Документ z0960-14, действует, текущая редакция — Редакция от 13.03.2018, основание - z0183-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 26.01.2018 № 157)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 157 від 26.01.2018}

ВІДОМІСТЬ
обліку відвідувань пацієнтів

{Форма № 039/о в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.07.2014 № 527
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 26.01.2018 № 157)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2014 р.
за № 960/25737

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань  пацієнтів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» (далі - форма № 039/о).

2. Форма № 039/о заповнюється щомісяця медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом та відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних, диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських та фельдшерських пунктах охорони здоров’я.

3. Форму № 039/о заповнюють також лікарі-консультанти, завідувачі відділень, лікарі денних стаціонарів, які ведуть амбулаторний прийом у поліклініці та вдома.

4. Лікарі допоміжних відділень (кабінетів) враховують відвідування за формою № 039/о при призначенні процедур та досліджень, якщо зроблено відповідний запис у формах первинної облікової документації: № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - наказ МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110), або № 112/о «Історія розвитку дитини № ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі - наказ МОЗ від 28 липня 2014 року № 527).

5. Форму № 039/о заповнюють також психотерапевти при проведенні групових занять: число відвідувань враховується за кількістю хворих, які перебувають у групі. Обліку підлягають відвідування лікарів, які надають медичну допомогу в спеціально виділений для амбулаторного прийому час: у разі виїздів в інші заклади охорони здоров’я (районні лікарні, дільничні лікарні і амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМСД).

6. Відвідування, які здійснені пацієнтом протягом дня до одного і того самого лікаря, враховуються як одне відвідування.

7. Не заповнюють форму № 039/о лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, лікарі військових комісаріатів.

8. Форму № 039/о не заповнюють лікарі-стоматологи, лікарі зубні, які враховують свою роботу за формами первинної облікової документації: № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженою наказом МОЗ від 28 липня 2014 року № 527; № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда», затверджених наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110.

9. Форма № 039/о заповнюється на підставі форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 157).

10. На титульній сторінці форми № 039/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність лікаря/молодшого спеціаліста з медичною освітою, а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

11. У графі «А» зазначаються числа місяця, за який заповнюється форма № 039/о.

12. У графі 1 зазначається загальна кількість відвідувань пацієнтами лікарів усіх спеціальностей/молодших спеціалістів з медичною освітою, які ведуть амбулаторний прийом.

13. У графі 2 зазначається загальна кількість відвідувань медичного персоналу дітьми віком 0-17 років включно (із графи 1).

14. У графі 3 вказується кількість відвідувань медичним персоналом пацієнтів вдома, усього (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 - 17 років включно).

15. У графі 4 вказується кількість відвідувань медичним персоналом дітей віком 0-17 років включно вдома (у тому числі патронажних) (із графи 3).

16. Строк зберігання форми № 039/о - 1 рік після звітного періоду.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

В.о. директора Департаменту
медичної допомоги


А. Терещенковверх