Документ z0997-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2018, підстава - z0182-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

МЕДИЧНА КАРТА ДИТИНИ

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 997/23529

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» (далі - форма № 026/о).

2. Форма № 026/о заповнюється на кожну дитину, яка перебуває у навчально-виховному закладі, і характеризує стан здоров’я та лікувально-профілактичні заходи, які проводились у період перебування дитини у дошкільному навчальному закладі, загальноосвітньому навчальному закладі.

3. Для дітей, які поступили в дошкільні навчальні заклади та дитячі будинки, школи-інтернати, форма № 026/о заповнюється на підставі виписки із форми № 112/о «Історія розвитку дитини» (далі - форма № 112/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302, лікарями-педіатрами дитячих поліклінік, лікарями загальної практики-сімейними лікарями; для учнів загальноосвітніх навчальних закладів - на підставі форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

4. У пункті 1 форми № 026/о щороку записується клас (група), у якому перебуває дитина, праворуч на титульній сторінці форми зазначаються випадки алергічних реакцій у дитини (на медикаменти, продукти харчування, вакцини, алергічні захворювання тощо).

5. Паспортна частина форми № 026/о (пункти 2–5) включає: прізвище, ім’я, по батькові дитини, дату народження, стать, місце проживання і анамнестичні дані на дітей, які поступили в перший клас загальноосвітнього навчального закладу, заповнюється на підставі записів із форми № 112/о лікарями-педіатрами дитячих поліклінік, лікарями загальної практики-сімейними лікарями при проведенні поглибленого огляду цих дітей.

6. Усі інші записи у формі № 026/о роблять медичні працівники навчально-виховних закладів при проведенні поточних, періодичних оглядів та протиепідеміологічних заходів.

7. У розділі І «Позашкільні заняття» форми № 026/о зазначаються заняття дитини спортом, музикою, іноземною мовою тощо.

8. У розділі ІІ «Перенесені хвороби» проставляються дати захворювань на перераховані хвороби (кір, кашлюк, скарлатина, вітряна віспа, дифтерія, вірусний гепатит, епідемічний паротит, краснуха, черевний тиф, туберкульоз тощо).

9. У розділі ІІІ «Відомості про госпіталізацію, санаторно-курортне лікування» проставляються діагноз та дата госпіталізації (число, місяць, рік).

10. У розділі ІV «Пропуски через хворобу» відмічаються пропуски протягом усього періоду перебування дитини в дошкільному навчальному закладі, загальноосвітньому навчальному закладі, дані заповнюються на підставі форми первинної облікової документації № 095/о «Довідка № ___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І–ІV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

11. Інформація про дітей, які перебувають під диспансерним наглядом, у формі № 026/о вноситься у розділ V «Відомості про диспансерне спостереження», який включає контроль за своєчасним відвідуванням спеціаліста і дані флюорографічних та лабораторних досліджень, зазначаються дата, дані огляду та необхідні рекомендації.

12. У розділі VІ «Дегельмінтизація» зазначаються дата та результат лікування гельмінтозів у дітей.

13. У розділі VІІ «Санація порожнини рота» вказуються дані щодо оглядів лікаря-стоматолога, дати їх проведення та результати санації.

14. У розділі VІІІ «Дані поглибленого медичного огляду» відмічаються дані щодо оглядів спеціалістів, дається оцінка фізичного розвитку дитини, записується висновок про стан здоров’я, рекомендації спеціалістів.

15. У розділі IX «Профілактичні щеплення» зазначаються результати проведених обов’язкових щеплень (вакцинація, ревакцинація) проти: поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, туберкульозу, краснухи, вірусного гепатиту В, кору, паротиту, гемофільної інфекції, а також інших щеплень із зазначенням дати, дози, серії препаратів.

16. У розділі X «Професійна консультація із вказівкою медичних протипоказань до професії» вказуються медичні протипоказання до тієї чи іншої професії.

17. У розділ XІ «Рекомендації до занять спортом» записуються поради лікаря щодо занять спортом згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії.

18. У розділі XІІ «Дані поточного медичного огляду» зазначаються дати проведення медичних оглядів, діагнози, призначення.

19. При переведенні дитини з дошкільного навчального закладу у загальноосвітній навчальний заклад, із одного загальноосвітнього закладу в інший форма № 026/о передається разом із особистою справою дитини.

20. У разі ведення форми № 026/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

21. Строк зберігання форми № 026/о - 10 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору