Документ z0853-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.02.1999, основание - z0110-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 868 від 30.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 грудня 1998 р.
за N 853/3293

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
N 58 ( z0110-99 ) від 03.02.99 )
Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 28.04.98 N 248, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами МЗЕЗторгу від 10.07.98
N 420 та від 09.10.98 N 664

На виконання постанови Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 12.11.98 N 1766 ( 1766-98-п ) "Про
затвердження додаткових заходів щодо стабілізації
соціально-економічного становища в державі", відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 12.12.98 N 1968 ( 1968-98-п ) "Про посилення контролю за
проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за
зовнішньоекономічними операціями", з метою посилення контролю за
розрахунками при здійсненні експортно-імпортних операцій,
своєчасністю повернення в Україну валютних цінностей та
запобігання незаконному відтоку їх за межі України Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від
28.04.98 N 248 ( z0275-98 ), зі змінами та доповненнями, внесеними
наказами МЗЕЗторгу від 10.07.98 N 420 ( z0480-98 ) та від 09.10.98
N 664 ( z0697-98 ), такі зміни і доповнення: 1.1. У підпункті 2.1.1, в абзаці "б", вилучити слова
"еквівалентної 250 тис.доларів США". 1.2. У підпункті 2.1.1 абзац "б" після слів "вартість яких не
перевищує суми" доповнити словами "для Дніпропетровської,
Донецької, Запорізької областей та м.Києва еквівалентної
150 тис.доларів США, для Закарпатської, Вінницької, Волинської,
Житомирської, Київської, Львівської, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Тернопільської областей та м.Севастополя
еквівалентної 75 тис.доларів США, для решти областей еквівалентної
50 тис.доларів США", далі - за текстом. 1.3. Підпункт 2.1.2 доповнити абзацом такого змісту: "г) якщо прострочена заборгованість за експортно-імпортними
операціями, за яку до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
була застосована спеціальна санкція, становить більше
100 тис.доларів США та в разі, коли до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності спеціальна санкція застосована
повторно".
2. Управлінню правового забезпечення (Сервинський А.Ю.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України. 3. Управлінню справами (Дробний В.В.) забезпечити публікацію
цього наказу в засобах масової інформації після його реєстрації в
Міністерстві юстиції України та довести до відома Національного
банку України, Державної митної служби України, Державної
податкової адміністрації України, правоохоронних органів,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.
Міністр С.Г.Осикавверх