Документ z0911-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.01.2015, основание - z0013-15

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2012  № 325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 911/21223

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 883 від 10.12.2014}

Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

З метою вдосконалення організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1054 “Про затвердження Положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 20 жовтня 2009 року № 525 “Про затвердження та введення в дію Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2009 року за № 1085/17101, визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спортуБ. Жебровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
15.05.2012  № 325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 911/21223

ІНСТРУКЦІЯ
з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Професійно-психологічний відбір у Збройних Силах України - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які приймаються на військову службу, і військовослужбовців з професійно важливими якостями, що відповідають вимогам військово-професійної діяльності.

Професійно-психологічний відбір є початковим етапом соціально-психологічного супроводу військової служби у Збройних Силах України.

1.2. Заходи професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України:

визначення професійної придатності громадян, які приймаються на військову службу;

військово-професійна орієнтація (далі - ВПО) громадян і військовослужбовців на оволодіння військово-обліковими спеціальностями і вступ на військову службу;

відбір кандидатів для навчання в системі військової освіти Збройних Сил України;

забезпечення раціонального розподілу військовослужбовців, за профілями підготовки і відповідними посадами;

відбір кандидатів у системі багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу;

вивчення індивідуально-психологічних якостей кандидатів для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України (далі - служба у військовому резерві);

професійно-психологічний відбір особового складу миротворчих контингентів (персоналу);

поглиблене психологічне вивчення кандидатів для проходження військової служби у процесі адаптації до служби та надання пропозицій командирам щодо проведення з ними індивідуальної роботи;

участь у комплектуванні екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів з урахуванням психологічної сумісності.

1.3. Керівництво професійно-психологічним відбором у Збройних Силах України здійснює Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

Керівництво професійно-психологічним відбором у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ) України здійснює Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України.

1.4. Проведення професійно-психологічного відбору в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях організовує командир (начальник) і проводять відповідальні посадові особи, які мають вищу освіту за спеціальностями “соціологія”, “психологія”, “соціальна психологія”, “психофізіологія”.

На них покладається:

проведення професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, призовників, кандидатів, що виявили бажання проходити військову службу за контрактом, та кандидатів на службу у військовому резерві, а також для навчання у ВВНЗ, ВНП ВНЗ;

безпосередня участь у проведенні заходів професійно-психологічного відбору серед молодого поповнення і його розподіл за профілями підготовки і військовими спеціальностями;

проведення методичної підготовки осіб, що залучаються до проведення заходів професійно-психологічного відбору.

До складу груп із проведення професійно-психологічного відбору можуть залучатись медичні фахівці. Склад, розподіл обов’язків особового складу підрозділів професійно-психологічного відбору, строки і порядок їх роботи визначаються відповідними наказами командирів (начальників).

1.5. Завдання груп із проведення професійно-психологічного відбору:

у військових частинах:

військово-професійне вивчення поповнення, яке надійшло у військову частину, розроблення рекомендацій щодо його раціонального розподілу за напрямами підготовки і військовими посадами;

відбір кандидатів для підготовки фахівців у навчальних частинах, військових коледжах;

ВПО кандидатів для вступу у ВВНЗ і прийняття на військову службу за контрактом;

попередній відбір військовослужбовців для вступу у ВВНЗ;

проведення професійно-психологічного відбору серед військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби;

виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю (далі - НПН) та низькими морально-діловими якостями;

методична підготовка представників військових частин, які направляються у військові комісаріати, з питань вивчення і відбору громадян, які підлягають призову на військову службу;

проведення професійно-психологічного відбору для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України;

у військових комісаріатах:

професійно-психологічне вивчення і відбір громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці та призову на строкову військову службу, а також громадян, які виявили бажання навчатись у ВВНЗ;

проведення роботи з якісного відбору кандидатів на службу у військовому резерві;

у територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом - професійно-психологічний відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом.

1.6. Види забезпечення професійно-психологічного відбору:

матеріально-технічне забезпечення - організовується Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України;

фінансове забезпечення - здійснюється за рахунок коштів, що виділяються за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України;

науково-методичне забезпечення - здійснюють Національний університет оборони України, Українська військово-медична академія, науково-дослідні установи Збройних Сил України.

Національний університет оборони України за погодженням з Українською військово-медичною академією здійснює розроблення психодіагностичного інструментарію та його програмного забезпечення;

кадрове забезпечення і підготовка офіцерів здійснюються за спеціальностями “соціологія”, “соціальна психологія”, “психологія” і “психофізіологія” у вищих навчальних закладах України.

1.7. Професійно-психологічний відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві та вступу до ВВНЗ проводиться за письмовою згодою особи, вивчення якої здійснюється з урахуванням відповідних вимог.

У разі відмови кандидатів для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві та вступу до ВВНЗ взяти участь у вивченні їх професійно важливих якостей, вони не розглядаються як кандидати для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві та вступу до ВВНЗ.

1.8. Результати професійно-психологічного відбору заносяться до картки професійного відбору кандидата (далі - картка професійного відбору), форма якої наведена в додатку 7 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (далі - Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України), яка є додатковим матеріалом особової справи.

Усі носії інформації про результати професійно-психологічного відбору повинні забезпечувати конфіденційність її використання.

Особам, задіяним у заходах професійно-психологічного відбору, забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати професійно-психологічного відбору з особами, функціональними повноваженнями яких не визначається участь в організації та проведенні заходів із відбору кандидатів.

Відповідальним за збереження інформації про результати професійно-психологічного відбору є керівник групи з проведення професійно-психологічного відбору.

За фактами розголошення відомостей про особу, яка проходила відбір, посадові особи, винні у розголошенні, відповідають згідно з вимогами законодавства.

1.9. З порядком здійснення заходів професійно-психологічного відбору та його результатами мають право ознайомлюватися такі особи (у наведених обсягах):

кандидат, що проходив заходи професійно-психологічного відбору, - з власними результатами професійно-психологічного відбору після його завершення;

командири (прямі начальники) посадових осіб, що проводили професійно-психологічний відбір, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

командир (начальник) підрозділу, до складу якого планується кандидат на військову службу або службу у військовому резерві, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

посадова особа кадрового органу - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

командир військової частини (його заступник з виховної роботи), начальник штабу - з пропозиціями особи, відповідальної за проведення заходів професійно-психологічного відбору.

1.10. Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору) зберігаються начальником органу, що проводив заходи професійно-психологічного відбору, або посадовою особою за його дорученням в умовах, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом.

II. Проведення заходів професійно-психологічного відбору з громадянами, що підлягають приписці до призовних дільниць та призову на строкову військову службу

2.1. Заходи професійно-психологічного відбору з громадянами, які підлягають приписці до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, проводяться в районних (міських) військових комісаріатах під час персонально-первинного обліку громадян та проведення призову на військову службу призовною комісією.

2.2. Завданнями професійно-психологічного відбору при цьому є:

аналіз відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання), інших матеріалів, що містяться в документах військового обліку;

проведення індивідуальних бесід із кандидатами для проходження військової служби;

психологічне обстеження громадян;

військово-професійна орієнтація.

Під час аналізу матеріалів особових справ особлива увага звертається на вивчення відомостей, зазначених в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата, зразок якого наведено в додатку 6 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

2.3. Для професійно-психологічного відбору всіх громадян, що підлягають персонально-якісному обліку, застосовуються визначені методики психодіагностичних тестів: “Підбір слів” (ПС), “Числові ряди” (ЧР), “Візерунки” (В), “Фігури” (Ф), “Аналогії” (А), “Арифметичний рахунок” (АР), “Слухомовна пам’ять” (СП).

Висновок про професійну придатність громадян до проходження військової служби у Збройних Силах України, навчання у військових навчальних закладах виноситься фахівцями, визначеними для проведення професійно-психологічного відбору, за результатами виконання всіх методик психодіагностичних тестів.

2.4. Результати вивчення заносяться до відповідних розділів картки професійного відбору.

2.5. Картка професійного відбору громадянина, призваного на військову службу, надсилається разом із особовою справою до місця проходження ним військової служби.

2.6. У з’єднаннях і військових частинах заходи професійно-психологічного відбору здійснюються на пунктах прийому і розподілу поповнення у разі надходження поповнення, а також у періоди вдосконалення початкової підготовки, загальновійськової підготовки, підготовки за спеціальностями і в процесі проходження військової служби на військових посадах визначеними наказом командира фахівцями з виховної роботи. Зазначені заходи проводяться в повному обсязі з використанням методів соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження.

III. Проведення заходів професійно-психологічного відбору з кандидатами на військову службу за контрактом

3.1. Відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом з числа громадян, що не перебувають на військовій службі, здійснюється територіальним центром комплектування військовослужбовцями за контрактом, а з числа військовослужбовців строкової служби - військовими частинами.

3.2. У територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом професійно-психологічний відбір громадян, що виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проводиться фахівцями з професійно-психологічного відбору - штатними психологами з використанням методів соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження.

3.3. Соціально-психологічне вивчення проводиться методами аналізу документів, бесіди, анкетування та тестування.

За результатами соціально-психологічного вивчення виноситься один з таких висновків:

виражені позитивні дані;

окремі позитивні дані, негативні дані відсутні;

виражені негативні дані.

3.4. Психологічне обстеження кандидатів на військову службу за контрактом проводиться для оцінки рівня пізнавальних здібностей, НПН і окремих індивідуально-психологічних якостей, що є професійно важливими для проходження військової служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад).

3.5. Винесення висновку за результатами психологічного і психофізіологічного обстеження здійснюється у два етапи.

На I - визначаються рівні пізнавальних здібностей і нервово-психічної стійкості кандидата, на II - визначається рівень розвитку окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад).

У першу чергу з усіма кандидатами проводиться обов’язкове тестування для виміру рівня інтелектуального розвитку кандидатів за допомогою тесту “Шкала прогресивних матриць Равена”.

Кандидати з результатами нижче третього ступеня інтелектуального рівня вважаються такими, що не пройшли відбір, і до подальших випробувань не допускаються.

Рівень розвитку загальних пізнавальних здібностей визначається за результатами виконання методик: “S-тест” і “Особистісний опитувальник 16-ФОО” (фактор В), (для жінок - “S-тест” і “Встановлення закономірностей”).

Рівень НПН визначається за результатами виконання методик “Багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність”, шкала поведінкової регуляції; “Особистісний опитувальник 16-ФОО” (фактор С) (для жінок - “Багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність”, шкала поведінкової регуляції; “Особистісний опитувальник 16-ФОО” (фактор С)).

При значенні показника пізнавальних здібностей або показника рівня НПН, що дорівнює 3 або менше 3 балів за 10-бальною шкалою (за результатами хоча б однієї із зазначених методик), незалежно від результатів соціально-психологічного вивчення робиться висновок про четверту категорію професійної придатності до військової служби за контрактом і оцінювання рівня окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад), не проводиться.

При інших показниках пізнавальних здібностей проводиться другий етап підготовки висновку. При цьому використовуються показники таких методик:

для чоловіків - “S-тест”, “Методика дослідження особливостей мислення (МДОМ-2)”, “Арифметичний рахунок”, “Встановлення закономірностей”, “Особистісний опитувальник 16-ФОО” (фактори G і Q1), “Опитувальник структури темпераменту (ОСТ)” (шкали СЕР, П і СЕМ);

для жінок - “S-тест”, “Методика дослідження особливостей мислення (МДОМ-2)”, “Встановлення закономірностей”, “Особистісний опитувальник 16-ФОО” (фактори F, G, N і Q4).

3.6. Оцінка рівня окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад), може бути такою:

“високий рівень” (повністю відповідає вимогам військових посад);

“середній” (в основному відповідає вимогам військових посад);

“достатній” (мінімально відповідає вимогам військових посад);

“низький” (не відповідає вимогам військових посад).

3.7. Результати вивчення і обстеження кандидатів для проходження військової служби за контрактом і висновок про їх професійну придатність заносяться у відповідні розділи карток професійного відбору. У картки також записується рішення атестаційної комісії стосовно відібраного кандидата.

3.8. Кандидати, відібрані територіальними центрами комплектування військовослужбовцями за контрактом, з особовими справами направляються для підготовки за обраною спеціальністю, на яку вони були відібрані або погодились, до відповідного начального центру або військових частин.

3.9. До звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, командири підрозділів оцінюють результати їх службової діяльності і заповнюють відповідний розділ картки професійного відбору. Картки професійного відбору звільнених з військової служби військовослужбовців надсилаються разом з особовими справами до військових комісаріатів за місцем військового обліку (проживання).

IV. Організація професійно-психологічного відбору і визначення оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів під час вступу на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ

4.1. Професійно-психологічний відбір кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється з метою якісного укомплектування навчальних закладів курсантами (студентами) шляхом визначення ступеня розвитку їх індивідуальних психологічних якостей i властивостей особистості кандидата, які зумовлюють його успішне навчання та подальшу діяльність на військових посадах, із забезпеченням демократичності, гласності та дотримання вимог законодавства під час відбору і прийому кандидатів на навчання.

4.2. Організація професійно-психологічного відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється на підставі Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.

V. Професійно-психологічний відбір особового складу для проходження служби у військовому резерві

5.1. З кожним кандидатом на проходження служби у військовому резерві заходи професійно-психологічного відбору проводяться окремо фахівцями, визначеними для проведення професійно-психологічного відбору у військових частинах.

З цією метою:

проводиться попереднє вивчення особистості за документами, які подає кандидат;

на кожного кандидата готуються відповідні матеріали та бланки психологічних методик;

проводиться тестування з використанням методик багаторівневого особистісного опитувальника “Адаптивність” (БОО-200), “Нервово-психічна нестійкість - акцентуація” (далі - НПН - А).

5.2. За результатами тестування визначають психологічні якості, тип нервової системи, властивості темпераменту, рівень нервово-психічної стійкості, спрямованість та мотивацію до проходження служби у військовому резерві.

