Документ z1000-18, действует, текущая редакция — Принятие от 27.08.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.09.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018  № 936


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 1000/32452

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України «Про інформацію», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»;

3) форму звітності № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 813 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1056/29186.

3. Форми звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2018/2019 навчального року.

4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

5. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України, головним управлінням статистики в областях, м. Києві в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкування.

6. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

7. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ.Є. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 1000/32452

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти» (далі - звіт) поширюється на всі денні заклади загальної середньої освіти (далі - заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресатів.

4. Звіт щороку складається денними закладами загальної середньої освіти станом на 05 вересня та подається не пізніше 10 вересня:

органу управління освітою за місцезнаходженням;

організації, до сфери управління якої належить цей заклад (для комунальних і державних закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).

II. Порядок складання звіту

1. При визначенні типу закладу загальної середньої освіти необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту», положеннями про відповідний тип закладу загальної середньої освіти, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом закладу.

2. В адресній частині звіту необхідно вказати тип закладу відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту».

3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну звіту, після повної назви і номера закладу необхідно вказати літеру Н.

4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста різних рівнів підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.

5. Графу «Код» в розділах III і IV звіту денні заклади загальної середньої освіти не заповнюють.

III. Заповнення розділу I «Контингенти учнів за класами»

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість класів (без спеціальних класів, дані про які відображаються у рядку 04), а в рядку 05 - кількість учнів у цих класах (без учнів спеціальних класів, дані про яких наводяться в рядку 16).

2. У рядку 02 наводяться дані з рядка 01 про кількість класів з наповнюваністю більше 27 учнів, в рядку 03 - про кількість інклюзивних класів.

3. У рядку 04 наводяться дані про кількість спеціальних класів у денних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Ці дані не включаються до рядка 01. Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) рядок 04 не заповнюють.

4. Графу 2 заповнюють лише спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) та класи для дітей з особливими освітніми потребами, організовані при денних закладах загальної середньої освіти.

5. Графу 3 заповнюють заклади загальної середньої освіти, які організували навчання учнів перших класів у закладах дошкільної освіти.

6. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

7. Рядок 09 заповнюють заклади інтернатного типу (включаючи спеціальні школи-інтернати) за наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем та харчуванням.

8. У рядках 10, 11 необхідно навести дані про кількість учнів, які навчаються відповідно індивідуально та дистанційно (включаючи учнів з особливими освітніми потребами, але без учнів спеціальних класів).

9. У рядках 13-15 наводяться дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти (без спеціальних класів). Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) ці рядки не заповнюють.

10. У рядку 16 зазначаються дані про учнів спеціальних класів, які організовані при денних закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах) для дітей з особливими освітніми потребами. До рядка 05 ці дані не включаються. Рядок 16 не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати) і навчально-реабілітаційні центри.

11. У рядку 17 наводяться дані про учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», що повинно підтверджуватися довідками, виданими управліннями праці та соціального захисту населення.

12. Рядки 19-21 заповнюють денні заклади загальної середньої освіти всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті, що залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення бойових дій, та безпритульні діти. Відсутність батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони здоров’я і органів Національної поліції, які оновлюються раз на півроку, тощо), які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.

Дані рядка 20 включаються до рядка 19.

13. У рядках 22-24 наводяться дані про дітей з інвалідністю (із включенням до рядка 24 даних про учнів спеціальних класів), статус яких повинен підтверджуватися відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, що міститься в особовій справі дитини.

Дані рядка 23 включаються до рядка 22.

14. Рядки 28, 31 заповнюють денні заклади загальної середньої освіти всіх типів. У рядку 28 наводяться дані про всіх учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від категорії постраждалих, а до рядка 29 включаються дані про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

15. Дані рядка 31 наводяться з рядка 29.

16. Рядок 32 заповнюють школи-інтернати (з інтернатним відділенням), наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями цього району (міста).

17. Рядки 35-38 заповнюють всі заклади інтернатного типу.

18. Рядок 38 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються в інших закладах.

19. Опорні заклади наводять інформацію разом з філіями.

IV. Заповнення розділу II «Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за нозологіями»

1. У розділі II дані за рядками 01-11 заповнюють спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення), навчально-реабілітаційні центри та заклади загальної середньої освіти, у яких організовані спеціальні та (або) інклюзивні класи.

2. Сума даних рядків 01-11 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 05 за графою 1 розділу I, сума даних рядків 01-11 за графою 2 - даним рядка 15 за графою 1 розділу I, сума даних рядків 01-11 за графою 3 - даним рядка 16 за графою 1 розділу I, а сума даних рядків 01-11 за графою 4 - даним рядка 13 за графою 1 розділу I.

V. Заповнення розділу III «Мова навчання та мова, що вивчається як предмет»

1. Під час заповнення розділу III слід керуватися типовими навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2. У рядках 01-06 наводяться дані щодо класів (груп) та учнів з одночасним зазначенням мови або мов, якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами, наприклад у молодших класах українською, а в старших - однією з регіональних мов, необхідно навести окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.

3. Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 14 має дорівнювати даним рядка 01 графи 1 розділу I, а сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 - даним рядка 05 графи 1 розділу I.

4. У рядках 07-22 наводяться дані про мови, які вивчаються як самостійний предмет (включаючи іноземні мови), а в рядках 23-27 - факультативно або в гуртках. До рядків 07-22 з розподілом учнів за графами 1-14 мають обов’язково включатися дані про вивчення учнями української мови.

5. Рядки 13-22 заповнюють заклади, у яких іноземні мови вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням іноземних мов, виділивши словами «у тому числі» у рядках 07-14 розділу III дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого класу.

6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови у двох групах одного класу, кожна група учнів відображається за цією мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, кожну з них також необхідно обліковувати за цим розділом як окремий клас. Якщо учні одного й того самого класу вивчають дві іноземні мови, дані про таких учнів і класи, де вивчаються дві іноземні мови, наводяться за кожною мовою окремо.

7. Дані графи 14 мають дорівнювати сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

8. У рядках 28-34 у графі А зазначається, яку саме другу іноземну мову вивчають учні, а за графами 6-13 здійснюється розподіл учнів за класами.

VI. Заповнення розділу IV «Кількість учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів»

1. Розділ IV заповнюють заклади з профільними предметами, а також заклади загальної середньої освіти, у яких є класи з певним профілем навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів навчання, дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів окремо за рядками 01-05 граф 11-14.

Профільними предметами є: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, друга іноземна мова, історія України в контексті всесвітньої історії, правознавство, економіка, мова і література національної меншини, математика, фізика і астрономія, біологія і екологія, хімія, географія, інформатика, технології, мистецтво, фізична культура, захист Вітчизни.

2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 граф 3-14.

3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за навчальними планами загальноосвітніх шкіл).

4. У рядках 15, 17 наводяться дані про загальну кількість у закладі класів з профільним навчанням та з поглибленим вивченням предметів, а в рядках 16, 18 - дані про загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 01-05 графи 14, а сума даних рядка 18 - сумі даних рядків 06-14 графи 14.

VII. Заповнення розділу V «Кількість учнів за віком»

1. У розділі V кількість учнів 1-11 (12) класів необхідно розподілити за віком за рядками 01-17 станом на 01 січня наступного року.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 05 графи 1 розділу І, дані рядка 14 - відповідати даним рядка 06 графи 1 розділу І.

3. Сума даних граф 2-15 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

4. Рядок 16 заповнюють спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) та спеціальні класи, організовані при денних закладах загальної середньої освіти.

5. За рядками 18-21 учні першого класу розподіляються за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 18-21 дорівнює даним рядка 02 графи 1.

VIII. Заповнення розділу VI «Змінність навчання та групи продовженого дня»

1. У розділі VI наводяться відомості про кількість класів і учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), та про групи продовженого дня.

2. Дані графи 6 не включаються до графи 3, а дані графи 7 - до графи 4.

IХ. Заповнення розділу VII «Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти у 20___ році»

1. Розділ VII заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі наводяться дані про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти.

2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, наводяться у рядку 02.

3. У рядку 01 граф 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту, наводяться у рядку 03.

4. Відомості про кількість екстернів («Крім того») наводяться у рядках 08 і 09.

5. У рядках 06, 07, 10 і 11 наводяться дані про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Х. Заповнення розділу VIII «Відомості про класи і класи-комплекти»

1. Під час заповнення розділу VIII необхідно мати на увазі, що класом-комплектом є група з двох і більше учнів 1-4 класів, де викладання веде один учитель.

2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-05 граф 1, 2.

4. Дані рядка 01 графи 1 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за дані, які показані в рядку 01 суми даних граф 3-7 розділу І, за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядка 01 граф 3-7 розділу І дані про такі класи не включаються.

XI. Заповнення розділу IХ «Гуртки, секції, організовані закладом»

1. У розділі наводяться відомості про кількість гуртків, секцій, організованих закладом загальної середньої освіти, та кількість учнів, охоплених ними.

2. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти в приміщенні закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у них наводяться у звіті закладів позашкільної освіти.

3. За рядком 12 наводяться дані за списком щодо учнів, які відвідують гуртки.

XII. Заповнення розділу X «Філії опорного закладу»

1. Розділ Х заповнюють лише опорні заклади, наводячи з розділу І інформацію щодо філій.

2. За рядком 01 наводяться дані про кількість класів у філіях з рядка 01 розділу І, а за рядком 02 - кількість учнів з рядка 05 розділу І.

3. Дані рядків 03-10 мають бути меншими аналогічних даних розділу І.

4. За рядком 11 вказують кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, а в рядку 12 - дані про учнів, для яких організовано підвезення.

5. За рядками 25 і 26 вказується кількість філій, що входять до складу опорного закладу.

XIII. Заповнення розділу XI «Педагогічні працівники»

1. У розділі ХI за рядком 01 наводяться відомості про всіх учителів, у тому числі сумісників, які працюють у закладі, керівників та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з основною роботою працює в цьому закладі і на посаді вихователя, дані про нього потрібно відобразити і як про вчителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 04, 06, 08).

2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються у рядку 03.

3. За рядком 10 наводять дані про асистентів в інклюзивних класах.

4. Спеціальні школи (включаючи інтернатні відділення) рядки 03 і 10 не заповнюють.

ХIV. Заповнення розділу ХII «Відомості про приміщення та матеріальну базу»

1. У розділі ХII наводяться відомості про матеріальну базу закладу.

2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу, розміщених в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші господарські потреби закладу, а також площа надвірних будівель (сараїв, гаражів тощо) у загальну площу не включається.

3. За рядком 02 із загальної площі наводяться дані про площу, здану в оренду, а в рядку 03 «Крім того» - про загальну площу, яку орендує заклад.

4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) включаються всі кімнати, у яких проводяться заняття з учнями, а за рядком 05 зазначається їх площа.

5. У рядках 06, 07, 09, 11, 13-18 зазначаються відомості про кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких відповідно до програми проводяться навчальні заняття з цього предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології і хімії, дані про такі кабінети необхідно навести один раз (або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії).

6. До рядка 20 включаються дані про число робочих місць з комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю працюючих комп’ютерів.

7. У рядку 21 зазначаються дані про навчальні та навчально-виробничі майстерні, де учні проходять навчання.

8. За рядками 22, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 41-43 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаних приміщень та споруд шляхом проставляння «1» (за наявності) або «0» (за відсутності).

9. Рядок 24 заповнюють заклади, які мають навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку ділянку, із зазначенням в цьому рядку її розміру в арах.

10. Рядок 29 заповнюють заклади, які мають водогін, а рядок 33 - які мають каналізацію, незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне.

11. Під час заповнення рядка 35 слід мати на увазі, що наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не вважається гарячим харчуванням.

12. До рядка 47 включаються дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання учнів, у тому числі майстерні.

13. До рядка 48 включають дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 49 - на які є акт про їх аварійний стан.

14. Рядок 50 заповнюють як сільські, так і міські заклади (крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади наводять дані лише про тих учнів, які

навчаються у цих закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.

15. Рядки 56-60 заповнюють усі заклади, які мають бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються, до звіту не включаються.

XV. Заповнення розділу XIII «Відомості про використання сучасних інформаційних технологій»

1. У розділі XIII наводяться дані про сучасні інформаційні технології у закладі.

2. У рядку 01 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які налічуються в закладі. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери і планшети, відомості про які наводяться у рядках 12-16.

3. У рядку 02 вказуються дані про комп’ютери, придбані лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп’ютери, які надані закладу в тимчасове користування або придбані (подаровані) закладу за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.

4. У рядку 04 зазначається інформація про комп’ютери, термін придбання яких становить більше 5 років.

5. У рядку 06 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (з рядка 01), які мають доступ до мережі Інтернет.

6. У рядку 07 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів з рядка 01, які підключені за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі та (або) до мережі Інтернет.

7. У рядках 08-11 наводяться дані (з числа працюючих комп’ютерів) про кількість комп’ютерів з відповідними операційними системами.

8. У рядках 12-16 зазначається інформація щодо кількості технічних засобів, дані про які не входять до рядка 01.

9. У рядку 12 вказуються дані про кількість портативних комп’ютерів. (мобільний або портативний комп’ютер - персональний комп’ютер, який може бути зручно транспортований однією людиною та швидко увімкнений у робочий стан, найчастіше з автономним живленням, з опціональною можливістю бути підключеним до мережі електроживлення). У цьому рядку зазначаються дані про загальну кількість усіх пристроїв, за винятком планшетів, дані щодо яких зазначені в рядках 13-16.

10. Під час заповнення рядків 17-20 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс є апаратно-програмним засобом, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання. Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.

11. Під час заповнення рядків 21-24 слід мати на увазі, що до них вноситься інформація лише про кількість мультимедійного обладнання і комп’ютерні програми для організації візуалізації навчання, дані про які не були зазначені в рядках 17-20.

12. Під час заповнення рядка 25 слід мати на увазі, що сервер - спеціалізований комп’ютер та (або) спеціалізоване обладнання для виконання на ньому сервісного програмного забезпечення. Переважно це комп’ютер, виділений з групи персональних комп’ютерів (або робочих станцій) для виконання будь-яких сервісних завдань без безпосередньої участі людини.

13. У рядку 26 наводяться дані про загальну кількість принтерів - як тих, що призначені для друку на папері, так і спеціалізованих пристроїв, в тому числі 3D-принтерів.

14. У рядку 28 з числа 3D-принтерів вказується кількість принтерів закритого типу.

15. У рядках 29-31 вказуються дані щодо матеріалів, які використовуються в 3D-принтерах.

Якщо матеріал використовується - слід проставити «1», якщо не використовується - «0». У випадку відсутності 3D-принтерів за рядками 27-31 слід проставити «0».

16. У рядку 41 наводиться розрахункова площа приміщень закладу, на якій є достатня якість сигналу Wi-Fi для нормальної роботи в мережі (не менше 0,1 Мбіт/с для передачі даних). У рядку 41 слід проставити «0» у разі відсутності даних за рядками 42-44.

17. У рядку 42 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет пристроїв, які задіяні в освітньому процесі. Дані рядка 42 не можуть бути більше суми рядків 07, 12 та 13.

18. У рядку 43 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет особистих пристроїв.

19. У рядку 44 зазначається можливість підключення за допомогою технології Wi-Fi до локальної мережі з доступом (або без) до мережі Інтернет будь-яких пристроїв (як задіяних в освітньому процесі, так і особистих).

20. У рядках 45-48 наводяться наявні в закладі технології широкосмугового доступу до мережі Інтернет: «1» - технологія використовується, «0» - ні.

21. У рядках 49-53 наводяться наявні в закладі технології бездротового доступу до мережі Інтернет: «1» - технологія використовується, «0» - ні.

22. У рядках 54-57 зазначається доступна швидкість широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Потрібно обирати лише один з рядків 54-57. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших - «0».

23. У рядках 58-61 зазначається швидкість бездротового доступу до мережі Інтернет. Необхідно обрати лише один з рядків 58-61. За наявності декількох технологій доступу або декількох провайдерів, обирається рядок з максимальною швидкістю доступу. У вибраному рядку проставляється «1», в інших - «0».

XVI. Заповнення розділу XIV «Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання»

1. Під час заповнення розділу XIV необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 271 «Про затвердження Примірного переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти».

2. До рядка 01 вносяться дані про кількість діючих програмних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі та перебувають на балансі закладу.

3. До рядків 02-31 включаються відомості про наявність зазначеного обладнання шляхом поставлення «1» за наявності у закладі переліченого або «0» - за відсутності.

XVII. Наведення довідкової інформації

За рядками 01, 02 наводиться довідкова інформація про кількість у закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість дітей у них.

До цих рядків включаються дані про групи в сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в міській - у разі недостатньої кількості дошкільних навчальних закладів або якщо вони перевантажені, віддалені від місця проживання чи діти за станом здоров’я не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади тощо.

До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах, інтернатних відділеннях закладів загальної середньої освіти і для дітей дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про групи вихідного дня.

Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.

В.о. директора департаменту
економіки та фінансування


О.Л. Ткаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 936

ЗВІТ
денного закладу загальної середньої освіти
(Форма № ЗНЗ-1)

В.о. директора департаменту
економіки та фінансування


О.Л. Ткаченковверх