Документ z0951-17, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.06.2019, основание - z0557-19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 723


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 951/30819

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 636 від 11.05.2019}

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до частини другої статті 6, пункту 6 частини першої статті 7 та частини сьомої статті 19 Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 5 Закону України від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до органу ліцензування разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії (здійснення освітньої діяльності);

форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до органу ліцензування разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії (здійснення освітньої діяльності)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.05.2017  № 723

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
Міністерства освіти
і науки України

А.Г. Шевцоввверх