Положення про регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Положение от 11.06.200763
Документ z0977-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.06.2017, основание - z0466-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини Міністерства
аграрної політики України
11.06.2007 N 63
( z0976-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2007 р.
за N 977/14244

{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 120 ( z0466-17 ) від 13.03.2017 }

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну державну лабораторію
ветеринарної медицини
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 726 ( z2045-12 ) від 23.11.2012
N 185 ( z0621-15 ) від 13.05.2015 }
{ У тексті Положення слова "Державного департаменту ветеринарної
медицини" та "Управління ветеринарної медицини в області" в
усіх відмінках замінено відповідно словами "Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України" та "головного
управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
в області" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 726
( z2045-12 ) від 23.11.2012 }

1. Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини
(далі - лабораторія) створюється відповідно до Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і підпорядковується головному
управлінню ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, в
області. Відповідно до статті 62 Закону України "Про ветеринарну
медицину" методичне забезпечення лабораторної діагностики здійснює
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи. Лабораторія є правонаступником обласної державної лабораторії
ветеринарної медицини або республіканської державної лабораторії в
Автономній Республіці Крим. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 726 ( z2045-12 ) від
23.11.2012 }
2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, іншими актами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України,
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи, головного управління
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, в області та
цим Положенням і повинна бути акредитована Національним агентством
з акредитації України або органом з акредитації іноземної держави
та атестована в державній метрологічній системі. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 726 ( z2045-12 ) від
23.11.2012 }
3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з
питань лабораторної діагностики хвороб тварин, оцінки якості та
безпечності продуктів тваринного, а на ринках і рослинного
походження, у тому числі сировини, та харчової продукції, кормів
тваринного, рослинного походження, кормових добавок, також
організації ветеринарної лабораторної справи.
4. Лабораторія має матеріально-технічну базу (територію і
будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій з
піддослідними тваринами тощо) та проводить у повному обсязі і на
сучасному рівні відповідно до повноважень, наданих Державною
ветеринарною та фітосанітарною службою України,
патологоанатомічні, гістологічні, мікроскопічні, бактеріологічні,
біологічні, токсикологічні, біохімічні, мікологічні, серологічні
імунологічні, вірусологічні, гельмінтологічні, гематологічні,
радіологічні та інші лабораторні дослідження. До складу
лабораторії входять державні лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках як її структурні підрозділи за наявності зони
обслуговування. Матеріальні цінності лабораторії є державною
власністю.
5. Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики
України від 09.02.2001 N 21 ( v0021555-01 ) "Про внесення змін і
доповнень до наказу Міністерства агропромислового комплексу
України від 11 вересня 1998 р. N 264" регіональна лабораторія є
базовою організацією з метрологічного забезпечення з питань
метрологічного забезпечення та акредитації міських, районних,
міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини, державних
лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках та інших
лабораторій ветеринарної медицини суб'єктів господарювання щодо
забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації
продукції тваринного походження.
6. Утримання території, приміщень, обладнання лабораторії,
умови і режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони
праці в лабораторіях ветеринарної медицини, які затверджені
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства
праці та соціальної політики України від 20.04.99 N 67
( z0695-99 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
11.10.99 за N 695/3988.
7. Річні плани роботи лабораторії складаються з урахуванням
епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва
області, а також інструкцій щодо профілактики та боротьби з
хворобами тварин, погоджуються Державним науково-дослідним
інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи і затверджуються головним управлінням ветеринарної
медицини в Автономній Республіці Крим, в області.
8. Основними завданнями лабораторії є: профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та
незаразних хвороб тварин; вдосконалення методів діагностики, контроль за роботою та
методичне керівництво діяльністю міських, районних, міжрайонних
державних лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, контроль за
дотриманням ними методик та виконання обов'язкового обсягу
досліджень, режиму роботи і техніки безпеки; захист населення від
хвороб, спільних для тварин і людей; забезпечення метрологічного нагляду та акредитації міських,
районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини,
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
лабораторій суб'єктів господарювання, проведення на своїй базі
лабораторних досліджень матеріалів та видача в установленому
порядку експертних висновків; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини
лабораторій; впровадження в практику досягнень ветеринарної
медицини; визначення якості та безпечності продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, а також кормів тваринного і
рослинного походження, кормових добавок шляхом проведення повного
комплексу досліджень, видача експертних висновків з
рекомендаціями; охорона території області від занесення з територій інших
держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових
діагностичних досліджень.
9. До компетенції лабораторії належать: державний ветеринарно-санітарний контроль за продукцією
тваринного, а на ринках і рослинного походження; бактеріологічний, радіологічний, паразитологічний і
токсикологічний контроль на підприємствах переробки продовольчої
сировини тваринного походження різних форм власності: на
потужностях (об'єктах), де виробляються, переробляються,
зберігаються продукти, які становлять значний ризик для здоров'я
та життя людей (тварин); організація проведення лабораторно-клінічних (вірусологічних,
бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патологоанатомічних,
гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших
досліджень з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та
безпечності продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження, кормів тваринного і рослинного походження, води; відбір зразків продукції тваринного, рослинного і
біотехнологічного походження, необхідних для проведення
відповідних досліджень; проведення діагностичних досліджень матеріалів, що надходять
з господарств, а за наявності зони обслуговування виконання усіх
видів планових досліджень матеріалів з метою профілактики,
установлення причин захворювання або загибелі тварин, проведення
ветеринарно-санітарної експертизи, у тому числі токсикологічної,
мікрологічної, мікробіологічної, іхтіопатологічної і радіаційної; видача експертних висновків на об'єкти, що підлягають
обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; надавання практичної, методичної, консультативної допомоги
територіальним органам ветеринарної медицини, міським, районним,
міжрайонним державним лабораторіям ветеринарної медицини,
державним лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи на
ринках, спеціалістам державних установ ветеринарної медицини та
господарств області з питань профілактики, діагностики і боротьби
з хворобами тварин та ветеринарно-санітарної експертизи продукції
тваринного, а на ринках і рослинного походження; проведення семінарів, стажувань лікарів ветеринарної
медицини, лаборантів; подання у встановленому порядку головному управлінню
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, в області
розрахунків щодо потреби асигнувань на утримання лабораторії,
придбання необхідних матеріалів для проведення досліджень; підвищення кваліфікації фахівців; направляти на місця
спеціалістів для уточнення діагнозу; надавання практичної допомоги
в організації і проведенні протиепізоотичних та
ветеринарно-санітарних заходів у разі виникнення особливо
небезпечних хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і
людей; проведення за завданням вищих державних органів ветеринарної
медицини випробувань нових діагностичних препаратів; впровадження
в практику роботи державних лабораторій ветеринарної медицини
області апробованих методик, настанов, нової лабораторної техніки
та обладнання; аналіз та узагальнення звітів лабораторій ветеринарної
медицини області та подання звітів у встановленому порядку; проведення атестації робочих місць, акредитації міських,
районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини,
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
лабораторій суб'єктів господарювання; виконання метрологічних вимог та забезпечення режиму роботи з
мікроорганізмами II, III, IV груп патогенності та мікроорганізмами
I-IV груп патогенності для тварин; може брати участь разом з державною
санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків
виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і
тварин; { Абзац шістнадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 726
( z2045-12 ) від 23.11.2012 } виконання доручень Державного науково-дослідного інституту з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
головного управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці
Крим, в області та інших робіт, які входять до компетенції
лабораторії.
