Документ z0849-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.07.2017, основание - z0770-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Н А К А З
18.10.2002 N 536/194/2280
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2002
за N 849/7137
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 881/2233/532 ( z0770-17 ) від 29.05.2017 }
Про затвердження Порядку використання коштів
Фонду соціального захисту інвалідів на фінансування
всіх заходів щодо створення Національного центру
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та
реабілітації інвалідів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }

На виконання Указу Президента України від 08.11.2001 N 1059
( 1059/2001 ) "Про розвиток та підтримку параолімпійського руху в
Україні", відповідно до Законів України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік" ( 2905-14 ), "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2001 N 1767 ( 1767-2001-п ) "Про
затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання
цих коштів", з метою здійснення оперативного фінансування та
забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням
коштів державного бюджету при створенні Національного центру
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації
інвалідів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Фонду соціального
захисту інвалідів на фінансування всіх заходів щодо створення
Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки
та реабілітації інвалідів, що додається.
2. Юридичному управлінню Міністерства праці та соціальної
політики України (Тубелець І.О.) забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Фінансово-економічному управлінню Міністерства праці та
соціальної політики України (Мосіневич Л.А.) ввести Національний
центр параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації
інвалідів як одержувача бюджетних коштів до мережі підвідомчих
установ.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства праці та соціальної політики
України Дьяченка В.М., першого заступника Голови Державного
казначейства України Пашину Н.П., заступника Голови Державного
комітету України з питань фізичної культури і спорту Тищенка М.В.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Голова Державного
казначейства України П.Петрашко
Голова Державного
комітету України з питань
фізичної культури і спорту М.Булатова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці України,
Держказначейства України та
Держкомспорту України
18.10.2002 N 536/194/2280
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2002
за N 849/7137

ПОРЯДОК
використання коштів Фонду соціального захисту
інвалідів на фінансування всіх заходів щодо
створення Національного центру параолімпійської
і дефлімпійської підготовки та реабілітації
інвалідів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 )
"Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), Указу
Президента України від 08.11.2001 N 1059 ( 1059/2001 ) "Про
розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні", постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 ( 70-2007-п ) "Про
реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" та порядку використання коштів
Фонду соціального захисту інвалідів на функціонування центрів
реабілітації інвалідів. { Пункт 1.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
1.2. Цей порядок визначає механізм надання та використання
коштів спеціального фонду Державного бюджету України для програм і
заходів щодо соціального захисту інвалідів за рахунок надходжень
до Фонду соціального захисту інвалідів на фінансування всіх
заходів щодо створення Національного центру параолімпійської і
дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів.
1.3. Згідно з цим Порядком головним розпорядником бюджетних
коштів є Мінпраці, їх одержувачем - Національний центр
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації
інвалідів (далі - Центр). { Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2. Надання та використання бюджетних коштів
2.1. Мінпраці здійснює розподіл відкритих асигнувань Центру
на підставі подання Фонду соціального захисту інвалідів, що
формується згідно з пропозиціями Національного комітету спорту
інвалідів України (далі - НКСІУ). { Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2.2. Використання бюджетних коштів здійснюється Центром
згідно з планом використання бюджетних коштів, затвердженим
керівником Центру і погодженим з Мінпраці, Мінсім'ямолодьспортом,
Фондом соціального захисту інвалідів і НКСІУ з урахуванням
пооб'єктного плану фінансування створення Центру та титулів будови
відповідних об'єктів. { Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2.3. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету, затвердженого Держказначейством. { Пункт 2.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2.4. Відкриті асигнування спрямовуються на рахунок Центру,
відкритий у відповідному територіальному органі Держказначейства
за місцем розташування Центру. { Пункт 2.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2.5. Центр забезпечує розробку та затвердження в
установленому порядку проектів будівництва, проектно-кошторисної
документації, укладення угод на виконання робіт, надання послуг,
закупівлю товарів з обов'язковим додержанням вимог
нормативно-правових актів, що регулюють закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні кошти.
2.6. Оплата робіт та послуг щодо створення Центру
здійснюється згідно з платіжними дорученнями Центру,
підготовленими на підставі угод, рахунків-фактур, актів фактично
виконаних робіт та інших підтверджувальних документів, які
приймаються в межах зареєстрованих у відповідному територіальному
органі Держказначейства зобов'язань відповідно до плану
використання бюджетних коштів та в межах залишків коштів на
рахунках одержувача. Платіжні доручення Центру приймаються
відповідним територіальним органом Держказначейства після їх
погодження з НКСІУ. { Пункт 2.6 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
2.7. Одержання та використання бюджетних коштів
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
Центру відповідно до чинного законодавства.
{ Пункт 2.8 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від
20.07.2009 }
3. Звітність і контроль
3.1. Центр подає НКСІУ щомісячний бухгалтерський, фінансовий
та управлінський звіти.
3.2. НКСІУ подає Мінпраці та Фонду соціального захисту
інвалідів щоквартальний звіт про використання бюджетних коштів.
3.3. Відповідальними за цільове використання бюджетних коштів
та достовірність звітності є керівник та головний бухгалтер Центру
згідно з чинним законодавством. { Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
3.4. Мінпраці, Фонд соціального захисту інвалідів та НКСІУ
забезпечують контроль за цільовим та ефективним використанням
коштів, виділених зі спеціального фонду Державного бюджету України
на створення Центру. { Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
3.5. Центр складає та подає до відповідного територіального
органу Держказначейства звітність за формами у порядку,
встановленому Держказначейством. { Пункт 3.5 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 278/2539/295 ( z0708-09 ) від 20.07.2009 }
Директор Департаменту державної
політики у справах інвалідів та громадян
похилого віку Міністерства праці та
соціальної політики України Л.Дроздова
Начальник управління методології
Державного казначейства України Н.Сушко
Начальник фінансово-економічного відділу
Державного комітету України з питань
фізичної культури і спорту М.Харченковверх