Документ z1007-13, действует, текущая редакция — Принятие от 29.05.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.07.2013. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

ЖУРНАЛ
реєстрації радіоізотопних досліджень

Директор Департаменту
реформ тарозвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1007/23539

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень» (далі - форма № 049-1/о).

2. Форма № 049-1/о заповнюється лікарями з радіонуклідної діагностики закладів охорони здоров’я, у складі яких є ці кабінети (відділення).

3. У графах 1, 2 вказуються порядковий номер та дата дослідження.

4. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові хворого, місце проживання згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), вік хворого.

5. У графі 5 вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я (його підрозділу), який направив хворого на дослідження.

6. У графі 6 зазначається номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого, у графі 7 - діагноз при направленні.

7. У графах 8, 9 вказуються вид та результат дослідження.

8. У разі ведення форми № 049-1/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

9. Строк зберігання форми № 049-1/о - 1 рік.

Директор Департаменту
реформ тарозвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвверх