(MPL)

ORA.ATO.350 Загальні положення

Переважне право на проведення комплексного курсу підготовки MPL та підготовки інструктора для MPL може надаватися тільки такій АТО, яка має спеціальний договір з експлуатантом комерційних авіаперевезень.

ПІДРОЗДІЛ 4
ПІДГОТОВКА ДО ЛЬОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ORA.ATO.355 Організації з підготовки до льотних випробувань

(a) АТО, яка отримала дозвіл на проведення підготовки до льотних випробувань з метою надання рейтингу про право виконувати льотні випробування 1 або 2 категорії складності відповідно до Part-FCL, може розширити свої права на проведення підготовки для інших категорій льотних випробувань, а також для інших категорій персоналу, що проводить льотні випробування за умови, що:

(1) виконуються відповідні вимоги Part-21; а також

(2) між АТО та організацією, передбаченою Part-21, яка приймає на роботу або планує прийняти на роботу такий персонал, є спеціальна домовленість.

(b) Навчальна документація повинна включати письмові звіти слухачів, як цього вимагає навчальна програма, у тому числі в разі потреби результати обробки даних та запис параметрів відповідно до типу льотної перевірки.

ПІДЧАСТИНА FSTD
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬ FSTD ТА СЕРТИФІКАЦІЯ FSTD

РОЗДІЛ 1
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬ FSTD

ORA.FSTD.100 Загальні положення

(a) Претендент на отримання сертифіката відповідності FSTD повинен продемонструвати уповноваженому органу факт того, що він створив систему управління відповідно до розділу 2 ORA.GEN. У ході такої демонстрації має бути підтверджено, що претендент має свої власні або забезпечені договором підряду можливості забезпечувати належні параметри роботи, функції та інші характеристики, визначені в документі про сертифікацію відповідного рівня, а також контролювати монтаж FSTD.

(b) У разі якщо претендент є власником сертифіката відповідності FSTD, виданого відповідно до цього розділу, специфікації FSTD мають бути викладені:

(1) для власника сертифіката АТО - в умовах чинності сертифіката; або

(2) для власника сертифіката АОС - у керівництві щодо підготовки.

ORA.FSTD.105 Чинність сертифіката відповідності FSTD

(a) Для того, щоб сертифікат відповідності FSTD не втрачав своєї чинності, власник сертифіката відповідності FSTD зобов’язаний поступово проводити повний комплекс випробувань, передбачених Контрольною настановою щодо атестаційних тестів (MQTG), а також функціональні та суб’єктивні випробування протягом періоду тривалістю 12 місяців.

(b) Результати таких випробувань повинні фіксуватися із зазначенням дати їх проведення, відмітками про їх аналіз та оцінку і зберігатися відповідно до ORA.FSTD.240 на підтвердження дотримання стандартів FSTD.

(c) Для забезпечення постійної працездатності апаратного та програмного забезпечення сертифікованого FSTD має бути створена система контролю конфігурації.

ORA.FSTD.110 Модифікації

(a) Власник сертифіката відповідності FSTD зобов’язаний створити та підтримувати систему визначення, оцінки та запровадження всіх важливих модифікацій FSTD, який перебуває в його експлуатації, зокрема:

(1) модифікації ПС, які мають вирішальне значення з точки зору підготовки, випробувань та перевірок, незалежно від того, вимагає або ні їх обов’язкового запровадження директива про льотну придатність; а також

(2) усі модифікації FSTD, включаючи системи руху та візуалізації, якщо вони мають вирішальне значення з точки зору підготовки, випробувань та перевірок, як, наприклад, у випадку перегляду даних.

(b) Модифікації, які вносяться до апаратного та програмного забезпечення та мають наслідки для порядку роботи, параметрів роботи та експлуатації системи, або ж усі значні модифікації системи руху або візуалізації повинні оцінюватися для визначення впливу на початкові критерії сертифікації. Організація зобов’язана готувати поправки за результатами всіх випробувань для продовження чинності сертифікації. Організація зобов’язана випробувати FSTD за новими критеріями.

(c) Організація зобов’язана заздалегідь повідомляти уповноважений орган про всі значні зміни, для того щоб переконатися в задовільному рівні проведення випробувань. Уповноважений орган зобов’язаний прийняти рішення про необхідність проведення спеціальної оцінки FSTD перед його використанням для підготовки після внесення модифікацій.

ORA.FSTD.115 Приміщення

(a) Власник сертифіката відповідності FSTD повинен переконуватись у тому, що:

(1) FSTD змонтований у придатному приміщенні, де забезпечується його безпечна та надійна експлуатація;

(2) усі особи, що проходять навчання на FSTD та здійснюють його технічне обслуговування, проходять інструктаж з питань безпеки з метою забезпечення обізнаності з усім обладнанням та процедурами техніки безпеки, пов’язаними з FSTD, на випадок аварійної ситуації; а також

(3) FSTD та його приміщення відповідають вимогам санітарних норм та правил з охорони праці.

(b) Прилади безпеки FSTD, такі як аварійні вимикачі та аварійне освітлення, перевіряються не рідше ніж один раз на рік з фіксацією результатів такої перевірки.

ORA.FSTD.120 Додаткове обладнання

У разі встановлення на FSTD додаткового обладнання, уповноважений орган проводить його оцінку для визначення можливих негативних наслідків для якості підготовки персоналу.

РОЗДІЛ 2
ВИМОГИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ FSTD

ORA.FSTD.200 Подання заяви про сертифікацію FSTD

(a) Заява про видачу сертифіката відповідності FSTD повинна подаватися у формі та у спосіб, які встановлені уповноваженим органом:

(1) виробником BITD, якщо йдеться про тренажер для підготовки до польотів за приладами BITD;

(2) організацією, яка має намір експлуатувати FSTD в усіх інших випадках.

(b) Претенденти на отримання першого сертифіката відповідності FSTD зобов’язані надати уповноваженому органу документацію, яка підтверджує відповідність вимогам цих Авіаційних правил. Така документація повинна включати процедури, встановлені для забезпечення відповідності ORA.GEN.130 та ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205 Сертифікаційні специфікації FSTD

(a) Уповноважений орган зобов’язаний видати сертифікаційні специфікації як стандартний засіб підтвердження відповідності FSTD.

(b) Такі сертифікаційні специфікації повинні бути достатньо деталізовані, щоб заявники чітко розуміли умови, на яких буде надано сертифікацію.

ORA.FSTD.210 Основа для сертифікації

(a) Основа для сертифікації, яка дає підстави для видачі сертифіката відповідності FSTD, включає:

(1) застосовні сертифікаційні специфікації, визначені уповноваженим органом, чинні на день подання заяви про першу сертифікацію;

(2) дані про продовження сертифіката типу ПС, визначені на основі даних, затверджених згідно з Рart-21; якщо вони є застосовними; а також

(3) усі особливі умови, встановлені уповноваженим органом у випадку, якщо відповідні сертифікаційні специфікації не містять адекватних або належних стандартів для FSTD, через те що такий FSTD має інноваційні або відмінні характеристики порівняно з тими, на які спираються сертифікаційні специфікації.

(b) Основа для сертифікації має бути застосовною для подальших повторних сертифікацій FSTD, якщо його категорія не змінюватиметься.

ORA.FSTD.225 Строк дії та його подовження

(a) Комплексний польотний тренажер (FFS), прилад польотної підготовки (FTD) або пристрій відпрацювання навичок пілотування та навігації (FNPT) зберігають чинність своєї сертифіації за виконання таких умов:

(1) FSTD та організація-експлуатант відповідають застосовним вимогам;

(2) уповноваженому органу було надано доступ до організації, як цього вимагає ORA.GEN.140, для підтвердження постійної відповідності вимогам цих Авіаційних правил; а також

(3) сертифікат відповідності не було повернуто або відкликано.

(b) Строк тривалістю 12 місяців, встановлений в ARA.FSTD.120(b)(1), може бути подовжено не більше ніж до 36 місяців за таких обставин:

(1) FSTD пройшов першу та хоча б одну повторну оцінку, у ході якої було підтверджено його відповідність основі сертифікації;

(2) власник сертифіката відповідності FSTD має задовільну історію успішного проходження FSTD оцінювання регуляторними органами протягом останніх 36 місяців;

(3) уповноважений орган проводить офіційний аудит системи моніторингу нормативної відповідності організації кожні 12 місяців згідно з ORA.GEN.200(а)(6); а також

(4) організація має спеціально призначену особу з відповідним досвідом, яка аналізує результати регулярного повторного проведення випробувань за Настановою про атестаційні тести (QTG), а також перевіряє функціональність FSTD та щороку здійснює суб’єктивні тести, звіти про результати яких надсилає до уповноваженого органу.

(с) Сертифікація BITD залишається чинною за умови проведення уповноваженим органом регулярних оцінок його відповідності основі сертифікації згідно з ARA.FSTD.120.

(d) Після відмови від сертифіката відповідності або його відкликання сертифікат відповідності FSTD має бути повернуто уповноваженому органу.

ORA.FSTD.230 Зміни в сертифікованих FSTD

(a) Власник сертифіката відповідності FSTD зобов’язаний повідомляти уповноважений орган про всі зміни, які пропонується здійснити на FSTD, а саме:

(1) значні модифікації;

(2) переміщення FSTD; а також

(3) виведення FSTD з експлуатації.

(b) У разі підвищення сертифікаційного рівня FSTD організація зобов’язана звернутися до уповноваженого органу з проханням про проведення оцінки з метою підвищення сертифікаційного рівня. Організація зобов’язана провести всі випробування для продовження сертифікації відповідно до сертифікаційного рівня, на який вона претендує. Використання результатів попередніх оцінювань для підтвердження сертифікації FSTD згідно з вищим сертифікаційним рівнем не допускається.

(c) У разі переміщення FSTD на нове місце організація зобов’язана завчасно повідомити уповноважений орган про такий план, а також про графік виконання відповідних заходів. Перш ніж вводити FSTD в експлуатацію на новому місці, організація зобов’язана провести не менше ніж третину обсягу сертифікаційних випробувань, а також функціональні та суб’єктивні випробування для підтвердження відповідності параметрів роботи FSTD його початковому сертифікаційному рівню. Копії документів за результатами випробувань мають зберігатися разом з рештою документації FSTD для їх розгляду уповноваженим органом. Уповноважений орган має право провести оцінювання FSTD після його переміщення. Така оцінка повинна відповідати початковій основі сертифікації FSTD.

(d) Якщо організація планує вивести FSTD з експлуатації на тривалий час, про це має бути повідомлено уповноважений орган, а на період простою FSTD мають бути передбачені відповідні заходи контролю його стану. Організація зобов’язана узгоджувати з уповноваженим органом план виведення FSTD з експлуатації, його зберігання та повторного уведення в експлуатацію для того, щоб гарантувати повернення FSTD в експлуатацію в стані, що відповідає його початковому сертифікаційному рівню.

ORA.FSTD.235 Можливість передання сертифіката відповідності FSTD

(a) У разі якщо організація, що експлуатує FSTD, змінюється, нова організація зобов’язана повідомити про це уповноважений орган заздалегідь, щоб узгодити план передання FSTD до іншої структури.

(b) Уповноважений орган має право провести оцінювання FSTD відповідно до початкової основи для сертифікації FSTD.

(c) У разі якщо FSTD втратив свою відповідність початковій основі для сертифікації, організація повинна звернутися із заявою про видачу нового сертифіката відповідності FSTD.

ORA.FSTD.240 Ведення документації

Власник сертифіката відповідності FSTD зобов’язаний вести таку документацію:

(a) усі документи, які містять опис та підтвердження початкової основи для сертифікації та сертифікаційного рівня FSTD протягом усього періоду його експлуатації; а також

(b) усі документи та звіти, що створюються періодично для кожного FSTD щодо заходів з моніторингу його нормативної відповідності протягом не менше ніж останніх 5 років.

ПІДЧАСТИНА AeMC
АВІАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ (AeMC)

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ORA.AeMC.105 Сфера застосування

У цьому розділі встановлюються додаткові вимоги до організації, яка претендує на отримання або подовження строку дії сертифіката про її визнання авіаційним медичним центром, що має право видавати медичні сертифікати, включаючи початкові медичні сертифікати 1 класу.

ORA.AeMC.115 Подання заявки

Претенденти на отримання сертифіката AeMC повинні:

(a) відповідати вимогам MED.D.005; а також

(b) надати крім документації щодо діяльності організації, що вимагається ORA.GEN.115, дані про договори з лікарями або закладами охорони здоров’я з питань проведення медичних обстежень.

ORA.AeMC.135 Продовження строку дії

Сертифікат AeMC видається на невизначений строк. Чинність його зберігається за умови, що його власник та авіаційні медичні експерти:

(a) виконують вимоги MED.D.030; а також

(b) займаються постійною практикою для підтримання своєї кваліфікації шляхом проведення щороку адекватних медичних обстежень за 1 класом.

РОЗДІЛ 2
УПРАВЛІННЯ

ORA.AeMC.200 Система управління

AeMC зобов’язаний створити та підтримувати систему управління, яка включає в себе вимоги, про які йдеться в ORA.GEN.200, а також процедури, необхідні для:

(a) видачі медичних сертифікатів відповідно до Part-MED; а також

(b) постійного забезпечення конфіденційності медичної інформації.

ORA.AeMC.210 Вимоги до персоналу

(a) AeMC зобов’язаний:

(1) призначити одного з авіаційних медичних експертів (АМЕ) головою AeMC, який має повноваження на видачу медичних сертифікатів 1 класу, а також достатній експертний досвід у галузі авіаційної медицини для виконання своїх обов’язків; а також

(2) укомплектовувати свій штат належною кількістю кваліфікованих АМЕ та іншим технічним персоналом і фахівцями.

(b) Керівник AeMC є відповідальним за координацію надання висновків за результатами оглядів та за підписання довідок, сертифікатів, а також медичних сертифікатів 1 класу.

ORA.AeMC.215 Вимоги до приміщень

AeMC повинен бути забезпечений медичними та технічними приміщеннями, придатними для проведення авіаційних медичних обстежень, необхідних для реалізації прав, передбачених документом про затвердження статусу установи.

ORA.AeMC.220 Ведення документації

Крім документації, яка вимагається ORA.GEN.220, AeMC зобов’язаний:

(a) вести документи щодо докладних даних медичних обстежень та оглядів, проведених з метою видачі, продовження або поновлення дії медичних сертифікатів, а також їх результатів за період не менше ніж 10 років від дати проведення останнього обстеження; а також

(b) зберігати всю медичну документацію в спосіб, який гарантує постійну конфіденційність медичних даних.

Директор департаменту
льотної експлуатації


О.І. Лісняквверх