Документ z1021-16, действует, текущая редакция — Принятие от 04.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.09.2016. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.07.2016  № 15-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2016 р.
за № 1021/29151

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2008 року за № 129/14820, що додаються.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.Г.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


А.Рева


Г.В.ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
04.07.2016  № 15-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2016 р.
за № 1021/29151

ЗМІНИ
до Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

1. В абзаці першому пункту 4 слова та цифру “згідно з додатком 6” замінити словами та цифрою “згідно з додатком 3”.

2. У пункті 5 слова “відділами призначення пенсій” замінити словами “структурними підрозділами з питань пенсійного забезпечення”.

3. У пункті 7 слова “відділами надходження доходів” у всіх відмінках замінити словами “структурними підрозділами платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб” у відповідних відмінках.

4. У пункті 8 слова “відділи призначення пенсій” замінити словами “структурні підрозділи з питань пенсійного забезпечення”.

5. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Виплата пенсії у разі ліквідації підприємства, визнання його банкрутом, та/або незабезпечення ним фінансування витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється з урахуванням вимог пункту 7 цього Порядку.”.

6. Додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:


Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937
(пункт 4)

ПАМ'ЯТКА

1. Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій (далі - пільгові пенсії) можуть призначатися окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

2. Пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 № 36:

1) чоловікам - при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія;

2) жінкам - при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності у чоловіків 30 років, у жінок - 25 років стажу роботи в період до 01 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 01 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - у чоловіків - не менше 25 років 6 місяців, у жінок - не менше 20 років 6 місяців;

з 01 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – у чоловіків - не менше 26 років, у жінок – не менше 21 року;

з 01 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - у чоловіків - не менше 26 років 6 місяців, у жінок – не менше 21 року 6 місяців;

з 01 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року -у чоловіків - не менше 27 років, у жінок – не менше 22 років;

з 01 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - у чоловіків - не менше 27 років 6 місяців, у жінок - не менше 22 років 6 місяців;

з 01 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - у чоловіків - не менше 28 років, у жінок - не менше 23 років;

з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - у чоловіків - не менше 28 років 6 місяців, у жінок - не менше 23 років 6 місяців;

з 01 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - у чоловіків - не менше 29 років, у жінок - не менше 24 років;

з 01 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - у чоловіків - не менше 29 років 6 місяців, у жінок - не менше 24 років 6 місяців.

3. Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера виключно після надходження у повному обсязі від підприємств та організацій коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії.

4. Перерахування коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії підприємствами та організаціями, здійснюється до дня досягнення особою віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

5. Пенсійний фонд України та його органи не несуть відповідальності за зобов'язання підприємств та організацій щодо своєчасності та повноти перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії.

”.

Начальник
юридичного управління


Т.Б. Рябцевавверх