Документ z0860-19, действует, текущая редакция — Принятие от 29.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.08.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2019  № 414


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2019 р.
за № 860/33831

Про умови визначення розмірів посадових окладів та преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Умови, критерії та диференційовані показники для визначення розміру посадового окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України;

2) Умови та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби України

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
П. Цигикал

А. РеваР. Іллічов


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 травня 2019 року № 414


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2019 р.
за № 860/33831

УМОВИ, КРИТЕРІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру посадового окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України

Фінансові показники підприємства за даними останньої річної фінансової звітності та середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік

Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства в кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

1. Річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 1 млн грн або середньооблікова чисельність працівників становить менше ніж 10 осіб

3

2. Річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млн грн та не перевищує 2,5 млн грн або середньооблікова чисельність працівників - більш як 10 осіб та не перевищує 50 осіб

7

3. Річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 2,5 млн грн та середньооблікова чисельність працівників перевищує 50 осіб

10

Начальник Управління
взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх справ
України


С.М. Рябийвверх