Про затвердження Порядку розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах
Міноборони України, Мінфін України, МВС України [...]; Приказ, Порядок от 16.07.2007419/831/240/605/537/219/534
Документ z0863-07, действует, текущая редакция — Принятие от 16.07.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.08.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2007 N 419/831/240/605/537/219/534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2007 р.
за N 863/14130

Про затвердження Порядку розрахунку витрат,
пов'язаних з утриманням курсантів у вищих
навчальних закладах

Відповідно до вимог пункту 3 Порядку відшкодування курсантами
витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
2006 року N 964 ( 964-2006-п ) "Про затвердження Порядку
відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у
вищих навчальних закладах", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок розрахунку витрат, пов'язаних з
утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, що додається.
2. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони
України спільно з директором Правового департаменту Міністерства
оборони України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів М.Я.Азаров
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
внутрішніх справ України М.В.Корнієнко
Міністр транспорту
та зв'язку України М.М.Рудьковський
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин
Начальник Управління
державної охорони України В.В.Гелетей
Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Служби
безпеки України В.О.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони
України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Адміністрації Державної
прикордонної служби
України,
Управління державної
охорони України,
Служби безпеки України
16.07.2007
N 419/831/240/605/
537/219/534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2007 р.
за N 863/14130

ПОРЯДОК
розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням
курсантів у вищих навчальних закладах

1. Загальні положення
1.1. Порядок розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням
курсантів у вищих навчальних закладах, розроблено з метою
впорядкування діяльності посадових осіб та органів військового
управління щодо відшкодування курсантами, які проходять підготовку
на посади осіб офіцерського складу, Міністерству оборони України,
Міністерству внутрішніх справ України, Державній прикордонній
службі України, Управлінню державної охорони України, Службі
безпеки України та Державній спеціальній службі транспорту України
(далі - міністерства) витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищому
військовому навчальному закладі, військовому навчальному
підрозділі вищого навчального закладу (далі - ВНЗ), у разі
дострокового розірвання контракту про проходження військової
служби (навчання) (далі - контракт) через небажання продовжувати
навчання або через недисциплінованість, а також у разі відмови від
подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського
складу у військових формуваннях, правоохоронних органах або
органах спеціального призначення після закінчення ВНЗ.
1.2. Зобов'язання про добровільне відшкодування курсантом
витрат, пов'язаних з його утриманням, зазначається в контракті під
час його укладання.
2. Методика розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням
курсанта у ВНЗ
2.1. Відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат,
пов'язаних з утриманням курсантів у ВНЗ, а саме витрат на: грошове забезпечення; продовольче забезпечення; речове забезпечення; медичне забезпечення; перевезення до місця проведення щорічної основної та
канікулярної відпустки та назад; оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв. 2.1.1. Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом
щомісячне грошове забезпечення за весь період навчання. Щомісячне грошове забезпечення визначається з посадового
окладу та додаткових видів грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу та надбавки), передбачених чинним законодавством
для цієї категорії військовослужбовців. Фактичні дані беруться з розрахункових відомостей та інших
передбачених документів, що підтверджують виплату щомісячного
грошового забезпечення курсанту. 2.1.1.1. Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку
відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у
вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2006 року N 964 ( 964-2006-п )
(далі - Порядок), за визначений період навчання відшкодовують
фактично отримане грошове забезпечення. 2.1.1.2. Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6
Порядку ( 964-2006-п ), до розрахунку береться різниця між
грошовим забезпеченням, фактично отриманим курсантом за
відповідний період навчання, та витратами на виплату посадового
окладу за відповідною посадою військовослужбовця строкової
військової служби за цей самий період. 2.1.2. Витратами на продовольче забезпечення є витрати,
пов'язані із забезпеченням курсанта продовольством згідно з
нормами харчування. 2.1.2.1. Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5
Порядку ( 964-2006-п ), утримання провадиться на підставі
довідки-розрахунку, складеної начальником продовольчої служби, за
визначений період навчання (у тому числі перебування на
стажуванні, на лікуванні, на польовому виході тощо, за винятком
терміну перебування у відпустках). У довідці-розрахунку відображається кількість діб перебування
на харчуванні та фактична його вартість, яка підраховується на
підставі відповідних норм харчування. 2.1.2.2. Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6
Порядку ( 964-2006-п ), за визначений період навчання до
розрахунку береться різниця вартості норм харчування курсанта та
військовослужбовця строкової військової служби. 2.1.3. Витратами на речове забезпечення є витрати, пов'язані
із забезпеченням курсанта речовим майном згідно з нормами
забезпечення та лазне-пральними послугами. 2.1.3.1. Для курсантів, які підпадають під дію пункту 5
Порядку ( 964-2006-п ), утримання провадиться на підставі
довідки-розрахунку, складеної начальником речової служби, про
вартість фактично отриманого речового майна та лазне-прального
забезпечення. При цьому для курсантів, які не вислужили
встановленого законодавством строку строкової військової служби до
вступу у ВНЗ, до розрахунку береться вартість речового майна та
послуг лазне-прального забезпечення, отриманих лише за термін, що
перевищує строк строкової військової служби, визначений статтею 23
Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ). 2.1.3.2. Для курсантів, які підпадають під дію пункту 6
Порядку ( 964-2006-п ), до розрахунку береться вартість отриманого
речового майна, але пропорційно фактичному часу його використання. Утримання вартості речового майна провадиться на підставі
довідки-розрахунку, складеної начальником речової служби.
Визначення залишкової вартості військового майна провадиться на
підставі методики визначення залишкової вартості майна Збройних
Сил України та інших військових формувань. Вартість отриманих послуг лазне-прального забезпечення цією
категорією осіб за визначений період навчання не відшкодовується. 2.1.4. Витратами на медичне забезпечення є витрати, пов'язані
з наданням медичної допомоги, у тому числі стоматологічної,
безпосередньо у ВНЗ, та вартість лікування у військових
госпіталях. 2.1.4.1. Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку
( 964-2006-п ), відшкодовують вартість фактично отриманих послуг
за відповідний період навчання. 2.1.4.2. Курсанти, які підпадають під дію пункту 6 Порядку
( 964-2006-п ), витрати на медичне забезпечення за відповідний
період навчання не відшкодовують, окрім витрат на проведення
військово-лікарської комісії. 2.1.4.3. Сума витрат на проведення військово-лікарської
комісії утримується незалежно від періоду навчання. 2.1.5. Витрати на перевезення до місця проведення щорічної
основної та канікулярної відпустки та назад визначаються виходячи
з фактичних витрат, пов'язаних з оплатою транспортних послуг
(вартість квитків, зборів та платежів, постільної білизни тощо). 2.1.5.1. Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку
( 964-2006-п ), відшкодовують фактичні витрати на їх перевезення
до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та
назад за визначений період навчання. 2.1.5.2. Курсанти, які підпадають під дію пункту 6 Порядку
( 964-2006-п ), витрат на їх перевезення до місця проведення
щорічної основної та канікулярної відпустки та назад за визначений
період навчання не відшкодовують. 2.1.6. До спожитих курсантом ВНЗ комунальних послуг та
енергоносіїв належать тепло, гаряча та холодна вода,
водовідведення та електроенергія. Розрахунок здійснюється виходячи з середнього обсягу
споживання на одного курсанта за добу: тепла та гарячої води - 0,0134 ГКал.; води та водовідведення - 0,2074 куб.м; електроенергії - 2,56 кВт/г. При проведенні розрахунків застосовуються тарифи, що
встановлені для бюджетних установ і діють у місцевості, в якій
розташований ВНЗ, у відповідному навчальному році. 2.1.6.1. Курсанти, які підпадають під дію пункту 5 Порядку
( 964-2006-п ), витрати на оплату комунальних послуг та спожитих
енергоносіїв відшкодовують за визначений період навчання, за
винятком терміну перебування у відпустках. 2.1.6.2. Курсанти, які підпадають під дію пункту 6 Порядку
( 964-2006-п ), витрати на оплату комунальних послуг та спожитих
енергоносіїв за визначений період навчання не відшкодовують.
2.2. Після закінчення навчального року у наказі начальника
ВНЗ про переведення курсантів на наступний курс навчання проти
прізвища кожного курсанта проставляється загальна сума його
утримання за цей рік відповідно до розрахунків, визначених пунктом
2.1 Порядку ( 964-2006-п ) розрахунку витрат, пов'язаних з
утриманням курсантів у вищих навчальних закладах. Щорічні витяги з
цих наказів долучаються до особової справи випускника ВНЗ.
2.3. У разі дострокового розірвання контракту відповідні
служби (підрозділи) забезпечення навчального процесу здійснюють
остаточний розрахунок фактичних витрат за відповідними видами
забезпечення, складають довідки-розрахунки та подають їх до
кадрового підрозділу ВНЗ. Період навчання, за який здійснюється відшкодування витрат,
пов'язаних з утриманням, визначається з дня зарахування по день
виключення курсанта зі списків особового складу ВНЗ. У наказі про звільнення курсанта сума відшкодування
відображається узагальнено та вноситься до книги обліку нестач
ВНЗ.
3. Порядок використання коштів Відшкодовані за утримання курсантів у ВНЗ кошти враховуються
у кошторисних показниках спеціального фонду відповідних
центральних органів виконавчої влади як власні надходження ВНЗ та
витрати на утримання курсантів.
Тимчасово виконуючий
обов'язки директора
Департаменту фінансів
Міністерства оборони
України В.В.Гагурінвверх