Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів
Мінпраці України, Мінфін України, МОН України [...]; Приказ от 29.07.2005239/541/457/1455/114/106/82-ос
Документ z0879-05, действует, текущая редакция — Принятие от 29.07.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.08.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Н А К А З
29.07.2005 N 239/541/457/1455/114/106/82-ос
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2005 р.
за N 879/11159

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких нормативно-правових актів

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (із змінами і доповненнями) Н А К А З У Є М О:
Визнати такими, що втратили чинність, такі нормативно-правові
акти:
Положення про порядок призначення та виплати державної
допомоги сім'ям з дітьми, затверджене Міністерством праці України,
Міністерством соціального захисту населення України, Міністерством
освіти України, Міністерством фінансів України від 11.03.93
N 04-800/01-3/12/1/13-306 ( z0010-93 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.03.93 за N 10; лист Міністерства праці України, Міністерства соціального
захисту населення України, Міністерства фінансів України,
Міністерства освіти України від 16.04.93 N 04-1422 ( z0030-93 )
"Про доповнення до Положення про порядок призначення та виплати
державної допомоги сім'ям з дітьми, зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.03.93 за N 10", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 23.04.93 за N 30; лист Міністерства праці України, Міністерства соціального
захисту населення України, Міністерства освіти України,
Міністерства фінансів України від 29.12.93
N 04-4629/01-3/88 ( z0204-93 ) "Доповнення, що вносяться до
Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги
сім'ям з дітьми", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
31.12.93 за N 204; лист Міністерства праці України, Міністерства соціального
захисту населення України, Міністерства освіти України,
Міністерства фінансів України від 24.01.94 N 04-223 ( z0017-94 )
"Зміни, що вносяться до Положення про порядок призначення та
виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 28.01.94 за N 17/226; наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України,
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 21.05.99
N 84/132/158/32 ( z0336-99 ) "Про внесення змін до Положення
про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з
дітьми", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.05.99 за
N 336/3629; наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування України від 28.09.99
N 166/08-06-1061 ( z0702-99 ) "Про затвердження Порядку
призначення та виплати одноразової допомоги органами соціального
захисту населення при народженні дитини", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14.10.99 за N 702/3995; пункт 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства фінансів України, Державного комітету
України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України,
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду
України від 27.10.99 N 192/257/250/376/263/08-06-1151/125
( z0798-99 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми
та Порядку виплати допомоги на поховання", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.11.99 за N 798/4091.
Міністр праці та
соціальної політики
України В.Кириленко
Міністр фінансів
України В.Пинзеник
Міністр освіти і
науки України С.Ніколаєнко
Міністр України у
справах молоді та
спорту Ю.Павленко
Голова Державного
комітету України з
питань
житлово-комунального
господарства О.Кучеренко
Голова правління
Пенсійного фонду
України Б.Зайчук
Директор Виконавчої
дирекції Фонду
соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності М.В.Суботавверх