Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами
Державне казначейство; Приказ, Порядок, Форма типового документа от 18.11.2002213
Документ z0938-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.03.2011, основание - z0209-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2002 N 213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2002 р.
за N 938/7226
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
казначейської служби
N 24 ( z0209-11 ) від 03.02.2011 }
Про затвердження Порядку зупинення
операцій з бюджетними коштами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 194 ( z0611-08 ) від 10.06.2008
N 485 ( z1153-08 ) від 17.11.2008 }
На виконання статті 120 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2002
N 1627 ( 1627-2002-п ) "Про механізм зупинення операцій з
бюджетними коштами" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок зупинення операцій з бюджетними
коштами, що додається.
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) забезпечити
державну реєстрацію зазначеного Порядку в Міністерстві юстиції
України.
3. Управлінню організації діловодства та контролю
виконавської дисципліни (Радзіховський Л.Ф.) забезпечити доведення
цього наказу до відома управлінь Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
18.11.2002 N 213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2002 р.
за N 938/7226

ПОРЯДОК
зупинення операцій з бюджетними коштами

1. Цей Порядок визначає механізм застосування Міністерством
фінансів України, Державним казначейством України, органами
Державної контрольно-ревізійної служби України, місцевими
фінансовими органами, головами виконавчих органів міських, міст
районного значення, селищних та сільських рад, головними
розпорядниками бюджетних коштів процедури зупинення операцій з
бюджетними коштами відповідно до статті 120 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) до розпорядників та/або одержувачів бюджетних
коштів, яким доведено відповідні бюджетні асигнування, за вчинені
ними бюджетні правопорушення.
2. Порядок поширюється на операції з бюджетними коштами
розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, у яких Міністерством
фінансів України, Державним казначейством України (центральним
апаратом та його територіальними органами), органами Державної
контрольноревізійної служби України, місцевими фінансовими
органами, головами виконавчих органів міських, міст районного
значення, селищних та сільських рад, головними розпорядниками
бюджетних коштів (надалі - уповноважені органи) виявлено бюджетні
правопорушення, встановлені Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )
та іншими нормативно-правовими актами щодо недотримання порядку
складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання
бюджету чи звіту про виконання бюджету.
3. У разі виявлення бюджетного правопорушення, визначеного
пунктом 2, складається протокол про бюджетне правопорушення за
формою, передбаченою Порядком складання, передачі за належністю
Протоколу про бюджетне правопорушення, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 26.02.2002 N 129 ( z0213-02 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2002 за
N 213/6501. Якщо факт бюджетного правопорушення зафіксовано в акті
ревізії, то протокол про бюджетне правопорушення не оформляється.
Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами приймається
уповноваженим органом у формі розпорядження (додаток 1) на
підставі протоколу про бюджетне правопорушення протягом трьох
робочих днів з дня його підписання або акта ревізії протягом
десяти робочих днів з дати його реєстрації, а в разі наявності
заперечень (зауважень) до акта ревізії - протягом трьох робочих
днів з дати надання письмового висновку щодо таких заперечень
(зауважень). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного казначейства N 194 ( z0611-08 ) від 10.06.2008, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 485
( z1153-08 ) від 17.11.2008 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 194 ( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
4. У разі прийняття уповноваженим органом розпорядження про
зупинення операцій з бюджетними коштами зупиненню підлягають
операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та/або
одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою (тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів), за якою
виявлено бюджетне правопорушення, та бюджетною програмою
(тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів), яка передбачає утримання установи. Якщо бюджетне правопорушення виявлено за бюджетною програмою
(тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів), яка відсутня у поточному бюджетному періоді, то
уповноважений орган в розпорядженні про зупинення операцій з
бюджетними коштами зазначає бюджетну програму (тимчасову
класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів), яка
передбачає утримання установи. При цьому зупиненню підлягають будь-які операції, за
винятком: сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), інших
платежів до бюджетів і державних цільових фондів (у тому числі
пені, фінансові санкції); виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано
право стягнення коштів; операцій із здійснення видатків, які передбачені за кодами
економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ) 1110 (у тому
числі 1111, 1112), 1120, 1132, 1133, 1340 (у тому числі 1341,
1342, 1343), 1160 (у тому числі 1161, 1162, 1163, 1164), а також
видатків, які у плані використання бюджетних коштів відображені за
рядками, які відповідають цифровому значенню зазначених вище
кодів. { Пункт 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 194
( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
5. Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами
складається в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, підписується керівником уповноваженого органу або його
заступником, засвідчується печаткою та реєструється в
уповноваженому органі. Перший примірник розпорядження про зупинення операцій з
бюджетними коштами направляється (надсилається рекомендованим
поштовим відправленням або подається нарочним) протягом 2 робочих
днів з дати його реєстрації уповноваженим органом до відповідного
органу Державного казначейства, де відкрито рахунки підприємству,
установі, організації, які допустили бюджетне правопорушення (далі
- установа-порушник). Другий та третій примірники розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами в такий самий термін і в тому самому
порядку направляються установі-порушнику, розпоряднику бюджетних
