Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Приказ Министерства юстиции Украины от 20.07.20172313/5
Документ z0894-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.08.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2017  № 2313/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2017 р.
за № 894/30762

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та підпунктах 1.1, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5 «Про затвердження Порядку використання майна продовольчого забезпечення установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, та норм його належності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 964/21276, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня  1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20.07.2017 № 2313/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2017 р.
за № 894/30762

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Внести до Інструкції про порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року № 451/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 452/20765, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.2 слова «Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

у пункті 1.3 слова «Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України)» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Відбір осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СКВК. Склад СКВК затверджується наказом Міністерства юстиції України за поданням начальника управління медичного забезпечення. До складу СКВК входять не менше двох лікарів, а також представники управління медичного забезпечення, департаменту персоналу, департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Голова СКВК та його заступник призначаються зі складу членів СКВК.»;

у пункті 1.9 слова «першого заступника Голови ДПтС України» замінити словами «заступника Міністра юстиції України»;

у пункті 1.11 слова «підрозділами ДПтС України» замінити словами «структурними підрозділами Міністерства юстиції України»;

2) у розділі III:

у пункті 3.1 слова «на ім’я Голови ДПтС України» замінити словами «до Міністерства юстиції України»;

3) у розділі IV:

у пункті 4.1 слова «ДПтС України або її територіальними органами на підставі рішення СКВК відповідно до укладених угод за рахунок коштів, передбачених для ДПтС України» замінити словами «Міністерством юстиції України або міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції на підставі рішення СКВК відповідно до укладених угод за рахунок коштів, передбачених для Міністерства юстиції України»;

4)  у розділі VI:

у пункті 6.5:

у абзаці другому слова «керівника ДПтС України або її територіального органу управління» замінити словами «державного секретаря Міністерства юстиції України або керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

у абзаці шостому слова «Голови ДПтС України (особи, яка виконує його обов'язки) або наказ начальника територіального органу ДПтС України (особи, яка виконує його обов'язки)» замінити словами «Міністерства юстиції України або наказ міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;

5) у тексті слова «ДПтС України», «її територіального органу» у всіх відмінках і числах замінити словами «Міністерство юстиції України», «міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації» у відповідних відмінках і числах.

2. У заголовку та тексті Порядку використання майна продовольчого забезпечення установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за  № 964/21276, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

3. У заголовку Норм належності посуду та інвентарю для їдалень навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 969/21281, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

4. У заголовку Норм належності обладнання, посуду та інвентарю для кухонь і продовольчих складів навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 970/21282, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

5. У заголовку Норм належності обладнання та інвентарю для пекарень установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 972/21284, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

6. У заголовку Норм належності технологічного обладнання для крамниць установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 848/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 973/21285, слова «, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України».

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченковверх