Документ z0845-13, действует, текущая редакция — Принятие от 14.05.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.06.2013. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2013  № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 845/23377

Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 88), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, що додаються.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Кадигроб С.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
14.05.2013  № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 845/23377

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості

1. Ці Порядок та умови визначають механізм проведення конкурсу з відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається конкурсною комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відбору об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості (далі - Комісія).

3. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України та/або в засобах масової інформації.

4. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

дата і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк подачі заяв;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані щодо осіб, які забезпечують зв'язок з учасниками конкурсу.

5. Основні критерії відбору Комісією об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, визначені абзацом третім пункту 3 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2005 року № 325 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 88).

При формуванні переліку вищезазначених об’єктів також враховуються такі критерії:

обсяг співфінансування об’єкта за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

обсяг коштів державного бюджету, необхідних для завершення робіт на об’єкті;

чисельність населення, умови проживання якого будуть покращені після введення об’єкта в експлуатацію.

6. Для участі в конкурсі з метою отримання поточних видатків подаються такі документи:

відповідна кошторисна документація;

дефектний акт;

інформація відповідної обласної (районної) державної адміністрації або органу місцевого самоврядування про підтвердження виділення коштів з місцевого бюджету на відповідний об’єкт (за наявності), у разі фінансування за рахунок інших джерел - документ, що підтверджує намір фінансування об’єкта з інших джерел.

7. Для участі в конкурсі з метою отримання капітальних видатків подаються такі документи:

проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

експертний висновок на кошторисну частину проектної документації;

інформація відповідної обласної (районної) державної адміністрації або органу місцевого самоврядування про підтвердження виділення коштів з місцевого бюджету на відповідний об’єкт (за наявності), у разі фінансування за рахунок інших джерел - документ, що підтверджує намір фінансування об’єкта з інших джерел.

8. Достовірність поданої інформації забезпечує заявник.

9. Обов’язковими умовами конкурсу є відкритість та прозорість його проведення.

10. За результатами проведеного конкурсу Комісія формує перелік об’єктів, що фінансуються за бюджетною програмою «Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості».

11. За поданням Комісії Мінагрополітики України видає наказ про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на підтримку реформування та розвитку комунального господарства у сільській місцевості.

Директор Департаменту
науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій
С.В. Кадигробвверх