Документ z0916-05, действует, текущая редакция — Редакция от 18.01.2013, основание - z2172-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.08.2005 N 4404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2005 р.
за N 916/11196

Щодо визначення мети залучення
кредитними спілками на договірних умовах
кредитів банків, кредитів об'єднаної
кредитної спілки, грошових коштів інших
установ та організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ) щодо можливості залучення кредитними
спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної
кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій та
з метою удосконалення державного регулювання діяльності кредитних
спілок Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Установити, що залучені кредитними спілками на договірних
умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки,
грошові кошти інших установ та організацій, крім коштів інших
кредитних спілок, можуть використовуватись, поряд з кредитуванням
своїх членів, також з такою метою: підтримання ліквідності; придбання, ремонту, модернізації та реконструкції офісного
приміщення кредитної спілки або її відокремлених підрозділів; придбання кредитною спілкою програмного забезпечення та
спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням
фінансових послуг.
2. Про випадки залучення кредитів банків, грошових коштів
інших установ та організацій, крім об'єднаних кредитних спілок, з
метою, не пов'язаною з наданням кредитів своїм членам, кредитні
спілки зобов'язані письмово інформувати Нацкомфінпослуг у
десятиденний термін з моменту укладення відповідних договорів. Про
випадки залучення кредитними спілками кредитів об'єднаних
кредитних спілок з метою, не пов'язаною з наданням кредитів своїм
членам, об'єднані кредитні спілки зобов'язані у десятиденний
термін з моменту укладення відповідних договорів письмово
проінформувати Нацкомфінпослуг. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
3. Залучення грошових коштів з метою підтримання ліквідності,
які передбачені абзацом другим пункту 1 цього розпорядження,
допускається в межах не більше 30% від загальної суми залучених
кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки за станом на дату залучення цих коштів.
Перевищення зазначеного обмеження допускається в межах, необхідних
для реалізації застосованого Нацкомфінпослуг заходу впливу у формі
затвердження плану відновлення фінансової стабільності кредитної
спілки. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4. Не дозволяється залучати кредити банків, кредити
об'єднаної кредитної спілки, грошові кошти інших установ та
організацій з метою придбання, ремонту, модернізації та
реконструкції офісного приміщення кредитної спілки або її
відокремлених підрозділів, придбання кредитною спілкою програмного
забезпечення та спеціального технічного обладнання, пов'язаного з
наданням фінансових послуг, кредитним спілкам, які на момент
залучення таких коштів не відповідають встановленим
нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
вимогам щодо дотримання коефіцієнта платоспроможності, нормативів
достатності капіталу, якості активів та прибутковості, формування
резерву покриття втрат від неповернених позичок, а також щодо
наявності резервного капіталу у розмірі не менше ніж 5% від
активів, зважених на ризик. Не дозволяється залучати кредити
банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, грошові кошти інших
установ та організацій з метою підтримання ліквідності кредитним
спілкам, які на момент залучення таких коштів не відповідають
встановленим нормативно-правовими актами Держфінпослуг або
Нацкомфінпослуг вимогам щодо дотримання прибутковості, формування
резерву покриття втрат від неповернених позичок, а також щодо
наявності резервного капіталу у розмірі не менше ніж 5% від
активів, зважених на ризик. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
5. Загальна сума залучених кредитною спілкою кредитів банків,
кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших
установ та організацій з метою, не пов'язаною з наданням кредитів
своїм членам або підтриманням ліквідності, не може перевищувати
10% вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки
станом на будь-яку дату.
6. Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) разом з
департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
7. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 02.08.2005 N 154
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич



вверх