Документ z0884-18, действует, текущая редакция — Принятие от 05.07.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.08.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.07.2018  № 1864


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 884/32336

Про затвердження Змін до пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
05 липня 2018 року № 1864


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 884/32336

ЗМІНИ
до пункту 1 розділу ІІ Положення  про порядок визначення банків-агентів  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Підпункт «г» після слів «не мати» доповнити словом «простроченої».

2. Абзаци третій, четвертий підпункту 1 підпункту «ї» викласти в такій редакції:

«де КГ - різниця між величиною активів строком до 31 дня, збільшених на суму необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери, без урахування строку до погашення за даними форми № 631 «Звіт про структуру активів та зобов’язань за строками» відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі - форма № 631), та величиною зобов’язань строком до 31 дня, відображених у формі № 631;

Аз - загальні активи банку, що розраховуються як сума активів за всіма строками погашення без урахування даних по активах, строк погашення яких минув, за даними форми № 631;».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавверх