Документ z0992-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.06.2013, основание - z0872-13

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
10.04.2011 N 221
( z0991-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2011 р.
за N 992/19730
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 488 ( z0872-13 ) від 20.05.2013 }

ТИПОВИЙ СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
з узгодження проведення будівництва,
вирубки лісу, полювання, водокористування
у прикордонній смузі

1. Надання адміністративної послуги з узгодження проведення
будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у
прикордонній смузі здійснює орган охорони державного кордону, у
зоні відповідальності якого провадиться така діяльність (далі -
орган охорони державного кордону). Реквізити органів охорони державного кордону, що надають
послугу: Бердянський прикордонний загін: вул. Морозова, 17а,
м. Бердянськ, Запорізька обл., 71110, тел. (061) 532-36-79. Білгород-Дністровський прикордонний загін: вул. Енгельса, 14,
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700,
тел. (048) 496-01-98; Донецький прикордонний загін: вул. Гагаріна, 150а,
м. Маріуполь, Донецька обл., 87521, тел. (062) 951-31-74; Житомирський прикордонний загін: вул. Баранова, 125,
м. Житомир, 10025, тел. (041) 242-41-00; Ізмаїльський прикордонний загін: вул. Чкалова, 36, м. Ізмаїл,
Одеська обл., 68600, тел. (048) 412-31-58; Котовський прикордонний загін: вул. Самборського, 21,
м. Котовськ, Одеська обл., 66300, тел. (048) 622-38-67; Луганський прикордонний загін: квартал Мирний, 21,
м. Луганськ, 91015, тел. (064) 253-53-50; Луцький прикордонний загін: вул. Стрілецька, 6, м. Луцьк,
Волинська обл., 43021, тел. (033) 224-41-44; Львівський прикордонний загін: вул. Личаківська, 74,
м. Львів, 79010, тел. (032) 239-01-00; Могилів-Подільський прикордонний загін: вул. Горького, 2,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл., 24004,
тел. (043) 376-13-66; Мостиський прикордонний загін: вул. Ярослава Мудрого, 113,
м. Мостиська, Львівська обл., 81300, тел. (032) 344-17-60; Мукачівський прикордонний загін: вул. Недецеї, 45,
м. Мукачеве, Закарпатська обл., 89600, тел. (031) 312-12-61; Одеський прикордонний загін: вул. Левітана, 113, м. Одеса,
65121, тел. (048) 761-96-90; Сімферопольський прикордонний загін: вул. Федотова, 27,
м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000,
тел. (065) 225-81-61; Сумський прикордонний загін: м. Суми, а/с 103, 40030,
тел. (054) 267-13-70; Харківський прикордонний загін: вул. Клочковська, 228,
а/с 1112, м. Харків, 61045, тел. (057) 340-42-21; Чернівецький прикордонний загін: вул. Герцена, 2а,
м. Чернівці, 58022, тел. (037) 259-19-00; Чернігівський прикордонний загін: вул. Квітнева, 3в,
м. Чернігів, 14026, тел. (046) 225-80-32; Чопський прикордонний загін: вул. Головна, 55а, м. Чоп,
Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89501,
тел. (031) 271-13-86.
2. Одержувачі адміністративної послуги - юридичні особи,
фізичні особи.
3. Узгодження здійснюється на підставі письмового запиту
(далі - запит), який повинен містити таку інформацію: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, яка звертається із запитом; місцезнаходження юридичної чи місце проживання фізичної
особи, яка звертається із запитом; вид робіт чи іншої діяльності, стосовно яких здійснюється
запит; місце їх проведення у прикордонній смузі із зазначенням
географічних координат; строк, протягом якого планується здійснювати зазначену
діяльність; перелік осіб, що будуть залучатися до зазначеної діяльності,
та їх паспортні дані; перелік транспортних засобів, що будуть використовуватися, із
зазначенням номерних знаків; правова підстава для проведення будівництва, вирубки лісу,
полювання, водокористування у прикордонній смузі. Запит подається окремо на кожний вид діяльності.
4. Здійснення узгодження передбачає такі дії: а) для одержувача адміністративної послуги: подання до органу охорони державного кордону запиту з
інформацією, зазначеною в пункті 3 цього Типового стандарту; отримання узгодження; б) для адміністративного органу: прийняття запиту; реєстрація запиту в журналі обліку запитів; розгляд запиту та перевірка відповідності інформації, наданої
в запиті, існуючим вимогам та наявності правових підстав для
здійснення діяльності в межах прикордонної смуги; лист про узгодження або відмову в узгодженні; інформування відповідних підпорядкованих підрозділів охорони
державного кордону про узгодження певного виду діяльності в межах
прикордонної смуги.
5. Орган охорони державного кордону розглядає запити та
здійснює узгодження у строк не пізніше ніж тридцять календарних
днів з дати їх надходження, а якщо запити не потребують
додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 календарних
днів від дня їх отримання. Цей строк може бути скорочений у разі
необхідності за умови отримання органом охорони державного кордону
відповідних обґрунтувань.
6. Орган охорони державного кордону відмовляє в наданні
адміністративної послуги в разі подання запиту з порушенням вимог,
зазначених у пункті 3 цього Типового стандарту, або якщо
проведення зазначених у запиті робіт може призвести до створення
загрози у сфері безпеки державного кордону України.
7. За результатом розгляду запиту одержувач адміністративної
послуги отримує лист про надання або мотивовану відмову в наданні
адміністративної послуги за підписом керівника органу охорони
державного кордону або особи, що його замінює, з обов'язковим
проставленням печатки органу охорони державного кордону. У листі про надання адміністративної послуги зазначаються: вихідний реєстраційний номер та дата узгодження; інформація про узгодження на конкретний вид діяльності із
зазначенням: а) осіб, що будуть залучатися до такої діяльності; б) місця проведення такої діяльності у межах прикордонної
смуги із зазначенням географічних координат; в) строку проведення такої діяльності.
8. Узгодження надається на безоплатній основі.
9. Посадові особи, які безпосередньо забезпечують надання
адміністративної послуги, повинні мати вищу освіту відповідного
професійного спрямування, дотримуватись вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та нормативно-правових актів, визначених пунктом 12 цього Типового
стандарту.
10. Прийом запитів здійснюється в органах охорони державного
кордону, місцезнаходження яких відповідає транспортній і
пішохідній доступності. Черговість надання адміністративної послуги встановлюється
залежно від моменту надходження до органу охорони державного
кордону запитів, передбачених пунктом 3 цього Типового стандарту. Зразок заповнення запиту про надання зазначеної
адміністративної послуги розміщується на офіційному веб-сайті
Державної прикордонної служби України. При наданні адміністративної послуги поділ одержувачів на
категорії не передбачається.
11. Скарга щодо недотримання вимог цього Типового стандарту
надсилається до Адміністрації Державної прикордонної служби
України: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01034, або через поштову
скриньку Адміністрації Державної прикордонної служби України, яка
розміщена на першому поверсі під'їзду N 1 приміщення Адміністрації
Державної прикордонної служби України, і розглядається у
встановлений законодавством строк. Реєстрація скарг проводиться відповідно до Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ). Адміністрація Державної прикордонної служби України розглядає
скаргу в установленому законодавством порядку і повідомляє
скаржнику рішення, прийняте за результатами розгляду скарги. У разі допущення технічної помилки під час оформлення
адміністративної послуги така помилка виправляється шляхом
підготовки нового листа.
12. Перелік нормативно-правових актів, що стосуються надання
адміністративної послуги: Закон України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ); Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ); постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147
( 1147-98-п ) "Про прикордонний режим".
Перший заступник
Голови Державної прикордонної
служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолінвверх