Документ z0832-16, действует, текущая редакция — Принятие от 13.04.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.06.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 153


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 832/28962

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами

Відповідно до статті 14 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 року № 406 “Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 18/8617 (зі змінами).

3. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
аграрних наук України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Заступник Голови Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Міністр соціальної політики УкраїниЯ.М. ГадзалоО. Мірошниченко


Г.В. Осовий

Ю. ТерентьєвВ.І. Лапа


О.М. Вержиховський

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13.04.2016 № 153


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 832/28962

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами

I. Загальні положення

1.1. Ці Кваліфікаційні вимоги визначають ступінь професійної підготовки працівника, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним спеціальних робіт, пов’язаних з веденням офіційного обліку продуктивності, офіційної класифікації (оцінки) за типом, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів.

1.2. Терміни, наведені в цих Кваліфікаційних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про племінну справу у тваринництві”.

II. Вимоги до працівників

2.1. Працівник, який виконує спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, повинен мати відповідну фахову освіту.

Провідний зоотехнік з племінної справи: вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю з відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді зоотехніка з племінної справи І категорії - не менше ніж 2 роки.

Зоотехнік з племінної справи І категорії: вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю з відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді зоотехніка з племінної справи ІІ категорії - не менше ніж 2 роки.

Зоотехнік з племінної справи ІІ категорії: вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю з відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді зоотехніка з племінної справи - не менше ніж 2 роки.

Зоотехнік з племінної справи: вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю з відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

2.2. Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з веденням офіційного обліку продуктивності, офіційної класифікації (оцінки) за типом, повинні мати практичний досвід з виконання окремих видів робіт залежно від спеціалізації суб’єкта господарювання, а саме із:

забезпечення системи зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і  продуктивних якостей тварин;

ідентифікації тварин;

ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності тварин;

бонітування та офіційної оцінки тварин за типом;

оцінки тварин за їх власною продуктивністю та якістю потомства;

визначення племінної (генетичної) цінності тварин;

визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин;

сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

державної реєстрації племінних та підконтрольних тварин;

застосовування методів селекції, спрямованих на збереження племінних якостей племінних (генетичних) ресурсів, виведення нових або удосконалення існуючих селекційних досягнень;

забезпечення технологічних вимог з проведення селекційно-племінної роботи в галузі птахівництва, бджільництва, рибництва та шовківництва;

здійснення комплексу заходів з поліпшення стану відтворення поголів’я та вирощування племінного молодняка;

складання програм селекції та планів селекційно-племінної роботи;

впровадження у виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики, селекції і відтворення тварин.

2.3. Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів, повинні мати практичний досвід з виконання певного виду робіт залежно від спеціалізації підприємства та технології, а саме з:

ідентифікації тварин;

ідентифікації, заготівлі та обробки відповідних генетичних ресурсів в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції;

використання відповідного обладнання, передбаченого технологічними вимогами для відповідних генетичних ресурсів;

ведення відповідних форм племінного обліку для генетичних ресурсів;

оцінки якості усіх генетичних ресурсів за якісними та кількісними показниками згідно з чинними стандартами;

проведення оцінки запліднювальної здатності сперми відповідно до вимог, встановлених для цієї продукції, та вибраковування;

визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

проведення випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомства;

комплектування плідниками планових ліній, типів, порід;

бонітування та офіційної оцінки за типом, ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності плідників;

проведення комплексу робіт з організації та проведення замовних парувань маточного (донорського) поголів’я;

проведення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин;

проведення трансплантації ембріонів;

впровадження заходів для підвищення запліднювальної здатності сперми плідників від штучного осіменіння маточного поголів’я;

запобігання і ліквідації безпліддя та яловості маточного поголів’я тварин у суб’єктів господарювання;

поширення та впровадження передового досвіду, ефективних методів та технологій відтворення найцінніших племінних (генетичних) ресурсів;

організації та проведення тренінгу і випробувань племінних коней;

проведення змагань всіх рівнів, виставок, виводок, чемпіонатів, аукціонів;

проведення генетичної експертизи походження сільськогосподарських тварин;

виявлення генетичних аномалій у сільськогосподарських тварин;

ДНК-тестування за генетичними маркерами, що пов’язані з проявом господарсько-корисних ознак у сільськогосподарських тварин;

проведення лабораторних досліджень оцінки якості тваринницької продукції;

використання лабораторного та технологічного обладнання для проведення робіт з оцінки якості продукції тваринництва;

ведення обліку та оформлення результатів оцінки якості продукції тваринництва;

виконання вимог чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо визначення якості тваринницької продукції;

проведення заходів щодо організації та участі у проведенні породовипробування, випробувань тварин різних генотипів та у створенні селекційних досягнень;

розроблення та впровадження систем розвитку племінного тваринництва;

розроблення та виконання програм селекції за видами і породами тварин та впровадження науково-технічних досягнень у виробництво.

2.4. Працівники, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, повинні знати чинні нормативно-правові акти з племінної справи у тваринництві, вимоги до племінних (генетичних) ресурсів, анатомію, фізіологію, правила годівлі та розведення тварин, досягнення науки та передового досвіду.

Директор Департаменту
тваринництва


М.М. Квашавверх