Документ z1016-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.05.2015, основание - z0479-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2014  № 735


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2014 р.
за № 1016/25793

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 408 від 10.04.2015}

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, статті 265 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 05 грудня 2013 року № 766 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 138/24915.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


І.О. БілоусО.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.07.2014 № 735

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

В.о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюк


Додаток
до Податкової декларації з податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки

ВІДОМОСТІ
про наявні об’єкти житлової нерухомостівверх