Документ z0988-17, действует, текущая редакция — Принятие от 24.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.08.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2017   № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 988/30856

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка»

З метою упорядкування питання проведення конкурсу на посаду директора державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» та відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення посади директора державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ», що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома Державного секретаря, Першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І.Заяця.

Міністр

П.А. Клімкін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
24.07.2017 № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 988/30856

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення посади директора державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ»

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про дипломатичну службу», Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281.

2. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на посаду директора державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» (далі - Академія).

3. Директором Академії призначається особа, яка пройшла конкурсний відбір та кандидатуру якої погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти.

4. Рішення про проведення конкурсного відбору ухвалюється Державним секретарем МЗС.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом МЗС.

2. Конкурсний відбір проводиться поетапно, а саме:

прийняття рішення про проведення конкурсу;

оприлюднення МЗС оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Академії;

прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

проведення конкурсного відбору та визначення кандидата на посаду директора Академії.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті МЗС та Академії не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

4. В оголошенні про проведення конкурсу містяться такі відомості:

найменування і місцезнаходження Академії;

назва посади, на яку оголошується конкурс;

професійно-кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду;

перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, та строк їх подання;

дата та місце проведення конкурсу;

номер телефону та адреса електронної пошти для отримання додаткової інформації про проведення конкурсу.

ІІІ. Організація роботи конкурсної комісії

1. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії.

2. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

3. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом.

IV. Порядок подання документів для участі у конкурсі

1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає документи, вказані в оголошенні про проведення конкурсу.

2. Строк подання документів для участі в конкурсі - не менше 20 та не більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення.

3. Конкурс проводиться не пізніше 10 календарних днів після закінчення строку прийняття конкурсною комісією документів від кандидатів на посаду директора Академії.

4. Конкурсна комісія проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим в оголошенні про проведення конкурсу вимогам.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим в оголошенні про проведення конкурсу вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

V. Проведення конкурсу

1. До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, вказаним в оголошенні про проведення конкурсу, та надали необхідні документи.

2. Конкурсний відбір здійснюється шляхом оцінювання концепцій розвитку Академії та проведення співбесіди окремо з кожним кандидатом.

3. За результатами конкурсного відбору конкурсна комісія ухвалює рішення, що оформлюється протоколом, та вносить Державному секретарю МЗС пропозиції щодо призначення директора Академії.

4. Призначення директора Академії за результатами конкурсу здійснюється Державним секретарем МЗС (за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти) шляхом укладання контракту.

5. Результати конкурсу на заміщення посади директора Академії оприлюднюються на офіційному веб-сайті МЗС та Академії.

6. Наказ МЗС про призначення на посаду директора Академії може бути оскаржений відповідно до чинного законодавства України.

Т.в.о. Директора Департаменту
менеджменту персоналу


Н.В. Остапенковверх