Документ z1004-13, действует, текущая редакция — Принятие от 29.05.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.07.2013. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

КАРТА
хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1004/23536

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 042/о «Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 042/о «Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури» (далі - форма № 042/о).

2. Форма № 042/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, які мають кабінети лікувальної фізкультури (далі - ЛФК).

3. Форма № 042/о заповнюється лікарем з ЛФК на кожного хворого, який займається лікувальною фізкультурою, незалежно від кількості і видів призначених йому процедур.

4. У пунктах 1–6 зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, стать, місце проживання згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), дата народження, місце роботи, посада хворого та відомості про заняття фізкультурою і спортом (систематичність та тривалість). Також на титульній сторінці форми вказуються: відділення (палата), номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого та дати захворювання (одержання травми) і надходження у лікарню, призначення процедур.

5. У пунктах 7-9 вказуються: діагноз хворого при надходженні в лікарню з вказівкою кількості днів лікування; діагноз при надходженні в кабінет ЛФК та дні лікування у ньому; дата, коли хворий розпочав лікування.

6. У пунктах 10-13 зазначаються: короткий анамнез хвороби, проведене лікування, вписуються скарги хворого, основні клінічні дані, перебіг хвороби.

7. У пункті 14 вказуються функціональні проби до навантаження та після нього (зазначаються дата, пульс, артеріальний тиск, дихання).

8. У пункті 15 проставляються антропометричні дані хворого, а саме: зріст (стоячи, сидячи), вага, обхват грудної клітки (вдих, видих, пауза, екскурсія), спірометрія, динамометрія ручна (права, ліва) із зазначенням дати заповнення.

9. У пункті 16 відмічається вимірювання об’єму рухів у суглобах із зазначенням дати, найменування суглоба та об’єму рухів.

10. У пунктах 17, 18 записуються призначення та примітки лікаря з ЛФК.

11. У пункті 19 зазначається облік результатів процедур з ЛФК, а саме: дата, пульс (до занять та після них), суб’єктивні дані.

12. Усі вищезазначені пункти мають бути завірені підписом лікаря з ЛФК.

13. До форми № 042/о додається вкладний листок, що має додаткові відомості про хворих, які отримують ЛФК у зв’язку з порушенням опорно-рухового апарату, де зазначаються: дата, прізвище, ім’я, по батькові хворого та дані функціонального дослідження (рухливість хребта, силова витривалість м’язів, відносна довжина ніг, обхват живота, величина поперекового лордозу). Цей листок має бути завірений підписом лікаря з ЛФК.

14. Після закінчення лікування хворого форма № 042/о підписується лікарем з ЛФК і є підставою для заповнення даних таблиці 4204 форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20 __ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 року за № 1009/14276.

15. У разі ведення форми № 042/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

16. Строк зберігання форми № 042/о - 1 рік.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвверх