Про внесення змін до наказу від 17 березня 2004 року N 25/5/39
Приказ Министерства юстиции Украины; Пенсійний фонд; Акт, Форма типового документа от 27.08.2007689/5/144
Документ z0985-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 20.01.2012, основание - z1558-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2007 N 689/5/144
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2007 р.
за N 985/14252
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 3594/5/189 ( z1558-11 ) від 26.12.2011 }
Про внесення змін до наказу
від 17 березня 2004 року N 25/5/39

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2006 року N 1577 ( 1577-2006-п ), пункту 7 Положення
про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента
України від 1 березня 2001 року N 121 ( 121/2001 ) (із змінами та
доповненнями), та з метою покращення взаємодії органів державної
виконавчої служби та Пенсійного фонду України та вдосконалення
системи взаємозвірення виконавчих документів за рішеннями про
стягнення коштів на користь держави в інтересах органів Пенсійного
фонду України, а також постанов у справах про адміністративні
правопорушення Н А К А З У Є М О:
1. До наказу Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду
України "Про взаємодію органів державної виконавчої служби та
Пенсійного фонду України" від 17 березня 2004 року N 25/5/39
( z0330-04 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 17 березня 2004
року за N 330/8929, унести такі зміни:
1.1. У преамбулі слова та цифри "Відповідно до пункту 3,
підпункту 18 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого Указом Президента України від
30.12.97 N 1396/97 ( 1396/97 ) (зі змінами і доповненнями)"
замінити словами та цифрами "Відповідно до пункту 3, підпункту 19
пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2006 року N 1577 ( 1577-2006-п )".
1.2. У пункті 1 слова "начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами
"начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві
та Севастополі".
1.3. Додаток до пункту 1.7 наказу викласти в редакції, що
додається.
2. Директору Департаменту державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України Тісногуз В.В. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від
3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами та доповненнями).
3. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України (Тісногуз В.В.), юридичному управлінню Пенсійного
фонду України (Рябцева Т.Б.) довести цей наказ до відома Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, головних управлінь Пенсійного фонду України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі
і забезпечити належне його виконання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Ємельянову І.І. та заступника Голови
правління Пенсійного фонду України Коренєва О.С.
Міністр юстиції України О.Лавринович
Голова правління
Пенсійного фонду України Б.Зайчук

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції,
Пенсійного фонду
17.03.2004 N 25/5/39
( z0330-04 )
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
та Пенсійного фонду
від 27.08.2007 N 689/5/114)

АКТ
звірення виконавчих документів за рішеннями
про стягнення коштів на користь держави
в інтересах органів Пенсійного фонду України
за __________ 200__ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ А. Виконавчі провадження (сторінка 1) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Категорії | Залишок | Надійшло |Відмовлено | Підлягало примусовому | Закінчено | У тому |Повернуто | Усього | Залишок | Зупинено | |з/п|виконавчих |виконавчих|виконавчих|у відкритті| виконанню виконавчих |провадженням| числі |виконавчих| завершено |виконавчих|виконавчих| | |документів |документів|документів|виконавчого| документів | виконавчих | фактично |документів|документів |документів|документів| | | |на початок|у звітному|провадження|(гр.1+гр.2-гр.3=гр.8+гр.9)|документів |виконано | |у звітному |на кінець |(з гр. 9) | | | |звітного |періоді | | | |виконавчих| |періоді |звітного | | | | |періоду | | | | |документів| |(гр.5+гр.7)|періоду | | | | | | | | | |(з гр. 5) | | | | | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів в | | | | | | | | | | | | |інтересах органів | | | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | | | |(сума рядків | | | | | | | | | | | | |2+3+4+5), з них: | | | | | | | | | | | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | | | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | | | |недоїмки із | | | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | | | |---+-------------------+----------+----------+-----------+--------------------------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------| | N |Категорії | З них на підставі |Кількість документів | Кількість | Кількість | |з/п|виконавчих |-------------------------------------------------------------------------| про стягнення з |документів,|документів,| | |документів | зупинення | порушення | надання |унесення підприємства| подання |підприємств-боржників| за якими | які | | | | виконання | судом | судом |паливно-енергетичного| скарги на | з часткою держави в |закінчився |надійшли на| | | | посадовою |провадження | відстрочки |комплексу до Реєстру | дії |статутному фонді не |6-місячний |виконання | | | |особою, якій|у справі про| виконання | підприємств, п. 15 | державного | менше 25 % |термін |протягом | | | | законом |банкрутство | рішення, | ст. 34 ЗУ "Про |виконавця, | (з гр. 9) |виконання |останнього | | | |надано таке |боржника, |п. 13 ст. 34| виконавче |п. 5 ст. 35 | |(з гр. 9) |місяця | | | | право, п.6 |п. 8 ст. 34 | ЗУ "Про | провадження" | ЗУ "Про | | |звітного | | | | ст. 34 ЗУ | ЗУ "Про | виконавче | (з гр.10) | виконавче | | |періоду | | | | "Про | виконавче |провадження"| |провадження"| | |(з гр. 9) | | | | виконавче |провадження"| (з гр. 10) | | (з гр. 10) | | | | | | |провадження"| (з гр. 10) | | | | | | | | | | (з гр.10) | | | | | | | | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | А | Б | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | |стягнення коштів в | | | | | | | | | | |інтересах органів | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | |(сума рядків | | | | | | | | | | |2+3+4+5), з них: | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | |недоїмки із | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+-----------+-----------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ Б. Провадження за сумами в грн (сторінка 2) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Категорії | Залишок | Суми, |Відмовлено |Фактично підлягало | Закінчено | У тому |Повернуто | Усього | |з/п| виконавчих |нестягнутих|пред'явлені|у відкритті| стягненню |провадженням| числі |виконавчих| завершено | | | документів | сум на |до |виконавчого|(гр.19+гр.20-гр.21)|виконавчих |фактично|документів|документів у| | | | початок |стягнення у|провадження| |документів |виконано|на суму | звітному | | | | звітного |звітному |на суму | |на суму |на суму | | періоді на | | | | періоду |періоді | | | |(з гр. | | суму | | | | | | | | |23) | |(гр.23+гр.25)| |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | А | Б | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | |стягнення коштів в | | | | | | | | | | |інтересах органів | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | |(сума рядків | | | | | | | | | | |2+3+4+5), з них: | | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | |недоїмки із | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------------+------------+--------+----------+-------------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ Б. Провадження за сумами в грн (сторінка 3) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Категорії |Стягнуто| Залишок | Зупинено | З них на підставі: | Про стягнення з | Сума за | Сума за | |з/п| виконавчих | у | виконавчих |документів|-------------------------------------------------------------------------|підприємств-боржників|документами,|документами,| | | документів |звітному|документів на|на суму | зупинення | порушення | надання |унесення підприємства| подання | з часткою держави в | за якими | які | | | |періоді | кінець |(з гр. 28)| виконання | судом | судом |паливно-енергетичного| скарги на | статутному фонді не | закінчився |надійшли на | | | | | звітного | | посадовою |провадження | відстрочки |комплексу до Реєстру | дії | менше 25 % | 6-місячний | виконання | | | | | періоду на | |особою, якій|у справі про| виконання | підприємств, п. 15 | державного | (з гр. 28) | термін | протягом | | | | | суму | | законом |банкрутство | рішення, | ст. 34 ЗУ "Про | виконавця, | | виконання | останнього | | | | |(гр.22-гр.26-| |надано таке | боржника, | п. 13 ст. | виконавче | п. 5 | | (з гр. 28) | місяця | | | | |(гр.27-гр.24)| | право, | п. 8 ст. | 34 ЗУ "Про | провадження" | ст. 35 ЗУ | | | звітного | | | | | | | п.6 ст.34 | 34 ЗУ "Про | виконавче | (з гр.29) | "Про | | | періоду | | | | | | | ЗУ "Про | виконавче |провадження"| | виконавче | | |(з гр. 28) | | | | | | | виконавче |провадження"| (з гр. 29) | |провадження"| | | | | | | | | |провадження"| (з гр. 29) | | | (з гр. 29) | | | | | | | | | | (з гр. 29) | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | А | Б | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів в | | | | | | | | | | | | | |інтересах органів | | | | | | | | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | | | | | | | | | |(сума рядків | | | | | | | | | | | | | |2+3+4+5), з них: | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | | | | |недоїмки із | | | | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-------------+----------+------------+------------+------------+---------------------+------------+---------------------+------------+------------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Текст Додатку змінено згідно з ДІ ОВУ N 66, 2007 р.,
стор. 117-118 }
Начальник Головного управління юстиції Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в ____________________ області (місті) в ____________________ області (місті)
__________________ (_________________) __________________ (_________________)
"____"________________ 200__ року "____"________________ 200__ рокувверх