Документ z0935-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби
України
09.08.2005 N 735
( z0934-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2005 р.
за N 935/11215
{ Правила втратили чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
ПРАВИЛА
заповнення заяви підприємства, подання
якої митному органу передує митному
оформленню товарів і транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби
N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009 N 728 ( z0945-09 ) від 06.08.2009 N 228 ( z0254-10 ) від 11.03.2010 N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011
Наказом Міністерства фінансів N 386 ( z0498-12 ) від 21.03.2012 }

1. Заява підприємства, подання якої митному органу передує
митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі - заява),
подається на білому папері формату А4. Технічні характеристики
паперу повинні забезпечувати якісне функціонування службових
штампів митних органів.
2. Обсяг інформації, наведеної підприємством у розділах
заяви, не регламентується, але загальний розмір заяви не повинен
перевищувати двох сторінок, які розміщуються з двох боків одного
аркуша.
3. У верхній частині заяви зазначається назва митного органу,
якому адресується заява.
4. У заяві наводяться: посилання на положення (статті, пункти, абзаци тощо)
нормативно-правових актів, які є підставою для розміщення товарів
в обраний підприємством митний режим (продовження строку
перебування товарів у режимі), або для застосування періодичної,
тимчасової, неповної митної декларації, або для митного оформлення
товарів у спрощеному порядку тощо; відомості про те, на що саме підприємство бажає одержати
дозвіл: розміщення товарів у митний режим переробки на митній
території України або переробки за межами митної території
України; застосування митного режиму знищення або руйнування;
{ Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 386 ( z0498-12 ) від 21.03.2012 }
переміщення товарів через митний кордон України в митному
режимі тимчасового ввезення (вивезення); митне оформлення товарів у спрощеному порядку; випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною
декларацією; подання періодичної митної декларації; визначення коду комплектного об'єкта згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД); { Пункт 4
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } продовження строку переміщення комплектного об'єкта; { Пункт
4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } внесення змін до переліку складових комплектного об'єкта;
{ Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів
тощо; повне найменування підприємства; код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО; місцезнаходження підприємства із зазначенням поштового
індексу, області, району, населеного пункту, вулиці (проспекту,
провулку тощо), номера будинку, квартири, офісу тощо.
5. У розділі 1 заяви наводяться загальні відомості про
зовнішньоекономічну операцію та товари: найменування товарів, мета
чи характер їх переміщення; підстави для обрання конкретного
митного режиму, або для застосування періодичної, тимчасової чи
неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у
спрощеному порядку; обґрунтування потреби продовження строку
тимчасового ввезення (вивезення) товарів або переміщення
комплектного об'єкта тощо. { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 65
( z0436-11 ) від 31.01.2011 } У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній
території України в цьому розділі також зазначаються відомості
про: { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009 } підприємства, які здійснюватимуть фактичну переробку товарів;
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009 } технологічне обладнання, яке буде використовуватися для
переробки товарів, розміщених у митний режим переробки на митній
території України; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної митної служби N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009 } місця зберігання товарів і продуктів їх переробки із
зазначенням точних даних про місцезнаходження і розташування
складів й інших місць зберігання, їх власників (осіб, які мають
право володіння або користування). { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 727 ( z0943-09 ) від
06.08.2009 } У разі обрання митного режиму тимчасового ввезення
(вивезення) зазначається пропозиція щодо встановлення строку
тимчасового ввезення (вивезення) товарів (кінцевої дати
продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів).
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 728 ( z0945-09 ) від 06.08.2009 } У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення
про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) зазначається код
комплектного об'єкта на рівні десяти знаків згідно з УКТЗЕД.
{ Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення про
продовження строку переміщення комплектного об'єкта зазначається
необхідний строк переміщення комплектного об'єкта. { Пункт 5
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення про
внесення змін до переліку складових комплектного об'єкта
зазначається інформація про заміну, доповнення або вилучення
окремих складових комплектного об'єкта чи їх частин. { Пункт 5
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 }
6. До розділу 2 заяви вносяться відомості про документи, що
подаються разом із заявою, із зазначенням загальної кількості їх
аркушів. У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній
території України у цьому розділі також наводяться реквізити
документів: зовнішньоекономічного договору; договорів на
зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки на митній
території України, й продуктів переробки, в яких зазначено дані
про розташування місць зберігання; у тому числі договорів на
переробку, укладених між резидентами України. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 727
( z0943-09 ) від 06.08.2009 }
7. У розділі 3 заяви наводиться відповідне зобов'язання:
7.1. При розміщенні товарів у митний режим переробки на
митній території України: "Зобов'язуюся проводити операції з переробки товарів
відповідно до вимог законодавства України, здійснювати
відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів,
розміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки, а
також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію,
супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані
в результаті переробки товарів, і видалити відповідно до
законодавства України відходи переробки". При виконанні окремих операцій (або повного циклу) з
переробки товарів на митній території України:{ Підпункт 7.1
пункту 7 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної
митної служби N 228 ( z0254-10 ) від 11.03.2010 } "Зобов'язуюсь виконувати операції з переробки товарів
відповідно до вимог законодавства України". { Підпункт 7.1
пункту 7 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної
митної служби N 228 ( z0254-10 ) від 11.03.2010 } При розміщенні товарів у митний режим переробки за межами
митної території України: "Зобов'язуюся забезпечити проведення операції з переробки
товарів та заявити у відповідному митному режимі товарну
продукцію, що буде отримана в результаті переробки товарів і
ввезена на митну територію України". { Підпункт 7.1 пункту 7 в редакції Наказу Державної митної служби
N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 228 ( z0254-10 ) від
11.03.2010 }
7.2. При застосуванні митного режиму знищення або руйнування: "Зобов'язуюся забезпечити проведення операції зі знищення
(руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідному
митному режимі відходи (залишки), що будуть отримані в результаті
знищення (руйнування)".
7.3. При поміщенні товарів у митний режим відмови на користь
держави: "Зобов'язуюся доставити товари на склад митного органу та
провести декларування їх у митному режимі відмови на користь
держави".
7.4. При переміщенні товарів у митному режимі тимчасового
ввезення (вивезення) і при продовженні строку їх тимчасового
ввезення (вивезення): "Зобов'язуюся: до закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення),
встановленого митним органом, здійснити зворотне вивезення
(увезення) зазначених вище товарів або заявити про зміну митного
режиму, що допускається щодо цих товарів законодавством України, і
надати митному органу передбачені законодавством України документи
та відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного
оформлення товарів; на вимогу митного органу: повідомляти про місцезнаходження тимчасово ввезених товарів; пред'являти митному органу тимчасово ввезені товари для
огляду відповідно до статті 61 Митного кодексу України ( 92-15 ). Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338,
340, 342, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України ( 92-15 )
попереджений". { Підпункт 7.4 пункту 7 в редакції Наказу Державної митної служби
N 728 ( z0945-09 ) від 06.08.2009 }
7.5. За наявності підстав для митного оформлення товарів у
спрощеному порядку: "Зобов'язуюся подати вантажну митну декларацію, заповнену
відповідно до заявленого митного режиму, і сплатити встановлені
законодавством податки та збори (обов'язкові платежі) до ___________. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу
України ознайомлений".
7.6. При випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи
неповною декларацією: "Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дня випуску товарів у
вільний обіг подати митному органу вантажну митну декларацію,
заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством
документи й надати відомості, потрібні для здійснення митного
контролю й митного оформлення зазначених вище товарів. Зі змістом
статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".
7.7. При переміщенні товарів із застосуванням періодичної
митної декларації: "Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дати оформлення
періодичної митної декларації* подати митному органу вантажну
митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені
законодавством документи, потрібні для здійснення митного контролю
й митного оформлення зазначених вище товарів, та сплатити податки
й збори (обов'язкові платежі), установлені законодавством України.
Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України
ознайомлений" тощо.
--------------- *Для товарів, що переміщуються через митний кордон України
трубопроводами та лініями електропередачі, строк подання вантажної
митної декларації, заповненої у звичайному порядку, зазначається
відповідно до порядків митного контролю й митного оформлення,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1909 ( 1909-2003-п ) "Про митний контроль та митне оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України", від
17.12.2003 N 1958 ( 1958-2003-п ) "Про митний контроль та митне
оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і
аміаку, що переміщуються через митний кордон України
трубопровідним транспортом".
7.8. При переміщенні комплектного об'єкта або продовженні
строку переміщення комплектного об'єкта: "Зобов'язуюся до _____ (зазначається кінцева дата переміщення
комплектного об'єкта) ввезти на митну територію України (вивезти
за межі митної території України) комплектний об'єкт. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України
( 92-15 ) ознайомлений". { Пункт 7 доповнено новим підпунктом 7.8 згідно з Наказом
Державної митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 }
8. Заява підписується керівником підприємства й скріплюється
печаткою цього підприємства (за наявності).
9. Розділи "Рішення митного органу" і "Строк дії
дозволу/особливі умови дозволу/причини відмови" заяви заповнюються
посадовою особою митного органу. Усі невикористані рядки в цих
розділах перекреслюються. Дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки,
дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки та
дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів
оформлюються шляхом вчинення у розділі "Рішення митного органу"
заяви запису відповідного змісту: "Ввезення та переробку товарів
дозволено", "Вивезення та переробку товарів дозволено" або
"Виконання окремих операцій з переробки товарів дозволено".
{ Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 727 ( z0943-09 ) від 06.08.2009 } У разі здійснення митним органом класифікації комплектного
об'єкта згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
у розділі "Рішення митного органу" вчиняється запис такого змісту:
"Код комплектного об'єкта (зазначається код згідно з УКТЗЕД)
відповідно до Рішення про визначення коду товару (зазначається
реєстраційний номер Рішення). { Пункт 9 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 65 ( z0436-11 ) від
31.01.2011 } Переміщення складових комплектного об'єкта (зазначається
найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код
згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
комплектного об'єкта дозволено". { Пункт 9 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 65 ( z0436-11 ) від
31.01.2011 } При прийнятті митним органом рішення про продовження строку
переміщення комплектного об'єкта в розділі "Рішення митного
органу" вчиняється запис такого змісту: "Строк переміщення
комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного
об'єкта) за кодом (зазначається код згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) комплектного об'єкта продовжено".
{ Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } При прийнятті митним органом рішення про внесення змін до
переліку складових комплектного об'єкта в розділі "Рішення митного
органу" вчиняється запис "Заміна, доповнення або вилучення
(вибирається необхідне) складових комплектного об'єкта дозволено"
та зазначаються реквізити Рішення про визначення коду товару.
{ Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 }
10. У розділі "Строк дії дозволу/особливі умови
дозволу/причини відмови" заяви у випадках, передбачених
законодавством, митним органом зазначаються строк дії дозволу,
особливі умови, наприклад при застосуванні митного режиму
тимчасового ввезення (вивезення) робиться посилання на відповідне
положення (статтю, пункт, абзац тощо) законодавчого акта, що є
підставою для звільнення від оподаткування. У разі відмови в наданні дозволу зазначаються обґрунтовані
причини такої відмови. При розгляді питань, пов'язаних із перебуванням товарів у
митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), у розділі
вчиняються такі записи: 1) при розгляді звернення щодо продовження строку тимчасового
ввезення (вивезення) товарів: у разі прийняття рішення про продовження строку тимчасового
ввезення (вивезення) товарів - "Строк тимчасового ввезення
продовжено до ______" або "Строк тимчасового вивезення продовжено
до ______" та зазначається нова кінцева дата строку тимчасового
ввезення (вивезення) товарів; у разі прийняття рішення про відмову в продовженні строку
тимчасового ввезення (вивезення) товарів - "У продовженні строку
тимчасового ввезення (вивезення) відмовлено" із зазначенням причин
відмови; 2) при розгляді звернення про припинення режиму тимчасового
ввезення (вивезення): у разі прийняття рішення про припинення режиму тимчасового
ввезення (вивезення) - "Митний режим тимчасового ввезення
припинено" або "Митний режим тимчасового вивезення припинено"; у разі прийняття рішення про відмову в припиненні митного
режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "У припиненні митного
режиму тимчасового ввезення відмовлено" або "У припиненні митного
режиму тимчасового вивезення відмовлено" із зазначенням причин
відмови; 3) при розгляді звернення про призупинення строку виконання
зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів: у разі прийняття рішення про призупинення строку виконання
зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів - "Строк
виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення товарів
призупинено до _______" або "Строк виконання зобов'язання щодо
зворотного вивезення товарів призупинено до _______". При розгляді питань, пов'язаних із прийняттям митним органом
рішення про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), у розділі "Строк дії
дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" митний орган
зазначає строк (із зазначенням кінцевої дати його переміщення),
протягом якого підприємство повинно перемістити комплектний об'єкт
через митний кордон України. { Пункт 10 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Державної митної служби N 65 ( z0436-11 ) від
31.01.2011 } При прийнятті митним органом рішення про продовження строку
переміщення комплектного об'єкта в розділі "Строк дії дозволу /
особливі умови дозволу / причини відмови" вчиняється запис
"Дозволяється продовження строку переміщення через митний кордон
України комплектного об'єкта (зазначається назва комплектного
об'єкта) за кодом (зазначається код згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) відповідно до Рішення про
визначення коду товару (зазначається реєстраційний номер Рішення)
до ___________ (зазначається кінцева дата переміщення комплектного
об'єкта)". { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Державної митної служби N 65 ( z0436-11 ) від 31.01.2011 } Завірена в установленому законодавством порядку копія заяви з
рішенням митного органу видається під підпис або надсилається
поштою (листом з повідомленням про вручення) заявнику (його
вповноваженій особі). { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 728 ( z0945-09 ) від 06.08.2009, N 65 ( z0436-11 )
від 31.01.2011 }
11. Рішення митного органу підписується начальником або
вповноваженою особою митного органу із зазначенням посади, дати,
ініціалів та прізвища й скріплюється печаткою митного органу або
особистою номерною печаткою цієї посадової особи.
Директор Департаменту
декларування та митних режимів В.П.Науменковверх