коштів вищого рівня або відповідному фінансовому органу.
Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами
направляється фінансовому органу лише у разі зупинення операцій за
коштами місцевого бюджету. Четвертий примірник розпорядження про зупинення операцій з
бюджетними коштами залишається в уповноваженому органі, який його
склав.
6. Орган Державного казначейства в день надходження реєструє
розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами в
журналі реєстрації розпоряджень про зупинення операцій з
бюджетними коштами (додаток 2). { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 194 ( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
7. Орган Державного казначейства не пізніше наступного
робочого дня після отримання розпорядження про зупинення операцій
з бюджетними коштами зупиняє відповідні операції і направляє
уповноваженому органу корінець розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах
Державного казначейства, із зазначенням дати його отримання та
виконання.
8. Всі платіжні доручення, що надійшли до органу Державного
казначейства після отримання розпорядження про зупинення операцій
з бюджетними коштами, повертаються органом Державного казначейства
без виконання установі, де виявлено бюджетне правопорушення, разом
з відмовою у прийнятті до виконання платіжних доручень у формі,
визначеній Державним казначейством. Зупинення операцій з бюджетними коштами не є підставою для
відмови у реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. { Пункт 8 в редакції Наказу Державного казначейства N 194
( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
9. Підставою для відновлення операцій за рахунками
розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів є: розпорядження уповноваженого органу про відновлення операцій
з бюджетними коштами за формою, що додається (додаток 3); закінчення терміну, зазначеного в розпорядженні про зупинення
операцій; закінчення терміну, встановленого статтею 120 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ). Розпорядження уповноваженого органу про відновлення операцій
з бюджетними коштами складається і подається до органів Державного
казначейства тільки у випадку, коли операції відновлюються до
закінчення терміну, зазначеного в розпорядженні про зупинення
операцій. Після закінчення терміну, зазначеного у розпорядженні
або визначеного статтею 120 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), операції з бюджетними коштами відновлюються
органами Державного казначейства без оформлення розпорядження про
їх відновлення. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного казначейства N 194 ( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
10. Розпорядження про відновлення операцій з бюджетними
коштами приймається уповноваженим органом, який прийняв
розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, або
установою вищого рівня на підставі доповідної записки посадової
особи уповноваженого органу або інформації про усунення бюджетного
правопорушення.
11. Розпорядження про відновлення операцій з бюджетними
коштами складається в чотирьох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу, підписується керівником уповноваженого
органу або його заступником, засвідчується печаткою та
реєструється в уповноваженому органі. Не пізніше одного робочого дня з дати отримання доповідної
записки або інформації про усунення бюджетного правопорушення
розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами
направляється (надсилається рекомендованим поштовим відправленням
або подається нарочним) до відповідного органу Державного
казначейства, де відкрито рахунки установі-порушнику, розпоряднику
(одержувачу) бюджетних коштів та установі-порушнику. Останній
примірник розпорядження про відновлення операцій з бюджетними
коштами залишається в уповноваженому органі.
12. Доповідна записка про усунення бюджетних правопорушень
повинна містити: назву підприємства, установи чи організації, на рахунках
якого(ої) зупинено операції з бюджетними коштами; дату і номер розпорядження про зупинення операцій з
бюджетними коштами; підстави для відновлення операцій з бюджетними коштами
(документальне підтвердження факту усунення бюджетного
правопорушення).
13. Орган Державного казначейства, у якому відкрито рахунки,
за якими зупинено операції з бюджетними коштами, не пізніше
наступного дня з дати одержання розпорядження про відновлення
операцій з бюджетними коштами або закінчення терміну зупинення
операцій, визначених пунктом 9, відновлює операції на рахунках
клієнта. У разі відновлення операцій на рахунках підприємств, установ,
організацій орган Державного казначейства на корінці розпорядження
про відновлення операцій з бюджетним коштами проставляє дату
відновлення операцій і скріплює це підписом посадової особи та
печаткою.
14. Рекомендованим листом або під розписку уповноваженої
особи орган Державного казначейства не пізніше наступного робочого
дня після відновлення операцій з бюджетними коштами направляє
корінець розпорядження про відновлення операцій з бюджетними
коштами до відповідного уповноваженого органу.
15. Розпорядження про зупинення або відновлення операцій з
бюджетними коштами, що надійшли до органу Державного казначейства
протягом операційного часу, виконуються в день їх надходження, а
розпорядження, що надійшли після операційного часу, виконуються
наступного робочого дня. { Пункт 15 в редакції Наказу Державного казначейства N 194
( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
16. Відновлення операцій з бюджетними коштами на рахунках не
позбавляє уповноважені органи права повторного застосування
зазначених санкцій до цих самих розпорядників, одержувачів
бюджетних коштів у разі виникнення нових бюджетних правопорушень.
17. Керівник уповноваженого органу, що прийняв рішення про
зупинення або відновлення операцій з бюджетними коштами,
відповідає за правильність, обгрунтованість, своєчасність
прийняття цих рішень і направлення їх за належністю.
18. Рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами може
бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 125 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ).
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку зупинення
операцій з бюджетними
коштами
_________________________________________
(орган Державного казначейства) _________________________________________
(назва розпорядника (одержувача)
бюджетних коштів)
Штамп уповноваженого органу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N________ від "____"__________ 20___року
про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках,
відкритих в органах Державного казначейства