10. Лабораторія у межах компетенції має право: надавати державним лабораторіям ветеринарної медицини
вказівки щодо усунення виявлених порушень при проведенні
досліджень, дотримання режиму роботи і правил охорони праці,
ветеринарно-санітарних правил, спрямованих на поліпшення
діагностичної роботи; вносити головному управлінню ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, в області та його структурним
підрозділам пропозиції з питань поліпшення профілактики,
діагностики та ліквідації хвороб тварин, оцінки якості та
безпечності продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження; отримувати від юридичних та фізичних осіб, діяльність яких
пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тварин, а
також виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та
реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження, документи і матеріали, необхідні для вивчення
епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; отримувати документи і матеріали від міських та інших
лабораторій, необхідні для вивчення епізоотичного та
ветеринарно-санітарного стану; коригувати плани роботи державних
лабораторій ветеринарної медицини в закріпленій області і
спрямовувати їх діяльність з урахуванням епізоотичного стану
тваринництва в області; перевіряти проведення передбачених відповідними інструкціями
заходів, які забезпечують своєчасну профілактику, діагностику і
ліквідацію інфекційних та інвазійних хвороб тварин; одержувати від міських, районних, міжрайонних державних
лабораторій ветеринарної медицини необхідну інформацію, що
характеризує стан і наслідки їх діяльності та епізоотичну ситуацію
з окремих хвороб; видавати експертні висновки за результатами
лабораторно-діагностичних досліджень про захворювання тварин,
ветеринарно-санітарну якість продукції тваринного, а на ринках і
рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження
та води; займатися міжнародною діяльністю в межах повноважень, наданих
їй Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України
відповідно до законодавства, здійснювати діяльність по придбанню,
ввезенню, вивезенню, перевезенню, зберіганню, відпуску та знищенню
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із
Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ).
11. Лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної
медицини, який одночасно є завідувачем одного з відділів і
державним інспектором ветеринарної медицини, має досвід практичної
роботи за фахом не менше п'яти років, пройшов відповідну
підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор лабораторії
призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України за поданням
начальника головного управління ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, в області та за погодженням з директором
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи. Заступники директора,
завідувачі відділів, головний бухгалтер призначаються на посади і
звільняються з посад директором лабораторії за погодженням з
директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Інші працівники
лабораторії та її структурних підрозділів призначаються на посади
і звільняються з посад відповідно до законодавства. { Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 726 ( z2045-12 ) від 23.11.2012 }
12. Директор лабораторії організовує роботу лабораторії: розподіляє обов'язки її працівників; затверджує посадові
інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення
діловодства; організовує та проводить перевірки роботи державних
лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках та лабораторій
суб'єктів господарювання; за матеріалами перевірки при потребі припиняє їх діяльність
або окремих їх підрозділів; визначає ступінь відповідальності завідувачів відділів,
головного (провідного) бухгалтера та інших працівників згідно з
чинним законодавством; несе відповідальність за невиконання покладених на
лабораторію завдань і функцій, неправильне використання грошових
коштів та інших матеріальних цінностей лабораторії згідно з чинним
законодавством; призначає директорів міських, районних, міжрайонних державних
лабораторій ветеринарної медицини, державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках за погодженням з
районними, міськими управліннями ветеринарної медицини.
13. Директор лабораторії має право: давати начальникам управлінь ветеринарної медицини в районах
рекомендації з питань поліпшення лабораторно-діагностичної роботи; вносити пропозиції у відповідні державні органи ветеринарної
медицини про призначення на посади і звільнення з посад директорів
міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної
медицини, а також завідувачів державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; застосовувати до працівників лабораторії в установленому
порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; виступати представником з питань, які належать до компетенції
лабораторії, у всіх державних підприємствах, установах,
організаціях та суді без особливого на це доручення.
14. Лабораторія забезпечується спеціальним автотранспортом та
іншими матеріально-технічними засобами.
15. Структура та штатна чисельність лабораторії визначаються
з урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану
тваринництва області. При лабораторії можуть створюватися
госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на
договірній основі.
16. Лабораторія утримується за рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 185 ( z0621-15 ) від
13.05.2015 }
17. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
18. Лабораторія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку, бланки, кутовий штамп зі
своїм найменуванням.
19. Ліквідація лабораторії здійснюється в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Заступник голови Державного
департаменту ветеринарної
медицини В.В.Башинськийвверх