Документ z0975-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.09.2012, основание - z1440-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
04.08.2011 N 2136
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2011 р.
за N 975/19713
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 896 ( z1440-12 ) від 03.08.2012 }
Про внесення змін до наказу Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту
від 23.09.2005 N 2098

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 N 524 ( 524-2011-п ) "Питання оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Н А К А З У Ю:
1. Внести до абзацу першого примітки 1 до додатка 1 до наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
23.09.2005 N 2098 ( z1286-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1286/11566
(зі змінами), такі зміни: 1) доповнити абзац після цифр і слова "625 гривень" словами і
цифрами "; з 1 липня - 635 гривень; з 1 вересня - 641 гривня; з
1 жовтня - 660 гривень; з 1 грудня - 704 гривні"; 2) друге речення виключити.
2. Керівникам бюджетних науково-дослідних установ у штатному
розписі установлювати: 1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. - посадові оклади
(тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах: першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні; другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень; третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень; четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень; п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень; шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень; 2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. - посадові оклади (тарифні
ставки) працівників сьомого тарифного розряду - у розмірах
відповідно 1015 і 1040 гривень.
3. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 липня 2011 року.
Заступник Міністра у зв'язках
з Верховною Радою України
та іншими органами
державної влади,
Голова комісії
з проведення реорганізації Ю.П.Сизенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики
України - керівник апарату В.Коломієць
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченковверх