Документ z1050-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.03.2016, основание - z0308-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2013  № 266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1050/23582

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 56 від 15.02.2016}

Про внесення змін до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування

Відповідно до абзацу дванадцятого підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування, затвердженого наказом Мінприроди України від 26 липня 2011 року № 262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2011 року за № 932/19670, такі зміни:

1.1. У пункті 4 абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом четвертим.

1.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Попередній розгляд документів, які надійшли від суб'єктів господарювання, здійснюють державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища (далі - Інспекції)».

1.3. У тексті Регламенту та в додатку 2 до нього слово «Управління» в усіх відмінках замінити словом «Інспекції» у відповідних відмінках.

1.4. У додатку 1:

у пункті 1 абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

у пункті 2 абзац п’ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим.

2. Юридичному департаменту (Бучко В.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродськийвверх