Документ z0931-18, действует, текущая редакция — Принятие от 27.07.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.09.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2018  № 196


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 931/32383

Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення», абзацу шостого підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, з метою дерегуляції господарської діяльності у сфері будівництва та підвищення інвестиційної активності НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Виконавчий директор Асоціації міст України

Голова профспілки працівників будівництва
і промисловості будівельних матеріалів УкраїниА. Рева


В. Загородній


О. Мірошниченко


Г.В. Осовий

О.В. Слобожан


В.М. Андреєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
20 жовтня 2016 року № 281
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
27 липня 2018 року № 196)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 931/32383

ПОРЯДОК
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

2. Кошторисна заробітна плата обчислюється згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

3. У цьому Порядку термін «замовник» вживається у значенні, наведеному у Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, термін «інвестор» - у значенні, наведеному в Законі України «Про інвестиційну діяльність», термін «інвесторська кошторисна документація» - у значенні, наведеному в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», термін «підрядник» - у значенні, наведеному в Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, термін «учасник» - у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі».

4. Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.

У разі необхідності виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), додатково враховуються доплати та надбавки, встановлені законодавством.

5. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті будівництва.

6. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні.

Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов договору підряду.

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві
Л. Шоломицькавверх