Документ z0957-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.08.2007 N 671
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2007 р.
за N 957/14224
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення зміни
до Порядку здійснення митного контролю
й митного оформлення товарів
із застосуванням вантажної митної декларації

Відповідно до стандартних правил 6.3 і 6.4 розділу 6
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур (у зміненій редакції) ( 995_643 ), статті 13 Митного
кодексу України ( 92-15 ), пункту 55 Заходів щодо виконання у
2005 році Плану дій Україна - ЄС, затверджених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 N 117-р ( 117-2005-р ),
і з метою подальшого вдосконалення та спрощення порядку митного
контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної
митної декларації і впорядкування практичного застосування системи
аналізу та управління ризиками під час здійснення митного контролю
та митного оформлення Н А К А З У Ю:
1. Підпункт 25 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами), доповнити
абзацом другим такого змісту: "Потреба проведення митного огляду та визначення обсягів
інших митних процедур може бути визначена також за результатами
оцінки ризику за ВМД ( za437-05, zb437-05 ) автоматизованою
системою аналізу та управління ризиками. Порядок дій посадових
осіб ПМО при застосуванні автоматизованої системи аналізу та
управління ризиками визначається Держмитслужбою за погодженням з
Міністерством фінансів України". У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятнадцятий вважати абзацами
третім-шістнадцятим.
2. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.),
Департаменту аналізу ризиків та аудиту (Жиляєв І.В.) і Юридичному
департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги
цього наказу.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів
після його офіційного опублікування. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної митної
служби України Р.А.Черкасський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов



вверх