Дані обстеження заносяться у картку професійного відбору кандидата для проходження військової служби у резерві.

5.3. Після проведення тестування та отримання відповідей на запити особа, яка проводила вивчення, зобов’язана провести індивідуальну співбесіду з кандидатом з метою уточнення отриманої на попередніх етапах інформації. Професійна придатність кандидата визначається щодо його відповідності конкретній військовій посаді.

5.4. Усі документи, що були опрацьовані, підшиваються в особову справу кандидата та подаються на розгляд командиру військової частини для прийняття рішення про відбір (або відмову у відборі) для проходження служби у військовому резерві.

VI. Організація професійно-психологічного відбору особового складу миротворчих контингентів (персоналу)

6.1. Організація професійно-психологічного відбору особового складу миротворчих контингентів (персоналу) здійснюється з метою визначення його потенційної готовності до виконання службового завдання в особливих умовах професійної діяльності.

Оцінка готовності особового складу проводиться посадовими особами структур виховної та соціально-психологічної роботи під загальним керівництвом відповідних командирів (начальників) за участю відповідних спеціалістів медичної служби.

6.2. Особовий склад, з яким не проведені заходи професійно-психологічного відбору та психологічної підготовки, а також особовий склад, рівень психологічної готовності якого не відповідає встановленим вимогам, до складу миротворчого контингенту (персоналу) не призначається.

6.3. Оцінка рівня психологічної готовності і емоційно-вольової стійкості військовослужбовців складається з таких етапів:

оцінка індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців командирами підрозділів під час індивідуальних бесід (соціально-психологічного спостереження);

проведення психологічного обстеження особового складу і аналізу отриманих результатів;

визначення рівня стійкості військовослужбовців до бойового стресу (далі - рівень СБС) за інтегральними оцінками психофізіологічного обстеження;

розроблення рекомендацій і пропозицій командирам щодо раціонального комплектування частин і підрозділів.

6.4. Психологічні особливості особистості військовослужбовця досліджуються за допомогою багаторівневого особистісного опитувальника “Адаптивність” (БОО-200), методики НПН-А, методики “Дезадаптивні порушення” (ДАП).

Під час роботи з багаторівневим особистісним опитувальником “Адаптивність” (БОО-200) визначаються значення інтегральної шкали особистісного адаптивного потенціалу (ОАП), шкал поведінкової регуляції (ПР), комунікативного потенціалу (КП), моральної нормативності (МН) та додаткових шкал суїцидального ризику (СР), військово-професійної спрямованості (ВПС), схильності до девіантних форм поведінки.

Для винесення підсумкового висновку використовуються інтегральні значення за кожною методикою у стеновому обчисленні, після чого визначається рівень СБС.

Рівень СБС не може бути вищим за мінімальний результат однієї з методик.

6.5. Результати соціально-психологічного вивчення обстеження особового складу є підставою для розроблення рекомендацій командирам військової частини і підрозділів щодо раціонального використання військовослужбовців, проведення психокоригувальних заходів, надання фахової допомоги психологами і фахівцями медичної служби.

Військовослужбовці, у яких за наслідками професійно-психологічного вивчення і психофізіологічного обстеження виявлені 1-й і 2-й рівні СБС (висока і достатня стійкість до бойового стресу), психологічної допомоги не потребують.

Військовослужбовці, у яких за наслідками професійно-психологічного вивчення і психофізіологічного обстеження виявлений 3-й рівень СБС (задовільна стійкість до бойового стресу), здатні виконувати свої функціональні обов’язки, проте для досягнення високої ефективності професійної діяльності їм потрібно більше часу для адаптації до бойових умов і проведення медико-психологічної корекції. Як правило, у таких військовослужбовців спостерігається затяжний період адаптації. Вони потребують проведення спеціальних заходів психологічної допомоги.

Військовослужбовці, в яких за результатами професійно-психологічного вивчення і психофізіологічного обстеження виявлено 4-й рівень СБС (низька стійкість до бойового стресу), становлять групу ризику і до виконання завдань у складі миротворчих контингентів (персоналу) не допускаються.

6.6. Результати професійно-психологічного відбору доводяться до командирів військових частин (підрозділів), які приймають рішення щодо відбору особового складу.

VII. Порядок застосування тестових методик

7.1. Тестові методики, які визначені в цій Інструкції, картки професійного відбору та зразки їх заповнення надсилаються до кожної військової частини спеціальними видами поштових відправлень у вигляді відповідного збірника тестових методик для проведення професійно-психологічного відбору.

7.2. Застосування цього збірника дозволяється лише особовому складу, який визначений наказом командира для проведення професійно-психологічного відбору та має відповідний фаховий рівень за спеціальностями “психологія”, “соціальна психологія”, “соціологія”, “психофізіологія”.

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апаратуВ.М. Можаровськийвверх