Документ z1004-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.01.2014, основание - z2226-13

                                                          
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.10.2010 N 381
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2010 р.
за N 1004/18299
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1045 ( z2226-13 ) від 09.12.2013 }
Про внесення змін до Порядку оформлення
органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні матеріалів
про адміністративні правопорушення

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 N 2457-VI
( 2457-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України" та
вимог статті 308 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до додатка 5 до Порядку оформлення органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про
адміністративні правопорушення, затвердженого наказом ГоловКРУ від
12.03.2009 N 52 ( z0388-09 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 30.04.2009 за N 388/16404 (далі - Порядок),
виклавши його в новій редакції (додається).
2. У тексті Порядку слова "порушення законодавства про
бюджетну систему України" замінити словами "порушення бюджетного
законодавства".
3. Департаменту правової роботи ГоловКРУ (Попов А.Г.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення
ГоловКРУ (Гашков В.М.) після державної реєстрації довести цей
наказ до відома заступників Голови ГоловКРУ, керівників
структурних підрозділів ГоловКРУ, начальників
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації, крім пункту 2, який набирає чинності з дня набрання
чинності Законом України від 08.07.2010 N 2457-VI ( 2457-17 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Бюджетного кодексу України".
Голова П.П.Андрєєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Верховного Суду України К.Т.Кравченко
Перший заступник Генерального
прокурора України В.Пшонка
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов

Додаток 5
до Порядку оформлення
органами державної
контрольно-ревізійної служби
в Україні матеріалів
про адміністративні
правопорушення
( z0388-09 )
Державна контрольно-ревізійна служба в Україні ________________________________________________
(назва органу
державної контрольно-ревізійної служби)
Серія ДКРС N ______

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"__" ____________ 20__ року ___________________________ (дата винесення постанови) (місце винесення постанови)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка винесла постанову)
розглянувши ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік матеріалів справи про адміністративне правопорушення)
відносно _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження,
посада, місце роботи особи, що притягується
до адміністративної відповідальності)
що мешкає за адресою: ____________________________________________ _________________________________________________________________,
ВСТАНОВИВ: _______________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(обставини справи)
що є порушенням __________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік статей, пунктів нормативно-правових
актів, що були порушені)
і передбачає відповідальність згідно з частиною ___ статті _______
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи: _______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)
на підставі пункту 9 статті 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні", статей 234-1, 284 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(Зворотний бік постанови)
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати _________________________________________ винним у
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила
правопорушення) _________________________________________________________________.
(назва порушення відповідно до Кодексу України
про адміністративні правопорушення)
2. Накласти на __________________________________ стягнення у
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка вчинила правопорушення)
вигляді штрафу в розмірі ________________________________________.
(сума цифрами та словами)
3. Штраф сплатити у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення
постанови, а у разі її оскарження (опротестування) - не пізніш як
через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги
(протесту) без задоволення до ____________________________________ _________________________________________________________________.
(найменування установи банку, МФО,
код одержувача та номер рахунка)
4. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України
про адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу у строк,
установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, та примусового виконання цієї
постанови органами державної виконавчої служби стягнути з
правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі _________________ __________________________________________________________________
(цифрами та словами)
Постанова може бути оскаржена (опротестована) згідно зі
статтями 287-290 Кодексу України про адміністративні
правопорушення протягом десяти днів з дня її винесення до
вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) або до суду.
Дата набрання чинності _____________________________________.
(заповняється у разі направлення цієї постанови
на примусове виконання до відповідного органу
державної виконавчої служби)
Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до ____________________________________________________________ року.
(заповняється у разі направлення цієї постанови
на примусове виконання до відповідного органу
державної виконавчої служби)
Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу,
подати до органу державної контрольно-ревізійної служби, що виніс
цю постанову, протягом п'яти робочих днів з дня сплати.
М.П.
____________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________ ____________
особи, яка винесла постанову) (підпис)

Копію постанови одержав _______________ "__" ______ 20__ року
(підпис особи,
на яку накладено штраф)
Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом __________________________________________________________________
(число, місяць, рік, номер платіжного документа)вверх