Документ z1028-16, действует, текущая редакция — Принятие от 30.06.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.08.2016. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
30.06.2016  № 1430
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.06.2016  № 220

АКТ
визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1)

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В.Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджанов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
30.06.2016  № 1430
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.06.2016  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2016 р.
за № 1028/29158

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1) (далі – Акт визначення врожайності методом контрольного обмолоту).

2. Акт визначення врожайності методом контрольного обмолоту оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованої сої.

3. Акт визначення врожайності методом контрольного обмолоту оформлюється в полі із занесенням до нього отриманих в результаті врегулювання даних.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту

При заповненні Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку «Акт №» зазначається порядковий номер Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту в інформаційних базах страховика;

до рядка «Дата визначення врожайності» вноситься дата визначення врожайності у форматі дд.мм.рррр, де дд – число місяця цифрами, мм – місяць цифрами, рррр – рік цифрами;

у рядок «Культура (назва)» вписується культура, що страхується, – соя;

у рядку «Загальна площа посіву застрахованої сої, га» зазначається загальна застрахована площа посіву застрахованої сої згідно із Стандартним договором страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі – Договір);

у рядку «Найменування страховика» зазначається повне найменування страховика;

у рядку «№ Договору» проставляється номер Договору відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

у рядку «Найменування страхувальника» вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

у рядку «Місцезнаходження, телефон/факс, е-mail» зазначається контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I «Результати визначення врожайності» Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту

1. У графі «№ поля» вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як «б/н», тобто без номера.

2. У графі «Площа поля, га» вказується площа поля (у гектарах).

3. У графі «Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)», а саме у підграфах «N» та «E» зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

4. У графі «Площа зібраної ділянки, га» зазначається фактична площа ділянки поля, на якій проводилось комбайнування врожаю застрахованої сої.

5. У графі «Обсяг зібраної продукції, ц» зазначається фактична маса зібраної продукції з проби.

6. У графі «Вологість зерна, %» зазначається середній показник вологості, визначений для зерна сої з проби.

7. У графі «Втрата ваги по вологості, % (Довідкова таблиця щодо втрати ваги*)» зазначається показник втрати ваги зерна по вологості, взятий із Довідкової таблиці щодо втрати ваги згідно з показником вологості зерна відповідно до графи 6 Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту.

8. У графі «Вага зібраного зерна, ц (гр. 5 × (1 – гр. 7/100)» зазначається показник врожайності згідно з результатами визначення врожайності культури відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності методом контрольного обмолоту.

9. У графі «Відсоток збитків від незастрахованих ризиків**, %» зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці «** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків».

10. У графі «Врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 8 / гр. 4 × (1 + гр. 9/100))» зазначається розмір фактичної врожайності, отриманий шляхом ділення обсягу зібраного врожаю в центнерах на площу зібраної ділянки в гектарах з урахуванням збитків від незастрахованих ризиків.

11. До таблиці «** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків» виконавцем визначення врожайності (за наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 9 Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту. Цифри вказуються у відсотках. У разі пошкодження посівів застрахованої культури як від дії незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур’яненості, пошкодження шкідниками, ураження хворобами), так і від дії застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності через основні ризики. У цьому разі страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур’яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II «Коментарі виконавця визначення врожайності» Акта визначення врожайності методом контрольного обмолоту

У розділі «Коментарі виконавця визначення врожайності» може бути наведено (за потреби) інформацію про стан посівів і специфіку проведення контрольних обмолотів. Бажано вказати вид техніки, що використовувався для збирання та транспортування врожаю, місце і спосіб зважування зібраної продукції. Також необхідно зазначити час, витрачений на визначення врожайності методом контрольного обмолоту на застрахованих полях страхувальника тощо.

Заступник
директора департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами –
начальник відділу
нормативно-правового
регулювання діяльності
з надання фінансових послуг
Нацкомфінпослуг


В.В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджанов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
30.06.2016  № 1430
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.06.2016  № 220

КАРТА ПОЛЯ
до Акта огляду посівів сої для страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

Заступник
директора департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами –
начальник відділу
нормативно-правового
регулювання діяльності
з надання фінансових послуг
Нацкомфінпослуг


В.В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджанов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
30.06.2016  № 1430
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.06.2016  № 220

СТРАХОВИЙ АКТ
при страхуванні майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В.Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджановвверх