Документ z0853-14, действует, текущая редакция — Принятие от 03.07.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.08.2014. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2014  № 631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2014 р.
за № 853/25630

Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 24 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2014 року № 120 “Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій” та з метою визначення завдань, функцій, структури та організації діяльності органів управління і формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
С.С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
03.07.2014 № 631


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2014 р.
за № 853/25630

ПОЛОЖЕННЯ
про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організацію та порядок повсякденної діяльності Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ОРС ЦЗ) та функціонування її під час виконання завдань за призначенням.

2. Дія цього Положення поширюється на органи управління, аварійно-рятувальні формування центрального підпорядкування, аварійно-рятувальні формування спеціального призначення, спеціальні авіаційні та інші формування, державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), навчальні центри, формування та підрозділи забезпечення ОРС ЦЗ.

3. У своїй діяльності ОРС ЦЗ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

4. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України.

II. Структура ОРС ЦЗ

1. ОРС ЦЗ складається з органів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення.

2. Формування ОРС ЦЗ:

1) формування центрального підпорядкування ДСНС України:

Міжрегіональний центр швидкого реагування;

Перший спеціальний центр швидкого реагування;

Другий спеціальний центр швидкого реагування;

Навчальний центр;

Спеціальний авіаційний загін;

База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт;

Центр зв’язку та управління;

Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій;

Управління забезпечення ОРС ЦЗ;

Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін;

2) формування, що підпорядковані територіальним органам  ДСНС України:

аварійно-рятувальні загони спеціального призначення;

державні пожежно-рятувальні загони;

державні пожежно-рятувальні загони з охорони об’єктів від пожеж;

державні пожежно-рятувальні частини;

державні пожежно-рятувальні частини з охорони об’єктів від пожеж;

державні пожежно-рятувальні пости;

державні пожежно-рятувальні пости з охорони об’єктів від пожеж;

професійні пожежні частини;

професійні пожежні частини з охорони об’єктів від пожеж;

професійні пожежні пости;

професійні пожежні пости з охорони об’єктів від пожеж;

оперативно-координаційні центри;

центри оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій;

загони (частини, пости) технічної служби;

воєнізовані гірничорятувальні (аварійно-рятувальні) загони;

центри забезпечення діяльності, інші підрозділи;

3) державні підприємства, установи, організації:

державне підприємство “Мобільний рятувальний центр ДСНС України”;

санаторій “Одеський”.

3. Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) ОРС ЦЗ в адміністративно-територіальних одиницях та перелік суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини), визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 року № 874 «Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)».

III. Завдання, повноваження та права ОРС ЦЗ

1. Основними завданнями ОРС ЦЗ є проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

2. До повноважень ОРС ЦЗ належать:

аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій;

подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;

невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної допомоги, особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та сприяння їх евакуації до лікувальних закладів;

ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;

здійснення гасіння пожеж;

забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), крім територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань;

здійснення аварійно-рятувального забезпечення туристичних груп та окремих туристів;

проведення лікувально-профілактичних заходів та санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;

здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок таких ситуацій;

організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

здійснення заходів в межах компетенції стосовно охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом.

3. ОРС ЦЗ бере участь у:

проведенні робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;

здійсненні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій;

в діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

проведенні заходів щодо евакуації населення;

роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій у суб’єктах господарювання і на територіях, що нею обслуговуються;

підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів контролю за готовністю об’єктів і територій, що нею обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. ОРС ЦЗ має право:

отримувати від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

безперешкодного доступу на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж;

вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання встановлених заходів безпеки;

проводити під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій документування, кіно- і відеозйомку, фотографування та звукозапис;

встановлювати тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації, місці гасіння пожежі, а також доступу громадян на окремі об’єкти і території;

брати участь у розробленні та погодженні планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах і територіях, що нею обслуговуються;

надавати відповідно до законодавства платні послуги, що не суперечать та не заважають її основній діяльності.

5. Завдання, повноваження та права конкретних формувань ОРС ЦЗ визначаються їх статутами (положеннями), які погоджуються з ДСНС України та затверджуються згідно із законодавством України.

IV. Організація управління та діяльності ОРС ЦЗ

1. Загальне керівництво ОРС ЦЗ здійснює Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Спрямування і координацію діяльності органів управління і формувань ОРС ЦЗ здійснюють перший заступник Голови і заступник Голови (відповідно до розподілу обов’язків) через структурні підрозділи апарату ДСНС України за напрямами діяльності.

3. Органами управління ОРС ЦЗ є апарат ДСНС України та головні управління (управління) ДСНС України в областях та місті Києві (далі - територіальні органи управління).

4. Структурні підрозділи апарату ДСНС України забезпечують організацію діяльності формувань ОРС ЦЗ за визначеними напрямами і покладеними завданнями, вносять пропозиції щодо удосконалення діяльності і структури територіальних органів управління та формувань ОРС ЦЗ.

5. Координацію діяльності Спеціального авіаційного загону щодо застосування авіації та контроль за підготовкою його до дій за призначенням здійснює структурний підрозділ апарату ДСНС України, до компетенції якого законодавством віднесені функції щодо авіаційного пошуку та рятування.

6. Для формувань ОРС ЦЗ центрального підпорядкування рішенням Голови ДСНС України встановлюються зони відповідальності щодо реагування на надзвичайні ситуації.

7. Порядок організації та проведення органами управління та формуваннями ОРС ЦЗ аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також організація їх взаємодії з іншими органами управління та силами цивільного захисту визначаються статутом дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

8. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності органів управління та формувань ОРС ЦЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України
полковник міліції

Д.В. Горбасьвверх