На підставі_______________________________________________________
(дата і номер документа, в якому зафіксовано
бюджетне правопорушення, інші матеріали) встановлено_______________________________________________________
(зміст бюджетного правопорушення, __________________________________________________________________
дата і місце його вчинення, повна назва,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________________________________________
та місцезнаходження підприємства, установи або організації, __________________________________________________________________
де допущено бюджетне правопорушення)
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 118 Бюджетного
кодексу України __________________________________________________________________
(назва уповноваженого органу, який прийняв це розпорядження)
зобов'язує зупинити операції з бюджетними коштами за рахунками
N_________________________________________________________________
за кодом програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету____________________ на строк до "___"_______20__р. включно
(до 30 календарних днів, якщо інше не передбачено законом).
____________________________ ________________ ________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я
яка прийняла рішення) та по батькові)
М.П. ------------------------------------------------------------------ (лінія відрізу)

Корінець розпорядження
N ____________ від "___"_______20__р.
про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках,
відкритих в органах Державного казначейства

__________________________________________________________________
(орган Державного казначейства, який отримав розпорядження) __________________________________________________________________
(номери рахунків, __________________________________________________________________
на яких зупинено операції) ____________________________ _________________________________
(дата отримання (дата виконання розпорядження)
розпорядження)
М.П. __________________________ ________________________________
(підпис посадової особи) (прізвище, ім'я та по батькові)

{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 194
( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
Додаток 2
до Порядку зупинення
операцій з бюджетними
коштами

ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень про зупинення
та відновлення операцій з бюджетними коштами
на рахунках розпорядників, одержувачів бюджетних коштів
в органах Державного казначейства
у разі виявлення фактів бюджетних правопорушень

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата та час| Розпорядження |Посада, П.І.Б.| Дата |Розпорядження | Дата | |з/п|надходження | про зупинення операцій з бюджетними | та підпис |зупинення| про |відновлення| | |розпоряджен-| коштами |відповідальної|операцій | відновлення | операцій | | | ня | | особи | | операцій з | | | | | | | | бюджетними | | | | | | | | коштами | | | | |---------------------------------------| | |--------------| | | | | назва |номер|дата| назва | | | номер | дата | | | | |уповноваженого| | |розпорядника,| | | | | | | | | органу, який | | | одержувача | | | | | | | | | прийняв | | | бюджетних | | | | | | | | | рішення | | | коштів | | | | | | |---+------------+--------------+-----+----+-------------+--------------+---------+-------+------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+--------------+-----+----+-------------+--------------+---------+-------+------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------------+-----+----+-------------+--------------+---------+-------+------+-----------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 194
( z0611-08 ) від 10.06.2008 }
Додаток 3
до Порядку зупинення
операцій з бюджетними
коштами
__________________________________________________
(орган Державного казначейства) __________________________________________________
(назва розпорядника (одержувача) бюджетних коштів)
М.П. уповноваженого органу

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від "__" __________ 200_ року N ___________
про відновлення операцій з бюджетними коштами
на рахунках, відкритих в органах
Державного казначейства

Уповноважений орган _________________________________________
(назва уповноваженого органу, який __________________________________________________________________
прийняв це розпорядження) __________________________________________________________________
повідомляє, що розпорядження N _____ від ____________ про
зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в
органах Державного казначейства, прийняте ________________________ _________________________________________________________________,
(назва уповноваженого органу, який його видав)
вважати відміненим у зв'язку з чим відновити операції __________________________________________________________________
(назва розпорядника, одержувача бюджетних коштів,
його ідентифікаційний код)
на рахунку (-ах) N _______________________________________________
________________________ ______________ _______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ім'я прийняла рішення) та по батькові)
М.П.
------------------------------------------------------------------ (лінія відрізу)
Корінець розпорядження
N ____________ від "__" ___________ 200_ р.
про відновлення операцій на рахунках, відкритих
в органах Державного казначейства
___________________________________________________________
(орган Державного казначейства, який отримав розпорядження) _________________________________________________________ (номери і назви рахунків, на яких відновлюються операції)
______________________________ ______________________________
(дата отримання розпорядження) (дата виконання розпорядження)
М.П. ________________________
(підпис посадової особи)вверх