Документ z1013-17, действует, текущая редакция — Принятие от 21.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.09.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2017  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2017 р.
за № 1013/30881

Про затвердження форми Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України

З метою застосування єдиного підходу до оформлення результатів верифікації документів про походження товару з України в рамках угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄС, ЄАВТ, СНД, Грузією, Македонією, Чорногорією, Генеральної системи преференцій та відповідно до статті 47 Митного кодексу України, Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 17 грудня 2003 року № 882 «Про затвердження форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за № 1234/8555.

3. Департаменту митної політики (Москаленко О.П.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.07.2017 № 655

ДОВІДКА
про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України

В.о. директора
Департаменту митної політики


С.А. Бедашвверх